Lagersynkronisering för Shopifys distributionsnätverk

Att föra noggranna anteckningar om det aktuella tillståndet för ditt lager gör att dina ordrar kan distribueras effektivt och hjälper dig att planera inför det lager du behöver inom den närmaste tiden.

En automatisk lagersynkronisering utförs regelbundet för att säkerställa att lagernivåerna i Shopify Fulfillment Network (SFN) matchar dina egna lagernivåer i din Shopify-admin. Denna synkronisering kallas för en delta-synkronisering.

Delta-synkronisering

När en ny SKU skickas till SFN i en inkommande överföring godkänner och verifierar distributionscentret den för distribution. Läs mer om hur du hittar tillgängliga lagerbelopp i din Shopify-admin.

Om du använder delta-synkroniseringsmetoden uppdateras den Tillgängliga kvantiteten på platsen för Shopifys distributionsnätverk i din Shopify-administratör varje gång en order läggs. Om det görs justeringar på ett distributionscenter, till exempel för felräkningar, skadade produkter eller specialprojekt, tillämpas justeringen på ditt Tillgängliga lager samma kväll.

SFN åsidosätter aldrig automatiskt tillgänglig kvantitet. Om du gör manuella ändringar kommer dina nya lagernivåer förmodligen vara felaktiga.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis