Voorraadstatussen voor Shopify Fulfillment Network

Met voorraadstatussen kun je nagaan waar je voorraad zich fysiek bevindt en of deze kan worden verkocht. De hoeveelheid voorraad die wordt weergegeven in het Shopify-beheercentrum, kan anders zijn dan de hoeveelheid die wordt weergegeven in de Shopify Fulfillment Netwerk -app (SFN).

SFN-voorraadstatussen inzien

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Shopify Fulfillment Network.

 3. Klik op App openen.

 4. Klik op het tabblad Voorraad.

 5. De voorraadhoeveelheid van elke voorraadstatus staat in de kolommen van de tabel.

 6. Optioneel: klik op een product om de gedetailleerde voorraadstatus te bekijken.

Voorraad voorspellen

Je kunt zien hoeveel weken je bestaande voorraad naar verwachting meegaat. Zo kun je makkelijker bijhouden wanneer je de voorraad moet aanvullen.

De voorspelde voorraad vind je door de laatste 5 weken verkoop en seizoensgebondenheid te nemen. Je berekent het door de beschikbare voorraad te delen door de wekelijks verwachte gemiddelde verkoop. Voorraad in interne overdracht telt mee bij beschikbare voorraad omdat deze binnen afzienbare tijd verkoopbaar wordt. De gegevens zijn te vinden in de sectie Voorspelling op het tabblad Voorraad.

Stappen:

 1. Klik op het tabblad Voorraad.
 2. Klik op een product om de gedetailleerde voorraadstaat te bekijken.
 3. Controleer onder Weken voorraad voor hoeveel weken er nog beschikbare voorraad is. Je kunt sorteren op Weken voorraad.
 4. Klik op Voorspellingsgrafiek bekijken om een gedetailleerde geschiedenis van je verkopen te bekijken.

De voorspellingsgrafiek bevat de volgende elementen:

 • De berekening van de voorspelling: een vergelijking met voorraadaantallen als uitkomst die ook laat zien hoe de weken voorraad worden berekend.
 • Gemiddelde wekelijkse verkoop: gemiddeld aantal verkochte artikelen per week over de afgelopen 5 weken.
 • Gemiddelde wekelijkse verwachte verkoop: een schatting op basis van je gemiddelde wekelijkse verkoop en seizoensgebondenheid. Deze schatting gaat over de komende 12 weken.
 • Huidige voorraadschatting: hoe lang het naar verwachting duurt om je hele voorraad te verkopen op basis van je verwachte verkopen.

Je kunt de voorspelling aanpassen door op Voorspelling aanpassen te klikken en de stappen bij verwachte bestellingen te volgen.

Voorraadverschillen tussen de SFN-app en het Shopify-beheercentrum

Omdat de SFN-app en het Shopify-beheercentrum voorraadhoeveelheden op verschillende manieren berekenen, kunnen verschillende hoeveelheden worden weergegeven. Dit zijn veelvoorkomende oorzaken voor de voorraadverschillen:

Voorraadverschillen vanwege fulfilmentvertraging

Als je een fulfilmentvertraging hebt geconfigureerd, is de voorraadhoeveelheid die wordt weergegeven in de SFN-app soms hoger dan de hoeveelheid die wordt weergegeven in het Shopify-beheercentrum.De discrepantie treedt op doordat de voorraadstatus in het Shopify-beheercentrum wordt gewijzigd in Toegewezen wanneer een bestelling wordt aangemaakt, maar de voorraadstatus in de SFN-app blijft in Beschikbaar totdat de fulfilmentvertraging is geëindigd.Wanneer de fulfilmentvertraging eindigt, verandert de voorraadstatus in de SFN-app in Niet beschikbaar en verandert de status in Fulfilment wordt uitgevoerd.

Voorraadverschillen vanwege voorraadspreiding

Voorraad heeft de status Interne overdracht als onderdeel van voorraadspreiding, dan is de voorraadhoeveelheid die wordt weergegeven in de SFN-app, soms lager dan de hoeveelheid in het Shopify-beheercentrum. Omdat voorraad die deel uitmaakt van voorraadspreiding niet beschikbaar is om te worden verkocht, kan er in de SFN-app een lagere hoeveelheid worden weergegeven dan in het Shopify-beheercentrum.

Definities van SFN-voorraadstatus

Shopify Fulfillment Network gebruikt de volgende statussen om je voorraad te groeperen:

Definities voor elke SFN-voorraadstatus
Voorraadstatus Definitie
Beschikbaar Voorraad die beschikbaar is voor de verkoop. Niet beschikbaar

Voorraad die niet beschikbaar is voor de verkoop.

Op productpagina's kun je een meer gedetailleerde status van niet-beschikbare voorraad inzien.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis