Produktkategorier

Produktkategorier er etiketter som er tilordnet produkter eller samlinger av produkter. De indikerer hvilke avgiftsforpliktelser og unntak kundene har når de kjøper disse bestemte produktene. Produktkategorier velges fra Shopifys produkttaksonomi, som er en forhåndsdefinert og standardisert liste.

Produktkategorier er også nyttige for administrering av produkter, og kan brukes til følgende:

Automatiske produktkategoriforslag

Når du oppretter et produkt, genereres et forslag for en standard produktkategori, basert på informasjon som tittel, beskrivelse og tilhørende medier.

Denne kategorien er bare et forslag, og må ikke anses som skatterådgivning. Det er viktig at du kontrollerer nøyaktigheten til produktkategorien før du godtar den, og snakker med en skatteekspert om nødvendig.

Du finner og kan gå gjennom foreslåtte produktkategorier i Shopify-administrator. Du finner også en liste over alle produkter som du manuelt må velge en produktkategori for.

Finne produktkategorier

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Avgifter og tollplikter.
 2. Klikk på USA i seksjonen Administrer innhenting av omsetningsavgift.
 3. Klikk på Administrer kategorier i seksjonen Kategoriser produkter for skatteformål.
 4. Gjør en av følgende handlinger for å tilordne produktkategorier:

Velge og administrere produktkategorier

Det vises et varsel på siden Produktkategorier hvis du har produkter uten produktkategorier, eller hvis du har forslag til produktkategorier som må gjennomgås. Det er to faner som viser produkter som trenger gjennomgang. Fanen Venter på gjennomgang viser produkter som har foreslåtte produktkategorier. Produktkategorier som foreslås i denne fanen gjelder ikke før du godtar dem. Fanen Venter på valg viser produkter som ikke har forslag, og som må velges manuelt.

Det er flere måter du kan legge til produktkategorier for produkter på.

Velg eller godkjenn en produktkategori individuelt

 1. Finn produktet du vil velge eller godkjenne på siden Produktkategorier.
 2. Gjør ett av følgende:

  1. Hvis en foreslått produktkategori er oppgitt kan du godta forslaget:
   1. Klikk på merket i boksen Produktkategori.
   2. Klikk på Lagre.
  2. Søk etter og velg en produktkategori:
   1. Klikk på x i boksen Produktkategori.
   2. Begynn å skrive en beskrivelse av produktet i boksen Produktkategori.
   3. Klikk på produktkategorien når du ser det riktige forslaget.
   4. Klikk på Lagre.

Velg eller godkjenn mange produktkategorier samtidig

 1. Klikk på avmerkingsboksen ved siden av alle produktene du vil velge eller godkjenne på siden Produktkategorier.
 2. Gjør ett av følgende:

  1. Hvis det er oppgitt forslag kan du godkjenne de foreslåtte produktkategorien for alle valgte produkter:
   1. Klikk på Godta og lagre under produktlisten.
   2. Klikk på Godta og lagre alle.
  2. Hvis forslag er oppgitt kan du søke etter og velge en produktkategori for valgte produkter:
   1. Klikk på Rediger produkter under produktlisten.
   2. Begynn å skrive en beskrivelse av produktet i boksen Produktkategori.
   3. Klikk på produktkategorien når du ser det riktige forslaget.
   4. Klikk på Lagre.
  3. Hvis det ikke er oppgitt forslag må du søke etter og velge en produktkategori for alle valgte produkter:
   1. Klikk på Velg kategori under produktlisten.
   2. Begynn å skrive en beskrivelse av produktet i boksen Velg kategori.
   3. Klikk på produktkategorien når du ser det riktige forslaget.
   4. Klikk på Godta og lagre alle.

Velg en produktkategori ved hjelp av en CSV-fil

Du kan importere produktkategorier med en CSV-produktimport. For å bekrefte at produktkategoriverdiene samsvarer med Shopifys forhåndsdefinerte liste kan du se Shopifys produkttaksonomi.

Du kan laste ned og se et eksempel på en produkt-CSV-fil som du kan bruke som mal.

Avgiftsberegning ved hjelp av produktkategorier

Når du har kategorisert produktene brukes kategoriene til automatisk beregning av avgiftsforpliktelser når du selger til en bestemt stat. Ved å bruke produktkategorier øker nøyaktigheten for avgiftsberegninger, og behovet for endrede skattesatser reduseres.

La oss for eksempel si at du selger T-skjorter. I New York er klær og sko under 110 USD unntatt for omsetningsavgift i New York City og staten New York. Hvis riktige produktkategorier er angitt for produktene belastes ikke disse avgiftene når du selger produkter til kunder i New York. Hvis reglene som gjelder disse produktene endrer seg i fremtiden oppdateres måten avgifter beregnes for produktene automatisk, uten at du trenger å gjøre noe.

Hvis du angir en produktkategori for et produkt med en registrert endret skattesats vil den endrede skattesatsen gjelde foran avgiftsberegningene etter produktkategori. Dette inkluderer samlingsbaserte endrede skattesatser. Vurder å fjerne eventuelle endrede skattesatser som kommer i konflikt med produktkategoriene dine. Hvis du kjenner til avgiftsregler som ikke beregnes av produktkategorier bør du imidlertid beholde de endrede skattesatsene.

Du trenger ikke å bruke produktkategorier. Hvis du velger å ikke bruke produktkategorier på produktene dine, må du imidlertid bruke endrede skattesatser og oppdatere dem manuelt.

Begrensninger

Det er noen situasjoner der produktkategorier ikke kan brukes for å beregne avgifter:

 • Bransjespesifikke eller produktspesifikke avgifter som fører til en separat avgiftsvarelinje, som avgifter for e-avfall.
 • Avgifter som er basert på volum, vekt, ingredienser eller størrelse, som særavgifter.
 • Varianter av et enkeltprodukt kan ikke ha ulike produktkategorier.
 • Pakkede varer som er opprettet som et enkeltprodukt har én enkelt produktkategori.
 • Produktkategorier synkroniseres ikke mellom Shopify og markedsplasser, som Meta eller Google.
 • Produktkategorier legges ikke til for bestillinger som ikke kvalifiserer for Shopify Tax.
 • Produkter og kategorier med endrede skattesatser.

Forhåndsvis skatteberegningene dine

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Avgifter og tollplikter.
 2. Klikk på USA i seksjonen Administrer innhenting av omsetningsavgift.
 3. Klikk på Administrer kategorier i seksjonen Kategoriser produkter for skatteformål.
 4. Klikk på Forhåndsvis priser.
 5. Velg en produktkategori ved å søke eller velge fra rullegardinmenyen, og fyll inn et prisbeløp.
 6. Klikk på Vis forhåndsvisning, og deretter kan du gjenta prosessen for andre kategorier.
 7. Klikk på Lukk når du er ferdig.

Teste avgifter beregnet ved bruk av produktkategorier

Fordi det ikke finnes en måte for forhåndsvisning av bestemte skattesatser, er det best å opprette bestillingsutkast for å bekrefte at produktene skattlegges som forventet. Hvis den resulterende avgiftsberegningen ikke er det du forventer, bør du se gjennom produktkoden for å sikre at den er nøyaktig. Kontakt Shopify-brukerstøtte for å få hjelp til å angi produktkategorier. Hvis du er usikker på om du har angitt riktige produktkategorier, må du kontakte en skatteekspert.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis