Massredigering av metafält

Du kan använda massredigerareverktyget för att göra ändringar i flera metafält samtidigt. Du kan redigera metafält i bulk för produkter, produktvarianter, produktserier och kunder.

Om du använder webbläsaren Microsoft Edge för att massredigera metafält för produkter så kan det orsaka fel på grund av en begränsad URL-längd. Överväg att använda andra webbläsare, till exempel Chrome, Firefox eller Safari.

Massredigera metafält för produkt

Du kan välja produkter att massredigera på sidan Produkter i din Shopify-administratör.

Massredigeraren visar de produkter du valt och några av deras egenskaper i en tabell. Du kan ändra vilka produktegenskaper som visas i tabellen. Varje kolumn i tabellen representerar en produktegenskap, till exempel pris, lagerhållningsenhet och specifikt metafält för produkt. Varje rad i tabellen representerar en vald produkt.

När du har valt de produktmetafält du vill redigera kan du klicka på fälten i redigeraren för att skriva in nya data eller redigera befintliga data.

Steg:

  1. Klicka på Produkter från din Shopify admin.
  2. Använd kryssrutorna för att välja varje produkt som du vill redigera.
  3. Klicka på Redigera produkter.
  4. Klicka på Kolumner.
  5. I avsnittet Metafält väljer du de metafält du vill massredigera.
  6. Klicka och skriv i ett fält i tabellen för att redigera produktmetafältet för den produkten.
  7. Klicka på Spara. Om det uppstår fel måste du åtgärda dem och sedan klicka på Spara igen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis