Usuwanie metapól

Jeśli nie chcesz już mieć metapola dla części swojego sklepu, możesz usunąć definicję metapola. Usuwając definicję metapola, możesz wybrać jedną z poniższych opcji:

  • Usuń tylko definicję metapola.
  • Usuń zarówno definicję metapola, jak i wszystkie powiązane wartości metapola.

Jeśli chcesz zapisać wartości powiązane z metapolem, usuń tylko definicję metapola. Po usunięciu definicji możesz uzyskać dostęp do wartości, migrując je do nowej niestandardowej definicji metapola z tą samą przestrzenią nazw i kluczem.

Usuwanie definicji metapola

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Dane niestandardowe.
  2. Wybierz część swojego sklepu zawierającą definicję metapola, którą chcesz usunąć.
  3. Kliknij definicję metapola, którą chcesz usunąć.
  4. Kliknij opcję Usuń, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
    • Aby usunąć powiązane wartości w częściach sklepu, kliknij opcję Usuń tylko definicję.
    • Aby całkowicie usunąć metapole i wszystkie powiązane z nim wartości, kliknij opcję Usuń definicję i wszystkie wartości metapola.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo