Migrera metafält

Om du vill lägga till valideringsregler till en befintlig uppsättning av metafält kan du migrera dina metafält till en definition. När du skapar en anpassad definition för befintliga uppsättningar av metafält hindrar valideringsreglerna som du anger dig eller dina appar från att lägga till ogiltiga värden.

Du migrerar dina metafält genom att skapa en anpassad definition för en uppsättning metafält med en specifik namnrymd och nyckel. Du kan migrera metafält till de flesta innehållstyperna, med undantag för fil, referens och sant eller falskt. Om du vill ha mer information om hur du skapar anpassade definitioner, se följande:

Du kan bara lägga till definitioner för uppsättningar av metafält som har en namnrymd och nyckel med rätt format. Om din namnrymd och nyckel innehåller specialtecken kan du inte migrera den uppsättningen av metafält till en definition.

Skapa en definition för uppsättningar av metafält som ännu inte har en definition

 1. Gå till Inställningar > Anpassad data från din Shopify-admin.
 2. Välj den del av din butik där du vill lägga till en definition för metafält. Till exempel Produkter.
 3. Klicka på Metafält utan en definition och klicka sedan på Lägg till definition intill namnrymden och nyckeln som du vill lägga till en definition för.
 4. Granska Provmetafältet för att fastställa rätt typ och valideringsregler för namnrymden och nyckeln. Klicka på Visa mer för att visa ytterligare provvärden.
 5. Ange följande information för din definition för metafält:

  1. Ange ett namn för din definition i fältet Namn.
  2. Valfritt: I fältet Beskrivning anger du en beskrivning för ditt metafält.
 6. Klicka på Välj innehållstyp och välj sedan den innehållstyp som bäst matchar dina metafältvärden från listan.

 7. Konfigurera innehållstyp och valideringsinformation genom att göra följande:

  1. Om innehållstypen har ytterligare konfigurationsalternativ väljer du rätt alternativ för ditt metafält. Till exempel typ av mått.
  2. Konfigurera Ytterligare regler för din definition i avsnittet Validering.
 8. Klicka på Spara.

 9. Granska valideringsresultaten och klicka sedan på Spara och fortsätt.

Om några metafältsvärden inte matchar din nya definition måste du åtgärda dina metafältsvärden. När du har sparat din definition omdirigeras du automatiskt till massredigeraren för att granska och åtgärda eventuella valideringsfel.

Redigera metafält utan en definition

Metafält från tredje part från en app kan migreras till din Shopify-admin, men de är dolda. Du kan redigera dessa metafält från resurssidan som de visas på.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till resursen som har de migrerade metafälten.
 2. Bläddra ner till avsnittet Metafält.
 3. Klicka på Visa alla.
 4. Klicka på metafältsraden för den definition du vill redigera och lägg sedan till värdet.
 5. Klicka på Spara.

Om du inte ser avsnittet Metafält på din resurssida så går du till Inställningar > Anpassad data och se till att det finns minst en metafältsdefinition. Du kan inte se metafält i din resurs utan att ha skapat minst en metafältsdefinition.

Nästa steg efter tillägg av definitioner för metafält

När du har lagt till definitioner för dina metafält kan du göra följande:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis