Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify

Danh mục sản phẩm là danh mục tiêu chuẩn của sản phẩm trong Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify. Bạn phải chỉ định tất cả sản phẩm cho danh mục cụ thể trong Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify.

Để xem danh sách danh mục sản phẩm và danh mục phụ, tham khảo Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify.

Danh mục tiêu chuẩn của Shopify được sử dụng cho các mục đích sau:

 • Mở khóa thuộc tính sản phẩm, được gọi là trường thông tin bổ sung danh mục, ánh xạ đến từng danh mục sản phẩm.
 • Quản lý sản phẩm trong Shopify hiệu quả hơn, ví dụ như đóng vai trò là điều kiện cho bộ sưu tập tự động hoặc giúp lọc danh sách sản phẩm.
 • Bán sản phẩm trên các kênh khác yêu cầu loại sản phẩm tiêu chuẩn như Facebook hoặc Google dễ dàng hơn.
 • Xác định mức thuế của sản phẩm khi bạn đang sử dụng Shopify Tax. Sản phẩm của bạn có thể phải chịu mức thuế đặc biệt hoặc được miễn thuế. Khi phân loại sản phẩm chính xác, hệ thống sẽ thu thuế suất chính xác nhất khi thanh toán. Nếu thu thừa hoặc thiếu thuế bán hàng, doanh nghiệp của bạn có thể phải chịu trách nhiệm tài chính hoặc pháp lý.

Ví dụ về danh mục sản phẩm là Hàng may mặc và phụ kiện > Quần áo > Áo sơ mi và áo mặc bên trong.

Một số danh mục sản phẩm tiêu chuẩn có sẵn trường thông tin bổ sung danh mục với các mục nhập mặc định. Ví dụ: Nếu thêm danh mục sản phẩm Hàng may mặc và phụ kiện > Quần áo > Áo sơ mi và áo mặc bên trong thì bạn có thể thêm trường thông tin bổ sung danh mục cho kích cỡ, đường viền cổ, loại chiều dài tay áo, loại chiều dài áo, nhóm tuổi, vải, giới tính mục tiêu, tính năng của quần áomàu sắc. Trường thông tin bổ sung danh mục có mục nhập siêu đối tượng mặc định mà bạn có thể sử dụng ngay hoặc tùy chỉnh thêm. Ví dụ: Nếu màu đen không phù hợp với thương hiệu của bạn thì bạn có thể đổi tên thành graphite. Bạn có thể sử dụng các trường thông tin bổ sung danh mục này trong cửa hàng để khách hàng tìm thấy sản phẩm họ cần nhanh hơn. Khi sử dụng mục nhập màu làm tùy chọn mẫu mã, bạn có thể hiển thị các tùy chọn mẫu mã dưới dạng mẫu cho tùy chọn màu trên các trang sản phẩm của cửa hàng.

Bắt đầu sử dụng Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify

Bạn tự động có quyền truy cập vào Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn mới của Shopify. Tuy nhiên, bạn nên xem lại sản phẩm để đảm bảo các sản phẩm đang sử dụng tất cả tính năng và danh mục sản phẩm được tối ưu. Dưới đây là những gợi ý để giúp bạn bắt đầu sử dụng Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn mới của Shopify:

Danh mục sản phẩm và loại sản phẩm khác nhau như thế nào?

Mỗi sản phẩm chỉ được có một danh mục sản phẩm và một loại sản phẩm. Danh mục sản phẩm là trường tiêu chuẩn trong Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify và có thể giúp bạn tính thuế cũng như bán sản phẩm trên các kênh bán hàng, ví dụ như Facebook. Loại sản phẩm là trường tùy chỉnh độc nhất của sản phẩm. Bạn có thể sử dụng cả loại sản phẩm và danh mục sản phẩm để hỗ trợ sắp xếp cửa hàng.

Tìm hiểu thêm về loại sản phẩm.

Những điều cần cân nhắc khi sử dụng danh mục sản phẩm

Khi thiết lập ứng dụng và kênh như Google, bạn phải nhập chi tiết sản phẩm đã nhập vào Shopify để đồng bộ với sản phẩm. Gửi dữ liệu chất lượng cao cho sản phẩm của bạn để ứng dụng và kênh có thông tin chính xác nhất.

Trước khi thêm danh mục sản phẩm, bạn cần cân nhắc những điều sau:

 • Chỉ sử dụng danh mục sản phẩm Shopify định sẵn trong Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify.
 • Trong tệp CSV, bạn có thể gửi số ID hoặc đường dẫn của danh mục sản phẩm, nhưng không thể gửi cả hai. Cả số ID và đường dẫn đều có trong Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify.
 • Sử dụng danh mục sản phẩm mô tả chính xác nhất sản phẩm của bạn. Chọn danh mục dựa trên chức năng chính của sản phẩm. Ví dụ: Sản phẩm của bạn là đồng hồ có các chức năng khác như đèn nhưng chức năng chính của sản phẩm là đồng hồ báo thức. Trong trường hợp này, hãy sử dụng danh mục đồng hồ báo thức. Trong tệp CSV, sử dụng định dạng Nhà cửa và sân vườn > Trang trí > Đồng hồ > Đồng hồ báo thức (hoặc ID 3097).
 • Sử dụng danh mục cụ thể nhất có thể. Ví dụ: Đối với đồng hồ báo thức, sử dụng danh mục "đồng hồ báo thức". Trong tệp CSV, sử dụng định dạng Nhà cửa và sân vườn > Trang trí > Đồng hồ > Đồng hồ báo thức (hoặc ID 3097). Không nên chỉ sử dụng: Đồng hồ (hoặc ID: 3096).
 • Nếu dữ liệu phân loại danh mục sản phẩm không hỗ trợ ngôn ngữ của bạn, hãy sử dụng giá trị bằng tiếng Anh hoặc ID dạng số.
 • Nếu bạn đã có Danh mục sản phẩm của Google cho sản phẩm và muốn sử dụng dữ liệu phân loại này, Shopify sẽ ánh xạ danh mục sản phẩm chính xác cho sản phẩm của bạn. Danh mục sản phẩm của Google phải khớp với giá trị bằng tiếng Anh của Google hoặc số ID. Hãy tham khảo dữ liệu phân loại trong Danh mục sản phẩm của Google để biết các danh mục và ID được chấp nhận.
 • Nếu khách hàng thanh toán trực tiếp trên Instagram hoặc Facebook, bạn phải cung cấp Danh mục sản phẩm của Google để tính thuế, ngay cả khi bạn đã cung cấp danh mục sản phẩm Shopify tiêu chuẩn.
 • Mọi sản phẩm đều phải được chỉ định một danh mục sản phẩm của Shopify. Nếu chưa chỉ định danh mục thì sản phẩm sẽ được lưu thành chưa phân loại. Điều này cũng xảy ra nếu sản phẩm được tạo bằng tệp CSV hoặc ứng dụng. Nếu không muốn sản phẩm trong trạng thái chưa phân loại, bạn có thể thêm danh mục sản phẩm.

Gợi ý danh mục sản phẩm tự động

Khi bạn tạo một sản phẩm và nhập tên, mô tả cũng như thêm hình ảnh cho sản phẩm đó, thông tin này sẽ được dùng để tạo đề xuất danh mục sản phẩm do Shopify Magic cung cấp. Bạn có thể sử dụng danh mục được đề xuất hoặc chọn danh mục cụ thể nhất có thể cho sản phẩm của mình.

Shopify Magic cũng thêm trường thông tin bổ sung danh mục và các giá trị liên quan đến sản phẩm của bạn dựa trên chi tiết sản phẩm. Bạn có thể giữ nguyên các trường thông tin bổ sung danh mục đó và thêm các trường thông tin bổ sung danh mục có sẵn khác vào sản phẩm của mình.

Thêm danh mục sản phẩm

Nếu từng sản phẩm chưa được chỉ định danh mục sản phẩm, gợi ý cho từng sản phẩm có thể hiển thị để bạn chấp nhận hoặc từ chối, nếu không thì sản phẩm sẽ có nhãn chưa phân loại. Nếu gợi ý không chính xác hoặc bạn muốn duyệt xem danh mục sản phẩm để chỉ định loại chính xác hơn, bạn có thể tìm kiếm danh mục sản phẩm phù hợp nhất.

Bước:

Di chuyển danh mục sản phẩm hiện có

Việc phát hành Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn mới của Shopify nghĩa là một số danh mục sản phẩm mà bạn sử dụng trước đây có thể đã được sửa đổi hoặc thay thế.

Nếu danh mục bạn sử dụng trước đây có thay đổi thì bạn sẽ nhận được gợi ý danh mục phù hợp nhất với chi tiết sản phẩm của mình. Nếu không có danh mục thì sản phẩm sẽ được lưu thành chưa phân loại. Điều này cũng xảy ra nếu sản phẩm được tạo bằng tệp CSV hoặc ứng dụng.

Bạn cần kiểm tra lại những đề xuất này và mọi sản phẩm chưa được phân loại để đảm bảo đề xuất khớp với sản phẩm của bạn. Khi xem lại các sản phẩm, bạn có thể hoàn tất một trong những thao tác sau:

 • Chấp nhận danh mục được đề xuất: Nếu danh mục gợi ý phù hợp với sản phẩm của bạn thì bạn có thể chấp nhận gợi ý đó.
 • Khám phá danh mục mới: Nếu danh mục được gợi ý không phù hợp, sản phẩm của bạn chưa được phân loại hoặc bạn muốn khám phá các danh mục khác, thì bạn có thể xem lại menu thả xuống Danh mục trên trang sản phẩm của trang quản trị Shopify. Bạn cũng có thể xem Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify để tìm danh mục phù hợp hơn nhằm áp dụng cho sản phẩm.

Tìm hiểu thêm về các danh mục đã thay đổi trong Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn mới của Shopify.

Trường thông tin bổ sung danh mục

Trường thông tin bổ sung danh mục sẽ ánh xạ đến danh mục sản phẩm cụ thể trong Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify. Các trường thông tin bổ sung danh mục, được gọi là thuộc tính sản phẩm trong cây phân loại sản phẩm, sẽ giúp bạn thêm đúng thông tin vào sản phẩm để khách truy cập có thể tìm thấy sản phẩm dễ dàng hơn trên trang web của bạn, trên nền tảng mua bán và trên công cụ tìm kiếm.

Ví dụ: Nếu thêm danh mục sản phẩm Hàng may mặc và phụ kiện > Quần áo > Áo sơ mi và áo mặc bên trong, bạn có thể thêm trường thông tin bổ sung danh mục cho kích cỡ quần áo, đường viền cổ, loại chiều dài tay áo, v.v. Trên cơ sở dự đoán của Shopify Magic, một số trường thông tin bổ sung danh mục được thêm theo mặc định. Hệ thống có thể gợi ý các trường thông tin bổ sung danh mục khác và bạn có thể chọn để thêm vào cửa hàng của mình. Trường thông tin bổ sung danh mục có mục nhập mặc định mà bạn có thể sử dụng ngay hoặc tùy chỉnh thêm.

Bạn có thể kết nối trường thông tin bổ sung danh mục với tùy chọn mẫu mã sản phẩm và kết nối mục nhập với giá trị tùy chọn. Như vậy, bạn có thể chỉnh sửa màu đen thành graphite và giá trị mẫu mã sẽ được cập nhật ở bất kỳ nơi nào sử dụng màu đó. Khi sử dụng mục nhập màu làm tùy chọn mẫu mã, bạn có thể hiển thị các tùy chọn mẫu mã dưới dạng mẫu cho tùy chọn màu trên các trang sản phẩm của cửa hàng.

Thêm trường thông tin bổ sung danh mục

Bạn có thể thêm trường thông tin bổ sung danh mục khi chỉ định danh mục tiêu chuẩn cho một trong các sản phẩm.

Dựa trên thông tin được thêm vào chi tiết sản phẩm, bạn có thể hiển thị danh mục gợi ý trong trường Danh mục. Sau khi bạn lưu sản phẩm, mọi gợi ý chưa chỉnh sửa sẽ được xác nhận.

Bước:

Chỉnh sửa hàng loạt danh mục sản phẩm

Bạn có thể chỉnh sửa hàng loạt danh mục sản phẩm thay vì chỉnh sửa từng danh mục một.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Sản phẩm.
 2. Chọn sản phẩm bạn muốn sửa đổi theo một trong những cách sau:

  • Để chỉ chỉnh sửa sản phẩm cụ thể, hãy đánh dấu vào hộp kiểm bên cạnh mỗi sản phẩm.
  • Để chỉ chỉnh sửa mẫu mã của một sản phẩm, chỉ cần chọn sản phẩm đó.
  • Để chọn tất cả mặt hàng có trong danh sách trên một trang, hãy tích chọn vào hộp kiểm ở trên cùng danh sách sản phẩm.
  • Để chọn tất cả các mặt hàng trong cửa hàng, tích chọn vào hộp kiểm ở đầu danh sách sản phẩm rồi nhấp vào Chọn tất cả 50+ mặt hàng từ cửa hàng.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt.

 4. Nếu bạn không có cột Danh mục sản phẩm trong chế độ xem, hãy nhấp vào Cột rồi chọn Danh mục sản phẩm.

 5. Trong cột Danh mục sản phẩm cho sản phẩm, thực hiện các bước sau:

  • Chấp nhận hoặc từ chối từng gợi ý được tạo tự động, nếu cần.
  • Nhấp vào menu thả xuống để xem danh sách danh mục sản phẩm. Chọn danh mục sản phẩm. Bạn có thể nhấp vào Duyệt xem tất cả để mở rộng danh sách hoặc tìm danh mục.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Quản lý danh mục sản phẩm bằng tệp CSV

Bạn có thể nhập danh mục và loại sản phẩm bằng cách nhập dữ liệu sản phẩm từ tệp CSV. Ngoài ra, bạn có thể thêm và chỉnh sửa danh mục sản phẩm cũng như loại sản phẩm trong tệp CSV.

Để xác minh rằng giá trị danh mục sản phẩm khớp với danh sách lập sẵn của Shopify, bạn có thể tham khảo Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify.

Nếu bạn đã có Danh mục sản phẩm của Google cho sản phẩm và muốn sử dụng dữ liệu phân loại này, Shopify sẽ ánh xạ danh mục sản phẩm chính xác cho sản phẩm của bạn nếu khớp chính xác với giá trị phân loại bằng tiếng Anh hoặc Mã nhận dạng duy nhất (UID) được cung cấp.

Bạn có thể thực hiện những tác vụ sau trong tệp CSV:

 • Tham khảo Danh mục sản phẩm của Google để khớp chính xác với trường google_product_category trong tệp CSV cập nhật.
 • Nhập danh mục được hỗ trợ trong dữ liệu phân loại sản phẩm của Google.
 • Cung cấp đường dẫn hoặc số ID của danh mục như với danh mục sản phẩm của Shopify.

Bạn có thể tải xuống và xem tệp CSV sản phẩm mẫu để làm mẫu.

Các hạn chế của Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify

Các tùy chọn sản phẩm đã tạo bằng Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn mới của Shopify có những hạn chế sau:

 • Để sử dụng Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify để hỗ trợ mẫu trên Dawn, bạn phải sử dụng phiên bản mới nhất.
 • Danh mục mới có thể không tương thích với kênh bán hàng. Xem lại kênh bán hàng của sản phẩm trước khi sửa đổi danh mục của sản phẩm đã đăng.
 • Hiện không có thuộc tính đơn vị đo lường và loại kích thước.
 • Thuộc tính tùy chỉnh hiện không được hỗ trợ.
 • Các ứng dụng Shopify sau đây không hỗ trợ các thuộc tính: Search and Discovery và Shopify Bundles.

Tài nguyên bổ sung

 • Để sử dụng mẫu với lần triển khai liquid tùy chỉnh, tham khảo tài liệu về liquid. Bạn cũng có thể tham khảo hướng dẫn này.
 • Nếu bạn đang sử dụng chủ đề bên thứ ba, hãy tham khảo ghi chú phát hành của chủ đề để xác định khả năng hỗ trợ đối với mẫu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí