Các bước chung để thiết lập thuế

Không có danh sách chính thức các bước cài đặt thuế, nhưng bạn có thể sử dụng quy trình này làm hướng dẫn thực hiện. Nhấp vào liên kết ở từng bước để biết thêm chi tiết.

  1. Nếu bạn đang vận hành cửa hàng trực tuyến, hãy thiết lập các quốc gia bạn sẽ gửi hàng đến.
  2. Nếu bạn sử dụng Shopify POS để bán trực tiếp, cài đặt thuế suất theo địa điểm bán lẻ. Thuế suất POS mặc định dựa trên vị trí địa lý mà bạn bán hàng.
  3. Thiết lập thuế suất ở quốc gia và khu vực bạn sẽ bán và vận chuyển sản phẩm:

    • Nếu bạn sống tại các khu vực áp dụng thuế theo đăng ký như Hoa Kỳ, Canada, Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Na Uy, Thụy Sĩ, Úc, New Zealand hoặc Singapore, hãy nhập đăng ký thuế để thu thuế.
    • Nếu bạn ở khu vực áp dụng thuế theo địa điểm, sử dụng giá trị mặc định hoặc chỉ định mức phí cho quốc gia và khu vực thuộc quốc gia đó. Ngoài ra, hãy chỉ định xem bạn có tính thuế khi vận chuyển hay không.
  4. Nếu bạn bán sản phẩm kỹ thuật số, hãy thiết lập các khoản thuế áp dụng cho những mặt hàng này.

  5. Ghi đè thuế suất hoặc miễn thuế cho sản phẩm, nếu cần. Mọi thông tin ghi đè bạn đặt được áp dụng cho việc bán hàng trực tuyến và bán hàng trên Shopify POS.

  6. Không bắt buộc: Thêm các khoản thuế vào toàn bộ giá sản phẩm. Khi bật tùy chọn này, không có khoản thuế nào thêm vào khoản thanh toán của khách hàng. Thay vào đó là tính toán để xác định thuế chiếm bao nhiêu phần trăm giá của sản phẩm.

Khi thiết lập các khoản thuế, bạn có thể truy cập và xem lại cài đặt trên trang Thuế và thuế nhập khẩu trong trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí