Generelle trinn for konfigurasjon av avgifter

Det finnes ikke en formell liste over steg for å konfigurere avgiftene, men du kan bruke den følgende prosessen som veiledning. Klikk på koblingene i hvert trinn for mer informasjon.

  1. Hvis du driver en nettbutikk begynner du med å sette opp landene du vil levere til.
  2. Hvis du bruker Shopify POS til å selge personlig, kan du sette opp avgiftssatsene basert på utsalgsstedene dine. Standard avgiftssatser for POS er basert på det geografiske stedet der dine personlige salg finner sted.
  3. Angi skattesatsen i landene og områdene du vil selge og levere produktene i:

    • Hvis du befinner deg i USA, Canada, EU, Storbritannia, Norge, Sveits, Australia, New Zealand eller Singapore, som bruker registreringsbaserte skatter, må du oppgi skatteregistreringer for å samle inn avgifter.
    • Hvis du befinner deg i en region som bruker lokasjonsbaserte skatter, bruker du standardverdiene eller angir satsene for land og deres regioner. I tillegg må du oppgi hvorvidt du vil belaste skatter på frakt.
  4. Hvis du selger digitale produkter, må du angi avgiftene som gjelder for disse varene.

  5. Overstyr skattesatser eller frita produkter fra avgifter der det er nødvendig. Eventuelle overstyringer som du angir gjelder for nettsalg og for Shopify POS-salg.

  6. Valgfritt: Inkluder skatter i alle produktpriser. Når dette alternativet er aktivert blir det ikke lagt til noen ytterligere belastning for skatter ved betaling. I stedet gjøres en beregning for å fastslå hvilken prosentandel av produktprisen som er skatter.

Når du setter opp avgifter kan du se og gå gjennom innstillingene på siden Skatter og tollplikter i Shopify-administrator.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis