Statusy zapasów dla Sieci realizacji Shopify

Stany zapasów pomagają ustalić fizyczne miejsce przechowywania zapasów oraz możliwość ich sprzedaży. Ilość zapasów wyświetlana w panelu administracyjnym Shopify może być inna niż ilość wyświetlana w aplikacji Sieć realizacji Shopify (SFN).

Uzyskaj dostęp do statusów zapasów SFN

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

  2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Fulfillment Network.

  3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

  4. Kliknij kartę Zapasy.

  5. Ilość zapasów w każdym statusie wyświetlana jest w kolumnach tabeli.

  6. Opcjonalnie: Kliknij produkt, aby wyświetlić szczegółowy status zapasów.

Różnice w ilościach zapasów między aplikacją SFN a panelem administracyjnym Shopify

Ponieważ aplikacja SFN i panel administracyjny Shopify obliczają ilości zapasów na różne sposoby, mogą wyświetlać się różne ilości zapasów. Oto typowe przyczyny różnic w ilościach zapasów:

Różnice w ilościach zapasów z powodu opóźnienia w realizacji

Jeśli masz skonfigurowane opóźnienie w realizacji, ilość zapasów wyświetlana w aplikacji SFN może być większa niż ilość zapasów wyświetlana w panelu administracyjnym Shopify. Rozbieżność ta występuje, ponieważ po utworzeniu zamówienia status zapasów w panelu administracyjnym Shopify jest zmieniany na Zatwierdzone, ale zapasy w aplikacji SFN mają nadal status Dostępne do zakończenia opóźnienia w realizacji. Po zakończeniu opóźnienia realizacji zapasy stają się niedostępne w aplikacji SFN, a status zmienia się na Realizacja w toku.

Różnice w ilościach zapasów z powodu bilansowania zapasów

Gdy zapasy mają status Transfer wewnętrzny w ramach bilansowania zapasów, ilość zapasów wyświetlana w aplikacji SFN może być niższa niż ilość zapasów wyświetlana w panelu administracyjnym Shopify. Ponieważ zapasy objęte bilansowaniem zapasów nie są dostępne do sprzedaży, w aplikacji SFN może być wyświetlana mniejsza ilość zapasów niż w panelu administracyjnym Shopify.

Definicje statusów zapasów SFN

Do grupowania zapasów w Sieci realizacji Shopify używane są następujące statusy:

Definicje statusów zapasów SFN
status zapasów Definicja
Przychodzące

Zapasy będące w drodze do centrum realizacji SFN. Zapasy te są dostępne do sprzedaży dopiero, gdy centrum realizacji je przyjmie, a status zmieni się na Dostępne.

Na stronie produktu możesz uzyskać dostęp do bardziej szczegółowego statusu zapasów przychodzących.

  • Transfer przychodzący: Zapasy przychodzące w ramach transferu przychodzącego.
  • Przychodzący zwrot: Zapasy przychodzące w ramach zwrotu.
Na stanie Łączne zapasy, które znajdują się w centrum realizacji SFN i mają status Dostępne lub Niedostępne.
Dostępne Zapasy dostępne do sprzedaży.
Niedostępne

Zapasy, które nie są dostępne do sprzedaży.

Na stronie produktu możesz uzyskać dostęp do bardziej szczegółowego statusu zapasów Niedostępne.

  • Realizacja w toku: Zapasy, które zostały sprzedane.
  • Transfer wewnętrzny: Zapasy, które są przenoszone z jednego centrum realizacji do drugiego w ramach bilansowania zapasów.
  • Przeróbka: Zapasy, które są sprawdzane i ponownie pakowane, więc można je udostępnić do realizacji.
  • Uszkodzone: Zapasy, które są uszkodzone i oczekują na odrzucenie lub odesłanie do Ciebie.
  • Wyślij ponownie: Zapasy, które są wysyłane do Ciebie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo