Oprettelse af tilpassede definitioner for metafelter

Hvis der ikke er nogen standarddefinitioner for metafeltet med de specifikke oplysninger, som du vil føje til din Shopify-butik, kan du oprette en tilpasset definition for metafeltet. Du kan også oprette tilpassede definitioner, når du migrerer eksisterende metafelter til en definition.

Når du opretter en tilpasset definition for et metafelt, angiver du følgende oplysninger:

 • Navn: bruges til at identificere metafeltet i din Shopify-administrator, såsom Color.
 • Navneområde og nøgle: den unikke identifikator for dit metafelt. Du kan bruge et navneområde til at gruppere lignende metafelter, men hvert navneområde og hver nøgle skal være unik. Et eksempel er custom.color.
 • Beskrivelse (valgfrit): Gør det muligt for dig at inkludere beskrivende oplysninger, f.eks. hvilke værdier der skal indtastet for metafeltet
 • Type: den type data, som metafeltet lagrer, f.eks. tekst, fil eller webadresse.
 • Valideringer (valgfrit): reglerne for input i værdierne, f.eks. grænse for antal tegn eller minimum- og maksimumværdier.

Nogle indholdstyper har yderligere konfigurationsindstillinger, som du skal vælge. Konfigurationsindstillingerne kan omfatte følgende:

 • Standardmåleenheder
 • Felter med én eller flere linjer
 • Minimum- og maksimumværdier
 • Standardvaluta

Inden du begynder

Inden du opretter en tilpasset definition for et metafelt, bør du gennemgå følgende oplysninger for at sikre dig, at du forstå, hvordan du skal konfigurere din definition:

Opret en tilpasset definition

 1. Gå til Indstillinger > Tilpassede data i Shopify-administrator.
 2. Vælg den del af din butik, som du vil føje et metafelt til. F.eks. Produkter.
 3. Klik på Tilføj definition.
 4. Angiv et navn til din definition i feltet Navn, og vælg derefter det indtastede navn på listen.
 5. Valgfrit: Rediger standard-id'et for dit metafelt i feltet Navneområde og nøgle.
 6. Valgfrit: Angiv en beskrivelse af dine metafeltværdier i feltet Beskrivelse.
 7. Valgfrit: Hvis du vil give tilpassede butiksfacader tilladelse til at vise værdier for dette metafelt, skal du vælge Butiksfacader.
 8. Valgfrit: Hvis du vil gøre det muligt at vise denne definition for automatiserede kollektioner, skal du vælge Automatiserede kollektioner. Denne valgmulighed er kun tilgængelig for metafelter for produkter og varianter.
 9. Klik på Vælg indholdstype, og vælg derefter den indholdstype, der er det bedste match for dine metafelter på listen.
 10. Valgfrit: Vælg Acceptér liste over værdier for at tillade en liste over værdier i dit metafelt.
 11. Konfigurer indholdstypen og valideringsoplysningerne:

  • Hvis indholdstypen har yderligere konfigureringsindstillinger, skal du vælge den rette indstilling for metafeltet. For eksempel: Målingstype.
  • Valgfrit: Konfigurer Yderligere regler i afsnittet Validering for at begrænse intervallet af accepterede værdier.
  • Valgfrit: Hvis du vil ændre indholdstypen eller valideringsreglerne for din tilpassede definition, skal du klikke på Rediger og derefter vælge en anden indholdstype på listen.
 12. Valgfrit: Klik på Definitionen er fastgjort for at frigøre metafeltet, så de tilsvarende sider i din Shopify-administrator ikke automatisk viser metafeltet.

 13. Klik på Gem.

De næste trin, når du har tilføjet definitioner af metafelter

Når du har tilføjet definitioner for dine metafelter, kan du udføre følgende handlinger:

Brug af tilpassede metafelter med Storefront API'en

Hvis du vil tillade, at tilpassede butikslayout viser dine metafelter, kan du give adgang til din Storefront API, når du opretter eller redigerer en definition for et metafelt. Hvis du sælger dine Shopify-produkter via et website, et videospil eller en anden tilpasset shoppingoplevelse uden for Shopify, kan du give adgang til Storefront API'en.

Værdier for tilpassede metafelter er som standard ikke tilgængelige for tilpassede butikslayouts. Få mere at vide om brug af metafelter med Storefront API'en.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis