Metaobiekty

Metaobiekty pomagają dodawać i zapisywać dodatkowe ustrukturyzowane informacje dotyczące sklepu. Na przykład możesz przechowywać informacje o produkcie, takie jak cechy, specyfikacje i tabele rozmiarów. Dane przechowywane w metaobiektach można pobierać i edytować w panelu administracyjnym Shopify. Aplikacje mogą uzyskać dostęp do metaobiektów za pomocą interfejsu API metaobiektu. Możesz również uzyskać dostęp do metaobiektów w szablonach przy użyciu języka Liquid oraz poprzez API witryny sklepu.

Można wskazać dwa kluczowe składniki metaobiektów:

  1. Definicja: grupa pól definiująca strukturę obiektu. Zarządzanie odbywa się w opcjach: Ustawienia > Dane niestandardowe w panelu administracyjnym Shopify.
  2. Wpisy: zawartość lub dane metaobiektu. Wpisy tworzy się i zarządza nimi w opcjach: Zawartość > Metaobiekty w panelu administracyjnym Shopify.

Gdy tworzy się metaobiekt, należy podać następujące informacje:

  • nazwa używana do identyfikacji metaobiektu w panelu administracyjnym Shopify
  • typ wykorzystywany do identyfikacji metaobiektu w API
  • pola definiujące typ zawartości, którą chcesz wyświetlić w metaobiekcie
    • Każde pole na nazwę, opis, typ i reguły walidacji określające limity znaków, wartość minimalną i maksymalną lub wstępnie ustawione wartości.
    • Można na przykład dodać pole dla tekstu, pole dla obrazu i pole dla koloru.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo