Mạng lưới giao hàng Shopify

Shopify Fulfillment Network (SFN) là dịch vụ hoàn tất đơn hàng mà bạn có thể sử dụng để lưu trữ hàng tồn kho và thực hiện đơn hàng. Sau khi bạn nhận được đơn hàng, SFN sẽ thu gom và đóng gói sản phẩm rồi giao đến cho khách hàng, hầu hết lô hàng trong phạm vi lãnh thổ Hoa Kỳ được giao cho khách hàng trong vòng hai đến ba ngày. Bạn có thể quản lý dữ liệu kinh doanh như theo dõi lô hàng, dữ liệu khách hàng và mức hàng trong kho tại cùng một nơi.

Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) là dịch vụ hoàn tất đơn hàng mà bạn có thể sử dụng để lưu trữ hàng tồn kho và thực hiện đơn hàng. Sau khi bạn nhận được đơn hàng, SFN sẽ thu gom và đóng gói sản phẩm rồi giao đến cho khách hàng, hầu hết lô hàng trong phạm vi lãnh thổ Hoa Kỳ được giao cho khách hàng trong vòng ba ngày. Bạn có thể quản lý dữ liệu kinh doanh như theo dõi lô hàng, dữ liệu khách hàng và mức hàng trong kho tại cùng một nơi.

SFN giúp việc vận chuyển và thực hiện đơn hàng đơn giản hơn do:

  • Bạn chỉ cần vận chuyển hàng tồn kho đến một trung tâm xử lý đơn hàng. SFN sẽ phân phối hàng tồn kho của bạn tới khắp các mạng lưới các trung tâm xử lý đơn hàng để sản phẩm được lưu trữ gần với khách hàng.
  • Bạn sẽ có được những dịch vụ vận chuyển nhanh chóng với chi phí phải chăng. SFN tự động chọn tùy chọn vận chuyển tốt nhất để giao sản phẩm nhanh chóng với mức phí tốt nhất.
  • Bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và tiền bạc cho công việc quản lý đơn hàng trả lại. SFN xử lý đơn hàng trả lại cho bạn và nhanh chóng trả sản phẩm về kho hàng để bạn tiếp tục bán hàng.

SFN là lựa chọn phù hợp với những doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Doanh nghiệp của bạn bán hàng tại Hoa Kỳ.
  • Tài khoản Shopify Payments của bạn phải đang hoạt động, hoặc bạn phải đủ điều kiện sử dụng Shopify Payments.
  • Sản phẩm mà bạn muốn SFN thực hiện phải đáp ứng các yêu cầu về tư cách hợp lệ.

Nếu doanh nghiệp của bạn đáp ứng các tiêu chí này và bạn muốn sử dụng SFN để thực hiện đơn hàng, bạn có thể đăng ký tham gia SFN.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí