Gå gjennom skatteforpliktelsene dine i USA

Hvorvidt du må belaste omsetningsavgift i USA er basert på nexus. Nexus er en kobling mellom bedriften din og en stat, enten fysisk eller økonomisk. Hvis du har nexus i en bestemt stat, må du sannsynligvis belaste omsetningsavgift der.

Fysisk nexus

Vanligvis oppstår fysisk nexus når du har en fysisk tilstedeværelse i en stat, som en butikk, et lager eller ansatte. Noen stater har en bredere definisjon av nexus, som kan inkludere noen av de følgende:

 • salgsaktiviteter
 • oppfyllelsestjenester
 • tilstedeværelse av lagerbeholdning

Lokalisasjoner du oppretter i Shopify brukes som en hjelp til å avgjøre skatteforpliktelsene dine. Gjeldende og nye lokalisasjoner brukes som en hjelp til å avgjøre nexus. Hvis du hadde en lokalisasjon angitt i en stat og deretter slettet den, brukes den ikke som et bidrag til å beregne skatteforpliktelser.

Økonomisk nexus

Økonomisk nexus oppstår når du overstiger en viss grense for salg til kunder i en bestemt stat.

I juni 2018 avgjorde USAs Høyesterett at stater kan kreve at nettbaserte selgere innhenter omsetningsavgift basert på volumet eller verdien på transaksjoner inn til en stat, også kjent som økonomisk nexus. For mer informasjon om hovrdan denne kjennelsen kan påvirke bedriften din, kan du se Shopifys blogginnlegg Nettbasert omsetningsavgift: En veiledning til økonomisk nexus og netthandel.

Salgsterskelen som avgjør hvorvidt du har nexus er ulik fra stat til stat. Hvis du er usikker på om salgene dine til kunder i en annen stat betyr at du har nexus der, må du rådføre deg med statens skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Administrer skatteforpliktelser

Når butikken er åpnet og har begynt å gjøre salg, blir salg og lokalisasjoner automatisk overvåket for å hjelpe deg med å avgjøre om du har nexus i bestemte stater. Før du overvåker skatteforpliktelsene dine i Shopify, bør du gå gjennom følgende vurderinger.

 • Skatteforpliktelser kan bare vises for transaksjoner som oppstår i Shopify, inkludert markedplasser der det er pålagt av statlig lovgivning. Hvis du gjør salg utenfor Shopify, er de ikke inkludert.
 • Skatteforpliktelser vises for stater som har lovgivning om økonomisk nexus på statlig nivå. Stater som ikke har lovgivning om økonomisk nexus er ikke inkludert.
 • Noen stater har lokale skatterapporteringskrav som skiller seg fra de statlige rapporteringskravene, som Alaska eller Colorado. Nexus spores ikke for lokale avgifter.
 • Skatteforpliktelser vises for stater der salg oppstår i terskelperioden for den aktuelle staten. Salg utenfor terskelperioden er ikke inkludert.
 • Skatteforpliktelser beregnes basert på nettosalg, ikke bruttosalg. Nettosalg er salg minus refusjoner, frakt eller avgifter.
 • Salg reflekteres ikke umiddelbart i skatteforpliktelsene dine, og det kan ta noen dager før de oppdateres. Hvis du krysser en salgsterskel som indikerer at du kanskje må belaste og innbetale avgifter i en bestemt stat, vises måneden du krysset terskelen.
 • Skatteforpliktelser vises for fysisk nexus i gjeldende lokalisasjoner. Hvis du har hatt en lokalisasjon i en stat, men har slettet den, blir den ikke vist.

Terskelperioder

Terskelperioden for en stat er tidsperioden som vurderes når nexus beregnes. Referansetabellen for statlige avgifter gir informasjon stat for stat om avgiftsregler, inkludert tidsperioden som brukes for å avgjøre nexus. Denne perioden varierer fra stat til stat.

Liste over terskelperioder
Terskelperiode Definisjon
Forrige eller nåværende kalenderår For stater som vurderer forrige eller inneværende kalenderår for å beregne nexus, går forpliktelsessporingen først gjennom salgsdataene dine for forrige år. Hvis butikken ikke oppfyller terskelen for nexus i forrige år, vurderes det inneværende året.

Hvis butikken din ikke oppfyller terskelen for forrige kalenderår og du ikke har noen salg i inneværende kalenderår, vises ikke staten før det er minst ett salg i inneværende år.
Rullende tolv måneders periode For stater som bruker en rullende tolv måneders periode for å beregne nexus, går forpliktelsessporingen gjennom salgsdataene dine for de siste tolv månedene. Den første dagen i hver måned fjernes den eldste måneden fra den gjennomgåtte perioden, og den siste måneden legges til.
Forrige kalenderår For stater som vurderer forrige kalenderår for å beregne nexus, går forpliktelsessporingen gjennom salgene dine for det forrige året. Hvis butikken ikke oppfyller terskelen for nexus i forrige år, blir ikke salgsdataene vurdert på nytt før det inneværende året er over.
Forrige fire kalenderkvartaler For stater som bruker de forrige fire kalenderkvartalene for å beregne nexus, går forpliktelsessporingen gjennom salgene dine for de fire forrige kvartalene. På den første dagen i hvert nye kvartal fjernes det gamle kvartalet fra den gjennomgåtte perioden, og det siste kvartalet legges til.

Markedsplasser

En markedsplass er et nettsted der flere selgere tilbyr produktene sine. Noen stater inkluderer salg på markedsplasser i beregningen av økonomisk nexus, mens andre ikke gjør det. Referansetabellen for statlige avgifter gir informasjon fra stat til stat om avgiftsregler, inkludert hvorvidt markedsplasser er inkludert i nexusberegningen.

Følgende markedsplasser kan bli tatt med i beregningen når økonomisk nexus beregnes, avhengig av statlig lovgivning:

Liste over markedsplasser
Emadri MyDeal Rakuten Etsy Fruugo
Wish NewEgg BestBuy Reverb Ebay
Google Facebook Walmart Marketplace Amazon by Codisto Amazon by CedCommerce

Gjennomgå skatteforpliktelsene dine

Fra Shopify-administrator kan du gå gjennom skatteforpliktelsene dine ved å gå til Innstillinger > Avgifter, og velge USA. En forhåndsvisning av skatteforpliktelsene vises over statene der du er registrert for å innhente avgifter. Hvis salgene dine inn til bestemte stater indikerer en potensiell skatteforpliktelse, viser seksjonen med skatteforpliktelser staten, årsaken til den potensielle forpliktelsen, og dato for den potensielle forpliktelsen. For å se mer informasjon, kan du gå til siden Administrer omsetningsavgiftsforpliktelser ved å klikke på Vis alle forpliktelser.

På siden Administrer omsetningsavgiftsforpliktelser kan du se stater du har gjort salg til. Velg hvilke stater du vil se ved å bruke menyen øverst på siden.

 • Handling kreves indikerer stater der en potensiell skatteforpliktelse er identifisert. Stater som er oppført her er stater der du kan ha fysisk nexus fra en lokalisasjon, eller økonomisk nexus fra salg inn til staten. Hvis det er stater oppført i Handling kreves-seksjonen, kan det hende at du må begynne å belaste og innbetale avgifter der.
 • Overvåkning kreves indikerer stater der du ikke har en lokalisasjon, og hvor salgene dine i Shopify, inkludert markedsplasser der det kreves av statlig lovgivning, har nådd minst 80 % av statens terskel for økonomisk nexus. Hvis det er stater oppført i seksjonen Overvåkning kreves må du gå gjennom salgene dine inn til den aktuelle staten, og ta høyde for salg som ikke er behandlet av Shopify.
 • Ingen handling kreves indikerer stater der du ikke har en lokalisasjon, og hvor salgene dine i Shopify, inkludert markedsplasser der det kreves av statlig lovgivning, er under 80 % av statens terskel for økonomisk nexus.

Adresser de potensielle skatteforpliktelsene dine

Hvis en stat er oppført på siden Administrer omsetningsavgiftsforpliktelse som en potensiell skatteforpliktelse, må du gå nøye gjennom lovgivningen for omsetningsavgift i den aktuelle staten. Koblinger til statlige skattemyndigheter er oppført i referansetabellen for statlige avgifter. Hvis du er usikker på om butikken din har fysisk eller økonomisk nexus i en stat, må du rådføre deg med en skatteekspert, eller kontakte skattemyndighetene i den aktuelle staten.

Hvis du har avgjort at du må belaste omsetningsavgift i en stat, kan du konfigurere skatteinnhenting fra siden Administrer omsetningsavgiftsforpliktelse. Før du starter må du sikre at du har registrert deg hos statlige skattemyndigheter for å belaste og innbetale omsetningsavgift.

Steg:

 1. Finn staten på siden Administrer omsetningsavgiftsforpliktelser, og klikk på Start innhenting av avgifter.
 2. I Omsetningsavgift-ID angir du din omsetningsavgift-ID. Hvis du har søkt om en omsetningsavgift-ID, men ikke har den enda, lar du feltet stå tomt. Du kan oppdatere det når du mottar din omsetningsavgift-ID.
 3. Klikk på Innhent omsetningsavgift.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis