Statusy zapasów dla Sieci realizacji Shopify

Statusy zapasów umożliwiają podzielenie zapasów na grupy, które określają fizyczne miejsce przechowywania zapasów oraz możliwość ich sprzedaży. Do grupowania lub podziału zapasów w Sieci realizacji Shopify wykorzystywane są następujące statusy:

  • Na stanie - zapasy, które znajdują się fizycznie w centrach realizacji Sieci realizacji Shopify. Dostępne zapasy obejmują zapasy przydzielone i dostępne.
  • Przychodzące - zapasy, które są w drodze do centrum realizacji Sieci realizacji Shopify. Zapasy te nie są dostępne do sprzedaży, dopóki nie zostaną przyjęte przez centrum realizacji, a ich status nie zostanie zmieniony na Dostępne.
  • Realizacja oczekująca - Zapasy, które nie zostały przetworzone lub przesłane do centrum realizacji z powodu ustawionego przez Ciebie opóźnienia realizacji.
  • Pakowanie i wysyłka - zapasy przypisane do zamówienia w centrum realizacji.
  • Zarezerwowane - zapasy, które są wyłączone ze sprzedaży.
  • Dostępne - zapasy dostępne do przydzielenia do nowych zamówień.

Dostępne zapasy są obliczane przy użyciu następującego równania:

Na stanie - realizacja oczekująca - pakowanie i wysyłka - zarezerwowane = dostępne

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo