Åtgärda valideringsfel för metafält

När du har migrerat befintliga metafält till en definition kan du använda massredigeraren för att åtgärda eventuella metafältsvärden som inte matchar din anpassade definition. Du omdirigeras automatiskt till massredigeraren på sidan Ogiltiga metafältsvärden när du har skapat en definition som har ogiltiga värden.

Sidan Ogiltiga metafältvärden visar valideringsreglerna för din definition för metafält och en tabell som innehåller följande information:

 • de delar av din butik som har ett ogiltigt värde för din definition för metafält
 • en beskrivning av felet för varje metafältvärde
 • en redigerbar kolumn där du kan ange nya värden för dina metafält

Om några av dina metafältsvärden är ogiltiga kan du inte använda ditt metafält förrän du åtgärdar alla fel. Om du vill ha mer information om vilka värden som är giltiga för olika metafält, se listan över vanliga innehållstyper och värden för metafält.

Åtgärda metafältvärden med hjälp av massredigeraren

Om du skapar en anpassad definition för metafält som innehåller ogiltiga värden omdirigeras du automatiskt till massredigeraren för att åtgärda valideringsfelen.

Steg:

 1. Valfritt: Håll markören över i-ikonen intill ett metafältvärde för att visa felet som är kopplat till det.
 2. Klicka och skriv inom fält i kolumnen METAFÄLTVÄRDE för att redigera befintliga värden. Använd följande genvägar för att uppdatera flera värden samtidigt:

  • Klicka och dra markören över flera celler för att välja och redigera flera fält samtidigt.
  • Om du vill välja flera intilliggande celler klickar du för att välja en cell och håller sedan ned shift-tangenten och klickar på en annan cell.
  • Om du vill välja flera celler som inte ligger intill varandra håller du ned Alt-tangenten på en PC eller command-tangenten på en Mac och klickar på olika celler.
  • Om du vill tillämpa värdet för en cell på cellerna under den klickar du på och drar cellens fyllningshandtag över cellerna nedan.
 3. Klicka på Spara.

När du har sparat dina ändringar visar tabellen över metafältvärden följande uppdaterade status:

 • Alla metafältvärden som matchar din definition för metafält visar en kryssmarkering.
 • Alla metafältvärden som fortfarande behöver åtgärdas visar i-ikonen.

Upprepa denna process tills alla värden har åtgärdats om några metafältvärden fortfarande visar fel. Du kan inte använda ditt metafält förrän alla värden matchar din definition för metafält.

Om du inte genast åtgärdar dina ogiltiga värden visar definitioner för metafält med ogiltiga värden ett felmeddelande för Nödvändiga åtgärder på sidan Definitioner för metafält. Du kan klicka på Visa ogiltiga metafält för att återgå till massredigeraren.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis