Trạng thái hàng trong kho cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Trạng thái hàng trong kho cho biết vị trí của hàng trong kho trên thực tế và liệu có thể bán hàng trong kho hay không. Số lượng hàng trong kho hiển thị trong trang quản trị Shopify có thể khác số lượng hiển thị trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN).

Truy cập trạng thái hàng trong kho trên SFN

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Nhấp vào Shopify Fulfillment Network.
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào tab Hàng trong kho.

 5. Số lượng hàng trong kho ở mỗi trạng thái hàng trong kho hiển thị trong các cột của bảng.

 6. Không bắt buộc: Nhấp vào sản phẩm để xem trạng thái hàng trong kho chi tiết.

Dự báo hàng trong kho

Bạn có thể xem dự báo hàng trong kho hiện có sẽ duy trì được trong bao nhiêu tuần. Điều này có thể hỗ trợ bạn theo dõi khi cần bổ sung hàng trong kho.

Bạn có thể dự báo hàng trong kho từ doanh số và tính thời vụ trong 5 tuần qua. Bạn có thể tính toán bằng cách lấy lượng hàng trong kho có sẵn chia cho doanh số dự kiến trung bình hằng tuần. Hàng trong kho trong đợt chuyển nội bộ được tính là hàng trong kho có sẵn vì sẽ có thể bán được sớm. Thông tin chi tiết hiển thị trong mục Dự báo của tab Hàng trong kho.

Bước:

 1. Nhấp vào tab Hàng trong kho.
 2. Nhấp vào sản phẩm để xem chi tiết trạng thái hàng trong kho.
 3. Trong mục Số tuần cung ứng, kiểm tra số tuần có sẵn hàng trong kho. Bạn có thể sắp xếp theo Số tuần cung ứng.
 4. Nhấp vào Xem biểu đồ dự báo để xem chi tiết lịch sử bán hàng.

Biểu đồ dự báo bao gồm:

 • Phép toán dự báo - Phương trình thể hiện số lượng hàng trong kho của bạn và cách tính toán để tìm số tuần cung ứng.
 • Số mặt hàng trung bình bán được hằng tuần - Trung bình doanh số bán các mặt hàng của bạn trong 5 tuần qua.
 • Doanh số dự kiến trung bình hằng tuần - Ước tính dựa trên số mặt hàng trung bình bán được hằng tuần và tính thời vụ. Giá trị này sẽ tính đến 12 tuần tiếp theo.
 • Ước tính nguồn cung hiện tại - Khoảng thời gian ước tính sẽ bán hết hàng trong kho của bạn dựa trên doanh số dự kiến.

Bạn có thể điều chỉnh dự báo bằng cách nhấp vào Điều chỉnh dự báo và làm theo các bước theo thứ tự mong muốn.

Chênh lệch hàng trong kho giữa ứng dụng SFN và trang quản trị Shopify

Vì ứng dụng SFN và trang quản trị Shopify có cách tính số lượng hàng trong kho khác nhau, số lượng hàng trong kho hiển thị có thể khác nhau. Sau đây là những nguyên nhân thường gặp gây ra chênh lệch về hàng trong kho:

Chênh lệch hàng trong kho do trì hoãn thực hiện đơn hàng

Nếu bạn đã định cấu hình trì hoãn thực hiện đơn hàng, số lượng hàng trong kho hiển thị trong ứng dụng SFN có thể cao hơn số lượng hàng trong kho hiển thị trong trang quản trị Shopify. Chênh lệch xảy ra do hàng trong kho thay đổi thành trạng thái Đã có khách đặt nhưng chưa giao trong trang quản trị Shopify khi có đơn hàng được tạo, nhưng hàng trong kho trên ứng dụng SFN vẫn ở trạng thái Còn hàng cho đến khi kết thúc thời gian trì hoãn thực hiện đơn hàng. Khi thời gian trì hoãn thực hiện đơn hàng kết thúc, hàng trong kho sẽ đổi thành Không sẵn hàng trong ứng dụng SFN và trạng thái đổi thành Đang thực hiện đơn hàng.

Chênh lệch hàng trong kho do cân bằng hàng trong kho

Hàng trong kho ở trạng thái Chuyển nội bộ trong quá trình cân bằng hàng trong kho, số lượng hàng trong kho hiển thị trên ứng dụng SFN có thể thấp hơn số lượng hàng trong kho hiển thị trên trang quản trị Shopify. Do không thể bán hàng trong kho thuộc quá trình cân bằng hàng trong kho, số lượng hàng trong kho hiển thị trên ứng dụng SFN có thể thấp hơn so với trên trang quản trị Shopify.

Định nghĩa trạng thái hàng trong kho trên SFN

Mạng lưới giao hàng Shopify sử dụng các trạng thái sau để nhóm hàng trong kho:

Định nghĩa của từng trạng thái hàng trong kho trên SFN
Trạng thái hàng trong kho Định nghĩa
Có sẵn Hàng trong kho có sẵn để bán. Không khả dụng

Hàng trong kho không có sẵn để bán.

Trên trang sản phẩm, bạn có thể truy cập trạng thái chi tiết hơn về hàng trong kho không sẵn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí