Tuân thủ TSE tại Đức

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2021, tất cả thương nhân bán lẻ tại Đức phải tuân thủ quy định KassenSichV mới tại quốc gia này. Quy định này có ảnh hưởng đến toàn bộ thương nhân tại Đức đang bán hàng trực tiếp và có máy tính tiền kỹ thuật số chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt. Theo quy định này, thương nhân phải kết nối máy tính tiền điện tử với hệ thống an ninh kỹ thuật (TSE) cho mục đích kiểm toán.

Bạn có thể dùng ứng dụng TSE (KassenSichV) trong Cửa hàng ứng dụng Shopify để giúp tuân thủ quy định TSE. Đối với phí đăng ký hằng tháng, ứng dụng TSE (KassenSichV) lưu trữ tất cả các giao dịch tại cửa hàng liên quan đến tài chính trên một vị trí lưu trữ đám mây bên ngoài. Giải pháp lưu trữ đám mây bên ngoài được cung cấp bởi Fiskaly, một nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ bên thứ ba.

Sau khi thiết lập ứng dụng TSE (KassenSichV) với thông tin thuế và các địa điểm cửa hàng bán lẻ liên quan, bạn có thể xuất dữ liệu TSE theo yêu cầu cho mục đích kiểm toán của cơ quan thuế.

Chứng nhận

Ứng dụng TSE (KassenSichV) là giải pháp tuân thủ hỗ trợ các TSE được chứng nhận.

Định giá gói đăng ký

Thương nhân thanh toán phí đăng ký hằng tháng là 9 USD cho mỗi địa điểm cửa hàng. Đây là khoản phí nằm ngoài phí đăng ký POS Pro hoặc POS Lite của bạn.

Cước phí được lập hóa đơn theo ngày cài đặt qua hệ thống thanh toán của Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Tích hợp Shopify POS vào quy trình thanh toán và hoàn tiền

Ứng dụng TSE (KassenSichV) hỗ trợ thương nhân sử dụng Shopify POS Lite, Shopify POS Pro và Shopify Plus. Để bật tích hợp với ứng dụng TSE (KassenSichV), bạn cần cập nhật ứng dụng POS lên phiên bản mới nhất.

Khi các địa điểm cửa hàng bán lẻ đã kích hoạt hỗ trợ TSE, thông tin TSE sẽ được in trên biên lai của khách hàng. Bạn có thể sử dụng bất kỳ máy in biên lai nào được hỗ trợ với Shopify POS hoàn toàn mới.

Nếu bạn cho phép ứng dụng TSE (KassenSichV) tích hợp với các thiết bị hiện có tại địa điểm cửa hàng bán lẻ, bạn có thể in biên lai bằng thông tin TSE hiện hành tại bất kỳ máy tính tiền nào của cửa hàng.

Cài đặt ứng dụng TSE (KassenSichV)

Bạn có thể cài đặt ứng dụng TSE (KassenSichV) từ Cửa hàng ứng dụng Shopify.

 1. Vào trang ứng dụng TSE (KassenSichV).
 2. Nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng). Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Shopify, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.
 3. Nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).

Thiết lập ứng dụng TSE (KassenSichV)

Sau khi cài đặt ứng dụng TSE (KassenSichV), bạn cần cung cấp ID thuế GTGT và Mã số thuế (TIN).

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào TSE (KassenSichV).

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Set up TSE (Thiết lập TSE).

 5. Nhập ID thuế GTGTMã số thuế (TIN) của bạn, rồi nhấp vào Next (Tiếp).

 6. Chọn tất cả địa điểm cửa hàng mà bạn thực hiện giao dịch bán lẻ, bao gồm hoàn tiền và đổi hàng, rồi nhấp vào Confirm (Xác nhận).

 7. Trên trang Approve subscription (Phê duyệt gói đăng ký), xem lại cước phí gói đăng ký và tần suất thanh toán.

 8. Nhấp vào Approve subscription (Phê duyệt gói đăng ký) để xác nhận gói đăng ký.

Sửa đổi cài đặt trong ứng dụng TSE (KassenSichV)

Nếu cần, bạn có thể sửa đổi ID thuế GTGT và Mã số thuế (TIN).

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào TSE (KassenSichV).

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 5. Trong mục Tax identifier (Mã nhận dạng thuế), cập nhật ID thuế GTGTMã số thuế (TIN).

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Quản lý địa điểm đang hoạt động

Bạn có thể quản lý danh sách địa điểm cửa hàng đang hoạt động để sử dụng trong quá trình xuất tuân thủ TSE. Bạn nên kích hoạt tất cả địa điểm thực hiện giao dịch bán lẻ, bao gồm hoàn tiền và đổi hàng.

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào TSE (KassenSichV).

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong mục Your locations (Địa điểm của bạn) , nhấp vào Manage TSE (Quản lý TSE).

 5. Thêm hoặc xóa địa điểm đang hoạt động bằng cách chọn và bỏ chọn địa điểm cửa hàng. Cước phí gói đăng ký được liệt kê cho từng địa điểm cửa hàng.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

 7. Trên trang Approve subscription (Phê duyệt gói đăng ký), xem lại cước phí gói đăng ký và tần suất thanh toán.

 8. Nhấp vào Approve subscription (Phê duyệt gói đăng ký) để xác nhận gói đăng ký.

Xuất thông tin TSE bằng ứng dụng TSE (KassenSichV)

Bạn có thể xuất dữ liệu TSE theo yêu cầu cho mục đích kiểm toán của cơ quan thuế. Dữ liệu TSE sau khi xuất sẽ được gửi qua email cho bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào TSE (KassenSichV).

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong mục Export TSE data (Xuất dữ liệu TSE), chọn khoảng ngày để xuất, rồi nhấp vào Apply (Áp dụng).

 5. Nhấp vào Export (Xuất).

Xuất thông tin trong dữ liệu xuất DSFinV-K

Bạn có thể xuất dữ liệu TSE trong dữ liệu xuất DSFinV-K (Digitale Schütstelle der Finanzverwaelle für Kassenellee) theo yêu cầu đối với mục đích kiểm toán của cơ quan thuế. Dữ liệu TSE sau khi xuất sẽ được gửi qua email cho bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt).
 2. Chạm vào Quản lý trang thiết bị đã kết nối và chọn thiết bị.
 3. Trên màn hình Chi tiết về trang thiết bị bên cạnh Dữ liệu xuất DSFinV-K, chạm vào Initiate export (Bắt đầu xuất).
 4. Chọn khung thời gian và email chính xác để xuất dữ liệu.
 5. Chạm vào Xuất.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí