Zarządzanie zapasami

Śledzenie zapasów ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania szybkiej i efektywnej realizacji zamówień. Korzystanie z Sieci realizacji Shopify (aplikacji SNF) w celu zadbania o przewidywalność zapasów oraz ich rozliczenie pozwala zyskać na czasie i zmniejszyć wykorzystanie zasobów podczas realizacji zamówień i zarządzania nimi.

Aby stworzyć przewidywalne praktyki dotyczące zapasów podczas korzystania z Sieci realizacji Shopify, należy zapoznać się z kilkoma koncepcjami i procesami.

Stany zapasów

Stany zapasów umożliwiają podzielenie zapasów na grupy, które określają fizyczne miejsce przechowywania zapasów oraz możliwość ich sprzedaży. Do grupowania lub podziału zapasów w Sieci realizacji Shopify wykorzystywane są następujące stany:

 • Na stanie - zapasy, które znajdują się fizycznie w centrach realizacji Sieci realizacji Shopify. Dostępne zapasy obejmują zapasy przydzielone i dostępne.
 • Przychodzące - zapasy, które są w drodze do centrum realizacji Sieci realizacji Shopify. Zapasy te nie są dostępne do sprzedaży, dopóki nie zostaną przyjęte przez centrum realizacji, a ich status nie zostanie zmieniony na Dostępne.
 • Realizacja oczekująca - zapasy, które nie zostały przetworzone lub przesłane do centrum realizacji z powodu opóźnienia w realizacji płatnego zamówienia.
 • Pakowanie i wysyłka - zapasy przypisane do zamówienia w centrum realizacji.
 • Zarezerwowane - zapasy, które są wyłączone ze sprzedaży.
 • Dostępne - zapasy dostępne do przydzielenia do nowych zamówień.

Dostępne zapasy są obliczane przy użyciu następującego równania:

Na stanie - realizacja oczekująca - pakowanie i wysyłka - zarezerwowane = dostępne

Synchronizowanie zapasów

Prowadzenie dokładnej ewidencji aktualnego stanu zapasów zapewnia efektywność realizacji zamówień i umożliwia zaplanowanie zapasów, które będą potrzebne w najbliższej przyszłości.

Aby zapewnić zgodność poziomów zapasów w Sieci realizacji Shopify z Twoimi własnymi poziomami zapasów, okresowo wykonywana jest synchronizacja zapasów. Istnieją dwie metody synchronizacji zapasów, których można użyć: synchronizacja delta i synchronizacja poprzez zastępowanie. Jeśli nie masz pewności, która synchronizacja jest obecnie używana w przypadku Twojej lokalizacji zapasów w Sieci realizacji Shopify, skontaktuj się ze swoim zespołem ds. sukcesu realizacji, korzystając z karty Przegląd w aplikacji Sieć realizacji Shopify.

Synchronizacja delta

Po wysłaniu nowej jednostki magazynowej SKU do Sieci realizacji Shopify w ramach transferu przychodzącego centrum realizacji zatwierdza i weryfikuje ją przed przetworzeniem. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyszukiwania dostępnych ilości zapasów w panelu administracyjnym Shopify, zapoznaj się z sekcją Wyświetl zapasy produktu.

Jeśli w Twoim sklepie stosowana jest metoda synchronizacji delta, dostępna ilość w lokalizacji Sieci realizacji Shopify jest aktualizowana za każdym razem, gdy składane jest zamówienie. Powstałe w centrum realizacji korekty, takie jak dla błędne liczby, uszkodzone produkty lub projekty specjalne, są wprowadzane do dostępnych zapasów wieczorem tego samego dnia.

Sieć realizacji Shopify nigdy nie zastępuje automatycznie dostępnej ilości. Jeśli dokonasz jej ręcznych zmian, nowe poziomy zapasów będą prawdopodobnie nieprawidłowe.

Synchronizacja poprzez zastępowanie

Podobnie jak w przypadku synchronizacji delta, po wysłaniu jednostki magazynowej SKU do Sieci realizacji Shopify w ramach transferu przychodzącego centrum realizacji zatwierdza i weryfikuje ją przed przetworzeniem. Po zweryfikowaniu SKU w panelu administracyjnym Shopify aktualizowane są zapasy dostępne dla lokalizacji Sieci realizacji Shopify.

Jeśli w Twoim sklepie stosowana jest metoda synchronizacji poprzez zastępowanie, dostępne zapasy są ponownie obliczane w różnym czasie w przypadku zmian jednostek magazynowych SKU, np. za każdym razem, gdy tworzone lub edytowane jest zamówienie dla danej jednostki SKU. Oznacza to brak możliwości wprowadzania zmian w ilościach zapasów dla lokalizacji Sieci realizacji Shopify w panelu administracyjnym Shopify bez ich zastąpienia.

Ustawienia priorytetu realizacji

Jeśli Twoje zapasy są zarządzane w wielu lokalizacjach, musisz ustawić kolejność priorytetów realizacji.

Zamówienia są przypisywane do lokalizacji na podstawie priorytetu realizacji i następujących reguł:

 • Spróbuj przypisać zamówienie do pojedynczej lokalizacji.
 • Jeśli to konieczne, przypisz pozycję do lokalizacji, która ma wystarczającą ilość zapasów, ale nie rozdzielaj pojedynczych pozycji na lokalizacje.
 • Jeśli pozycja jest wyprzedana, przypisz zamówienie do lokalizacji priorytetowej, w której pozycja jest magazynowana.

Załóżmy na przykład, że dla lokalizacji ustawiona jest następująca kolejność priorytetów realizacji:

 1. Sieć realizacji Shopify
 2. Biuro w domu
 3. Witryna sklepu detalicznego

W tym przykładzie Sieć realizacji Shopify ma pierwszeństwo w przypadku przychodzących zamówień obejmujących produkty przypisane do jej lokalizacji.

Tworząc roboczą wersję zamówienia, ręcznie wybierz centrum realizacji, które ma realizować zamówienie. Na przykład, jeśli chcesz zrealizować zamówienie w wersji roboczej w SFN, wybierz ręcznie SFN jako lokalizację realizacji.

Aby dowiedzieć się więcej o ustawianiu priorytetu realizacji, zapoznaj się z sekcją Ustaw priorytet lokalizacji dla realizacji zamówień.

Unikaj nadmiernej sprzedaży zapasów

Nadmierna sprzedaż produktu ma miejsce, gdy w sklepie Shopify zapasy produktu są dostępne, ale Sieć realizacji Shopify nie ma dla tego produktu zapasów, które mogłyby zostać przydzielone do złożonego zamówienia. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się, jak uniknąć nadmiernej sprzedaży.

Przyczyny nadmiernej sprzedaży i sposób ich uniknięcia
Przyczyna Kroki do wykonania w celu uniknięcia
Ręczne korekty Unikaj dokonywania ręcznych korekt zapasów dla lokalizacji Sieci realizacji Shopify w panelu administracyjnym Shopify. Korzystaj z funkcji synchronizacji poprzez zastępowanie jako metody synchronizacji zapasów.
Pakiety Pozycje, które są częściami składowymi Twoich pakietów, mogą być sprzedawane pojedynczo lub w ramach wielu pakietów. Może to spowodować opóźnienia w obliczeniach zapasów, które powodują nadsprzedaż, zwłaszcza w okresach wysokiego popytu. Jeśli masz pakiety, upewnij się, że dostępność pozycji w pakietach jest wysoka, aby uniknąć nadsprzedaży zapasów.
Aplikacje firm zewnętrznych Niektóre aplikacje firm zewnętrznych, takie jak rozwiązania do zarządzania zapasami, przedsprzedaży i sprzedaży wiązanej, próbują dokonać korekty dostępnych zapasów w Twoich zarządzanych lokalizacjach w panelu administracyjnym Shopify. Upewnij się, że nie używasz aplikacji, która mogłaby skorygować dostępne zapasy w lokalizacji Sieci realizacji Shopify.

Skonfiguruj rezerwacje zapasów

Jeśli chcesz zatrzymać sprzedaż zapasów, które masz w magazynie lub zatrzymać sprzedaż zapasów, które będziesz mieć na stanie w ustalonym czasie, możesz skorzystać z funkcji rezerwacji zapasów.

Kroki:

 1. Wybierz produkt w aplikacji SFN na karcie Zapasy.
 2. Kliknij Edytuj zarezerwowane, a następnie ustaw ilość zapasów, jaka ma być dostępna do rezerwacji.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Po zapisaniu tej ilości jest ona odejmowana od dostępnej ilości danego produktu w panelu administracyjnym Shopify. Wszystkie zamówienia, które znalazły się już na liście zamówień oczekujących na realizację w dalszym ciągu będą realizowane. Możesz zarezerwować tylko te zapasy, które nie zostały jeszcze wyprzedane.

Jeśli chcesz korzystać z rezerwacji zapasów, nie włączaj funkcji Kontynuuj sprzedaż po wyczerpaniu zapasów dla wariantu w Shopify. Jeśli włączysz tę funkcję, możliwość modyfikowania rezerwacji zapasów zostanie automatycznie wyłączona. Rezerwacje produktów dokonane przed włączeniem funkcji Kontynuuj sprzedaż po wyczerpaniu zapasów będą w dalszym ciągu realizowane bez żadnych ograniczeń.

Nie możesz jednocześnie dokonać rezerwacji danego produktu i zamówić go w ramach przedsprzedaży.

Ukryj warianty na liście zapasów

Możesz ukryć warianty, których nie chcesz pokazywać na swojej liście zapasów Sieci realizacji Shopify. Możesz na przykład ukryć produkty, których już nie sprzedajesz. Gdy ustawisz warianty jako ukryte, będziesz mógł (mogła) decydować o tym, czy dane produkty mają być ukryte bądź pokazane na liście zapasów, zaznaczając lub odznaczając opcję Pokaż ukryte produkty na liście. Produkty, które zostaną ustawione jako ukryte, opatrywane są etykietą Ukryty.

O tym, czy warianty mają być ukryte zdecydować możesz na dwa sposoby:

 • wybierając wiele wariantów jednocześnie na karcie Zapasy
 • edytując konkretne warianty na stronie ich szczegółów.

Ukryj warianty na karcie Zapasy

 1. W aplikacji SFN kliknij kartę Zapasy.
 2. Zaznacz warianty, które chcesz ukryć.
 3. Kliknij opcję Ukryj produkty.
 4. Jeszcze raz kliknij opcję Ukryj produkty w celu zapisania wprowadzonych zmian.

Te kroki wykonać możesz również w celu pokazania wariantów. Aby pokazać warianty na liście zapasów, zaznacz warianty opatrzone etykietą Ukryty, po czym kliknij opcję Pokaż produkty.

Skonfiguruj przedsprzedaż

Jeśli chcesz sprzedawać zapasy, które obecnie nie są dostępne w Sieci realizacji Shopify, możesz skorzystać z funkcji Przedsprzedaż.

Kroki:

 1. Wybierz produkt w aplikacji SFN na karcie Zapasy.
 2. Kliknij Edytuj ilość przedsprzedaży, a następnie ustaw ilość zapasów, która ma być dostępna w ramach przedsprzedaży.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Po zapisaniu tej ilości jest ona dodawana do dostępnej ilości danego produktu w panelu administracyjnym Shopify.

Złożone zamówienia na produkty, dla których w SFN ustawiono przedsprzedaż i które mają zapasy na poziomie 0 są wstrzymywane i umieszczane na liście o nazwie Brak wystarczających zapasów. Takie zamówienia zostaną przetworzone automatycznie w chwili, gdy aplikacja SFN otrzyma nowe zapasy danego produktu. Jeśli produkt jest przechowywany w kilku centrach realizacji, to pierwsze centrum, które otrzyma nowe zapasy, rozpocznie przetwarzanie wszystkich zamówień produktu objętego przedsprzedażą.

Jeśli chcesz stosować przedsprzedaż, nie włączaj funkcji Kontynuuj sprzedaż po wyczerpaniu zapasów dla wariantu w Shopify. Jeśli włączysz tę funkcję, możliwość modyfikowania rezerwacji zapasów zostanie automatycznie wyłączona. Zamówienia produktów objętych przedsprzedażą złożone przed włączeniem funkcji Kontynuuj sprzedaż po wyczerpaniu zapasów będą w dalszym ciągu realizowane bez ograniczenia ilości produktów objętych przedsprzedażą, które można kupić.

Nie możesz jednocześnie dokonać rezerwacji danego produktu i zamówić go w ramach przedsprzedaży.

W przypadku wyprzedania produktów objętych przedsprzedażą ilość danego produktu nie zostanie automatycznie zresetowana do poziomu 0 w aplikacji SFN, jeśli przyjęte zostaną nowe egzemplarze tego produktu. Jeśli nie chcesz sprzedawać więcej niż wynoszą zapasy produktu, musisz ręcznie zresetować wartość przedsprzedaży do 0.

Transferuj produkty między centrami realizacji SFN

Możesz transferować zapasy między różnymi centrami realizacji SFN, na przykład, gdy poziom zapasów w jednym centrum realizacji SFN jest niski.

Kroki:

 1. Utwórz i eksportuj plik CSV jednostek magazynowych i jednostek, które chcesz przetransferować.
 2. Wyślij e-mail na adres sfn-help@shopify.com ze szczegółami transferu zapasów i plikiem CSV.
 3. Zespół pomocy technicznej SFN dostarczy Ci instrukcję potrzebną do prawidłowego etykietowania zapasów i zaplanowania wysyłki przed transferem zapasów.
 4. Po przetworzeniu transferu musisz wysłać e-mailem szczegóły wysyłki na adres sfn-help@shopify.com, aby otrzymać informacje potrzebne do przyjęcia transferów przychodzących w centrum realizacji SFN.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo