Produktkategorier

Produktkategorier er etiketter som er tilordnet produkter eller samlinger av produkter. Produktkategorier brukes til å indikere skatteforpliktelser og -unntak som gjelder for et kjøp. Produktkategorier velges fra Shopifys standard-produkttaksonomi, som er en forhåndsdefinert og standardisert liste.

Produktkategorier er også nyttige for administrering av produkter, og kan brukes til følgende oppgaver:

Automatiske produktkategoriforslag

Når du oppretter et produkt og skriver inn et navn, en beskrivelse og legger til bilder for produktet, brukes denne informasjonen til å generere et forslag til produktkategori drevet av Shopify Magic. Du kan bruke den foreslåtte kategorien, eller du kan velge en kategori som er så spesifikk som mulig for produktet.

Shopify Magic inneholder også kategorimetafelt og verdier som er relevante for produktet basert på produktdetaljene. Du kan beholde disse kategorimetafeltene og legge til andre tilgjengelige kategorimetafelt for produktet.

Denne kategorien er bare et forslag, og må ikke anses som skatterådgivning. Det er viktig at du kontrollerer nøyaktigheten til produktkategorien før du godtar den, og snakker med en skatteekspert om nødvendig.

Du finner og kan gå gjennom foreslåtte produktkategorier i Shopify-administrator. Du finner også en liste over alle produkter som du manuelt må velge en produktkategori for.

Alle produkter skal tildeles en Shopify-produktkategori. Hvis en kategori ikke tildeles, lagres produktet som ukategorisert. Dette kan også skje hvis et produkt opprettes med CSV eller en app. Hvis du ikke vil at produktet skal bli ukategorisert, kan du legge til en produktkategori for produktet.

Velge og administrere produktkategorier

Det vises et varsel på siden Produktkategorier hvis du har produkter uten produktkategorier, eller hvis du har forslag til produktkategorier som må gjennomgås. Det er to faner som viser produkter som trenger gjennomgang. Fanen Venter på gjennomgang viser produkter som har foreslåtte produktkategorier. Produktkategorier som foreslås i denne fanen gjelder ikke før du godtar dem. Fanen Venter på valg viser produkter som ikke har forslag, og som må velges manuelt.

Du kan bruke produktkategorier for produkter på en av følgende måter:

Velg eller godkjenn en produktkategori individuelt

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Avgifter og tollplikter.

 2. Klikk på USA i seksjonen Regionale innstillinger.

 3. Klikk på Ukategoriserte produkter i seksjonen Administrasjon av skattesatser.

 4. Finn produktet du vil velge eller godkjenne på siden Produktkategorier.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis en foreslått produktkategori er oppgitt kan du godta forslaget:
   1. Klikk på merket i boksen Produktkategori.
   2. Klikk på Lagre.

- Hvis det ikke er oppgitt en kategori, eller du må gjøre rettelser, kan du søke etter og velge en produktkategori: 1. Klikk på x i boksen Produktkategori. 2. Begynn å skrive en beskrivelse av produktet i boksen Produktkategori. 3. Klikk på produktkategorien når du ser det riktige forslaget. 4. Klikk på Lagre.

Velg eller godkjenn mange produktkategorier samtidig

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Avgifter og tollplikter.

 2. Klikk på USA i seksjonen Regionale innstillinger.

 3. Klikk på Ukategoriserte produkter i seksjonen Administrasjon av skattesatser.

 4. Klikk på avmerkingsboksen ved siden av alle produktene du vil velge eller godkjenne på siden Produktkategorier.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis det er oppgitt forslag kan du godkjenne de foreslåtte produktkategorien for alle valgte produkter:
   1. Klikk på Godta og lagre over produktlisten.
   2. Klikk på Godta og lagre alle.

- Hvis det er gitt forslag, men de må justeres, kan du søke etter og velge en produktkategori for de valgte produktene: 1. Begynn å skrive inn en beskrivelse av produktet i boksen Produktkategori for varen som skal justeres. 2. Klikk på produktkategorien når du ser det riktige forslaget. 3. Klikk på Lagre.

- Hvis det ikke er oppgitt forslag må du søke etter og velge en produktkategori for alle valgte produkter: 1. Klikk på Velg kategori over produktlisten. 2. Begynn å skrive en beskrivelse av produktet i boksen Velg kategori. 3. Klikk på produktkategorien når du ser det riktige forslaget. 4. Klikk på Godta og lagre alle.

Velg en produktkategori ved hjelp av en CSV-fil

Du kan importere produktkategorier med en CSV-produktimport. For å bekrefte at produktkategoriverdiene samsvarer med Shopifys forhåndsdefinerte liste, kan du se Shopifys standard-produkttaksonomi.

Du kan laste ned og se et eksempel på en produkt-CSV-fil som du kan bruke som mal.

Migrere eksisterende produktkategorier

Lanseringen av Shopifys standard-produkttaksonomi betyr at noen av produktkategoriene du har brukt tidligere, kan ha blitt endret eller erstattet.

Hvis en kategori du har brukt tidligere er endret, foreslås det en kategori som passer med produktopplysningene. Hvis det ikke finnes noen kategori, lagres produktet som ukategorisert. Dette kan også skje hvis produktet opprettes med CSV eller en app.

Det er viktig at du gjennomgår disse anbefalingene og eventuelle ukategoriserte produkter, for å sikre at de passer med produktene. Når du gjennomgår produktene, kan du gjøre én av følgende:

 • Godta den anbefalte kategorien: Hvis den foreslåtte kategorien stemmer for produktet, kan du godta forslaget.
 • Utforsk nye kategorier: Hvis den foreslåtte kategorien er feil, produktet er ukategorisert eller du vil utforske andre kategorier, kan du gå gjennom rullegardinmenyen Kategori fra produktsiden i Shopify-administrator. Du kan også gå gjennom Shopifys standard-produkttaksonomi for å finne en mer passende kategori for produktet.

Finn ut mer om hvilke kategorier som er blitt endret i Shopifys standard-produkttaksonomi.

Avgiftsberegning ved hjelp av produktkategorier

Når du har kategorisert produktene, brukes kategoriene til automatisk beregning av skatteforpliktelser når du selger til et bestemt område. Ved å bruke produktkategorier øker nøyaktigheten for avgiftsberegninger, og behovet for endrede skattesatser reduseres.

La oss for eksempel si at du selger T-skjorter. I New York er klær og sko under 110 USD unntatt for omsetningsavgift i New York City og staten New York. Hvis riktige produktkategorier er angitt for produktene belastes ikke disse avgiftene når du selger produkter til kunder i New York. Hvis reglene som gjelder disse produktene endrer seg i fremtiden oppdateres måten avgifter beregnes for produktene automatisk, uten at du trenger å gjøre noe.

Hvis du angir en produktkategori for et produkt med en registrert endret skattesats vil den endrede skattesatsen gjelde foran avgiftsberegningene etter produktkategori. Dette inkluderer samlingsbaserte endrede skattesatser. Vurder å fjerne eventuelle endrede skattesatser som kommer i konflikt med produktkategoriene dine. Hvis du kjenner til avgiftsregler som ikke beregnes av produktkategorier bør du imidlertid beholde de endrede skattesatsene.

Du trenger ikke å bruke produktkategorier. Hvis du velger å ikke bruke produktkategorier på produktene dine, må du imidlertid bruke endrede skattesatser og oppdatere dem manuelt.

Begrensninger

Det er noen situasjoner der produktkategorier ikke kan brukes for å beregne avgifter:

 • Bransjespesifikke eller produktspesifikke avgifter som fører til en separat avgiftsvarelinje, som avgifter for e-avfall.
 • Avgifter som er basert på volum, vekt, ingredienser eller størrelse, som særavgifter.
 • Varianter av et enkeltprodukt kan ikke ha ulike produktkategorier.
 • Pakkede varer som er opprettet som et enkeltprodukt har én enkelt produktkategori.
 • Produktkategorier synkroniseres ikke mellom Shopify og markedsplasser, som Meta eller Google.
 • Produktkategorier legges ikke til for bestillinger som ikke kvalifiserer for Shopify Tax.
 • Produkter og kategorier med endrede skattesatser.

Teste avgifter beregnet ved bruk av produktkategorier

Fordi det ikke finnes en måte for forhåndsvisning av bestemte skattesatser, er det best å opprette bestillingsutkast for å bekrefte at produktene skattlegges som forventet. Hvis den resulterende avgiftsberegningen ikke er det du forventer, bør du se gjennom produktkoden for å sikre at den er nøyaktig. Kontakt Shopify-brukerstøtte for å få hjelp til å angi produktkategorier. Hvis du er usikker på om du har angitt riktige produktkategorier, må du kontakte en skatteekspert.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis