Tutorial dotyczący metaobiektów

Metaobiekty pomagają dodawać i zapisywać dodatkowe ustrukturyzowane informacje dotyczące sklepu. Metaobiektów możesz używać w panelu administracyjnym Shopify do przechowywania danych lub do tworzenia uporządkowanych treści wielokrotnego użytku, które są wyświetlane w Twoim sklepie online. Oto kilka przykładów metapól i miejsc, w których można ich używać:

 • Dodanie typów tkanin do swoich produktów i wyświetlanie ich na stronach produktów w sklepie online.
 • Utworzenie sekcji często zadawanych pytań dotyczących produktów i wyświetlanie ich na stronach produktów w sklepie online.
 • Utworzenie profili ambasadorów lub influencerów ze zdjęciami i tekstem, a następnie wyświetlanie ich na stronie w swoim sklepie online.

Metaobiekty można dodawać do produktów, kolekcji, klientów, zamówień i innych części sklepu bezpośrednio z poziomu panelu administracyjnego Shopify.

Jeśli posiadasz szablon Online Store 2.0, możesz połączyć metaobiekt ze swoim szablonem, tworząc referencję do metaobiektu z metapolami. Jeśli używasz klasycznych szablonów lub chcesz dodać typy metapól, których nie obsługuje Twój szablon, możesz edytować kod swojego szablonu lub zatrudnić partnera Shopify, który Ci w tym pomoże. Dowiedz się więcej o zatrudnianiu partnera Shopify.

Tutorial dotyczący głównych cech produktu

Z tego tutorialu dowiesz się, jak utworzyć niestandardowy metaobiekt dla głównych cech produktu i wyświetlić je w sklepie online.

Czego nauczysz się z tego tutorialu

Dzięki niniejszemu tutorialowi opanujesz następujące umiejętności:

 • Utworzono metaobiekt dla głównych cech produktu
 • Utworzono kilka wpisów dla głównych cech produktu za pomocą utworzonego przez Ciebie metaobiektu
 • Utworzono definicję metapola, która odnosi się do metaobiektu
 • Połącz swoje wpisy z określonymi produktami
 • Opublikowano wpisy metaobiektu

Krok 1: Utwórz metaobiekt

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Dane niestandardowe.
 2. W sekcji Metaobiekty kliknij opcję Dodaj definicję.
 3. Nadaj nazwę swojej definicji metaobiektu Główne cechy produktu.
 4. Kliknij opcję Dodaj pole i wybierz typ zawartości, którą chcesz wyświetlić w tym metaobiekcie. Pola definiują zawartość wyświetlaną w metaobiekcie, a każde z nich ma własny zbiór opcji i walidacji.

  • Na potrzeby tego tutoriala tworzymy metaobiekt z najważniejszymi informacjami o produkcie, w którym będzie wyświetlany obraz, nazwa produktu, podpis i opis. Aby dodać pierwsze pole, wybierz Plik.
 5. Skonfiguruj typ i walidacje. Nazwij pole Obrazi wprowadź krótki opis.

 6. W obszarze Dostęp automatycznie wybierana jest Witryna sklepu. Pozostaw tę opcję zaznaczoną, ponieważ umożliwia ona dostęp do treści i wyświetlanie ich w Twoim sklepie.

 7. Dodaj pole obrazu do metaobiektu. Wybierz opcję Dodaj pole > Plik.

  • Nazwij to pole Obraz.
  • Odznacz Filmy, aby ograniczyć ten metaobiekt w taki sposób, aby wyświetlał tylko obrazy.
  • Wprowadź opis.
  • Po zakończeniu kliknij Dodaj.
 8. Dodaj pole nagłówka do metaobiektu. Tym razem wybierz opcję Dodaj pole > Tekst z jedną linią jako typ pola. Wykonaj następujące czynności:

  • Nazwij to pole Nagłówek.
  • Zaznacz opcję Użyj tego pola jako nazwy wyświetlanej, aby użyć tego pola jako nazwy wpisu w indeksie.
  • Wprowadź opis.
  • Po zakończeniu kliknij Dodaj.
 9. Dodaj pole podpisu do metaobiektu. Kliknij opcję Dodaj pole > > Tekst z jedną linią. Wykonaj następujące czynności:

  • Nazwij to pole Podpis.
  • Wprowadź opis.
  • Po zakończeniu kliknij Dodaj.
 10. Dodaj pole podpisu do metaobiektu. Kliknij opcję Dodaj pole > > Tekst z wieloma liniami. Wykonaj następujące czynności:

  • Nazwij to pole Opis.
  • Wprowadź opis.
  • Po zakończeniu kliknij Dodaj.
 11. Zapisz nową definicję metaobiektu.

Po zapisaniu definicji metaobiektu możesz rozpocząć tworzenie wpisów.

Krok 2: Utwórz wpisy

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Zawartość.
 2. Kliknij definicję metaobiektu Główne cechy produktu, na której będzie oparty nowy wpis, a następnie kliknij opcję Dodaj wpis.
 3. Wypełnij pola swojego wpisu:

  • Kliknij opcję Wybierz obraz i wybierz lub prześlij obraz dla tej głównej cechy produktu.
  • Dodaj Tytuł i Opis.
 4. Status jest automatycznie ustawiany jako Aktywny. Jeśli wpisy nie są jeszcze gotowe do użycia, możesz zmienić status na Wersję roboczą.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Twój wpis ma wygenerowany uchwyt, który jest unikalnym identyfikatorem specyficznym dla pojedynczego wpisu zawartości. Po rozpoczęciu łączenia wpisów z obszarami sklepu nie zaleca się edycji uchwytu. Dowiedz się więcej o wpływie zmiany uchwytu wpisu, który był już używany w sklepie.

Powtórz powyższe kroki, aby utworzyć trzy kolejne wpisy na podstawie definicji metaobiektu głównych cech produktu.

Po zapisaniu definicji metaobiektu i wpisów możesz utworzyć definicję metapola, która odwołuje się do metaobiektu.

Krok 3: Utwórz definicję metapola, która odwołuje się do metaobiektu

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Dane niestandardowe.
 2. W sekcji Metapola kliknij Produkty.
 3. Kliknij opcję Dodaj definicję. Wprowadź unikalną nazwę i opis, a następnie kliknij opcję Wybierz typ zawartości.
 4. Kliknij opcję Wybierz typ, a następnie Metaobiekt.
 5. W sekcji Referencja wybierz definicję metaobiektu, do której chcesz się odwołać. Wybierz Główne cechy produktu. Ogranicza to definicję produktu metapola produktu, tak aby wyświetlane były tylko wpisy związane z metaobiektem głównych cech produktu.
 6. Określ, czy ta definicja może wyświetlać jeden wpis, czy listę. W tym przykładzie wybierz opcję Lista wpisów.
 7. W sekcji Dostęp domyślnie zaznaczona jest opcja Witryny sklepu.
 8. Kliknij opcję Zapisz.

Następnie możesz połączyć wpisy z produktami, które chcesz wyświetlić.

Krok 4: Połącz swoje produkty z wpisami

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Wybierz produkt, dla którego chcesz wyświetlić główne cechy produktu.

 3. W tym przykładzie chcemy wyświetlić niektóre (ale nie wszystkie) utworzone wpisy głównych cech produktu. W sekcji Metapola produktu kliknij pole wpisu obok metapola Główne cechy produktu. Jeśli nie widzisz głównych cech produktu na liście metapól, kliknij Pokaż wszystko.

 4. Kliknij opcję Wybierz wpisy. W tym kroku wybierasz wpisy, które chcesz wyświetlić dla tego konkretnego produktu. Wybierz dwie z głównych cech produktu.

 5. Wróć do strony produktów. Wybierz inny produkt i wykonaj poprzedni krok, aby przypisać dwie inne główne cechy produktu do produktu.

Następnie możesz opublikować metaobiekty w swoim sklepie online.

Krok 5: Publikowanie wpisów w sklepie online

Po połączeniu wpisów ze swoimi produktami możesz wyświetlić wpisy w swoim sklepie. W tym kroku za pomocą edytora szablonów wybiera się bloki i sekcje, w których Twoje wpisy metaobiektu zostaną połączone.

Po dodaniu sekcji lub bloku możesz wybrać metapole, klikając ikonę podłączenia dynamicznego źródła:

Podłącz ikonę dynamicznego źródła

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Wyszukaj szablon, który chcesz edytować, a następnie kliknij opcję Dostosuj.
 3. W menu rozwijanym w górnej części ekranu wybierz opcję Produkty > Domyślny produkt. Spowoduje to wczytanie szablonu domyślnego produktu w edytorze szablonów.
 4. Kliknij opcję Dodaj sekcję na pasku bocznym po lewej stronie i wybierz Wielowierszowa jako nowy typ sekcji.
 5. Kliknij pierwszy wiersz sekcji Wiele wierszy.

  • Ustawienia pierwszego bloku są widoczne na prawym pasku bocznym. W bloku kolumn możesz ręcznie wybrać obraz, wstawić nagłówek, dodać podpis i opis. Możesz także kliknąć każdą z ikon źródła danych i połączyć ustawienie bloku z żądanym wpisem.
 6. Kliknij opcję Podłącz dynamiczne źródło obok nazwy bloku, aby wybrać Główne cechy produktu. Edytor szablonów wypełnia nowy wielowierszowy blok wpisami z głównymi cechami produktu.

 7. Skonfiguruj pozostałe bloki w sekcji wielowierszowej lub usuń nieużywane bloki.

 8. Kliknij opcję Zapisz, aby opublikować wpisy dotyczące głównych cech produktu.

Twoje wpisy będą wyświetlane tylko dla produktów, z którymi zostały połączone. Sekcja nie zostanie opublikowana, jeśli produkt nie będzie połączony z wpisami. Oznacza to, że możesz skonfigurować jeden szablon produktu, który będzie odpowiedni dla wszystkich Twoich produktów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo