Lagersynkronisering för Shopifys distributionsnätverk

Att föra noggranna anteckningar om det aktuella tillståndet för ditt lager gör att dina ordrar kan distribueras effektivt och hjälper dig att planera inför det lager du behöver inom den närmaste tiden.

En lagersynkronisering utförs regelbundet för att säkerställa att lagernivåerna i Shopifys distributionsnätverk (SFN) matchar dina egna lagernivåer. Det finns två metoder för lagersynkronisering som kan användas:

  • delta-synkronisering
  • åsidosättningssynkronisering

Om du är osäker på vilken synkronisering du för närvarande använder för din SFN-lagerplats, kontakta ditt distributionsteam via fliken Översikt i din SFN-app.

Delta-synkronisering

När en ny SKU skickas till SFN i en inkommande flytt godkänner och verifierar distributionscentret den för distribution. Läs mer om hur du hittar tillgängliga lagerbelopp i din Shopify-admin.

Om din butik använder delta-synkroniseringsmetoden uppdateras den tillgängliga kvantiteten på platsen för Shopifys distributionsnätverk i din Shopify-admin varje gång en order läggs. Om det görs justeringar på ett distributionscenter, till exempel för felräkningar, skadade produkter eller specialprojekt, tillämpas justeringen på ditt tillgängliga lager samma kväll.

SFN åsidosätter aldrig automatiskt tillgänglig kvantitet. Om du gör manuella ändringar kommer dina nya lagernivåer förmodligen vara felaktiga.

Åsidosättningssynkronisering

När en SKU skickas till SFN i en inkommande flytt godkänner och verifierar distributionscentret den för distribution. När SKU:n har verifierats uppdateras det tillgängliga lagret för platsen för Shopifys distributionsnätverk i din Shopify-admin.

Om din butik använder synkroniseringsmetoden åsidosättning räknas det tillgängliga lagret om vid olika tidpunkter när ändringar sker i dina SKU:er, till exempel varje gång en order för den SKU:n skapas eller redigeras. Det betyder att du inte kan göra ändringar i lagerkvantiteter på platsen för Shopifys distributionsnätverk i din Shopify-administratör utan att de åsidosätts.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis