Shopifys standard-produkttaksonomi

En produktkategori er standardkategorien for produktet fra Shopifys standard-produkttaksonomi. Alle produkter skal være tilordnet en bestemt kategori i Shopifys standard-produkttaksonomi.

For å se en liste over produktkategorier og underkategorier, kan du se Shopifys standard produkttaksonomi.

Shopifys standardkategorier brukes til følgende formål:

 • Låser opp produktegenskaper, kalt kategorimetafelter, som kartlegges mot hver produktkategori.
 • Administrer produkter bedre med Shopify, for eksempel som en betingelse for en automatisert samling eller for å filtrere produktlisten.
 • Gjøre det enklere å selge produkter i andre kanaler som krever en standardisert produkttype, som Facebook eller Google.
 • Beregne satsen produktet avgiftsberegnes etter når du bruker Shopify Tax. Produktene dine kan være underlagt spesielle priser eller fritak. Når et produkt er kategorisert riktig, innhentes den mest nøyaktige avgiftssatsen i kassen. Innhenting av for mye eller ikke nok omsetningsavgift kan skape økonomisk eller juridisk ansvar for bedriften din.

Et eksempel på en produktkategori er Klær og tilbehør > Klær > Topper > Skjorter.

Noen standard produktkategorier har tilgjengelige kategorimetafelter med standardoppføringer. Hvis du for eksempel legger til produktkategorien Klær og tilbehør > Klær > Topper > Skjorter, kan du legge til kategori-metafelter for størrelse, halsform, ermelengde, topplengde, aldersgruppe, stoff, kjønn, klesfunksjoner og farge. Kategorimetafelter har standard metaobjektoppføringer, som du enten kan bruke slik de er eller tilpasse ytterligere. Hvis fargen svart for eksempel ikke er i tråd med din merkevare, kan du gi den navnet grafitt. Disse kategorimetafeltene kan brukes i butikkfronten, slik at kundene finner produktene de leter etter raskere. Når du bruker fargeoppføringer som variantalternativer, kan du vise variantalternativer som fargekart for fargealternativer på produktsidene i butikkfronten.

Kom i gang med Shopifys standard-produkttaksonomi

Du har automatisk tilgang til Shopifys nye standard-produkttaksonomi. Det kan imidlertid være lurt å gå gjennom produktene dine for å sikre at de bruker alle funksjonene, og at produktkategoriene dine er optimalisert. Følgende er forslag for å hjelpe deg i gang med Shopifys standard-produkttaksonomi:

Hva er forskjellen på produktkategori og produkttype?

Hvert av produktene dine kan bare ha én produktkategori og én produkttype. Produktkategori er et standardfelt fra Shopifys standard-produkttaksonomi, og kan gjøre skatteberegninger og salg gjennom salgskanaler, som Facebook. Produkttypen er et egendefinert felt, som er unikt for produktene dine. Du kan bruke både produkttype og produktkategori for å gjøre det enklere å organisere butikken.

Finn ut mer om produkttyper.

Hensyn ved bruk av produktkategorier

Når du konfigurerer apper og kanaler, som Google, til å synkronisere med produkter, importeres produktdetaljene du angir i Shopify. Send data av høy kvalitet om produkter, slik at apper og kanaler har mest mulig nøyaktig informasjon.

Før du legger til en produktkategori bør du vurdere følgende punkter:

 • Bruk bare en forhåndsdefinert Shopify-produktkategori oppført i Shopifys standard-produkttaksonomi.
 • Du kan sende inn enten ID-nummeret eller banen til produktkategorien i en CSV-fil, men ikke begge deler. Både ID og bane er tilgjengelig i Shopifys standard-produkttaksonomi.
 • Bruk produktkategorien som beskriver produktet best. Velg kategori basert på produktets hovedfunksjon. Hvis produktet ditt for eksempel er en klokke som har andre funksjoner, for eksempel lys, men hovedfunksjonen er som en vekkerklokke. I dette tilfelle kan du bruke kategorien for vekkerklokker. I en CSV-fil bruker du formatet Hjem og hage > Dekor > Klokker > Vekkerklokker (eller ID 3097).
 • Bruk den kategorien som er mest mulig spesifikk. Bruk for eksempel kategorien for vekkerklokker dersom produktet er en vekkerklokke. I en CSV-fil bruker du formatet Hus og hage > Dekor > Klokker > Vekkerklokker (eller ID 3097). Ikke bruk bare: Klokker (eller ID: 3096).
 • Hvis taksonomien for produktkategorier ikke er tilgjengelig på ditt språk kan du bruke engelske verdier eller en numerisk ID.
 • Hvis du allerede har en Google-produktkategori for produktene og foretrekker å bruke denne taksonomien, kobler Shopify riktig produktkategori til produktene. Google-produktkategorien må samsvare med Googles verdier på engelsk, eller ID-nummeret. Se Googles produktkategori-taksonomi for godtatte kategorier og ID-er.
 • Hvis kundene dine betaler direkte på Instagram eller Facebook må du oppgi Google-produktkategorier av skatteårsaker selv om du allerede oppgir en standard Shopify-produktkategori.
 • Alle produkter må tilordnes en Shopify-produktkategori. Hvis en kategori ikke er tilordnet, vil produktet bli lagret som uncategorized. Dette kan også skje hvis produktet opprettes med CSV eller en app. Hvis du ikke ønsker at produktet skal være ukategorisert, kan du legge til en produktkategori.

Automatiske produktkategoriforslag

Når du oppretter et produkt og skriver inn et navn, en beskrivelse og legger til bilder for produktet, brukes denne informasjonen til å generere et forslag til produktkategori drevet av Shopify Magic. Du kan bruke den foreslåtte kategorien, eller du kan velge en kategori som er så spesifikk som mulig for produktet.

Shopify Magic inneholder også kategorimetafelt og verdier som er relevante for produktet basert på produktdetaljene. Du kan beholde disse kategorimetafeltene og legge til andre tilgjengelige kategorimetafelt for produktet.

Legg til en produktkategori

Et forslag for hvert produkt kan vises inntil du tilordner en produktkategori til hvert produkt, som du kan godta eller avvise, ellers kan produktet bli merket som ukategorisert. Hvis forslaget ikke stemmer, eller hvis du ønsker å bla gjennom produktkategorier etter en mer nøyaktig type, kan du søke etter den beste produktkategorien.

Trinn:

Migrere eksisterende produktkategorier

Lanseringen av Shopifys standard-produkttaksonomi betyr at noen av produktkategoriene du har brukt tidligere, kan ha blitt endret eller erstattet.

Hvis en kategori du har brukt tidligere er endret, foreslås det en kategori som passer med produktopplysningene. Hvis det ikke finnes noen kategori, lagres produktet som ukategorisert. Dette kan også skje hvis produktet opprettes med CSV eller en app.

Det er viktig at du gjennomgår disse anbefalingene og eventuelle ukategoriserte produkter, for å sikre at de passer med produktene. Når du gjennomgår produktene, kan du gjøre én av følgende:

 • Godta den anbefalte kategorien: Hvis den foreslåtte kategorien stemmer for produktet, kan du godta forslaget.
 • Utforsk nye kategorier: Hvis den foreslåtte kategorien er feil, produktet er ukategorisert eller du vil utforske andre kategorier, kan du gå gjennom rullegardinmenyen Kategori fra produktsiden i Shopify-administrator. Du kan også gå gjennom Shopifys standard-produkttaksonomi for å finne en mer passende kategori for produktet.

Finn ut mer om hvilke kategorier som er blitt endret i Shopifys standard-produkttaksonomi.

Kategorimetafelter

Kategorimetafelter kobles til bestemte produktkategorier i Shopifys standard-produkttaksonomi. Kategorimetafelter, som kalles produktattributter i taksonomien, gjør det enklere å legge til riktig informasjon for produkter for å gjøre dem enklere å oppdage av besøkende på nettstedet, på markedsplasser og i søkemotorer.

Hvis du for eksempel legger til produktkategorien Klær og tilbehør > Klær > Topper > Skjorter, kan du legge til kategori-metafelter for klesstørrelse, halsform, ermelengde med mer. Noen kategorimetafelter legges til som standard, basert på prognoser fra Shopify Magic. Andre kategorimetafelter kan foreslås, og du kan velge å legge dem til i butikken. Kategorimetafelter har standardoppføringer som du enten kan bruke som de er, eller tilpasse ytterligere.

Du kan koble kategorimetafelter til produktvarianter og oppføringer til alternativverdier. Det betyr at du kan redigere fargen svart til grafitt, og variantverdiene oppdateres alle steder der fargen brukes. Når du bruker fargeoppføringer som variantalternativer, kan du vise variantalternativer som fargeprøver for fargealternativer på produktsidene i butikkfronten.

Legg til kategorimetafelter

Du kan legge til kategorimetafelter når du tilordner en standardkategori til et av produktene dine.

Basert på informasjonen i produktdetaljene kan du se en foreslått kategori i feltet Kategori. Når du har lagret produktet, bekreftes eventuelle uredigerte forslag.

Trinn:

Masseredigering av produktkategorier

Du kan masseredigere produktkategorier, i stedet for å redigere én av gangen.

Trinn:

 1. Klikk på Produkter fra Shopify-administrator.
 2. Velg produktene du vil endre ved å gjøre en av følgende:

  • Hvis du bare vil redigere bestemte produkter, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av hvert produkt.
  • Hvis du bare vil redigere varianter av ett produkt velger du dette produktet.
  • Merk av i avmerkingsboksen øverst i produktlisten for å velge alle varer på en side.
  • For å velge alle produkter i butikken merker du av i avmerkingsboksen øverst i produktlisten, og klikker deretter på Velg alle 50+ varer fra butikken.
 3. Klikk på Masseredigering.

 4. Hvis du ikke har kolonnen Produktkategori i visningen, klikker du på Kolonner, og velger deretter Produktkategori.

 5. Gjør følgende i kolonnen Produktkategori for produktene dine:

  • Godta eller avvis hvert automatisk genererte forslag, om nødvendig.
  • Klikk på rullegardinmenyen for å se en liste over produktkategorier. Velg produktkategorien. Du kan klikke på Bla gjennom alle for å utvide listen eller søke etter en kategori.
 6. Klikk på Lagre.

Administrere produktkategorier med en CSV-fil

Du kan importere produktkategorier og -typer med en CSV-produktimport. I tillegg kan du legge til og redigere produktkategorier og produkttyper i CSV-filen.

For å kontrollere at produktkategoriverdiene samsvarer med Shopifys forhåndsdefinerte liste, kan du se Shopifys standard produkttaksonomi.

Hvis du allerede har en Google-produktkategori for produktene dine og foretrekker å bruke denne taksonomien, kobler Shopify riktig produktkategori til produktene dine dersom de samsvarer nøyaktig med en taksonomiverdi på engelsk, eller dersom en unik identifikator (UID) er oppgitt.

Du kan gjøre følgende i CSV-filen:

 • Henvis til den nøyaktige Google-produktkategorien med google_product_category-feltet i CSV-oppdateringen.
 • Angi en støttet kategori fra Googles produkttaksonomi.
 • Oppgi enten kategoristi eller ID-nummer, som du kan med Shopifys produktkategori.

Du kan laste ned og se et eksempel på en produkt-CSV-fil som du kan bruke som mal.

Begrensninger for Shopifys standard-produkttaksonomi

Produktalternativer som er opprettet med Shopifys nye standard-produkttaksonomi, har følgende begrensninger:

 • For å bruke Shopifys standard-produkttaksonomi til å drive fargekart med Dawn, må du bruke den nyeste versjonen.
 • Nye kategorier er kanskje ikke kompatible med salgskanaler. Gå gjennom produktets salgskanaler før du endrer kategori for et publisert produkt.
 • Attributtene for måleenhet og måletype er ikke tilgjengelige for øyeblikket.
 • Egendefinerte attributter støttes for øyeblikket ikke.
 • Attributter støttes ikke i følgende Shopify-apper: Search and Discovery og Shopify Bundles.

Tilleggsressurser

 • For å kunne bruke fargekart med en egendefinert liquid-implementering, kan du se liquid-dokumentasjonen. Du kan også se denne veiledningen.
 • Hvis du bruker et tredjepartstema, kan du se utgivelsesmerknadene for teamet for å finne ut om det støtter fargekart.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis