Registreringsbaserte skatter i USA

Hvis du allerede bruker Shopify til å selge i USA kan du oppdatere innstillingene for amerikansk omsetningsavgift slik at de reflekterer skatteregistreringene. Denne endringen påvirker ikke hvordan omsetningsavgiften belastes i butikken din.

Når du oppdaterer skatteinnstillinger blir du bedt om å oppgi et skatteregistreringsnummer. Når dette er lagt til vil Shopify automatisk sette skattesatsene som gjelder i de områdene du er registrert for. Hvis du ikke er registrert for å samle inn omsetningsavgift i noen stater som for øyeblikket er oppført i skatteinnstillingene dine, kan du slette dem.

Shopify-brukerstøtte kan hjelpe deg med å oppdatere skatteinnstillingene i Shopify-administrator, men kan ikke yte juridisk skatterådgivning. Hvis du trenger hjelp med å endre skatteinnstillinger, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte. Hvis du trenger hjelp med å forstå skatteforpliktelsene dine, må du kontakte lokale skattemyndigheter eller en skatteadvokat.

Må jeg registrere meg for å belaste avgifter?

Det kommer an på. Generelt er du forpliktet til å innhente avgifter i enhver amerikansk stat der du både har økonomisk nexus og selger skattbare varer eller tjenester.

For mer informasjon, se amerikanske skattereferanser. Hvis du er usikker på om du må registrere deg for en skattekonto, kan du kontakte amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Hva er en omsetningsavgift-ID? Trenger jeg en?

En omsetningsavgift-ID er et nummer du får oppgitt av statens skattemyndighet etter at du har registrert deg hos dem for å innhente avgifter. Dette nummeret utstedes av stater for at du skal kunne innhente avgifter der.

Du trenger bare en omsetningsavgift-ID hvis du avgjør at du må belaste skatter i en gitt stat.

Hvordan kan jeg vite om jeg må registrere meg?

Vanligvis må du registrere deg hvis du har økonomisk nexus i en stat. Hva som utgjør nexus i hver enkelt stat kan variere. Noen stater krever bare at du registrerer deg og samler inn avgifter hvis bedriften er fysisk lokalisert i den staten, mens andre kan kreve at du registrerer deg basert på distribusjonssentre eller markedsføring i disse statene.

Hvis du har betydelig tilstedeværelse i en stat, bør du kontakte skattemyndighetene for å bekrefte om du må registrere deg for å innhente avgifter. Du finner mer informasjon i amerikansk skattereferanse.

Jeg må registrere meg. Hva gjør jeg?

Hvis du må registrere deg for å belaste statlige avgifter, kan du gjøre dette på nettstedet til den aktuelle staten.

Når du har fullført registreringen legger du til ID-nummeret for omsetningsavgift på siden Skatter og tollplikter.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på USA i seksjonen Administrer innhenting av omsetningsavgift.
 3. Klikk på Innhent omsetningsavgift i seksjonen Områder du innhenter i.
 4. Velg en stat eller et område du er registrert i.
 5. I Omsetningsavgift-ID angir du din omsetningsavgift-ID. Hvis du har søkt om en omsetningsavgift-ID, men ikke har den enda, lar du feltet stå tomt. Du kan oppdatere det når du mottar din omsetningsavgift-ID.
 6. Valgfritt: Hvis bedriften din er lokalisert i en stat der skattelover knyttet til frakt varierer, kan du velge hvorvidt du skal belaste avgifter på frakt.

  1. Klikk på Avanserte alternativer.
  2. Under Fraktavgift velger du om du vil bruke fraktavgift.
 7. Klikk på Innhent omsetningsavgift.

 8. Valgfritt: Legg til flere regioner og kontonumre ved å klikke på Innhent omsetningsavgift.

Du kan slette eller endre registreringer eller kontonumre med ...-knappen ved siden av statens navn, og kontonummeret i seksjonen Områder du innhenter i.

Vil jeg kunne overstyre avgiftsinnstillingene?

Ja. For mer informasjon om hvordan amerikanske endrede skattesatser påvirkes når du oppdaterer, kan du se Endre skattesatser.

Hvor kan jeg gå for å få mer hjelp?

Shopify-brukerstøtte kan hjelpe deg med hvordan du endrer innstillingene, men kan ikke rådgi deg om hvorvidt du bør endre innstillingene. Hvis du trenger hjelp til å avgjøre om du må registrere deg hos skattemyndighetene og belaste kundene dine skatter, er den beste ressursen en lokal ekspert, som en regnskapsfører eller økonomisk rådgiver. Du kan også ta kontakt med de ulike skatteetatene direkte.

Hva trenger jeg å vite om Brexit?

Hvis du selger til kunder i Storbritannia, får du best informasjon om hvordan Brexit påvirker din bedrift ved å ta kontakt med en lokal skattekonsulent. Som et utgangspunkt er det etterfølgende noen av de nye lovene som gjelder for forhandlere som selger til kunder i Storbritannia:

 • Det kan være at du trenger et britisk EORI-nummer.
 • Britiske MVA-lover som trådte i kraft 1. januar 2021 fører til nye MVA-krav for salg som tilsvarer eller er under 135 GBP.
  • Hvis salget av varer tilsvarer eller er mindre enn 135 GBP må du registrere deg for MVA i Storbritannia. I dette tilfellet samles MVA inn i salgsleddet, og betales inn av forhandleren. Hvis du bruker registreringsbaserte skatter og er MVA-registrert i Storbritannia, vil MVA bli lagt til salgene dine til kunder i Storbritannia.
  • Hvis salget av varer er over 135 GBP kan det være at du ikke trenger å samle inn MVA i salgsleddet. I dette tilfellet innbetales MVA og tollplikter av importøren. Hvis du bruker registreringsbaserte skatter og er MVA-registrert i Storbritannia, vil MVA ikke bli lagt til salgene dine til kunder i Storbritannia. Hvis du ønsker det kan du belaste kunden for MVA og tollplikter ved salgstidspunktet, og deretter oppgi disse midlene til transportøren eller importøren med en fraktetikett. Alternativt kan du sende bestillingene uten å belaste MVA og tollplikter, og kunden betaler tilleggskostnader ved levering. Finn ut mer om håndtering av MVA og tollplikter.

Finn ut mer om hvordan Brexit påvirker din bedrift.

Hva må jeg vite om salg i EU?

Når forhandlere utenfor EU sender bestillinger til kunder i EUs medlemsland, gjelder følgende regler for import- og tollplikter:

 • For bestillinger på eller under 150 EUR legges det til MVA.
 • For bestillinger som overstiger 150 EUR legges det til MVA og tollplikter.

Hvis du ikke belaster MVA og tollplikter i betalingsprosessen, betaler kunden dem til transportøren ved levering.

Hvis du ønsker å samle inn MVA i kassen, må du registrere deg for et MVA-nummer. For å hjelpe deg med å håndtere kompleksiteten i å registrere seg for et MVA-nummer, rapportere salg og innbetale MVA, introduserer EU Import One-Stop Shop-programmet (IOSS). Hvis du er usikker på om du bør søke om IOSS, må du kontakte en lokal skatteekspert.

Når du har mottatt IOSS-nummeret ditt, må du legge det til i skatteregistreringen i Shopify-administrator. Før du legger til IOSS-nummeret ditt i skatteregistreringen, må du sjekke at du har satt opp en fraktprofil for EU.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter fra Shopify-administrator.
 2. I seksjonen Skatteregioner, ved siden av EU, klikker du på Administrer.
 3. I Sende til EU-seksjonen, ved siden av MVA på salg til EU, klikker du på Samle inn MVA.
 4. Fra Registreringsland velger du landet du er registrert for IOSS i.
 5. I IOSS MVA-nummer angir du IOSS-nummeret ditt.
 6. Klikk på Samle inn MVA.

Jeg har oppdatert skatteinnstillingene. Hvorfor får jeg ulike avgiftsbeløp?

I noen bestillinger kan du oppleve et lite avvik i de totale avgiftsbeløpene etter at du har oppdatert avgiftsinnstillingene dine. Dette avviket skyldes at avgiftsbeløpene rundes av på varelinjenivå, i stedet for på fakturanivå. Du kan finne ut mer om avrundingsberegninger i Sette opp amerikanske avgifter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis