Ceny i rozliczenie

Możesz uzyskać dostęp do bieżących i poprzednich miesięcznych wyciągów z opłat Sieci realizacji Shopify (SFN) na stronie Opłaty w aplikacji SFN.

Wszystkie Twoje opłaty związane z SFN są również dodawane do rachunku Shopify, więc nie musisz śledzić wielu rachunków.

Twoje opłaty za Sieć realizacji Shopify (SFN) są dodawane do Twojego rachunku Shopify z różnymi częstotliwościami:

  • w momencie realizacji zamówienia
  • na koniec dnia
  • na koniec miesiąca kalendarzowego

Na przykład wszystkie opłaty za realizację są dodawane natychmiast po zakończeniu realizacji, ale wszystkie opłaty za przechowywanie za dany miesiąc są dodawane na koniec tego miesiąca kalendarzowego. Dowiedz się więcej o cenach i opłatach za SFN.

Opłaty SFN są rozliczane co miesiąc i mogą mieć inny cykl rozliczeniowy niż cykl rozliczeniowy Shopify. Cykl rozliczeniowy Shopify może się różnić w zależności od okresu subskrypcji Shopify i opłat. Twój cykl rozliczeniowy SFN trwa od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

Możesz uzyskać dostęp do miesięcznego zestawienia opłat SFN w panelu administracyjnym Shopify. Twoje zestawienie opłat SFN jest finalizowane i zamykane na koniec każdego miesiąca. Po zamknięciu zestawienia można wyeksportować szczegółowe zestawienie jako plik CSV według miesięcy.

Opłaty SFN są wyświetlane na stronie Opłaty w aplikacji SFN. Możesz uzyskać dostęp do szczegółowych informacji o opłatach SFN, klikając opcję Wyświetl szczegóły dla danego miesiąca na stronie Opłaty w aplikacji SFN. Pełne rachunki są wyświetlane na stronie Rozliczenie w panelu administracyjnym Shopify.

Dostęp do definicji opłat możesz uzyskać w aplikacji SFN, przechodząc do opcji Opłaty > Wyświetl ceny.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo