การลบเมตาฟิลด์

หากคุณไม่ต้องการมีเมตาฟิลด์เป็นส่วนหนึ่งของร้านค้าของคุณอีกต่อไป คุณสามารถลบคำจำกัดความเมตาฟิลด์ได้ เมื่อคุณลบจำกัดความเมตาฟิลด์ คุณสามารถเลือกระหว่างตัวเลือกต่อไปนี้ได้:

  • ลบเฉพาะจำกัดความเมตาฟิลด์
  • ลบทั้งคำจำกัดความเมตาฟิลด์และค่าเมตาฟิลด์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

หากคุณต้องการบันทึกค่าที่เชื่อมโยงกับเมตาฟิลด์ ให้ลบเฉพาะนิยามของเมตาฟิลด์ หลังจากที่คุณลบนิยามนี้แล้ว คุณสามารถเข้าถึงค่าได้โดยการโอนย้ายค่าดังกล่าวไปยังคำจำกัดความเมตาฟิลด์ใหม่ที่มีเนมสเปซและคีย์เดียวกัน

ในหน้านี้

ลบเมตาฟิลด์

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อมูลแบบกำหนดเอง
  2. เลือกส่วนของร้านค้าของคุณที่มีคำจำกัดความเมตาฟิลด์ที่คุณต้องการลบ
  3. คลิกที่คำจำกัดความเมตาฟิลด์ที่คุณต้องการลบ
  4. คลิกที่ “ลบ” จากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
    • หากต้องการแสดงค่าที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ ของร้านค้าของคุณ ให้คลิกที่ “ลบเฉพาะคำจำกัดความเท่านั้น
    • หากต้องการลบเมตาฟิลด์และค่าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้คลิกที่ “ลบคำจำกัดความและค่าเมตาฟิลด์ทั้งหมด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี