Sette opp amerikanske avgifter

Hvis du er ny i Shopify, må du før du starter salget avgjøre om du må belaste omsetningsavgift. Det kan være at du må registrere deg hos ulike skatteetater. Etter det kan du sette opp avgiftene i Shopify for å bidra til å sikre at du belaster riktige avgiftssatser uansett hvor i USA du selger.

Finn ut om du må belaste omsetningsavgift

Du må finne ut om du må belaste omsetningsavgift. Hvis du ikke er sikker, bør du ta kontakt med amerikanske skattemyndigheter eller en skatteekspert.

For en oppsummering av statlige skatteregler, kan du se amerikansk skattereferanse.

Registrer deg hos skattemyndighetene dine

Hvis du må belaste omsetningsavgift i én eller flere amerikanske jurisdiksjoner, må du kontakte hvert av de relevante organene og registrere deg hos dem. Prosessen varierer avhengig av hvor virksomheten din er basert, hvor du selger samt individuelle myndighetskrav.

For koblinger til ulike amerikanske skatteetater, se statlig skattereferanse.

Sett opp regionene du er registrert i

Når du har registrert deg hos skattemyndighetene og har mottatt en ID for omsetningsavgift kan du sette opp avgifitene dine.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Avgifter.
 2. I Skatteregioner-seksjonen, ved siden av USA,klikker du på Sett opp.
 3. I Avgiftsregistreringer-seksjonen klikker du Legg til avgiftsregistrering.
 4. Velg en stat du er registrert i.
 5. I Omsetningsavgift-IDskriver du inn kontonummeret ditt.
 6. Valgfritt: Hvis bedriften din er lokalisert i en stat der skattelover knyttet til frakt varierer, kan du velge hvorvidt du skal belaste avgifter på frakt.

  1. Klikk på Avanserte alternativer.
  2. Under Fraktavgift velger du om du vil bruke fraktavgift.
 7. Klikk på Legg til skatteregistrering.

 8. Valgfritt: Legg til flere regioner og kontonumre ved å klikke på Legg til avgiftsregistrering.

Noen stater har lovgivning som styrer hvorvidt frakt er avgiftsbelagt. Hvis du er registrert for å belaste avgifter i California, Colorado, Florida, Illinois, Louisiana, Maine eller Maryland kan du velge hvorvidt du belaster avgift på frakt.

Hvis du er usikker på om du skal belaste avgifter på frakt, beholder du standardinnstillingen og rådfører deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent.

Neste steg

Du kan opprette endrede skattesatser for produkter der standard skattesatser ikke gjelder, eller fraktpriser for spesifikke stater.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis