Bruke den nye funksjonen for amerikanske avgifter

Hvis du allerede bruker Shopify til å selge i USA, kan du oppdatere de amerikanske omsetningsavgiftsinnstillingene dine for å gjenspeile skatteregistreringene dine. Denne endringen påvirker ikke hvordan omsetningsavgiften belastes i butikken din. Hvis du ikke er registrert for å innhente omsetningsavgift i alle stater oppført i skatteinnstillingene, kan du fjerne dem.

Når du oppdaterer skatteinnstillingene, blir du bedt om å oppgi et skatteregistreringsnummer. Etter at det er lagt til, vil Shopify automatisk angi avgiftssatsene som gjelder i de områdene du har registrert deg for.

Shopify-brukerstøtte kan hjelpe deg med å oppdatere skatteinnstillingene i Shopify-administrator, men kan ikke yte juridisk skatterådgivning. Hvis du trenger hjelp med å endre skatteinnstillingene, kan du kontakte brukerstøtte. Hvis du trenger hjelp til å forstå skatteforpliktelsene dine, kan du kontakte amerikanske skattemyndigheter eller en skatteekspert.

Må jeg registrere meg for å belaste avgifter?

Det varierer. Generelt er du forpliktet til å innhente avgifter i enhver amerikansk stat der du både selger avgiftspliktige varer eller tjenester, og har økonomisk nexus.

For mer informasjon, se amerikanske skattereferanser. Hvis du er usikker på om du må registrere deg for en skattekonto, kan du kontakte amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Hva er en omsetningsavgift-ID? Trenger jeg en?

En omsetningsavgift-ID er et nummer du får oppgitt av statens skattemyndighet etter at du har registrert deg hos dem for å innhente avgifter. Dette nummeret utstedes av stater for at du skal kunne innhente avgifter der.

Du trenger bare en omsetningsavgift-ID hvis du avgjør at du må belaste skatter i en gitt stat.

Hvordan kan jeg vite om jeg må registrere meg?

Vanligvis må du registrere deg hvis du har økonomisk nexus i en stat. Hva som utgjør nexus i hver stat kan variere. Noen stater krever at du registrerer og innhenter avgifter bare dersom bedriften din fysisk befinner seg i den staten, mens andre kan kreve at du registrerer deg basert på distribusjonssentre eller annonsering i disse statene.

Hvis du har betydelig tilstedeværelse i en stat, bør du kontakte skattemyndighetene for å bekrefte om du må registrere deg for å innhente avgifter. Du finner mer informasjon i amerikansk skattereferanse.

Jeg må registrere meg. Hva gjør jeg?

Hvis du må registrere deg for å belaste statlige avgifter, kan du gjøre dette på nettstedet til den aktuelle staten.

Etter at du har registrert deg, må du legge til ID-nummeret for omsetningsavgift på Skatter-siden.

Steg:

  1. Gå til Innstillinger > Avgifter.
  2. I Avgiftsregioner-seksjonen, ved siden av USA, klikker du Sett opp eller Rediger.
  3. I Avgiftsregistreringer-seksjonen klikker du Legg til avgiftsregistrering.
  4. Velg en region du er registrert i.
  5. I feltet under den valgte staten skriver du inn kontonummeret ditt.

Du kan slette eller endre registreringene eller kontonumrene dine med ...-knappen ved siden av statens navn og kontonummer i Skatteregistreringer-seksjonen.

Vil jeg kunne overstyre avgiftsinnstillingene?

Ja. For mer informasjon om hvordan amerikanske endrede skattesatser påvirkes når du oppdaterer, kan du se Endre skattesatser.

Hvor kan jeg gå for å få mer hjelp?

Shopify-brukerstøtte kan hjelpe deg med hvordan du endrer innstillingene dine, men kan ikke gi deg råd om hvorvidt du bør endre innstillingene dine. Hvis du trenger hjelp til å avgjøre om du må registrere deg hos skattemyndighetene og belaste kundene dine avgifter, er den beste ressursen en lokal ekspert, som en regnskapsfører eller økonomisk rådgiver. Du kan også ta kontakt med de ulike skatteetatene direkte.

Jeg har oppdatert skatteinnstillingene. Hvorfor får jeg ulike avgiftsbeløp?

I noen bestillinger kan du oppleve et lite avvik i de totale avgiftsbeløpene etter at du har oppdatert avgiftsinnstillingene dine. Dette avviket skyldes at avgiftsbeløpene rundes av på varelinjenivå, i stedet for på fakturanivå. Du kan finne ut mer om avrundingsberegninger i Sette opp amerikanske avgifter.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis