Redigerar anpassade definitioner för metafält

Om du använder anpassade metafältsdefinitioner kan du göra ändringar i följande information:

 • metafältsnamn
 • beskrivning
 • valideringsregler

Det kan vara bra att redigera en anpassad metafältsdefinition av följande skäl:

 • för att ändra metafältsnamn eller -beskrivning som visas på motsvarande sidor i din Shopify-administratör
 • för att uppdatera det värdeintervall som metafältet stöder

Du kan till exempel ha en anpassad metafältsdefinition som använder nummertypen integer och stöder värden mellan 1 och 5. Om du vill lägga till ett värde på 8 till motsvarande metafält på dina produktsidor måste du redigera valideringsreglerna för att öka det maximala värdet till 8.

Redigera anpassade definitioner för metafält

 1. Gå till Inställningar > Anpassad data från din Shopify-admin.
 2. Välj den del av butiken som du vill redigera ett metafält för. Till exempel Produkter.
 3. Klicka på det metafält som du vill redigera.
 4. Valfritt: Redigera namnet för din definition i fältet Namn.
 5. Valfritt: I fältet Beskrivning anger du en ny beskrivning för dina värden i metafältet.
 6. Valfritt: Om du vill tillåta appar, anpassade skyltfönster och kanaler för att få åtkomst till värden för detta metafält väljer du Skyltfönster i avsnittet Åtkomst.
 7. Valfritt: Konfigurera Ytterligare regler i avsnittet Validering för att ändra antalet godkända värden.
 8. Valfritt: Ändra huruvida metafältet visas på motsvarande sidor i din Shopify-administratör genom att göra något av följande:

  • Om du vill dölja metafältet klickar du på Definition fäst.
  • Klicka på Fäst definition för att visa metafältet.
 9. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis