Giá và thanh toán

Phí Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) được thêm vào hóa đơn Shopify của bạn để bạn không phải theo dõi nhiều biên lai.

Phí Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) được thêm vào hóa đơn Shopify với hai tần suất khác nhau:

  • vào cuối ngày
  • 30 ngày một lần, vào kỳ thanh toán của SFN

Ví dụ: Tất cả phí lấy hàng và đóng gói trong một ngày của bạn được thêm vào hóa đơn Shopify vào ngày hôm sau, còn tất cả phí lưu kho trong một tháng được thêm vào hóa đơn Shopify vào cuối kỳ thanh toán của SFN. Tìm hiểu thêm về giá và phí SFN.

Kỳ thanh toán của SFN có thể không giống với kỳ thanh toán của Shopify. Kỳ thanh toán của Shopify có thể thay đổi tùy theo thời hạn và phí gói đăng ký Shopify của bạn. Kỳ thanh toán của SFN bắt đầu khi ứng dụng SFN được cài đặt lần đầu trên cửa hàng Shopify của bạn. Tìm hiểu thêm về thanh toán và hóa đơn SFN.

Cước phí của SFN được hiển thị trên trang Trải nghiệm thanh toán trong ứng dụng SFN, trong khi các hóa đơn được hiển thị trên trang Thanh toán trong trang quản trị Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí