Registreringsbaserte skatter i USA

Hvis du allerede bruker Shopify til å selge i USA, kan du oppdatere de amerikanske omsetningsavgiftsinnstillingene dine for å gjenspeile skatteregistreringene dine. Denne endringen påvirker ikke hvordan omsetningsavgiften belastes i butikken din. Hvis du ikke er registrert for å innhente omsetningsavgift i alle stater oppført i skatteinnstillingene, kan du fjerne dem.

Når du oppdaterer skatteinnstillingene, blir du bedt om å oppgi et skatteregistreringsnummer. Etter at det er lagt til, vil Shopify automatisk angi avgiftssatsene som gjelder i de områdene du har registrert deg for.

Shopify-brukerstøtte kan hjelpe deg med å oppdatere skatteinnstillingene i Shopify-administrator, men kan ikke yte juridisk skatterådgivning. Hvis du trenger hjelp med endring av skatteinnstillingene dine, kan du kontakte brukerstøtte. Hvis du trenger hjelp med å forstå skatteforpliktelsene dine må du kontakte lokale skattemyndigheter eller en skatteadvokat.

Må jeg registrere meg for å belaste avgifter?

Det varierer. Generelt er du forpliktet til å innhente avgifter i enhver amerikansk stat der du både selger avgiftspliktige varer eller tjenester, og har økonomisk nexus.

For mer informasjon, se amerikanske skattereferanser. Hvis du er usikker på om du må registrere deg for en skattekonto, kan du kontakte amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Hva er en omsetningsavgift-ID? Trenger jeg en?

En omsetningsavgift-ID er et nummer du får oppgitt av statens skattemyndighet etter at du har registrert deg hos dem for å innhente avgifter. Dette nummeret utstedes av stater for at du skal kunne innhente avgifter der.

Du trenger bare en omsetningsavgift-ID hvis du avgjør at du må belaste skatter i en gitt stat.

Hvordan kan jeg vite om jeg må registrere meg?

Vanligvis må du registrere deg hvis du har økonomisk nexus i en stat. Hva som utgjør nexus i hver stat kan variere. Noen stater krever at du registrerer og innhenter avgifter bare dersom bedriften din fysisk befinner seg i den staten, mens andre kan kreve at du registrerer deg basert på distribusjonssentre eller annonsering i disse statene.

Hvis du har betydelig tilstedeværelse i en stat, bør du kontakte skattemyndighetene for å bekrefte om du må registrere deg for å innhente avgifter. Du finner mer informasjon i amerikansk skattereferanse.

Jeg må registrere meg. Hva gjør jeg?

Hvis du må registrere deg for å belaste statlige avgifter, kan du gjøre dette på nettstedet til den aktuelle staten.

Etter at du har registrert deg, må du legge til ID-nummeret for omsetningsavgift på Skatter-siden.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Avgifter.
 2. I Avgiftsregioner-seksjonen, ved siden av USA, klikker du Sett opp eller Rediger.
 3. I seksjonen Innhenting av omsetningsavgift klikker du på Innhent omsetningsavgift.
 4. Velg en region du er registrert i.
 5. I feltet under den valgte staten skriver du inn kontonummeret ditt.

Du kan slette eller endre registreringene eller kontonummerne dine med ...-knappen ved siden av statsnavnet og kontonummeret i seksjonen Innhenting av omsetningsavgift.

Vil jeg kunne overstyre avgiftsinnstillingene?

Ja. For mer informasjon om hvordan amerikanske endrede skattesatser påvirkes når du oppdaterer, kan du se Endre skattesatser.

Hvor kan jeg gå for å få mer hjelp?

Shopify-brukerstøtte kan hjelpe deg med hvordan du endrer innstillingene, men kan ikke rådgi deg om hvorvidt du bør endre innstillingene. Hvis du trenger hjelp til å avgjøre om du må registrere deg hos skattemyndighetene og belaste kundene dine skatter, er den beste ressursen en lokal ekspert, som en regnskapsfører eller økonomisk rådgiver. Du kan også ta kontakt med de ulike skatteetatene direkte.

Hva trenger jeg å vite om Brexit?

Hvis du selger til kunder i Storbritannia, får du best informasjon om hvordan Brexit påvirker din bedrift ved å ta kontakt med en lokal skattekonsulent. Som et utgangspunkt er det etterfølgende noen av de nye lovene som gjelder for forhandlere som selger til kunder i Storbritannia:

 • Det kan være at du trenger et britisk EORI-nummer.
 • Britiske MVA-lover som trådte i kraft 1. januar 2021 fører til nye MVA-krav for salg som tilsvarer eller er under 135 GBP. - Hvis salget av varer tilsvarer eller er mindre enn 135 GBP må du registrere deg for MVA i Storbritannia. I dette tilfellet samles MVA inn i salgsleddet, og betales inn av forhandleren. Hvis du bruker registreringsbaserte skatter og er MVA-registrert i Storbritannia, vil MVA bli lagt til salgene dine til kunder i Storbritannia.
  • Hvis salget av varer er over 135 GBP kan det være at du ikke trenger å samle inn MVA i salgsleddet. I dette tilfellet innbetales MVA og tollplikter av importøren. Hvis du bruker registreringsbaserte skatter og er MVA-registrert i Storbritannia, vil MVA ikke bli lagt til salgene dine til kunder i Storbritannia. Hvis du ønsker det kan du belaste kunden for MVA og tollplikter ved salgstidspunktet, og deretter oppgi disse midlene til transportøren eller importøren med en fraktetikett. Alternativt kan du sende bestillingene uten å belaste MVA og tollplikter, og kunden betaler tilleggskostnader ved levering. Finn ut mer om håndtering av MVA og tollplikter.

Finn ut mer om hvordan Brexit påvirker din bedrift.

Hva må jeg vite om salg i EU?

Når forhandlere utenfor EU sender bestillinger til kunder i EUs medlemsland, gjelder følgende regler for import- og tollplikter:

 • For bestillinger på eller under 150 EUR legges det til MVA.
 • For bestillinger som overstiger 150 EUR legges det til MVA og tollplikter.

Hvis du ikke belaster MVA og tollplikter i betalingsprosessen, betaler kunden dem til transportøren ved levering.

Hvis du ønsker å samle inn MVA i kassen, må du registrere deg for et MVA-nummer. For å hjelpe deg med å håndtere kompleksiteten i å registrere seg for et MVA-nummer, rapportere salg og innbetale MVA, introduserer EU Import One-Stop Shop-programmet (IOSS). Hvis du er usikker på om du bør søke om IOSS, må du kontakte en lokal skatteekspert.

Når du har mottatt IOSS-nummeret ditt, må du legge det til i skatteregistreringen i Shopify-administrator. Før du legger til IOSS-nummeret ditt i skatteregistreringen, må du sjekke at du har satt opp en fraktprofil for EU.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Skatter.
 2. I seksjonen Skatteregioner, ved siden av EU, klikker du på Administrer.
 3. I Sende til EU-seksjonen, ved siden av MVA på salg til EU, klikker du på Samle inn MVA.
 4. Fra Registreringsland velger du landet du er registrert for IOSS i.
 5. I IOSS MVA-nummer angir du IOSS-nummeret ditt.
 6. Klikk på Samle inn MVA.

Jeg har oppdatert skatteinnstillingene. Hvorfor får jeg ulike avgiftsbeløp?

I noen bestillinger kan du oppleve et lite avvik i de totale avgiftsbeløpene etter at du har oppdatert avgiftsinnstillingene dine. Dette avviket skyldes at avgiftsbeløpene rundes av på varelinjenivå, i stedet for på fakturanivå. Du kan finne ut mer om avrundingsberegninger i Sette opp amerikanske avgifter.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis