Inkommande överföringar

Obs: Shopifys distributionsnätverk är endast tillgängligt för godkända företag. Mer information finns i Introduktion av Shopifys distributionsnätverk.

Du kan hålla reda på det lager du skickar till Shopifys distributionsnätverk genom överföringar. Skapa en inkommande överföring i appen för Shopifys distributionsnätverk. Packa sedan och markera den inkommande överföringen enligt Shopifys distributionsnätverks specifikationer för att se till att ditt lager tas emot på korrekt sätt.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis