การลบเมตาฟิลด์

หากคุณไม่ต้องการมีเมตาฟิลด์เป็นส่วนหนึ่งของร้านค้าของคุณอีกต่อไป คุณสามารถลบคำจำกัดความเมตาฟิลด์ได้ เมื่อคุณลบจำกัดความเมตาฟิลด์ คุณสามารถเลือกระหว่างตัวเลือกต่อไปนี้ได้:

  • ลบเฉพาะจำกัดความเมตาฟิลด์
  • ลบทั้งคำจำกัดความเมตาฟิลด์และค่าเมตาฟิลด์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

หากคุณต้องการบันทึกค่าที่เชื่อมโยงกับเมตาฟิลด์ ให้ลบเฉพาะนิยามของเมตาฟิลด์ หลังจากที่คุณลบนิยามนี้แล้ว คุณสามารถเข้าถึงค่าได้โดยการโอนย้ายค่าดังกล่าวไปยังคำจำกัดความเมตาฟิลด์ใหม่ที่มีเนมสเปซและคีย์เดียวกัน

ข้อควรพิจารณาในการลบเมตาฟิลด์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมตาฟิลด์ไม่ได้เชื่อมต่อกับบล็อกหรือส่วนในธีมที่คุณใช้อยู่ก่อนที่จะลบเมตาฟิลด์ การลบเมตาฟิลด์ที่เชื่อมต่อกับธีมของคุณอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการแสดงสินค้าให้แก่ลูกค้าที่เยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณต้องแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงเทมเพลตธีมอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับเมตาฟิลด์นั้นได้

คุณไม่สามารถลบเมตาฟิลด์หมวดหมู่ที่เชื่อมต่อกับตัวเลือกสินค้าของคุณได้ ก่อนที่คุณจะสามารถลบคำจำกัดความเมตาฟิลด์หมวดหมู่ได้ คุณต้องยกเลิกการเชื่อมต่อเมตาฟิลด์หมวดหมู่จากตัวเลือกสินค้าของคุณ

การลบคำจำกัดความเมตาฟิลด์

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อมูลแบบกำหนดเอง
  2. เลือกส่วนของร้านค้าของคุณที่มีคำจำกัดความเมตาฟิลด์ที่คุณต้องการลบ
  3. คลิกที่คำจำกัดความเมตาฟิลด์ที่คุณต้องการลบ
  4. คลิกที่ “ลบ” จากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
    • หากต้องการเก็บค่าที่เกี่ยวข้องไว้ในส่วนต่างๆ ของร้านค้าของคุณ ให้คลิกที่ลบเฉพาะช่องป้อนข้อมูลเท่านั้น
    • หากต้องการลบเมตาฟิลด์และค่าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้คลิกที่ลบช่องป้อนข้อมูลและค่าที่บันทึกไว้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี