Thu thuế và thuế nhập khẩu quốc tế

Nếu bạn gửi hàng quốc tế, khách hàng có thể bị tính thêm thuế và thuế nhập khẩu khi nhận lô hàng.

Các tùy chọn về cách quản lý thuế và thuế nhập khẩu được gọi là điều khoản thương mại quốc tế hay incoterm. Sau đây là hai quy tắc incoterm thường được sử dụng nhất:

 • Giao hàng đã nộp thuế (DDP). Với quy tắc này, người bán chịu trách nhiệm cho mọi chi phí nhập khẩu có thể phải thanh toán khi hàng hóa qua biên giới, ví dụ như thuế GTGT và thuế hải quan. Bạn có thể thu tiền thanh toán cho các khoản này trong quá trình thanh toán. Khi sử dụng quy tắc incoterm DDP, khách hàng sẽ biết được tổng giá của sản phẩm và giúp tránh được tình trạng vận chuyển chậm trễ.
 • Giao hàng tại nơi đến (DAP). Hay còn gọi là Giao hàng chưa nộp thuế (DDU). Với quy tắc này, người bán chỉ chịu trách nhiệm vận chuyển sản phẩm và khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí nhập khẩu cho hãng vận chuyển như thuế GTGT, thuế hải quan và phí thông quan sau khi giao hàng. Một số hãng vận chuyển tính phụ phí cho việc thu thuế khi giao hàng nếu chưa thanh toán trước thuế. Do đó, việc sử dụng quy tắc incoterm DAP (hoặc DDU) có thể khiến khách hàng bị tính phụ phí.

Để giúp khách hàng của bạn tránh được các khoản phụ phí này, bạn có thể thu thuế và thuế nhập khẩu hiện hành trong bước thanh toán. Sau đó, hãng vận chuyển sẽ gửi cho bạn hóa đơn thuế và thuế nhập khẩu để bạn thanh toán bằng các khoản phí mà bạn đã thu từ khách hàng.

Thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán

Bạn có thể thu thuế và thuế nhập khẩu tại trang thanh toán của cửa hàng nếu cửa hàng của bạn đáp ứng những yêu cầu sau:

 • sử dụng gói Advanced Shopify hoặc Shopify Plus
 • sử dụng dịch vụ vận chuyển khác ngoài Shopify Shipping
 • không sử dụng Mạng lưới giao hàng Shopify
 • áp dụng mã HS cho sản phẩm

Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để tìm hiểu thêm về chương trình beta. Nếu cửa hàng của bạn không đáp ứng các yêu cầu để được tham gia chương trình beta, bạn có thể sử dụng ứng dụng bên thứ ba để tính thuế và thuế nhập khẩu.

Sau khi bật tính năng thu thuế và thuế nhập khẩu ở bước thanh toán, bạn có thể in nhãn vận chuyển DDP để cho biết rằng khách hàng đã thanh toán thuế và thuế nhập khẩu. Hãy nhớ ghi quy tắc incoterm giao hàng là DDP trên hóa đơn thương mại của bạn. Nếu bạn vận chuyển đơn hàng có thuế đã thu là 0 USD, bạn vẫn nên sử dụng nhãn vận chuyển DDP và ghi rõ DDP trên hóa đơn thương mại để đảm bảo khách hàng của bạn không phải chịu các khoản phụ phí.

Những điều cần cân nhắc khi thu thuế và thuế nhập khẩu ở bước thanh toán

Trước khi thu thuế và thuế nhập khẩu ở bước thanh toán, hãy cân nhắc những điều sau.

Khả năng tương thích với các tính năng khác của Shopify

 • Một số tùy chỉnh thanh toán có thể mâu thuẫn với hoạt động thu thuế và thuế nhập khẩu. Nếu bạn đã tùy chỉnh trang thanh toán, hãy xem lại các tùy chỉnh trước khi bật tính năng thuế và thuế nhập khẩu.

Cài đặt thuế

 • Tính năng thuế và thuế nhập khẩu không tương thích với tính năng thay đổi thuế hoặc đặt thuế suất thủ công. Nếu bạn thay đổi thuế hoặc đặt phí tự tính, những cài đặt này chỉ áp dụng cho giao dịch bán hàng trong khu vực của bạn. Các thay đổi thuế và phí tự tính cho giao dịch bán hàng quốc tế sẽ bị ghi đè bởi tính năng thuế và thuế nhập khẩu.
 • Nếu bạn bật tính năng thuế và thuế nhập khẩu sau đó tắt đi, cài đặt thuế trước đó của bạn sẽ được khôi phục.
 • Việc thu thuế và thuế nhập khẩu có thể ảnh hưởng đến thiết lập thuế của bạn.
  • Nếu cửa hàng của bạn sử dụng thuế theo đăng ký, đơn hàng quốc tế sẽ chỉ bị áp các loại thuế như thuế GTGT hoặc thuế bán hàng khi bạn bật tính năng thu thuế và thuế nhập khẩu đối với quốc gia hoặc khu vực đó. Nếu cần thu thuế cho đơn hàng quốc tế tại quốc gia hoặc khu vực đó, bạn cũng phải bật tính năng thu thuế và thuế nhập khẩu. Đăng ký thuế sẽ không được sử dụng nếu bạn vận chuyển bằng quy tắc incoterm DDU/DAP cho các quốc gia hoặc khu vực đó.
  • Nếu cửa hàng của bạn áp dụng thuế theo địa điểm, đơn hàng quốc tế sẽ không bị áp các loại thuế như thuế GTGT hoặc thuế bán hàng. Việc thu thuế và thuế nhập khẩu không phù hợp với thuế suất được nhập thủ công.

Yêu cầu vận chuyển

 • Khi thu thuế và thuế nhập khẩu ở bước thanh toán, bạn chỉ có thể thiết lập quốc gia hoặc khu vực để sử dụng DDP hoặc DAP/DDU. Bạn không thể cung cấp cả hai quy tắc incoterm cho người mua ở cùng một quốc gia hoặc khu vực.
 • Shopify Shipping không hỗ trợ DDP.
 • Không phải mọi hãng vận chuyển đều hỗ trợ nhãn vận chuyển DDP và một số hãng chỉ hỗ trợ nhãn vận chuyển này cho một số nơi nhận. Hãy liên hệ với hãng vận chuyển để tìm hiểu xem họ có hỗ trợ nhãn vận chuyển DDP hay không, cũng như địa điểm hỗ trợ.
 • Bạn không thể thu thuế và thuế nhập khẩu tại khu vực vận chuyển thuộc Các khu vực còn lại trên thế giới. Để thu thuế và thuế nhập khẩu đối với một quốc gia hoặc khu vực, hãy thêm quốc gia hoặc khu vực đó vào khu vực vận chuyển hiện có hoặc tạo khu vực vận chuyển mới.
 • Mạng lưới giao hàng Shopify không hỗ trợ thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán.

Ước tính thuế hải quan và thuế nhập khẩu

 • Thuế và thuế nhập khẩu phải nộp là khoản ước tính dựa trên thông tin mới nhất tại thời điểm khách hàng đặt hàng. Các khoản thuế bổ sung có thể bị tính thêm vì nhiều lý do, ví dụ như nộp thuế hải quan không chính xác hoặc mã HS không chính xác.
 • Phí môi giới và giải ngân không có trong khoản tính thuế và thuế nhập khẩu. Nếu hợp đồng của bạn với một hãng vận chuyển không miễn trừ phí giải ngân thì hãy cân nhắc thêm chi phí về phí vào giá sản phẩm hoặc phí vận chuyển của bạn.

Các quốc gia và khu vực không hỗ trợ thu thuế và thuế nhập khẩu

Các quốc gia và khu vực sau đây không được hỗ trợ tính thuế và thuế nhập khẩu. Bạn không thể thu thuế và thuế nhập khẩu tại những khu vực này.

Châu Phi

 • Cộng hòa Cabo Verde (CV)
 • Cộng hòa Sudan (SD)
 • Cộng hòa Nam Sudan (SS)
 • Cộng hòa Liên bang Somalia (SO)

Nam Cực

 • Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich (GS)

Châu Á

 • Cộng hòa Iraq (IQ)
 • Cộng hòa Ả Rập Syria (SY)
 • Cộng hòa dân chủ Timor-Leste (Đông Timor) (TL)
 • Turkmenistan (TM)

Châu Âu

 • Bắc Ireland (XI)
 • Liên bang Nga (RUS)

Châu Đại Dương

 • Liên bang Micronesia (FM)
 • Cộng hòa Quần đảo Marshall (MH)
 • Cộng hòa Palau (PW)

Bắc Mỹ

 • Tập thể lãnh thổ Saint-Pierre và Miquelon (PM)
 • Khối thịnh vượng chung Puerto Rico (PR)

Nam Mỹ

 • Cộng hòa Liên bang Brazil (BR)
 • Quần đảo Falkland (FK)

Thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán

Đơn hàng quốc tế sẽ bị tính thuế và thuế nhập khẩu sau khi bạn bật tính năng thu thuế và thuế nhập khẩu. Các đơn hàng được đặt từ khu vực bạn có địa điểm thực hiện đơn hàng sẽ không bị ảnh hưởng.

Các bước thực hiện:

 1. Thêm vùng gửi hàng và mã HS cho sản phẩm.
 2. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Taxes and duties (Thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế khác).
 3. Trong mục Thuế và thuế nhập khẩu, nhấp vào Thiết lập.
 4. Kiểm tra các quốc gia và khu vực bạn muốn thu thuế và thuế nhập khẩu.
 5. Nhấp vào Set up (Thiết lập).

Định giá

 • Phí giao dịch 0,85% áp dụng cho đơn hàng đã được tính thuế và thuế nhập khẩu trong cửa hàng sử dụng Shopify Payments.
 • Phí giao dịch 1,5% áp dụng cho đơn hàng đã được tính thuế và thuế nhập khẩu trong cửa hàng sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác.

Phí giao dịch áp dụng cho mọi đơn hàng đã được tính thuế và thuế nhập khẩu, ngay cả khi số tiền đã tính bằng 0. Các trường hợp sau không thu phí giao dịch:

 • Đơn hàng được vận chuyển đến cùng một quốc gia hoặc vùng với địa điểm của cửa hàng.
 • Đơn hàng được vận chuyển giữa các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.
 • Giao dịch thanh toán bỏ dở.

Tính thuế hải quan

Đối với mỗi đơn hàng, thuế và thuế nhập khẩu được tính dựa trên nơi nhận hàng, quốc gia gửi hàng của từng sản phẩm và mã HS của từng sản phẩm.

Nếu sản phẩm không có mã HS, hãy nhớ chỉ định loại sản phẩm. Nếu sản phẩm trong đơn hàng không có mã HS hoặc loại sản phẩm thì thuế và thuế nhập khẩu sẽ không được tính cho đơn hàng đó, ngay cả khi bạn đã thiết lập đơn hàng từ một quốc gia hay khu vực để thu thuế và thuế nhập khẩu.

Tính thuế trên các mặt hàng miễn phí

Khi bạn cung cấp sản phẩm hoặc mẫu miễn phí cho khách hàng hoặc chạy hoạt động giảm giá Mua X tặng Y (Mua một tặng một), một số mặt hàng trong lô hàng sẽ không có chi phí đi kèm. Để tính thuế và thuế nhập khẩu, các mặt hàng không được có giá trị khai báo là 0 USD. Để tính thuế và thuế nhập khẩu cho ưu đãi giảm giá Mua X tặng Y trong đó, mặt hàng thứ hai hoặc thứ ba được miễn phí, chi phí của tất cả các mặt hàng được chia đều cho tất cả các mặt hàng. Ví dụ: Nếu một chiếc áo sơ mi có giá 100 USD và chiếc áo sơ mi thứ hai miễn phí, mỗi chiếc áo sơ mi sẽ được hiển thị với mức giá 50 USD để tính thuế và thuế nhập khẩu. Khi có sản phẩm hoặc mẫu miễn phí trong lô hàng, mặt hàng miễn phí được hiển thị với giá 1 USD và giá 1 USD được khấu trừ đều vào tất cả các mặt hàng khác trong lô hàng đó. Ví dụ: Nếu một lô hàng có năm mặt hàng và một trong số các mặt hàng được miễn phí, mặt hàng miễn phí sẽ được hiển thị có giá 1 USD và giá của bốn mặt hàng còn lại trong đơn hàng sẽ được khấu trừ 0,25 USD.

Đơn hàng phải chịu thuế và thuế nhập khẩu

Không phải đơn hàng nào cũng phải chịu thuế và thuế nhập khẩu. Nhiều quốc gia quy định giá trị tối thiểu, tức là giá trị đơn hàng tối thiểu, để áp thuế và thuế nhập khẩu.

Ví dụ: Hàng hóa được vận chuyển từ Mexico hoặc Hoa Kỳ vào Canada sẽ phải chịu thuế nếu có giá trị từ 150 CAD trở lên và bị tính thuế nhập khẩu nếu hàng hóa có giá trị từ 40 USD trở lên. Nếu bạn không chắc giá trị tối thiểu của quốc gia hoặc vùng bạn đang vận chuyển đến là bao nhiêu, hãy tham khảo trang web cơ quan thuế của quốc gia hoặc vùng đó hoặc tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế địa phương.

Những điều cần cân nhắc sau khi bật tính năng thuế hải quan và thuế nhập khẩu khi thanh toán

Sau khi bật tính năng thu thuế hải quan và thuế nhập khẩu khi thanh toán, hãy cân nhắc thực hiện các thao tác sau:

Mua và sử dụng nhãn vận chuyển DDP

Sau khi bắt đầu tính thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán, bạn phải mua và sử dụng nhãn vận chuyển DDP thay vì nhãn vận chuyển tiêu chuẩn đối với đơn hàng quốc tế. Nếu bạn tính thuế khi thanh toán nhưng lại sử dụng nhãn vận chuyển tiêu chuẩn, khách hàng vẫn sẽ bị tính thuế và thuế nhập khẩu khi nhận hàng, nghĩa là họ phải thanh toán thuế và thuế nhập khẩu hai lần.

Khi bạn thu thuế đối với đơn hàng quốc tế, mục hàng Thuế được thêm vào chi tiết của đơn hàng đó. Đảm bảo rằng bạn đã thu thuế và thuế nhập khẩu đối với mỗi đơn hàng quốc tế trước khi mua nhãn DDP. Nếu bạn vận chuyển đơn hàng có thuế 0 USD, bạn có thể sử dụng nhãn vận chuyển DDP để đảm bảo khách hàng không phải chịu các khoản phụ phí. Nếu xảy ra lỗi khi thanh toán thì có thể do chưa thu thuế và thuế nhập khẩu, khi đó bạn cần sử dụng nhãn vận chuyển tiêu chuẩn cho đơn hàng đó.

Tạo hóa đơn thương mại

Tất cả đơn hàng quốc tế đều phải có hóa đơn thương mại. Bạn có thể điền hóa đơn thương mại kỹ thuật số do hãng vận chuyển cung cấp trên trang web của hãng vận chuyển. Tùy thuộc vào đơn hàng, bạn cần xử lý hóa đơn thương mại theo một trong những cách sau:

 • Nếu đơn hàng đã được thanh toán thuế và thuế nhập khẩu, hãy đánh dấu vào điều khoản giao hàng trên hóa đơn thương mại là DDP để cho biết thuế và thuế nhập khẩu đã được thanh toán.
 • Nếu đơn hàng chưa được thanh toán thuế và thuế nhập khẩu, hãy đánh dấu vào điều khoản giao hàng trên hóa đơn thương mại là DDU hoặc DAP để cho biết thuế và thuế nhập khẩu chưa được thanh toán.

Cập nhật chính sách vận chuyển và thông báo

Sau khi bật tính năng tính thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán, hãy cập nhật chính sách vận chuyểnmẫu thông báo để khách hàng biết về các chính sách và các khoản phí cho giao dịch bán hàng quốc tế của bạn.

Cập nhật chính sách vận chuyển trong trang quản trị Shopify bằng cách vào mục Cài đặt > Chính sách.

Nếu bạn sử dụng mẫu email Xác nhận đơn hàngHoàn tiền đơn hàng, email của bạn sẽ tự động được cập nhật để thêm mục Thuế và bạn không cần thực hiện thay đổi nào. Nếu đã tùy chỉnh mẫu email Xác nhận đơn hàngHoàn tiền đơn hàng, bạn có thể thêm mã vào mẫu thông báo để thêm mục Thuế.

Chuẩn bị cho ưu đãi chớp nhoáng

Nếu bạn chạy ưu đãi chớp nhoáng, hãy cân nhắc việc tắt tính năng thu thuế và thuế nhập khẩu cho đến khi kết thúc chương trình. Nếu bạn quyết định thu thuế và thuế nhập khẩu trong thời gian diễn ra chương trình, hãy xem lại sản phẩm áp dụng ưu đãi để đảm bảo rằng đã chỉ định mã HS, quốc gia hoặc khu vực gửi hàng và loại sản phẩm. Đảm bảo bạn đã điền các trường này cho sản phẩm áp dụng ưu đãi để ước tính chi phí cho thuế và thuế nhập khẩu.

Quản lý hoàn tiền

Bạn có quyền quyết định cách xử lý hoàn tiền cho thuế và thuế nhập khẩu.

Nếu bạn quyết định hoàn tiền thuế và thuế nhập khẩu, hãy lưu ý những điều sau:

 • Nếu bạn hoàn tiền cho đơn hàng chưa được thực hiện, bạn vẫn có thể hoàn thuế.
 • Nếu hoàn tiền cho đơn hàng đã được thực hiện, bạn có thể hoàn tiền thuế và thuế nhập khẩu cho khách hàng. Hãng vận chuyển sẽ không trả lại bất kỳ khoản tiền nào mà bạn đã dùng để mua nhãn DDP.

Lưu ý rằng việc hoàn tiền toàn bộ cho đơn hàng là cách duy nhất để ngăn tranh chấp liên quan đến đơn hàng.

Sử dụng ứng dụng bên thứ ba để tính thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán

Nếu cửa hàng không đáp ứng các yêu cầu về thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán, bạn có thể sử dụng ứng dụng bên thứ ba trong Cửa hàng ứng dụng Shopify để hiển thị ước tính thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán cho đơn hàng. Những ứng dụng này sử dụng thông tin chi tiết về sản phẩm, ví dụ như quốc gia hoặc khu vực gửi hàng và mã HS của sản phẩm, để tính thuế và thuế nhập khẩu. Các ứng dụng bên thứ ba có thể tính thêm phí định kỳ hoặc phí giao dịch.

Các bước thực hiện:

 1. Thêm quốc gia hoặc vùng gửi hàng và mã HS cho sản phẩm.
 2. Cài đặt ứng dụng trong Cửa hàng ứng dụng Shopify để tính thuế và thuế nhập khẩu.

Một số ứng dụng có thể yêu cầu các bước thiết lập bổ sung. Nếu bạn cần hỗ trợ để bắt đầu, tham khảo trang của ứng dụng trong Cửa hàng ứng dụng Shopify hoặc liên hệ với nhà phát triển ứng dụng để được hỗ trợ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí