Shopify Tax

Shopify Tax øker nøyaktigheten av avgiftsberegninger for amerikanske forhandlere som selger til kunder i USA. Følgende funksjoner er tilgjengelige for disse forhandlerne:

 • Nøyaktige områdeberegninger, som betyr at avgifter beregnes presist i henhold til gateadresse, og ikke begrenset til postnumre.
 • Produktkategorier øker nøyaktigheten i avgiftsberegninger og reduserer behovet for endrede skattesatser.
 • Kundene ser en estimert avgiftsberegning under betalingsprosessen. Når betalingsprosessen er fullført beregnes det endelige avgiftsbeløpet, og det belastes kunden.
 • Innsikt i skatteforpliktelser er tilgjengelig for å bidra til å avgjøre hvor butikker har nexus.

Hensyn ved bruk av Shopify Tax

Shopify Tax er ikke tilgjengelig for butikker der manuell betalingsinnhenting er konfigurert.

Beregninger fra Shopify Tax er bare tilgjengelig for enkelte transaksjoner. Hvis en avgiftsberegning ikke kan utføres med Shopify Tax utføres avgiftsberegningen ved hjelp av registreringsbaserte, ikke områdepresise beregninger. For mer informasjon kan du se amerikanske avgifter eller gå til registreringsbaserte avgiftsinnstillinger.

Beregninger gjennom Shopify Tax er bare tilgjengelig for følgende bestillinger:

 • Bestillinger som har opprinnelse i og skal leveres til lokalisasjoner i USA.
 • Bestillinger som behandles gjennom følgende gatewayer og betalingsmåter:
  • Shopify Payments
  • Shop Pay
  • Stripe
  • Gavekort
  • Authorize.net
  • Paypal
  • Manuelle betalinger
  • Bestillinger som er merket som betalt

Beregninger gjennom Shopify Tax er ikke tilgjengelig for følgende:

 • bestillinger som har opprinnelse i andre land enn USA
 • bestillinger som sendes til et annet land enn USA
 • bestillinger som er påvirket av apper som tillater kjøp nå, betal senere
 • bestillinger med avgiftsinkluderende priser
 • bestillinger som inneholder ett eller flere produkter med en tilhørende endret skattesats for produkt- eller fraktpris
 • bestillinger som inneholder ett eller flere produkter som er angitt som ikke-avgiftsbelagte
 • bestillinger som behandles gjennom følgende gatewayer og betalingsmåter:
  • bankoverføringer
  • Braintree
  • flere betalingsmåter
  • POS
  • Amazon Pay
  • Apple Pay
  • Shop Cash
  • utsatte betalinger

Priser for Shopify Tax

Fra 1. januar 2023 påløper avgifter for enkelte avgiftsberegninger som utføres av Shopify Tax.

Terskel for Shopify Tax-avgift

Avgiftene for avgiftsberegninger gjelder bare hvis butikken har gjort salg til USA som tilsvarer eller overstiger 100.000 USD på et kalenderår. Hvis butikkens salg er under 100.000 USD påløper det ingen kostnader for avgiftsberegninger.

Et kalenderår er perioden fra 1. januar til 31. desember. Salg som teller mot terskelverdien er bestillinger med opprinnelse i og som skal til lokalisasjoner i USA, og inkluderer følgende:

 • salg av gavekort
 • salg som gjøres gjennom Shop
 • salg som inkluderer ikke-avgiftsbelagte produkter
 • salg som gjøres gjennom alle betalingsgatewayer
 • avgifter og fraktgebyrer på salg

POS-salg teller ikke mot grensen.

Shopify Tax-avgifter

Hvis butikkens totalomsetning tilsvarer eller overstiger avgiftsterskelen påløper det en prosentbasert avgift på transaksjoner i butikken som får beregnet avgifter. Avgiften gjelder bestillinger fra stater der du har aktivert innhenting av avgifter, inkludert bestillinger der det ikke belastes avgifter på grunn av produkter eller kunder som er fritatt for avgifter. Gebyret gjelder ikke følgende:

 • bestillinger lagt inn hos forhandlere som befinner seg utenfor USA, fordi de ikke beregnes med Shopify Tax
 • bestillinger fra stater du ikke innhenter avgifter i
 • importerte bestillinger fra utenfor Shopify
 • bestillinger eller deler av bestillinger som er betalt med gavekort
 • POS-bestillinger

Dette gebyret belastes deg på abonnementsfakturaen for Shopify. Det belastes ikke til kundene, og vises ikke på deres faktura.

Gebyrbeløpet er basert på butikkens abonnement:

 • Shopify Starter-, Shopify Lite-, Basic Shopify-, Shopify- og Advanced Shopify-abonnementer: 0,35 %
 • Shopify Plus-abonnement: 0,25 %

For alle abonnementer er transaksjonsgebyrer begrenset til maksimalt 0,99 USD per transaksjon, og årsgebyret er begrenset til maksimalt 5000 USD.

Trekke seg fra Shopify Tax

Du kan trekke deg dersom Shopify Tax ikke er det beste valget for din bedrift. Når du trekker deg fra Shopify Tax belaster butikken avgifter i henhold til Shopifys eldre skatteprodukt fra 1. januar 2023.

Før du trekker deg fra Shopify Tax bør du gå nøye gjennom følgende vurderinger for å sikre at du fortsatt belaster de riktige avgiftene. Du kan når som helst registrere deg for Shopify Tax på nytt.

Hensyn ved å trekke seg fra Shopify Tax

Hvis du velger å trekke deg fra Shopify Tax beregnes avgiftene ved hjelp av Shopifys eldre avgiftsprodukt. Det eldre avgiftsproduktet er gratis, men garanterer ikke nøyaktigheten av avgiftsberegningene. Bruk av eldre avgiftsberegninger kan medføre skatteforpliktelser i amerikanske jurisdiksjoner.

Funksjonene som ikke er tilgjengelige i Shopifys eldre avgiftsberegninger inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende:

Trekk deg fra Shopify Tax

Når du har gått gjennom vurderingene for å trekke seg fra Shopify Tax kan du trekke deg i Shopify-administrator.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på USA.
 3. Klikk på Trekk deg.
 4. Velg Bytt til Shopifys eldre avgiftsprodukt.
 5. Gå nøye gjennom vurderingene ved å trekke deg.
 6. Klikk på Lagre.

Når du klikker på Lagre vil butikken belaste avgifter i henhold til Shopifys eldre avgiftsprodukt fra 1. januar 2023. Du mottar en e-postmelding fra Shopify før denne datoen med mer informasjon.

Registrer deg for Shopify Tax

Shopify Tax er gratis i bruk frem til 1. januar 2023. Hvis du har valgt bort Shopify Tax, kan du når som helst velge å registrere deg på nytt. Kontakt Shopify-brukerstøtte for å registrere deg for Shopify Tax.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis