Sette opp amerikanske avgifter

Hvis du er ny i Shopify, må du før du starter salget avgjøre om du må belaste omsetningsavgift. Det kan være at du må registrere deg hos ulike skatteetater. Etter det kan du sette opp avgiftene i Shopify for å bidra til å sikre at du belaster riktige avgiftssatser uansett hvor i USA du selger.

Før du setter i gang

Før du legger til avgiftsregistreringer i administrator i Innstillinger > Skatter og tollplikter bør du gå gjennom følgende vurderinger.

Finn ut om du må belaste omsetningsavgift

Du må finne ut om du må belaste omsetningsavgift. Hvis du ikke er sikker, bør du ta kontakt med amerikanske skattemyndigheter eller en skatteekspert.

For en oppsummering av statlige skatteregler, kan du se amerikansk skattereferanse.

Registrer deg hos skattemyndighetene dine

Hvis du må belaste omsetningsavgift i én eller flere amerikanske jurisdiksjoner, må du kontakte hvert av de relevante organene og registrere deg hos dem. Prosessen varierer avhengig av hvor virksomheten din er basert, hvor du selger samt individuelle myndighetskrav.

For koblinger til ulike amerikanske skatteetater, se statlig skattereferanse.

Administrer steder

For å sikre at avgiftssatsene stemmer, bør du opprette en lokalisasjon for bedriften din hvis lagerbeholdningen din oppfylles fra en lokalisasjon som ikke er den samme som adressen du har angitt i Shopify-administrator under Innstillinger > Butikkdetaljer.

Konfigurer områdene du er registrert i

Når du har registrert deg hos skattemyndighetene og har mottatt en ID for omsetningsavgift kan du sette opp avgifitene dine.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på USA i seksjonen Administrer innhenting av omsetningsavgift.
 3. Klikk på Innhent omsetningsavgift i seksjonen Områder du innhenter i.
 4. Velg en stat eller et område du er registrert i.
 5. I Omsetningsavgift-ID angir du din omsetningsavgift-ID. Hvis du har søkt om en omsetningsavgift-ID, men ikke har den enda, lar du feltet stå tomt. Du kan oppdatere det når du mottar din omsetningsavgift-ID.
 6. Valgfritt: Hvis bedriften din er lokalisert i en stat der skattelovgivningen knyttet til frakt varierer, kan du velge om du vil belaste avgifter på frakt.

  1. Klikk på Avanserte alternativer.
  2. Under Fraktavgift velger du om du vil bruke fraktavgift.
 7. Klikk på Innhent omsetningsavgift.

 8. Valgfritt: Legg til flere regioner og kontonumre ved å klikke på Innhent omsetningsavgift.

Avanserte alternativer

Noen stater har lover som påvirker hvorvidt frakt skal beskattes. Hvis du er registrert for å belaste skatt i California, Colorado, Florida, Illinois, Louisiana, Maine eller Maryland kan du velge et av følgende alternativer:

 • Når det er aktuelt (standard) – hvorvidt innhentede avgifter beregnes automatisk. Hvis staten ikke innhenter avgifter på frakt, men innhenter avgifter på frakt og håndtering, innhentes bare avgiften dersom håndteringsavgifter legges til fraktomkostningene.
 • Alltid – Avgifter belastes alltid for frakt.
 • Aldri – Avgifter belastes aldri for frakt.

Hvis du er usikker på om du skal belaste avgifter på frakt, beholder du standardinnstillingen og rådfører deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent.

Neste steg

Du kan opprette endrede skattesatser for produkter der standard skattesatser ikke gjelder, eller fraktpriser for spesifikke stater.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis