การถ่ายโอนขาเข้าสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN)

คุณสามารถติดตามสินค้าคงคลังที่คุณส่งไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ผ่านการถ่ายโอนขาเข้าได้ เมื่อใช้การถ่ายโอนขาเข้า คุณสามารถเลือกตัวเลือกสินค้าและถ่ายโอนสินค้าดังกล่าวจากปลายทางหนึ่งไปยังอีกปลายทางหนึ่งเพื่อสต็อกสินค้าได้

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่า SFN ได้รับสินค้าคงคลังของคุณอย่างถูกต้อง:

  1. เพิ่มรายละเอียดสินค้าที่จําเป็น
  2. ยืนยันว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการถ่ายโอนขาเข้าของคุณ
  3. สร้างการถ่ายโอนขาเข้า
  4. บรรจุและติดใบจ่าหน้าสินค้าในการถ่ายโอนขาเข้าของคุณตามข้อกำหนดจำเพาะของ SFN และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบาร์โค้ด
  5. ติดตามและจัดการการถ่ายโอนขาเข้าของคุณ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี