Shopify Tax

Shopify Tax gir det høyeste nivået av omsetningsavgiftssamsvar med minst mulig vedlikehold for amerikanske forhandlere som selger til kunder i USA. Følgende funksjoner er tilgjengelig når du bruker Shopify Tax:

  • Innsikt i omsetningsavgiftsforpliktelser tolker avgiftsforskrifter for hver enkelt stat for å bidra til å bestemme hvor du kan ha ansvar for å innhente avgifter.
  • Nøyaktighet på bygningsnivå bruker presis beregningsteknologi for å innhente avgifter basert på kundens spesifikke adresse innenfor mer enn 11.000 amerikanske skattejurisdiksjoner. Denne forbedringen over postnummerbaserte beregninger finner mer nøyaktige avgiftssatser som kan variere innenfor områder, og bidrar til å forhindre tilleggskostnader ved unøyaktig avgiftsberegning.
  • Produktkategorier foreslår automatisk kategorier for hvert av produktene dine som du kan gå gjennom, godkjenne eller revidere, og bruker deretter den mest nøyaktige avgiftssatsen for produktet basert på kundens lokale skatteregler.
  • Forbedret rapportering av omsetningsavgift kan gjøre innrapporteringen enklere ved å levere filtrerbare salgsdata, slik at du kan generere rapporter som er klare til innsending i hver jurisdiksjon.

Du kan også velge en av Shopifys to gratis eldre skattetjenester: Basic Tax eller Manual Tax. Disse tjenestene tilbyr et lavere nivå av automatisk samsvar, og krever betydelig mer arbeid fra din side for å holde skattesatser oppdatert og for å overvåke forskriftsendringer. Dette kan eksponere virksomheten din for større avgiftsansvar i amerikanske jurisdiksjoner. Finn ut mer om alternativer for amerikanske skattetjenester og hvordan du bytter.

Shopify Tax er også tilgjengelig for fysiske salg gjennom Shopify POS. Hvis du har Shopify Tax aktivert for nettbutikken, vil det automatisk bli aktivert for alle detaljhandelslokalisasjoner. Finn ut mer om konfigurasjon av avgifter i Shopify POS.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis