Standardowa taksonomia produktów Shopify

Kategoria produktu to standardowa kategoria produktu ze Standardowej taksonomii produktów Shopify. Wszystkie Twoje produkty powinny być przypisane do określonej kategorii w Standardowej taksonomii produktów Shopify.

Aby wyświetlić listę kategorii i podkategorii produktów, zapoznaj się ze Standardową taksonomią produktów Shopify.

Standardowe kategorie Shopify wykorzystywane są do następujących celów:

 • odblokowania atrybutów produktu zwanych metapolami kategorii, które są przypisane do każdej kategorii produktu.
 • zarządzania produktami na platformie Shopify, na przykład jako warunek automatycznej kolekcji, lub na potrzeby usprawnienia filtrowania listy produktów.
 • ułatwiania sprzedaży produktów w innych kanałach, które wymagają standaryzowanego typu produktu, takich jak Facebook lub Google.
 • ustalania stawki, według której produkt jest opodatkowany, jeśli korzystasz z aplikacji Shopify Tax. Produkty mogą podlegać specjalnym stawkom lub wyjątkom. Gdy produkt zostanie prawidłowo skategoryzowany, podczas realizacji zakupu zostanie pobrana najdokładniejsza stawka podatku. Pobieranie zbyt wysokiego lub zbyt niskiego podatku od sprzedaży może mieć konsekwencje finansowe lub prawne dla Twojej firmy.

Przykładowa kategoria produktów to Odzież i akcesoria > Odzież > Koszule i topy.

Dla niektórych standardowych kategorii produktów dostępne są metapola kategorii z domyślnymi wpisami. Na przykład, jeśli dodasz kategorię produktu Odzież i akcesoria > Odzież > Koszule i topy, możesz dodać metapola kategorii dla rozmiaru, dekoltu, typu długości rękawa, typu długości topu, grupy wiekowej, materiału, płci docelowej, cech odzieży i koloru. Metapola kategorii mają domyślne wpisy metaobiektów, których można używać bez żadnych modyfikacji lub dostosować. Na przykład, jeśli kolor czarny nie jest zgodny z Twoim brandingiem, możesz zmienić jego nazwę na grafitowy. Te metapola kategorii mogą być używane w witrynie sklepu, aby klienci mogli szybciej znaleźć potrzebne produkty. Jeśli używasz wpisów kolorów jako opcji wariantów, możesz wyświetlić opcje wariantów jako próbki dla opcji kolorów w witrynie sklepu na stronach produktów.

Czym różni się kategoria produktu od typu produktu?

Każdy z Twoich produktów może mieć tylko jedną kategorię i jeden typ produktu. Kategoria produktu to standardowe pole ze Standardowej taksonomii produktów Shopify; może pomóc w obliczeniach podatków oraz podczas sprzedaży produktów w kanałach sprzedaży, takich jak Facebook. Typ produktu to niestandardowe pole, które jest unikalne dla Twoich produktów. Możesz użyć zarówno typu produktu, jak i kategorii produktu, aby uporządkować ofertę Twojego sklepu.

Dowiedz się więcej o typach produktów.

Informacje dotyczące korzystania z kategorii produktu

Po skonfigurowaniu aplikacji i kanałów, takich jak Google, w celu synchronizacji z produktami dane produktów wprowadzone do Shopify są importowane. Przesyłane dane dotyczące produktów powinny być wysokiej jakości, tak aby w aplikacjach i kanałach znajdowały się jak najdokładniejsze informacje.

Zanim dodasz kategorię produktu, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Używaj tylko wstępnie zdefiniowanej kategorii produktu Shopify figurującej w Standardowej taksonomii produktów Shopify.
 • W pliku CSV możesz przesłać numer identyfikacyjny lub ścieżkę kategorii produktu, ale nie obie te informacje. Zarówno ID, jak i ścieżka mogą być dostępne w Standardowej taksonomii produktów Shopify.
 • Używaj kategorii produktu, która najlepiej opisuje Twój produkt. Wybierz kategorię w oparciu o główną funkcję Twojego produktu. Na przykład: Twój produkt to zegarek, który ma też inne funkcje, takie jak latarka, ale jego główną funkcją jest funkcja budzika. W takim przypadku użyj kategorii Budzik. W pliku CSV użyj formatu Dom i ogród > Wystrój > Zegary > Budziki (lub ID 3097).
 • Użyj możliwie najbardziej szczegółowej kategorii. Na przykład w przypadku budzika użyj kategorii Budzik. W pliku CSV użyj formatu Dom i ogród > Wystrój > Zegary > Budziki (lub ID 3097). Nie używaj tylko formatu: Zegary (lub ID: 3096).
 • Jeśli taksonomia kategorii produktów nie jest dostępna w Twoim języku, użyj wartości w języku angielskim lub numerycznego ID.
 • Jeśli masz już kategorię produktów Google dla swoich produktów i wolisz korzystać z tej taksonomii, Shopify zamapuje odpowiednią kategorię produktu na Twoje produkty. Twoja kategoria produktów Google musi być zgodna z wartościami Google w języku angielskim lub numerem identyfikacyjnym. Zapoznaj się z taksonomią kategorii produktów Google, aby uzyskać informacje o akceptowanych kategoriach i identyfikatorach.
 • Jeśli Twoi klienci realizują zakupy bezpośrednio na Instagramie lub Facebooku, musisz podać kategorie produktów Google ze względów podatkowych nawet w przypadku wcześniejszego określenia standardowej kategorii produktów Shopify.
 • Wszystkie produkty należy przypisać do kategorii produktów Shopify. Jeśli kategoria nie jest przypisana, produkt zostanie zapisany jako nieskategoryzowany. Może się to zdarzyć również, jeśli produkt utworzono za pomocą pliku CSV lub aplikacji. Jeśli nie chcesz, aby Twój produkt był oznaczony jako nieskategoryzowany, możesz dodać kategorię produktu.

Automatyczne propozycje kategorii produktów

Po utworzeniu produktu i wprowadzeniu nazwy, opisu i dodaniu zdjęć produktu, informacje te są wykorzystywane do generowania sugestii kategorii produktu za pomocą narzędzia Shopify Magic. Możesz skorzystać z sugerowanej kategorii lub wybrać kategorię, która jest najbardziej zgodna ze specyfiką Twojego produktu.

Shopify Magic dodaje również istotne dla Twojego produktu metapola kategorii i wartości wybrane na podstawie szczegółów produktu. Możesz zachować te metapola kategorii i dodać inne dostępne metapola kategorii do swojego produktu.

Dodaj kategorię produktu

Dopóki nie przypiszesz kategorii produktu do każdego produktu, może wyświetlać się propozycja dla każdego produktu, którą możesz zaakceptować lub odrzucić. Produkt może również zostać oznaczony jako nieskategoryzowany. Jeśli będzie ona nieodpowiednia lub postanowisz przejrzeć kategorie produktów pod kątem bardziej pasującego typu, możesz wyszukać najlepszą kategorię produktu.

Kroki:

Migracja istniejących kategorii produktów

Wydanie nowej Standardowej taksonomii produktów Shopify oznacza, że niektóre z wcześniej używanych kategorii produktów mogły zostać zmienione lub zastąpione.

Jeśli kategoria używana przez Ciebie wcześniej uległa zmianie, proponowana jest kategoria, która najlepiej pasuje do szczegółów produktu. Jeśli nie ma kategorii, Twój produkt zostanie zapisany jako nieskategoryzowany. Może się to zdarzyć również, jeśli produkt utworzono za pomocą pliku CSV lub aplikacji.

Ważne jest, aby przejrzeć te rekomendacje i wszelkie niekategoryzowane produkty, aby upewnić się, że są zgodne z Twoimi produktami. Podczas przeglądania produktów możesz wykonać jedną z poniższych czynności:

 • Zaakceptuj rekomendowaną kategorię: Jeśli sugerowana kategoria jest odpowiednia dla Twojego produktu, możesz ją zaakceptować.
 • Poznaj nowe kategorie: Jeśli proponowana kategoria nie jest właściwa, jeśli produkt jest nieskategoryzowany lub jeśli chcesz poznać inne kategorie, możesz przejrzeć menu rozwijane Kategoria na stronie produktu w panelu administracyjnym Shopify. Możesz również sprawdzić Standardową taksonomię produktów Shopify, aby znaleźć bardziej odpowiednią kategorię do zastosowania dla Twojego produktu.

Dowiedz się więcej o tym, jakie kategorie uległy zmianie w Standardowej taksonomii produktów Shopify.

Metapola kategorii

Metapola kategorii są mapowe na konkretne kategorie produktów w Standardowej taksonomii produktów Shopify. Metapola kategorii, które w taksonomii nazywane są atrybutami produktu, pomagają dodać odpowiednie informacje do produktów, aby były one łatwiejsze do znalezienia przez odwiedzających w witrynie, na platformach handlowych i w wyszukiwarkach.

Na przykład, jeśli dodasz kategorię produktu Odzież i akcesoria > Odzież > Koszule i topy, możesz dodać metapola kategorii dla rozmiaru odzieży, dekoltu, typu długości rękawa i nie tylko. Niektóre metapola kategorii dodawane są domyślnie na podstawie przewidywań Shopify Magic. Inne metapola kategorii mogą zostać zasugerowane i możesz je wówczas dodać do swojego sklepu. Metapola kategorii mają domyślne wpisy, których można używać bez żadnych modyfikacji lub dostosować.

Metapola kategorii można łączyć z opcjami wariantów produktów i wpisami wartości opcji. Oznacza to, że możesz zmienić kolor czarny na grafitowy, a wartości wariantów zostaną zaktualizowane w każdym miejscu, w którym wykorzystywany jest ten kolor. Jeśli używasz wpisów kolorów jako opcji wariantów, możesz wyświetlić opcje wariantów jako próbki dla opcji kolorów w witrynie sklepu na stronach produktów.

Dodaj metapola kategorii

Metapola kategorii można dodawać po przypisaniu standardowej kategorii do jednego z Twoich produktów.

Na podstawie informacji dodanych w szczegółach produktu, w polu Kategoria może wyświetlać się sugerowana kategoria. Po zapisaniu produktu wszelkie nieedytowane sugestie są potwierdzone.

Kroki:

Zbiorcza edycja kategorii produktów

Zamiast edytować pojedyncze kategorie, możesz zrobić to zbiorczo.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Produkty.
 2. Wybierz produkty, które chcesz zmodyfikować, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Aby edytować tylko określone produkty, zaznacz pole wyboru obok każdego produktu.
  • Aby edytować warianty tylko jednego produktu, wybierz tylko ten produkt.
  • Aby wybrać wszystkie pozycje listy na stronie, zaznacz pole wyboru w górnej części listy produktów.
  • Aby wybrać wszystkie produkty w swoim sklepie, zaznacz pole wyboru na górze listy produktów, a następnie kliknij opcję Wybierz wszystkie 50+ pozycji ze swojego sklepu.
 3. Kliknij opcję Edycja zbiorcza.

 4. Jeśli nie masz w swoim widoku kolumny Kategoria produktu, kliknij opcję Kolumny, a następnie wybierz opcję Kategoria produktu.

 5. W kolumnie Kategoria produktu dla swoich produktów wykonaj następujące czynności:

  • W razie potrzeby zaakceptuj lub odrzuć każdą automatycznie wygenerowaną sugestię.
  • Kliknij menu rozwijane, aby wyświetlić listę kategorii produktów. Wybierz kategorię produktu. Możesz kliknąć Przeglądaj wszystko,, aby rozwinąć listę lub wyszukać kategorię.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzanie kategoriami produktów za pomocą pliku CSV

Możesz importować kategorie i typy produktów, używając funkcji importu produktów za pomocą pliku CSV. Ponadto możesz dodawać i edytować kategorie produktów i typy produktów w pliku CSV.

Aby sprawdzić, czy wartości kategorii produktu są zgodne ze wstępnie zdefiniowaną listą Shopify, zapoznaj się ze Standardową taksonomią produktów Shopify.

Jeśli masz już kategorię produktów Google dla swoich produktów i wolisz korzystać z tej taksonomii, Shopify przypisze odpowiednią kategorię produktu do Twoich produktów, jednakże tylko, jeśli będzie ona zgodna z wartością taksonomiczną w języku angielskim lub podany zostanie unikalny identyfikator (UID).

W pliku CSV możesz wykonać następujące czynności:

 • Zapoznaj się z odpowiednią kategorią produktów Google w polu google_product_category w aktualizacji pliku CSV.
 • Wprowadź obsługiwaną kategorię z taksonomii produktów Google.
 • Podaj ścieżkę kategorii lub numer identyfikacyjny, tak jak w przypadku kategorii produktu Shopify.

Możesz pobrać i wyświetlić przykładowy plik CSV produktu, aby go użyć jako szablonu.

Ograniczenia Standardowej taksonomii produktów Shopify

Opcje produktów utworzone za pomocą Standardowej taksonomii produktów Shopify mają następujące ograniczenia:

 • Aby używać Standardowej taksonomii produktów Shopify do obsługi próbek w szablonie Dawn, musisz korzystać z najnowszej wersji.
 • Nowe kategorie mogą nie być kompatybilne z kanałami sprzedaży. Przed zmodyfikowaniem kategorii opublikowanego produktu przejrzyj kanały jego sprzedaży.
 • Jednostka miary i atrybut typu wymiar nie są obecnie dostępne.
 • Atrybuty niestandardowe nie są obecnie obsługiwane.
 • Atrybuty nie są obsługiwane w następujących aplikacjach Shopify: Search and Discovery oraz Shopify Bundles.

Dodatkowe zasoby

 • Aby użyć próbek z niestandardową implementacją liquid, zapoznaj się z dokumentacją liquid. Możesz również zapoznać się z tym przewodnikiem.
 • Jeśli korzystasz z szablonu firmy zewnętrznej, zapoznaj się z uwagami o wersji tego szablonu, aby ustalić pomoc techniczną dotyczącą próbek.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo