Wyświetlanie metapól w sklepie online

Po dodaniu definicji metapola i przypisaniu wartości metapól do części sklepu możesz połączyć metapola ze swoim szablonem, aby specjalistyczne informacje o Twoim sklepie online były wyświetlane na wiele sposobów. Na przykład sprzedawca świec może umieszczać czas palenia się świec na stronach produktów, a sklep spożywczy może wskazywać datę ważności dla konserw.

Poniżej przedstawiono inne przykłady specjalistycznych informacji, które można wyświetlić w sklepie online:

  • numery części
  • próbki kolorów
  • daty wprowadzenia produktu do sprzedaży
  • polecane produkty lub warianty
  • ocena w gwiazdkach produktu
  • pliki do pobrania
  • listy składników

Jeśli masz szablon Online Store 2.0, możesz połączyć większość metapól ze swoim szablonem, używając edytora szablonów. Jeśli używasz klasycznych szablonów lub chcesz dodać typy metapól, których nie obsługuje Twój szablon, możesz edytować kod swojego szablonu lub zatrudnić partnera Shopify, który Ci w tym pomoże. Dowiedz się więcej o zatrudnianiu partnera Shopify.

Dla niektórych standardowych kategorii produktów dostępne są metapola kategorii z domyślnymi wpisami. Na przykład, jeśli dodasz kategorię produktu Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops, możesz dodać metapola kategorii dla clothing size, neckline, sleeve length type, length type, age group, material oraz color. Metapola kategorii mają domyślne wpisy metaobiektów, których można używać bez żadnych modyfikacji lub dostosować. Na przykład, jeśli kolor black nie jest zgodny z Twoim brandingiem, możesz zmienić jego nazwę na graphite. Dowiedz się więcej o metapolach kategorii.

Metapola kategorii mogą być używane w witrynie sklepu, aby ułatwić klientom znalezienie produktów, których potrzebują. Jeśli używasz wpisów kolorów jako opcji wariantu, możesz wyświetlić opcje wariantów jako próbki dla opcji kolorów w witrynie sklepu na stronach produktów. Gdy dodajesz metapola do swojej witryny sklepu, możesz je również filtrować według kategorii produktu, a w wynikach wyświetlają się metapola powiązane z tą kategorią.

Łączenie metapól z szablonem za pomocą edytora szablonów

Jeśli Twój szablon obsługuje metapola, możesz wybrać sposób wyświetlania metapól w sklepie online za pomocą edytora szablonów.. Aby dowiedzieć się, które metapola są dostępne w Twoim szablonie, zapoznaj się z dokumentacją szablonu lub skontaktuj się z jego projektantem.

Metapola można połączyć z szablonem, dodając sekcje lub bloki, które obsługują dynamiczne źródła. Na przykład sekcja Informacje o produkcie może obsługiwać metapola produktu, a sekcja Kolekcja może obsługiwać metapola kolekcji.

Po dodaniu sekcji lub bloku możesz wyszukać i wybrać pojedyncze metapole, klikając ikonę podłączania źródła dynamicznego:

Podłącz ikonę dynamicznego źródła

Jeśli ikona podłączania źródła dynamicznego wyświetla symbol +, możesz wyszukać i dodać maksymalnie 20 metapól w jednym szablonie, klikając ikonę, a następnie wybierając jedno metapole na raz:

Wstaw ikonę źródła dynamicznego

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zapoznaj się z sekcją Korzystanie z metapól i źródeł dynamicznych.

Można połączyć listę typów zawartości z sekcjami i blokami Tekstu lub Tekstu sformatowanego. Listy odniesień do produktów wymagają niestandardowej sekcji lub szablonu firmy zewnętrznej, który wykorzystuje ustawienia listy produktów.

Edycja kodu szablonu w celu dodania metapól

Jeśli chcesz edytować kod szablonu, aby wyświetlić metapola w sklepie online, możesz użyć języka Liquid, aby włączyć referencyjne metapola w szablonach stron.

Nie modyfikuj kodu szablonu, jeśli nie masz doświadczenia w kodowaniu. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie edycji kodu szablonu, możesz zatrudnić partnera Shopify z katalogu Shopify Partner Directory. Dowiedz się więcej o zatrudnianiu partnera Shopify.

Wyświetlanie elementów marki za pomocą metapól

Metapola można wykorzystać do wyświetlenia elementów marki w sklepie online. Elementy marki są używane jako ustawienie domyślne, co oznacza, że po dodaniu elementów marki są one automatycznie synchronizowane z dowolną funkcją, która używa API marki.

Szablony Online Store 2.0 Shopify mogą wykorzystać elementy marki w ustawieniach szablonu. Musisz ręcznie połączyć elementy marki, otwierając edytor szablonów. Znajdź ustawienie szablonu, w którym chcesz użyć elementów marki, np. logo w nagłówku sklepu, i kliknij przycisk Podłącz dynamiczne źródło.

Obraz ekranu wyboru obrazu dla logo w ramach ustawień szablonu z zaznaczonym przyciskiem podłączania źródła dynamicznego.

Kliknij element marki, którego chcesz użyć w nagłówku, aby połączyć go ze swoim szablonem.

Panel podłączania źródła dynamicznego z zaznaczonym domyślnym logo.

Jeśli opcja połączenia elementów marki nie istnieje, aplikacja, kanał lub szablon mogą nie być zintegrowane z API Brand.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo