Mạng lưới giao hàng Shopify

Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) là dịch vụ hoàn tất đơn hàng mà bạn có thể sử dụng để lưu trữ hàng tồn kho và thực hiện đơn hàng. Khi bạn nhận được đơn hàng, SFN sẽ lấy và đóng gói sản phẩm, rồi giao đến cho khách hàng, hầu hết khách hàng ở Hoa Kỳ sẽ nhận được đơn hàng trong vòng hai ngày. Bạn có thể quản lý dữ liệu kinh doanh như theo dõi lô hàng, dữ liệu khách hàng và mức hàng trong kho tại cùng một nơi.

SFN giúp việc vận chuyển và thực hiện đơn hàng đơn giản hơn do:

  • Bạn chỉ cần vận chuyển hàng tồn kho đến một trung tâm xử lý đơn hàng. SFN sẽ phân phối hàng tồn kho của bạn tới khắp các mạng lưới các trung tâm xử lý đơn hàng để sản phẩm được lưu trữ gần với khách hàng.
  • Bạn sẽ có được những dịch vụ vận chuyển nhanh chóng với chi phí phải chăng. SFN tự động chọn tùy chọn vận chuyển tốt nhất để giao sản phẩm nhanh chóng với mức phí tốt nhất.
  • Bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và tiền bạc cho công việc quản lý đơn hàng trả lại. SFN xử lý đơn hàng trả lại cho bạn và nhanh chóng trả sản phẩm về kho hàng để bạn tiếp tục bán hàng.

SFN là lựa chọn phù hợp với những doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Doanh nghiệp của bạn bán hàng tại Hoa Kỳ.
  • Bạn vận chuyển tối thiểu 3 đơn hàng mỗi ngày.
  • Bạn không bán bất kỳ sản phẩm nào bị kiểm soát hoặc dễ thối hỏng.

Nếu doanh nghiệp của bạn đáp ứng các tiêu chí này và bạn muốn sử dụng SFN để thực hiện đơn hàng, bạn có thể đăng ký tham gia SFN.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí