Nåla fast definitioner för metafält

Du kan organisera metafälten i din Shopify-admin genom att nåla fast definitioner för metafält. Att nåla fast en definition för metafält ger följande effekter:

  • Definitionen för metafält visas i början av listan på sidan Definitioner för metafält för den delen av din butik.
  • Metafältet visas automatiskt på motsvarande sidor i din Shopify-administratör.

Ordningen på dina fastnålade definitioner för metafält avgör i vilken ordning dina metafält visas på motsvarande sidor i din Shopify-admin. Som standard visas endast fastnålade metafält automatiskt. Du kan komma åt metafält som inte har nålats fast genom att klicka på Visa alla. Du kan nåla fast upp till 20 definitioner för varje del av din butik.

Du kan nåla fast eller ta ner en definition för metafält på något av följande sätt:

  • när du lägger till eller redigerar en definition
  • när som helst från sidan Definitioner för metafält

På sidan Definitioner för metafält kan du nåla fast en definition för metafält genom att klicka på nålikonen:

Pin-ikon

Du kan ta ner en definition för metafält genom att klicka på ta ner-ikonen:

Unpin-ikon

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis