Thuế trên phí vận chuyển

Thuế vận chuyển là thuế tính trên chi phí vận chuyển sản phẩm chứ không phải chi phí của chính sản phẩm đó. Việc tính thuế vận chuyển phụ thuộc vào từng quốc gia và khu vực pháp lý tính thuế.

Áp thuế lên phí vận chuyển

Nếu cần tính thuế trên phí vận chuyển, bạn có thể thay đổi cài đặt này trên trang quản trị Shopify.

Cài đặt Tính thuế trên phí vận chuyển chỉ ảnh hưởng đến những quốc gia và khu vực không tự động tính thuế. Tại các quốc gia và khu vực sau, phí vận chuyển có thể bị tính thuế bất kể cài đặt này:

 • Úc
 • Canada
 • Liên minh châu Âu
 • New Zealand
 • Na Uy
 • Thụy Sĩ
 • Vương quốc Anh
 • Hoa Kỳ

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
 2. Trong mục Cài đặt toàn hệ thống, chọn Áp thuế lên phí vận chuyển.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thuế vận chuyển theo tỷ lệ

Thuế vận chuyển theo tỷ lệ là cách tính thuế ảnh hưởng đến số tiền thuế áp lên phí vận chuyển khi một số mặt hàng trong đơn hàng không chịu thuế. Có một số cách để tính thuế vận chuyển theo tỷ lệ. Quy tắc áp dụng cho bạn phụ thuộc vào luật thuế của quốc gia hoặc khu vực của cửa hàng và luật thuế của quốc gia hoặc khu vực bạn gửi hàng đến. Nếu bạn không chắc chắn về cách tính thuế vận chuyển theo tỷ lệ cho đơn hàng bạn vận chuyển, hãy hỏi chuyên gia về thuế.

 • Thuế theo tỷ lệ theo số lượng: Phương thức tính thuế vận chuyển theo tỷ lệ này dựa trên số lượng mặt hàng không chịu thuế trong đơn hàng. Ví dụ: Bạn vận chuyển đơn hàng chứa 10 mặt hàng. Trong số những mặt hàng này, có bốn mặt hàng không chịu thuế. Thuế được tính ở mức 60% số tiền thuế lẽ ra đã được tính cho phí vận chuyển.
 • Thuế theo tỷ lệ theo giá: Phương thức tính thuế vận chuyển theo tỷ lệ này dựa trên tỷ lệ của tổng giá chịu thuế. Ví dụ: Bạn vận chuyển đơn hàng có chứa hai mặt hàng. Một sản phẩm có giá 5 USD và sản phẩm còn lại có giá 10 USD. Sản phẩm 10 USD không chịu thuế, nên thuế được tính bằng 33% số tiền thuế lẽ ra đã được tính cho phí vận chuyển.
 • Miễn thuế vận chuyển dựa trên đơn hàng: Tại các quốc gia và khu vực sử dụng phương thức này, hệ thống sẽ không tính thuế trên phí vận chuyển khi tất cả các mặt hàng trong đơn hàng được miễn thuế.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí