การถ่ายโอนขาเข้า

หมายเหตุ: เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify อยู่ในช่วงเข้าถึงก่อนใคร มีเพียงธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ขอแนะนำเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

คุณสามารถติดตามสินค้าคงคลังที่คุณส่งไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ได้ผ่านฟีเจอร์การถ่ายโอน โดยสร้างการถ่ายโอนขาเข้าภายในแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify จากนั้นบรรจุหีบห่อและติดใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนขาเข้าตามข้อกำหนดของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าคงคลังของคุณจะถึงที่หมายอย่างถูกต้อง

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี