Metaobiekty

Metaobiekty pomagają dodawać i zapisywać dodatkowe ustrukturyzowane informacje dotyczące sklepu. Na przykład możesz przechowywać informacje o produkcie, takie jak cechy, specyfikacje i tabele rozmiarów.

Dane przechowywane w metaobiektach można pobierać i edytować w panelu administracyjnym Shopify. Aplikacje mogą uzyskać dostęp do metaobiektów za pomocą interfejsu API metaobiektu. Możesz również uzyskać dostęp do metaobiektów w szablonach przy użyciu języka Liquid oraz poprzez API Storefront. Dowiedz się więcej o API metaobiektu.

Można wskazać dwa kluczowe składniki metaobiektów:

 1. Definicja: grupa pól definiująca strukturę obiektu. Zarządzanie odbywa się w opcjach: Ustawienia > Dane niestandardowe w panelu administracyjnym Shopify.
 2. Wpisy: zawartość lub dane metaobiektu. Wpisy tworzy się i zarządza nimi w opcjach: Zawartość > Metaobiekty w panelu administracyjnym Shopify.

Gdy tworzy się definicję metaobiektu, należy podać następujące informacje:

 • Nazwa: używana do identyfikacji metapola w panelu administracyjnym Shopify, np. Authors.
 • Typ: typ danych przechowywanych w metapolu, np. tekst, plik lub adres URL.
 • Pola: zdefiniuj typ zawartości, którą chcesz wyświetlić w metaobiekcie

  • Każde pole ma nazwę (wymaganą), opis, typ i reguły walidacji określające limity znaków, wartość minimalną i maksymalną lub wstępnie ustawione wartości.
  • Wyświetlana nazwa jest przypisana do jednej nazwy pola i umożliwia identyfikowanie indywidualnego wpisu metaobiektu. Możesz w każdej chwili zmienić pole, do którego jest przypisana wyświetlana nazwa. Wyświetlana nazwa jest automatycznie przypisywana do pierwszego pola tekstowego we wpisie metaobiektu lub jest generowana automatycznie, jeśli w definicji metaobject nie ma pól tekstowych.
  • Można na przykład dodać pole dla tekstu i oznaczyć je jako wyświetlaną nazwę, pole dla obrazu i pole dla koloru.
 • Opcje: gdzie metaobiekt jest dostępny do wykorzystania.

  • Dostęp: Domyślnie dostęp do witryn sklepu jest aktywowany dla metaobiektu. Oznacza to, że metaobiekt można połączyć w szablonie za pomocą dynamicznych źródeł. Możesz dezaktywować dostęp do witryn sklepu. Dowiedz się więcej o opcjach dostępu.
  • Funkcje: Możesz użyć metaobiektu do tworzenia stron internetowych. Dowiedz się więcej o budowaniu stron internetowych z metaobiektami.

Pola w definicji metaobiektów określają pola we wpisach metaobiektów. Na przykład, jeśli utworzysz metaobiekt dla profilów programu ambasadorów z nazwą, biografią, obrazem dla pól, wówczas wpisy metaobiektu będą mieć pole, w którym można wprowadzić nazwę, biografię i przesłać obraz. Każdy wpis w tym przykładzie byłby jednym profilem programu ambasadorów.

W taksonomii produktów i standardowych kategoriach Shopify również wykorzystuje się metaobiekty. Gdy dodajesz kategorię produktu do produktu, możesz dodać metapola kategorii specyficzne dla tego produktu. Metapole każdej kategorii zawiera domyślne wpisy, zbudowane z definicjami metaobiektów. Na przykład, jeśli dodasz kategorię produktu Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops, możesz dodać metapola kategorii dla clothing size, neckline, sleeve length type, length type, age group, material oraz color.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo