Rettelse af valideringsfejl for metafelter

Når du har migreret eksisterende metafelter til en definition, kan du bruge programmet til masseredigering til at rette eventuelle metafeltværdier, der ikke matcher din tilpassede definition. Du videresendes automatisk til programmet til masseredigering på siden Ugyldige metafeltværdier, når du har oprettet en definition med ugyldige værdier.

Siden Ugyldige metafeltværdier viser valideringsreglerne for dine definitioner for metafelter og en tabel med følgende oplysninger:

 • Hvilke dele af din butik, der har en ugyldig værdi for din definition for metafelter
 • En beskrivelse af fejlen for hver metafeltværdi
 • En redigerbar kolonne, hvor du kan angive nye værdier for dine metafelter

Hvis nogle af dine metafeltværdier er ugyldige, kan du ikke bruge dine metafelter, før du har rettet alle fejlene. Du kan få mere at vide om de gyldige værdier for forskellige metafelter på listen med almindelige indholdstyper og værdier for metafelter.

Ret metafeltværdier ved hjælp af programmet til masseredigering

Hvis du opretter en tilpasset definition for metafelter, som indeholder ugyldige værdier, bliver du automatisk videresendt til programmet til masseredigering, så du kan rette valideringsfejlene.

Trin:

 1. Valgfrit: Hold musen over i-ikonet ud for en metafeltværdi for at se den tilknyttede fejl.
 2. Klik og skriv i felterne i kolonnen METAFELTVÆRDI for at redigere de eksisterende værdier. Du kan opdatere flere værdier på én gang ved hjælp af følgende genveje:

  • Klik og træk musen på tværs af flere celler for at vælge og redigere flere felter på én gang.
  • Klik for at vælge en celle, og hold derefter shift-tasten nede og klik på en ny celle for at vælge flere celler ved siden af hinanden.
  • Hold Alt-tasten nede på en PC eller command-tasten på en Mac, og klik på forskellige celler for at vælge flere celler, der ikke er ved siden af hinanden.
  • Hvis du vil anvende værdien i en celle på cellen ved siden af den, skal du klikke og trække cellens fyldhåndtag på tværs af cellerne nedenfor.
 3. Klik på Gem.

Når du har gemt dine ændringer, vises følgende opdaterede statusser i tabellen med metafeltværdier:

 • Alle metafeltværdier, der matcher definitionen for metafelter, har et flueben.
 • Alle metafeltværdier, der stadig skal rettes, har ikonet i.

Hvis nogle metafeltværdi stadig viser fejl, skal du gentage processen, indtil alle værdier er rettet. Du kan ikke bruge dit metafelt, før alle dine værdier matcher definitionen for metafeltet.

Hvis du ikke retter dine ugyldige værdier med det samme, vises fejlmeddelelsen Skal rettes ud for definitionerne for metafelterne med de ugyldige værdier på siden med Definitioner for metafelter. Du kan klikke på Se ugyldige metafelter for at gå tilbage til programmet til masseredigering.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis