Đồng bộ hóa hàng trong kho cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Ghi chép chính xác về trạng thái hiện tại của hàng trong kho sẽ giúp thực hiện đơn hàng hiệu quả và giúp bạn lập kế hoạch cho hàng trong kho mà bạn sẽ cần trong tương lai gần.

Để đảm bảo mức hàng trong kho của Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) khớp với mức hàng trong kho của bạn, hàng trong kho được đồng bộ hóa định kỳ. Có thể sử dụng hai phương thức đồng bộ hàng trong kho:

  • đồng bộ hóa chênh lệch
  • đồng bộ hóa thông tin ghi đè

Nếu bạn không chắc chắn đang sử dụng phương thức đồng bộ hóa nào cho địa điểm kho hàng SFN, hãy liên hệ với đội ngũ Thực hiện đơn hàng qua tab Tổng quan trong ứng dụng SFN.

Đồng bộ hóa chênh lệch

Khi SKU mới được gửi đến SFN trong đợt chuyển về, trung tâm xử lý đơn hàng sẽ phê duyệt và xác minh để thực hiện đơn hàng. Tìm hiểu thêm về cách tìm số lượng hàng trong kho hiện có trong trang quản trị Shopify.

Nếu cửa hàng sử dụng phương thức đồng bộ hóa chênh lệch, số lượng Còn hàng tại địa điểm của Mạng lưới giao hàng Shopify trong trang quản trị Shopify sẽ được cập nhật mỗi khi có đơn hàng được đặt. Nếu có điều chỉnh tại trung tâm xử lý đơn hàng, ví dụ như tính nhầm, sản phẩm bị hư hỏng hoặc có dự án đặc biệt, điều chỉnh sẽ được áp dụng cho hàng trong kho Còn hàng vào tối ngày hôm đó.

SFN không bao giờ tự động ghi đè số lượng Còn hàng. Nếu bạn thay đổi số lượng này theo cách thủ công, mức hàng trong kho mới có thể sẽ không chính xác.

Đồng bộ hóa thông tin ghi đè

Khi SKU được gửi đến SFN trong đợt chuyển về, trung tâm thực hiện sẽ phê duyệt và xác minh để thực hiện đơn hàng. Sau khi xác minh SKU, hàng trong kho Còn hàng của địa điểm Mạng lưới giao hàng Shopify trong trang quản trị Shopify của bạn sẽ được cập nhật.

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng phương thức đồng bộ hóa thông tin ghi đè, hàng trong kho Có sẵn sẽ được tính lại nhiều lần khi có thay đổi đối với SKU của bạn, ví dụ như mỗi lần đơn hàng của SKU đó được tạo hoặc chỉnh sửa. Trong trường hợp này, bạn không thể thay đổi số lượng hàng trong kho của địa điểm Mạng lưới giao hàng Shopify trong trang quản trị Shopify mà không bị ghi đè.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí