Các bước thiết lập chung và báo cáo thuế

Không có danh sách chính thức các bước cài đặt thuế, nhưng bạn có thể sử dụng quy trình này làm hướng dẫn thực hiện.

Một số báo cáo có thể giúp bạn nộp và chuyển thuế hoặc có thể cung cấp cho kế toán thuế.

Các bước chung để cài đặt thuế

Truy cập các liên kết để biết thêm thông tin chi tiết:

  1. Nếu bạn đang vận hành cửa hàng trực tuyến, hãy thiết lập các quốc gia bạn sẽ gửi hàng đến.

  2. Nếu bạn sử dụng Shopify POS để bán trực tiếp, cài đặt thuế suất theo địa điểm bán lẻ. Thuế suất POS mặc định dựa trên vị trí địa lý mà bạn bán hàng.

  3. Thiết lập thuế suất ở quốc gia và khu vực bạn sẽ bán và vận chuyển sản phẩm:

- Nếu bạn ở Hoa Kỳ, chọn cài đặt thuế tự động hoặc chỉ định theo cách thủ công thuế suất của tiểu bang, hạt và thành phố, bao gồm thuế vận chuyển. - Nếu bạn ở Canada và cần tính thuế, nhập số đăng ký thuế của bạn. - Nếu bạn không ở Hoa Kỳ hoặc Canada, sử dụng các giá trị mặc định hoặc chỉ định mức thuế với quốc gia và vùng. Bạn cũng xác định có tính thuế vận chuyển hay không.

  1. Nếu bạn bán sản phẩm kỹ thuật số, hãy thiết lập các khoản thuế áp dụng cho những mặt hàng này.

  2. Ghi đè thuế suất hoặc miễn thuế cho sản phẩm, nếu cần. Mọi thông tin ghi đè bạn đặt được áp dụng cho việc bán hàng trực tuyến và bán hàng trên Shopify POS.

  3. Không bắt buộc: Hiển thị giá đã bao gồm thuế. Khi tùy chọn này bật, sẽ không có khoản thuế nào thêm vào phần thanh toán của khách hàng, thay vào đó là tính toán để xác định thuế chiếm bao nhiêu phần trăm giá của sản phẩm.

Khi thiết lập các khoản thuế, bạn có thể truy cập và xem lại cài đặt trên trang Taxes (Thuế) trong trang quản trị Shopify.

Báo cáo thuế

Báo cáo tài chính về thuế tổng hợp các loại thuế bán hàng bạn phải nộp theo doanh số.

Báo cáo tài chính về doanh số có thể giúp bạn trong việc kê khai thuế bán hàng. Bạn có thể xuất báo cáo này dưới dạng tệp CSV bao gồm giá trị đơn hàng, thuế, POS, lập hóa đơn và địa điểm vận chuyển. Để tận dụng tối đa báo cáo này, hãy đảm bảo rằng bạn chọn khoảng thời gian chính xác (như năm dương lịch) và chọn Full report (Toàn bộ báo cáo) khi xuất dữ liệu. Báo cáo này cung cấp thông tin mà bạn hoặc nhân viên kế toán cần khi làm tờ khai hoàn thuế bán hàng.

Để tìm hiểu thêm về những báo cáo này, tham khảo Báo cáo tài chính về thuếBáo cáo tài chính về doanh số.

Nếu bạn cần thông tin về biểu mẫu 1099-K và bạn sử dụng Shopify Payments, tham khảo Báo cáo thuế.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí