Mạng lưới giao hàng Shopify

Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) giao đơn hàng cho khách hàng của bạn. Lưu trữ hàng trong kho gần với khách hàng tại các trung tâm xử lý đơn hàng trên khắp Hoa Kỳ và Canada để vận chuyển nhanh chóng với giá cả phải chăng. Quản lý tất cả dữ liệu doanh nghiệp bao gồm theo dõi lô hàng, dữ liệu khách hàng và mức hàng trong kho tại cùng một nơi.

Hiện tại, các doanh nghiệp có trụ sở tại Hoa Kỳ và Canada được mời đăng ký và tham gia SFN.

Xem lại các tiêu chí sau để kiểm tra xem SFN có phù hợp với doanh nghiệp của bạn hay không:

  • Doanh nghiệp của bạn bán hàng tại Hoa Kỳ hoặc Canada.
  • Bạn vận chuyển tối thiểu 3 đơn hàng mỗi ngày.
  • Bạn không bán bất kỳ sản phẩm nào bị kiểm soát hoặc dễ thối hỏng.

Sau khi bạn chuẩn bị và gửi hàng trong kho đến mạng lưới của các trung tâm xử lý đơn hàng, họ sẽ lựa chọn, đóng gói và vận chuyển sản phẩm cho khách hàng khi đơn hàng được đặt, giải phóng thời gian để bạn tập trung phát triển hoạt động kinh doanh.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí