Zarządzanie zapasami za pomocą Sieci realizacji Shopify

Śledzenie zapasów ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania szybkiej i efektywnej realizacji zamówień. Korzystanie z Sieci realizacji Shopify (aplikacji SNF) w celu zadbania o przewidywalność zapasów oraz ich rozliczenie pozwala zyskać na czasie i zmniejszyć wykorzystanie zasobów podczas realizacji zamówień i zarządzania nimi.

Aby stworzyć przewidywalne praktyki zarządzania zapasami podczas korzystania z sieci SFN, należy zapoznać się z kilkoma pojęciami i procesami.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo