Gå gjennom skatteforpliktelsene dine i USA

Hvorvidt du må belaste avgifter i USA er basert på nexus. Nexus er en forbindelse mellom bedriften din og en stat, enten fysisk eller økonomisk. Hvis du har nexus i en bestemt stat, må du sannsynligvis belaste omsetningsavgift der. Hvis du bruker Shopify Tax som skattetjeneste kan siden Administrer skatteforpliktelser hjelpe deg å avgjøre hvor butikken har nexus.

Når butikken er åpen og har begynt å gjøre salg, overvåkes automatisk salg og lokalisasjoner for å hjelpe deg med å avgjøre hvorvidt du har nexus i bestemte stater. Salgene dine inn til en bestemt stat sammenlignes med statens terskel for å identifisere hvor du kan ha en skatteforpliktelse.

Før du overvåker skatteforpliktelsene dine i Shopify må du gå gjennom følgende vurderinger.

 • Skatteforpliktelse kan bare vises for transaksjoner som skjer inne i Shopify, inkludert markedsplasser der det kreves av statlig lovgivning. Det inkluderer også bestillinger du importerer til Shopify. Hvis du gjør salg utenfor Shopify og ikke importerer dem, inkluderes de ikke.
 • Skatteforpliktelser vises for stater som har lovgivning om økonomisk nexus på statlig nivå. Stater som ikke har lovgivning om økonomisk nexus er ikke inkludert.
 • Noen stater har lokale skatterapporteringskrav som skiller seg fra de statlige rapporteringskravene, som Alaska eller Colorado. Nexus spores ikke for lokale avgifter.
 • Skatteforpliktelser vises for stater der salg oppstår i terskelperioden for den aktuelle staten. Salg utenfor terskelperioden er ikke inkludert.
 • Skatteforpliktelser beregnes basert på nettosalg, ikke bruttosalg. Nettosalg er salg minus refusjoner, frakt eller avgifter.
 • Salg reflekteres ikke umiddelbart i skatteforpliktelsene dine, og det kan ta noen dager før de oppdateres. Hvis du krysser en salgsterskel som indikerer at du kanskje må belaste og innbetale avgifter i en bestemt stat, vises måneden du krysset terskelen.
 • Skatteforpliktelsen vises for fysisk nexus i butikkens gjeldende lokalisasjoner. Hvis du har hatt en lokalisasjon i en stat, men har slettet den, er den ikke inkludert.

Terskelperioder

Terskelperioden for en stat er tidsperioden som vurderes når nexus beregnes. Referansetabellen for statlige avgifter gir informasjon stat for stat om avgiftsregler, inkludert tidsperioden som brukes for å avgjøre nexus. Denne perioden varierer fra stat til stat.

Liste over terskelperioder
Terskelperiode Definisjon
Forrige eller nåværende kalenderår For stater som vurderer forrige eller inneværende kalenderår for å beregne nexus, går forpliktelsessporingen først gjennom salgsdataene dine for forrige år. Hvis butikken ikke oppfyller terskelen for nexus i forrige år, vurderes det inneværende året.

Hvis butikken din ikke oppfyller terskelen for forrige kalenderår og du ikke har noen salg i inneværende kalenderår, vises ikke staten før det er minst ett salg i inneværende år.
Rullende tolv måneders periode For stater som bruker en rullende tolv måneders periode for å beregne nexus, går forpliktelsessporingen gjennom salgsdataene dine for de siste tolv månedene. Den første dagen i hver måned fjernes den eldste måneden fra den gjennomgåtte perioden, og den siste måneden legges til.
Forrige kalenderår For stater som vurderer forrige kalenderår for å beregne nexus, går forpliktelsessporingen gjennom salgene dine for det forrige året. Hvis butikken ikke oppfyller terskelen for nexus i forrige år, blir ikke salgsdataene vurdert på nytt før det inneværende året er over.
Forrige fire kalenderkvartaler For stater som bruker de forrige fire kalenderkvartalene for å beregne nexus, går forpliktelsessporingen gjennom salgene dine for de forrige fire kvartalene. I de fleste jurisdiksjoner er kvartalene i et år følgende:
 • Januar, februar og mars
 • April, mai og juni
 • Juli, august og september
 • Oktober, november og desember
På den første dagen i hvert nye kvartal fjernes det eldste kvartalet fra den gjennomgåtte perioden, og det nyeste kvartalet legges til.

Gjennomgå skatteforpliktelsene dine

Fra Shopify-administrator kan du gå gjennom skatteforpliktelsene ved å gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter og deretter velge USA. En forhåndsvisning av skatteforpliktelsene dine vises over de statene du er registrert for innsamling av skatter i. Hvis salgene dine inn i bestemte stater indikerer en potensiell skatteforpliktelse, viser seksjonen for skatteforpliktelser staten, årsaken til den potensielle forpliktelsen og datoen for den potensielle forpliktelsen. For å se mer informasjon kan du gå til siden Administrer skatteforpliktelser ved å klikke på Vis alle forpliktelser.

På siden Administrer skatteforpliktelser kan du se stater du har gjort salg til. Velg hvilke stater du vil gå gjennom ved å bruke menyen øverst på siden.

 • Handling kreves indikerer stater der en potensiell skatteforpliktelse er identifisert. Stater som er oppført her er stater der du kan ha fysisk nexus fra en lokalisasjon, eller økonomisk nexus fra salg inn til staten. Hvis det er stater oppført i Handling kreves-seksjonen, kan det hende at du må begynne å belaste og innbetale avgifter der.
 • Krever overvåkning indikerer stater der du ikke har en lokalisasjon, og der salgene i Shopify, inkludert markedsplasser der det er påkrevd av statlig lovgivning, har nådd minst 80 % av denne statens terskel for økonomisk nexus. Hvis det er stater oppført i seksjonen Krever overvåkning må du gå gjennom salgene til den aktuelle staten, og ta høyde for salg som ikke er behandlet av Shopify.
 • Ingen handling kreves indikerer stater der du ikke har en lokalisasjon, og hvor salgene dine i Shopify, inkludert markedsplasser der det kreves av statlig lovgivning, er under 80 % av statens terskel for økonomisk nexus.

Adresser de potensielle skatteforpliktelsene dine

Hvis en stat er oppført på siden Administrer skatteforpliktelser som en potensiell skatteforpliktelse, må du gå nøye gjennom lovgivningen for omsetningsavgift i den aktuelle staten. Koblinger til statlige skattemyndigheter finner du i referansetabellen for statlige skatter. Hvis du er usikker på om butikken har fysisk eller økonomisk nexus i en stat, må du undersøke med en skatteekspert, eller kontakte skattemyndighetene i den aktuelle staten.

Hvis du har avgjort at du må samle inn omsetningsavgift i en stat, kan du konfigurere innsamling av skatter fra siden Administrer skatteforpliktelser. Før du starter må du sikre at du har registrert deg hos statens skattemyndigheter for å samle inn og innbetale omsetningsavgift.

Steg:

 1. Finn staten på siden Administrer skatteforpliktelser, og klikk på Start innsamling av skatter.
 2. I Omsetningsavgift-ID angir du din omsetningsavgift-ID. Hvis du har søkt om en omsetningsavgift-ID, men ikke har den enda, lar du feltet stå tomt. Du kan oppdatere det når du mottar din omsetningsavgift-ID.
 3. Klikk på Innhent omsetningsavgift.

Utløp av skatteforpliktelser

Dersom du faller under terskelen for nexus i en gitt stat, enten fysisk eller økonomisk, betyr ikke nødvendigvis at skatteforpliktelsen bortfaller umiddelbart. Hvis du mener at du ikke lenger har nexus i en gitt stat, må du kontakte statlige skattemyndigheter før du slutter å belaste skatt til kundene der.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis