Taksonomia produktów Shopify

Kategoria produktu to standardowa kategoria produktu z Taksonomii produktów Shopify. Nie musisz używać kategorii produktów. Może ona jednak zoptymalizować zarządzanie produktami w Shopify.

Standardowe kategorie Shopify służą do:

 • określania stawki, według której produkt jest opodatkowany. Twoje produkty mogą podlegać specjalnym stawkom lub wyjątkom. Gdy produkt zostanie prawidłowo skategoryzowany, w momencie płatności zostanie pobrana najdokładniejsza stawka podatku.
 • zarządzania produktami na platformie Shopify, na przykład jako warunek automatycznej kolekcji, lub dla usprawnienia filtrowania listy produktów.
 • ułatwiania sprzedaży produktów w innych kanałach, które wymagają standaryzowanego typu produktu, jak np. Facebook lub Google.
 • odblokowania atrybutów produktu zwanych metapolami kategorii, które są przypisane do każdej kategorii produktu.

Przykład kategorii produktu: Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets.

Dla niektórych standardowych kategorii produktów dostępne są metapola kategorii z domyślnymi wpisami. Na przykład, jeśli dodasz kategorię produktu Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops, możesz dodać metapola kategorii dla clothing size, neckline, sleeve length type, length type, age group, material oraz color. Metapola kategorii mają domyślne wpisy metaobiektów, których można używać bez żadnych modyfikacji lub dostosować. Na przykład, jeśli kolor black nie jest zgodny z Twoim brandingiem, możesz zmienić jego nazwę na graphite. Te metapola kategorii mogą być używane w witrynie sklepu, aby ułatwić klientom znalezienie produktów, których potrzebują. Jeśli używasz wpisów kolorów jako opcji wariantu, możesz wyświetlić opcje wariantów jako próbki dla opcji kolorów w witrynie sklepu na stronach produktów.

Metapola kategorii są dostępne w ramach wcześniejszego dostępu i tylko dla następujących standardowych kategorii produktów:

 • Odzież i akcesoria
 • Zdrowie i uroda
 • Dom i ogród
 • Żywność, napoje i tytoń
 • Artykuły sportowe
 • Meble

Czym różni się kategoria produktu od typu produktu?

Każdy z Twoich produktów może mieć tylko jedną kategorię i jeden typ produktu. Nie są one wymagane do sprzedaży produktów, ale są przydatne w Twoim sklepie. Kategoria produktu to standardowe pole z taksonomii produktów Shopify; może pomóc w obliczeniach podatków oraz podczas sprzedaży produktów w kanałach sprzedaży, takich jak Facebook. Typ produktu to niestandardowe pole, które jest unikalne dla Twoich produktów. Możesz użyć zarówno typu produktu, jak i kategorii produktu, aby uporządkować ofertę Twojego sklepu.

Dowiedz się więcej o typach produktów.

Informacje dotyczące korzystania z kategorii produktu

Po skonfigurowaniu aplikacji i kanałów, takich jak Google, w celu synchronizacji z produktami dane produktów wprowadzone do Shopify są importowane. Przesyłane dane dotyczące produktów powinny być wysokiej jakości, tak aby w aplikacjach i kanałach znajdowały się jak najdokładniejsze informacje.

Zanim dodasz kategorię produktu, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Używaj tylko wstępnie zdefiniowanej kategorii produktu Shopify figurującej w Taksonomii produktów Shopify.
 • W pliku CSV możesz przesłać numer identyfikacyjny lub ścieżkę kategorii produktu, ale nie obie te informacje. Zarówno ID, jak i ścieżka mogą być dostępne w Taksonomii produktów Shopify.
 • Używaj kategorii produktu, która najlepiej opisuje Twój produkt. Wybierz kategorię w oparciu o główną funkcję Twojego produktu. Na przykład, jeśli Twój produkt to budzik, który ma też inne funkcje, takie jak latarka, jego główną funkcją jest budzik. W takim przypadku użyj kategorii Budzik. W takim przypadku użyj kategorii Budzik. W pliku CSV użyj formatu Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (lub ID 3097).
 • Używaj możliwie najbardziej szczegółowej kategorii. Na przykład dla budzika użyj kategorii Budzik. W pliku CSV użyj formatu Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (lub ID 3097). Nie używaj tylko formatu: Clocks (lub ID: 3096).
 • Jeśli taksonomia kategorii produktów nie jest dostępna w Twoim języku, użyj wartości w języku angielskim lub numerycznego ID.
 • Jeśli masz już kategorię produktów Google dla swoich produktów i wolisz korzystać z tej taksonomii, Shopify zamapuje odpowiednią kategorię produktu na Twoje produkty. Twoja kategoria produktów Google musi być zgodna z wartościami Google w języku angielskim lub numerem identyfikacyjnym. Zapoznaj się z taksonomią kategorii produktów Google, aby uzyskać informacje o akceptowanych kategoriach i identyfikatorach.
 • Jeśli Twoi klienci realizują zakupy bezpośrednio na Instagramie lub Facebooku, musisz podać kategorie produktów Google ze względów podatkowych nawet w przypadku wcześniejszego określenia standardowej kategorii produktów Shopify.

Dodaj kategorię produktu

Dopóki nie przypiszesz kategorii produktu do każdego produktu, pojawiać się będzie propozycja, którą możesz zaakceptować lub odrzucić. Jeśli będzie ona nieodpowiednia lub postanowisz przejrzeć kategorie produktów pod kątem bardziej pasującego typu, możesz wyszukać najlepszą kategorię produktu.

Kroki:

Metapola kategorii

Metapola kategorii to atrybuty produktów przypisywane do określonej kategorii produktu. Metapola kategorii pozwalają dodawać właściwe informacje do produktów, dzięki czemu odwiedzającym łatwiej je znaleźć w Twojej witrynie, na platformach handlowych i w wyszukiwarkach.

Na przykład, jeśli kategoria produktu to Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets, możesz wybrać wpisy dotyczące wielkości pościeli, koloru, dołączonych elementów, materiału, wzoru i gęstości splotu. Metapola kategorii są obsługiwane przez wpisy metaobiektów. Możesz użyć domyślnych wpisów lub edytować je dla swojej marki. Na przykład, jeśli wybierzesz black, możesz edytować go tak, aby był graphite we wszystkich obszarach, w których ten wpis jest połączony.

Metapola kategorii mogą być również używane do tworzenia opcji i wartości wariantów produktu. Oznacza to, że możesz edytować kolor black, tak aby był graphite, a wartości wariantów są aktualizowane w każdym miejscu, w którym wykorzystywany jest ten kolor. Jeśli używasz wpisów kolorów jako opcji wariantu, możesz wyświetlić opcje wariantów jako próbki dla opcji kolorów w witrynie sklepu na stronach produktów.

Metapola kategorii są dostępne w ramach wcześniejszego dostępu i tylko dla następujących standardowych kategorii produktów:

 • Odzież i akcesoria
 • Zdrowie i uroda
 • Dom i ogród
 • Żywność, napoje i tytoń
 • Artykuły sportowe
 • Meble

Dodaj metapola kategorii

Metapola kategorii można dodawać po przypisaniu standardowej kategorii do jednego z Twoich produktów.

Kroki:

Dodawanie wariantu z metapolami kategorii

Możesz dodawać warianty, łącząc opcję wariantu z metapolem kategorii. Gdy opcje wariantów są połączone z metapolami, wielokrotne korzystanie z danych w sklepie i wprowadzanie zmian zawartości jest znacznie łatwiejsze. Na przykład, aby zmienić nazwę koloru black na graphite, możesz edytować wpis na stronie Zawartość > Metaobiekty w swoim panelu administracyjnym, a zmiana zostanie wprowadzona we wszystkich miejscach.

Kroki:

Odłączanie metapola kategorii od wariantu.

Możesz odłączyć metapole kategorii od wariantu.

Kroki:

Zbiorcza edycja kategorii produktów

Zamiast edytować pojedyncze kategorie, możesz zrobić to zbiorczo.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Produkty.
 2. Wybierz produkty, które chcesz zmodyfikować, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Aby edytować tylko określone produkty, zaznacz pole wyboru obok każdego produktu.
  • Aby edytować warianty tylko jednego produktu, wybierz tylko ten produkt.
  • Aby wybrać wszystkie pozycje listy na stronie, zaznacz pole wyboru w górnej części listy produktów.
  • Aby wybrać wszystkie produkty w swoim sklepie, zaznacz pole wyboru na górze listy produktów, a następnie kliknij opcję Wybierz wszystkie 50+ pozycji ze swojego sklepu.
 3. Kliknij opcję Edycja zbiorcza.

 4. Jeśli nie masz w swoim widoku kolumny Kategoria produktu, kliknij opcję Kolumny, a następnie wybierz opcję Kategoria produktu.

 5. W kolumnie Kategoria produktu dla swoich produktów wykonaj następujące czynności:

  • W razie potrzeby zaakceptuj lub odrzuć każdą automatycznie wygenerowaną sugestię.
  • Kliknij menu rozwijane, aby wyświetlić listę kategorii produktów. Wybierz kategorię produktu. Możesz kliknąć Przeglądaj wszystko,, aby rozwinąć listę lub wyszukać kategorię.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzanie kategoriami produktów za pomocą pliku CSV

Możesz importować kategorie i typy produktów, używając funkcji importu produktów za pomocą pliku CSV. Ponadto możesz dodawać i edytować kategorie produktów i typy produktów w pliku CSV.

Aby zweryfikować, czy wartości kategorii produktu są zgodne ze wstępnie zdefiniowaną listą Shopify, zapoznaj się z Taksonomią produktów Shopify.

Jeśli masz już kategorię produktów Google dla swoich produktów i wolisz korzystać z tej taksonomii, Shopify przypisze odpowiednią kategorię produktu do Twoich produktów, jednakże tylko, jeśli będzie ona zgodna z wartością taksonomiczną w języku angielskim lub podany zostanie unikalny identyfikator (UID).

W pliku CSV możesz wykonać następujące czynności:

 • Zapoznaj się z odpowiednią kategorią produktów Google w polu google_product_category w aktualizacji pliku CSV.
 • Wprowadź obsługiwaną kategorię z taksonomii produktów Google.
 • Podaj ścieżkę kategorii lub numer identyfikacyjny, tak jak w przypadku kategorii produktu Shopify.

Możesz pobrać i wyświetlić przykładowy plik CSV produktu, aby go użyć jako szablonu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo