Statusy zapasów dla Sieci realizacji Shopify

Stany zapasów pomagają ustalić fizyczne miejsce przechowywania zapasów oraz możliwość ich sprzedaży. Ilość zapasów wyświetlana w panelu administracyjnym Shopify może być inna niż ilość wyświetlana w aplikacji Sieć realizacji Shopify (SFN).

Uzyskiwanie dostępu do statusów zapasów SFN

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Fulfillment Network.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij kartę Zapasy.

 5. Ilość zapasów w każdym statusie wyświetlana jest w kolumnach tabeli.

 6. Opcjonalnie: Kliknij produkt, aby wyświetlić szczegółowy status zapasów.

Prognozuj zapasy

Możesz sprawdzić, na ile tygodni według prognozy wystarczą istniejące zapasy. Pomoże Ci to ustalić termin, w którym należy uzupełnić zapasy.

Prognozowane zapasy są ustalane na podstawie sprzedaży z ostatnich 5 tygodni i sezonowości. Kalkulacja polega na podzieleniu dostępnych zapasów przez średnią tygodniową oczekiwaną sprzedaż. Zapasy w transferach wewnętrznych są liczone z dostępnymi zapasami, ponieważ wkrótce staną się dostępne do sprzedaży. Szczegóły są widoczne w sekcji Prognoza na karcie Zapasy.

Kroki:

 1. Kliknij kartę Zapasy.
 2. Kliknij produkt, aby wyświetlić szczegółowy status zapasów.
 3. W sekcji Tygodnie zapasów sprawdź liczbę tygodni dostępności zapasów. Możesz sortować według Tygodni zapasów.
 4. Kliknij opcję Wyświetl wykres prognozy, aby zobaczyć szczegółową historię swojej sprzedaży.

Elementy wykresu prognozy:

 • Obliczanie prognozy - równanie, które pokazuje ilości zapasów i sposób obliczania tygodni zapasów.
 • Średnia tygodniowa sprzedaż artykułów - średnia sprzedaż artykułów w ciągu ostatnich 5 tygodni.
 • Średnia oczekiwana tygodniowa sprzedaż - szacunek oparty na średniej tygodniowej sprzedaży artykułów i sezonowości. Uwzględnia kolejne 12 tygodni.
 • Szacunkowa bieżąca podaż - oszacowanie czasu potrzebnego do wyprzedania zapasów na podstawie oczekiwanej sprzedaży.

Możesz dostosować prognozę, klikając opcję Dostosuj prognozę i kroki w oczekiwanych zamówieniach.

Różnice w ilościach zapasów między aplikacją SFN a panelem administracyjnym Shopify

Ponieważ aplikacja SFN i panel administracyjny Shopify obliczają ilości zapasów na różne sposoby, mogą wyświetlać się różne ilości zapasów. Oto typowe przyczyny różnic w ilościach zapasów:

Różnice w ilościach zapasów z powodu opóźnienia w realizacji

Jeśli masz skonfigurowane opóźnienie w realizacji, ilość zapasów wyświetlana w aplikacji SFN może być większa niż ilość zapasów wyświetlana w panelu administracyjnym Shopify. Rozbieżność ta występuje, ponieważ po utworzeniu zamówienia status zapasów w panelu administracyjnym Shopify jest zmieniany na Zatwierdzone, ale zapasy w aplikacji SFN mają nadal status Dostępne do zakończenia opóźnienia w realizacji. Po zakończeniu opóźnienia realizacji zapasy stają się niedostępne w aplikacji SFN, a status zmienia się na Realizacja w toku.

Różnice w ilościach zapasów z powodu bilansowania zapasów

Gdy zapasy mają status Transfer wewnętrzny w ramach bilansowania zapasów, ilość zapasów wyświetlana w aplikacji SFN może być niższa niż ilość zapasów wyświetlana w panelu administracyjnym Shopify. Ponieważ zapasy objęte bilansowaniem zapasów nie są dostępne do sprzedaży, w aplikacji SFN może być wyświetlana mniejsza ilość zapasów niż w panelu administracyjnym Shopify.

Definicje statusów zapasów SFN

Do grupowania zapasów w Sieci realizacji Shopify używane są następujące statusy:

Definicje statusów zapasów SFN
status zapasów Definicja
Dostępne Zapasy dostępne do sprzedaży. Niedostępne

Zapasy, które nie są dostępne do sprzedaży.

Na stronie produktu możesz uzyskać dostęp do bardziej szczegółowego statusu zapasów Niedostępne.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo