Cây phân loại sản phẩm của Shopify

Danh mục sản phẩm là danh mục tiêu chuẩn của sản phẩm trong Cây phân loại sản phẩm của Shopify. Bạn không bắt buộc phải sử dụng nhưng danh mục sản phẩm có thể giúp bạn quản lý sản phẩm trong Shopify hiệu quả hơn.

Các danh mục tiêu chuẩn của Shopify được dùng để:

 • xác định mức thuế của sản phẩm. Sản phẩm của bạn có thể phải chịu mức thuế đặc biệt hoặc được miễn thuế. Khi phân loại sản phẩm chính xác, hệ thống sẽ thu thuế suất chính xác nhất khi thanh toán.
 • quản lý sản phẩm trong Shopify hiệu quả hơn, ví dụ như chỉnh sửa điều kiện cho bộ sưu tập tự động hoặc lọc danh sách sản phẩm.
 • bán sản phẩm trên các kênh yêu cầu loại sản phẩm tiêu chuẩn như Facebook hoặc Google dễ dàng hơn.
 • mở khóa thuộc tính sản phẩm, được gọi là trường thông tin bổ sung danh mục, ánh xạ đến từng danh mục sản phẩm.

Ví dụ về danh mục sản phẩm: Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets.

Một số danh mục sản phẩm tiêu chuẩn có sẵn trường thông tin bổ sung danh mục với các mục nhập mặc định. Ví dụ: Nếu thêm danh mục sản phẩm Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops thì bạn có thể thêm trường thông tin bổ sung danh mục cho clothing size, neckline, sleeve length type, length type, age group, materialcolor. Trường thông tin bổ sung danh mục có mục nhập siêu đối tượng mặc định mà bạn có thể sử dụng ngay hoặc tùy chỉnh thêm. Ví dụ: Nếu màu black không phù hợp với thương hiệu của bạn thì bạn có thể đổi tên thành màu graphite. Bạn có thể sử dụng các trường thông tin bổ sung danh mục này trong cửa hàng để khách hàng tìm thấy sản phẩm họ cần nhanh hơn. Khi sử dụng mục nhập màu làm tùy chọn mẫu mã, bạn có thể hiển thị các tùy chọn mẫu mã dưới dạng mẫu cho tùy chọn màu trên các trang sản phẩm của cửa hàng.

Trường thông tin bổ sung danh mục đang trong giai đoạn trải nghiệm sớm và chỉ khả dụng với các danh mục sản phẩm tiêu chuẩn sau:

 • Hàng may mặc và phụ kiện
 • Sức khỏe và sắc đẹp
 • Nhà cửa và sân vườn
 • Thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
 • Đồ thể thao
 • Đồ nội thất

Danh mục sản phẩm và loại sản phẩm khác nhau như thế nào?

Mỗi sản phẩm chỉ được có một danh mục sản phẩm và một loại sản phẩm. Cả hai đều không nhất thiết phải được dùng để bán sản phẩm, nhưng đều hữu ích cho cửa hàng. Danh mục sản phẩm là trường tiêu chuẩn trong Cây phân loại sản phẩm của Shopify và có thể giúp bạn tính thuế cũng như bán sản phẩm trên các kênh bán hàng, ví dụ như Facebook. Loại sản phẩm là trường tùy chỉnh độc nhất của sản phẩm. Bạn có thể sử dụng cả loại sản phẩm và danh mục sản phẩm để hỗ trợ sắp xếp cửa hàng.

Tìm hiểu thêm về loại sản phẩm.

Những điều cần cân nhắc khi sử dụng danh mục sản phẩm

Khi thiết lập ứng dụng và kênh như Google, bạn phải nhập chi tiết sản phẩm đã nhập vào Shopify để đồng bộ với sản phẩm. Gửi dữ liệu chất lượng cao cho sản phẩm của bạn để ứng dụng và kênh có thông tin chính xác nhất.

Trước khi thêm danh mục sản phẩm, bạn cần cân nhắc những điều sau:

 • Chỉ sử dụng danh mục sản phẩm Shopify định sẵn trong Dữ liệu phân loại sản phẩm của Shopify.
 • Trong tệp CSV, bạn có thể gửi số ID hoặc đường dẫn của danh mục sản phẩm, nhưng không thể gửi cả hai. Cả số ID và đường dẫn đều có trong Dữ liệu phân loại sản phẩm của Shopify.
 • Sử dụng danh mục sản phẩm mô tả chính xác nhất sản phẩm của bạn. Chọn danh mục dựa trên chức năng chính của sản phẩm. Ví dụ: Nếu sản phẩm của bạn là đồng hồ báo thức có thể có các chức năng khác như đèn thì chức năng chính của sản phẩm là đồng hồ báo thức. Trong trường hợp này, hãy sử dụng danh mục đồng hồ báo thức. Trong tệp CSV, hãy sử dụng định dạng Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (hoặc ID 3097).
 • Sử dụng danh mục cụ thể nhất có thể. Ví dụ: Sử dụng danh mục đồng hồ báo thức cho đồng hồ báo thức. Trong tệp CSV, hãy sử dụng định dạng Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (hoặc ID 3097). Không nên chỉ sử dụng: Clocks (hoặc ID: 3096).
 • Nếu dữ liệu phân loại danh mục sản phẩm không hỗ trợ ngôn ngữ của bạn, hãy sử dụng giá trị bằng tiếng Anh hoặc ID dạng số.
 • Nếu bạn đã có Danh mục sản phẩm của Google cho sản phẩm và muốn sử dụng dữ liệu phân loại này, Shopify sẽ ánh xạ danh mục sản phẩm chính xác cho sản phẩm của bạn. Danh mục sản phẩm của Google phải khớp với giá trị bằng tiếng Anh của Google hoặc số ID. Hãy tham khảo dữ liệu phân loại trong Danh mục sản phẩm của Google để biết các danh mục và ID được chấp nhận.
 • Nếu khách hàng thanh toán trực tiếp trên Instagram hoặc Facebook, bạn phải cung cấp Danh mục sản phẩm của Google để tính thuế, ngay cả khi bạn đã cung cấp danh mục sản phẩm Shopify tiêu chuẩn.

Thêm danh mục sản phẩm

Nếu từng sản phẩm chưa có danh mục sản phẩm, gợi ý cho từng sản phẩm có thể hiển thị để bạn chấp nhận hoặc từ chối. Nếu gợi ý không chính xác hoặc muốn duyệt xem danh mục sản phẩm để chỉ định loại chính xác hơn, bạn có thể tìm kiếm danh mục sản phẩm phù hợp nhất.

Bước:

Trường thông tin bổ sung danh mục

Trường thông tin bổ sung danh mục là thuộc tính sản phẩm ánh xạ đến một danh mục sản phẩm cụ thể. Trường thông tin bổ sung danh mục giúp bạn thêm đúng thông tin vào sản phẩm để khách truy cập có thể tìm thấy sản phẩm dễ dàng hơn trên trang web của bạn, trên nền tảng mua bán và trên công cụ tìm kiếm.

Ví dụ: Nếu danh mục sản phẩm của bạn là Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets thì bạn có thể chọn mục nhập cho kích cỡ chăn ga đệm, màu sắc, mặt hàng đi kèm, chất liệu, họa tiết và mật độ sợi dệt. Trường thông tin bổ sung danh mục được các mục nhập siêu đối tượng hỗ trợ. Bạn có thể sử dụng hoặc chỉnh sửa các mục nhập mặc định cho thương hiệu của mình. Ví dụ: Nếu bạn chọn black thì bạn có thể chỉnh sửa thành graphite tại tất cả các khu vực kết nối với mục nhập đó.

Bạn cũng có thể sử dụng trường thông tin bổ sung danh mục để tạo tùy chọn và giá trị mẫu mã sản phẩm. Như vậy, bạn có thể chỉnh sửa màu black thành graphite và giá trị mẫu mã sẽ được cập nhật ở bất kỳ nơi nào sử dụng màu đó. Khi sử dụng mục nhập màu làm tùy chọn mẫu mã, bạn có thể hiển thị các tùy chọn mẫu mã dưới dạng mẫu cho tùy chọn màu trên các trang sản phẩm của cửa hàng.

Trường thông tin bổ sung danh mục đang trong giai đoạn trải nghiệm sớm và chỉ khả dụng với các danh mục sản phẩm tiêu chuẩn sau:

 • Hàng may mặc và phụ kiện
 • Sức khỏe và sắc đẹp
 • Nhà cửa và sân vườn
 • Thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
 • Đồ thể thao
 • Đồ nội thất

Thêm trường thông tin bổ sung danh mục

Bạn có thể thêm trường thông tin bổ sung danh mục khi chỉ định danh mục tiêu chuẩn cho một trong các sản phẩm.

Bước:

Thêm mẫu mã có trường thông tin bổ sung danh mục

Bạn có thể thêm mẫu mã bằng cách kết nối tùy chọn mẫu mã với trường thông tin bổ sung danh mục. Khi các tùy chọn mẫu mã được kết nối với trường thông tin bổ sung, dữ liệu sẽ có thể được tái sử dụng trong cửa hàng và việc chỉnh sửa nội dung sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ví dụ: Nếu bạn cần đổi tên của màu black thành graphite, bạn có thể chỉnh sửa mục nhập trên trang Nội dung > Siêu đối tượng của trang quản trị và thay đổi này sẽ cập nhật ở mọi nơi.

Bước:

Ngắt kết nối trường thông tin bổ sung danh mục với mẫu mã

Bạn có thể ngắt kết nối trường thông tin bổ sung danh mục với mẫu mã.

Bước:

Chỉnh sửa hàng loạt danh mục sản phẩm

Bạn có thể chỉnh sửa hàng loạt danh mục sản phẩm thay vì chỉnh sửa từng danh mục một.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Sản phẩm.
 2. Chọn sản phẩm bạn muốn sửa đổi theo một trong những cách sau:

  • Để chỉ chỉnh sửa sản phẩm cụ thể, hãy đánh dấu vào hộp kiểm bên cạnh mỗi sản phẩm.
  • Để chỉ chỉnh sửa mẫu mã của một sản phẩm, chỉ cần chọn sản phẩm đó.
  • Để chọn tất cả mặt hàng có trong danh sách trên một trang, hãy tích chọn vào hộp kiểm ở trên cùng danh sách sản phẩm.
  • Để chọn tất cả các mặt hàng trong cửa hàng, tích chọn vào hộp kiểm ở đầu danh sách sản phẩm rồi nhấp vào Chọn tất cả 50+ mặt hàng từ cửa hàng.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt.

 4. Nếu bạn không có cột Danh mục sản phẩm trong chế độ xem, hãy nhấp vào Cột rồi chọn Danh mục sản phẩm.

 5. Trong cột Danh mục sản phẩm cho sản phẩm, thực hiện các bước sau:

  • Chấp nhận hoặc từ chối từng gợi ý được tạo tự động, nếu cần.
  • Nhấp vào menu thả xuống để xem danh sách danh mục sản phẩm. Chọn danh mục sản phẩm. Bạn có thể nhấp vào Duyệt xem tất cả để mở rộng danh sách hoặc tìm danh mục.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Quản lý danh mục sản phẩm bằng tệp CSV

Bạn có thể nhập danh mục và loại sản phẩm bằng cách nhập dữ liệu sản phẩm từ tệp CSV. Ngoài ra, bạn có thể thêm và chỉnh sửa danh mục sản phẩm cũng như loại sản phẩm trong tệp CSV.

Để xác minh rằng giá trị danh mục sản phẩm khớp với danh sách lập sẵn của Shopify, bạn có thể tham khảo Dữ liệu phân loại sản phẩm của Shopify.

Nếu bạn đã có Danh mục sản phẩm của Google cho sản phẩm và muốn sử dụng dữ liệu phân loại này, Shopify sẽ ánh xạ danh mục sản phẩm chính xác cho sản phẩm của bạn nếu khớp chính xác với giá trị phân loại bằng tiếng Anh hoặc Mã nhận dạng duy nhất (UID) được cung cấp.

Bạn có thể thực hiện những tác vụ sau trong tệp CSV:

 • Tham khảo Danh mục sản phẩm của Google để khớp chính xác với trường google_product_category trong tệp CSV cập nhật.
 • Nhập danh mục được hỗ trợ trong dữ liệu phân loại sản phẩm của Google.
 • Cung cấp đường dẫn hoặc số ID của danh mục như với danh mục sản phẩm của Shopify.

Bạn có thể tải xuống và xem tệp CSV sản phẩm mẫu để làm mẫu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí