การแก้ไขคำจำกัดความเมตาฟิลด์แบบกำหนดเอง

หากคุณใช้คำจำกัดความเมตาฟิลด์แบบกำหนดเอง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังต่อไปนี้ได้:

 • ชื่อเมตาฟิลด์
 • คำอธิบาย
 • กฎการตรวจสอบยืนยัน

คุณอาจต้องการแก้ไขคำจำกัดความเมตาฟิลด์แบบปรับแต่งเองด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

 • เพื่อเปลี่ยนชื่อหรือคำอธิบายเมตาฟิลด์ที่จะแสดงบนหน้าที่สอดคล้องกันในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
 • เพื่ออัปเดตช่วงของค่าที่เมตาฟิลด์รองรับ

ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีเมตาฟิลด์ที่ปรับแต่งเองซึ่งใช้ประเภทตัวเลข จำนวนเต็ม และรองรับค่าระหว่าง 1 ถึง 5 หากคุณต้องการเพิ่มค่า 8 ไปยังเมตาฟิลด์ที่สอดคล้องกันในหน้าสินค้าของคุณ คุณจึงต้องแก้ไขกฎการตรวจสอบเพื่อเพิ่มค่าสูงสุดเป็น 8

แก้ไขคำจำกัดความเมตาฟิลด์แบบกำหนดเอง

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อมูลแบบกำหนดเอง
 2. เลือกส่วนของร้านค้าของคุณที่คุณต้องการแก้ไขเมตาฟิลด์ ตัวอย่างเช่น สินค้า
 3. คลิกเมตาฟิลด์ที่คุณต้องการแก้ไข
 4. ตัวเลือกเสริม: แก้ไขชื่อคำจำกัดความของคุณในช่องชื่อ
 5. ตัวเลือกเพิ่มเติม: ในช่องคำอธิบาย ให้ป้อนคำอธิบายใหม่สำหรับค่าเมตาฟิลด์ของคุณ
 6. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการอนุญาตให้แอป หน้าร้านแบบกำหนดเอง และช่องทางเข้าถึงค่าสำหรับเมตาฟิลด์นี้ ให้เลือกหน้าร้านในส่วนการเข้าถึง
 7. ตัวเลือกเพิ่มเติม: ในส่วนการตรวจสอบยืนยัน ให้กำหนดค่ากฎเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนช่วงของค่าที่ยอมรับ
 8. ตัวเลือกเสริม: เปลี่ยนว่าจะให้เมตาฟิลด์แสดงบนหน้าที่สอดคล้องกันในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการซ่อนเมตาฟิลด์ ให้คลิกที่ “คำจำกัดความที่ปักหมุดไว้
  • หากต้องการแสดงเมตาฟิลด์ ให้คลิกที่ “พินคำจำกัดความ
 9. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี