Migrera metafält

Om du vill lägga till valideringsregler till en befintlig uppsättning av metafält kan du migrera dina ostrukturerade metafält till en definition. När du skapar en anpassad definition för befintliga uppsättningar av metafält hindrar valideringsreglerna som du anger dig eller dina appar från att lägga till ogiltiga värden.

Du migrerar dina ostrukturerade metafält genom att skapa en anpassad definition för en uppsättning metafält med en specifik namnrymd och nyckel. Du kan migrera metafält till de flesta innehållstyperna, med undantag för fil, referens och sant eller falskt. Om du vill ha mer information om hur du skapar anpassade definitioner, se följande resurser:

Du kan bara lägga till definitioner för uppsättningar av metafält som har en namnrymd och nyckel med rätt format. Om din namnrymd och nyckel innehåller specialtecken kan du inte migrera den uppsättningen av metafält till en definition.

Skapa en definition för uppsättningar av ostrukturerade metafält

 1. Gå till Inställningar > Anpassad data från din Shopify-admin.
 2. Välj den del av din butik där du vill lägga till en definition för metafält. Till exempel Produktmetafält.
 3. Klicka på Lägg till definition intill den namnrymd och nyckel som du vill lägga till en definition för.
 4. Ange följande information för din definition för metafält:

  1. Ange ett namn för din definition i fältet Namn.
  2. Valfritt: I fältet Beskrivning anger du en beskrivning för ditt metafält.
 5. Klicka på Välj typ och välj sedan den innehållstyp som bäst matchar dina metafältvärden från listan.

 6. Konfigurera innehållstyp och valideringsinformation genom att göra följande:

  1. Om innehållstypen har ytterligare konfigurationsalternativ väljer du rätt alternativ för ditt metafält. Till exempel typ av mått.
  2. Konfigurera Ytterligare regler för din definition i avsnittet Validering.
 7. Klicka på Spara.

 8. Granska valideringsresultaten och klicka sedan på Spara och fortsätt.

Om några metafältsvärden inte matchar din nya definition måste du åtgärda dina metafältsvärden. När du har sparat din definition omdirigeras du automatiskt till massredigeraren för att granska och åtgärda eventuella valideringsfel.

Redigera ostrukturerade metafält

Metafält från tredje part från en app kan migreras till din Shopify-admin, men de är dolda.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Anpassad data från din Shopify-admin.
 2. Välj den del av din butik där du vill lägga till en definition för metafält. Till exempel Produktmetafält.
 3. Klicka på Visa ostrukturerade metafält eller, om du har andra alternativ tillgängliga, klicka på Fler åtgärder > Visa ostrukturerade metafält. Om Visa ostrukturerade metafält inte är tillgängligt har din butik inte ostrukturerade metafält.
 4. Klicka på metafältsraden för den definition du vill redigera och lägg sedan till värdet.
 5. Klicka på Spara.

Nästa steg efter tillägg av definitioner för metafält

När du har lagt till definitioner för dina metafält kan du slutföra följande åtgärder:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis