ค่าธรรมเนียมและความล่าช้าของการจัดส่งที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จัดส่งไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

การจัดส่งไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) จะถือว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเมื่อสินค้ามีคุณลักษณะที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดของ SFN อย่างน้อยหนึ่งข้อ ทั้งนี้ เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับทรัพยากรเพิ่มเติมที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามการจัดส่งของคุณ และการดำเนินการอาจล่าช้าได้

ประเภทของค่าธรรมเนียมการไม่ปฏิบัติตามกฎและรายละเอียด
ประเภทค่าธรรมเนียม รายละเอียดค่าธรรมเนียม จํานวนค่าธรรมเนียม
บาร์โค้ดไม่สามารถสแกนได้ ขาดหายไป หรือไม่ถูกต้อง ค่าธรรมเนียมที่จะถูกเรียกเก็บสำหรับสินค้าแต่ละรายการที่ไม่มีบาร์โค้ดที่ถูกต้องและอ่านได้

ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 0.45 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย

ปริมาณในแผนการจัดส่งไม่ถูกต้องตามความจริง ค่าธรรมเนียมที่จะถูกเรียกเก็บหาก SKU และปริมาณของพัสดุไม่ตรงกับข้อมูลที่คุณส่งเมื่อมีการถ่ายโอนขาเข้า ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 0.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย
ใบจ่าหน้าระบุสินค้าในกล่องไม่สามารถสแกนได้ ขาดหายไป หรือซ้ำ ค่าธรรมเนียมที่จะถูกเรียกเก็บหากใบจ่าหน้าระบุสินค้าในกล่องของพัสดุขาเข้าไม่สามารถสแกนได้ ขาดหายไป หรือซ้ำ 1.75 ดอลลาร์สหรัฐต่อใบจ่าหน้าแต่ละใบ

ส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงสาเหตุที่เป็นไปได้ของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและวิธีการป้องกันไม่ให้มีการจัดส่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเมื่อคุณส่งสินค้าคงคลังไปยัง SFN

การจัดส่งไม่มีใบจ่าหน้าการถ่ายโอน

ปัญหาด้านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้เกิดขึ้นเมื่อกล่องหรือแท่นวางสินค้าไม่มีใบจ่าหน้าการถ่ายโอน SFN พนักงาน SFN ต้องใช้ใบจ่าน้านี้ในการจับคู่การจับส่งที่ส่งไปยังร้านค้า Shopify

หากต้องการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พิมพ์และเพิ่มใบจ่าหน้าการถ่ายโอนลงในกล่องและแท่นวางสินค้าทุกรายการแล้ว

การจัดส่งไม่มีข้อมูลการติดตาม

ปัญหาด้านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้เกิดขึ้นเมื่อการจัดส่งแบบพัสดุขนาดเล็กที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้มาถึงโดยไม่มีข้อมูลการติดตาม พนักงาน SFN ต้องใช้ข้อมูลการติดตามเพื่อวางแผนพนักงานคลังสินค้าและพื้นที่ในการรับสินค้าของคุณ นอกจากนี้ ข้อมูลการติดตามยังช่วยให้ SFN จับคู่การจัดส่งของคุณกับการถ่ายโอนที่ถูกต้องหรือค้นหาบรรจุภัณฑ์ที่สูญหาย

หากต้องการป้องกันไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้น หลังจากที่คุณจัดส่งสินค้าแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มข้อมูลการติดตามไปยังการถ่ายโอนขาเข้าในแอป SFN

ไม่มีการนัดหมายการจัดส่งล่วงหน้า

ปัญหาด้านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้เกิดขึ้นเมื่อการจัดส่งแบบขนส่งมาถึงโดยไม่มีการจัดส่งที่กำหนดเวลาไว้ โดย SFN ต้องมีการนัดหมายการจัดส่งเพื่อวางแผนพนักงานคลังสินค้าและพื้นที่ในการรับสินค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากต้องการป้องกันไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้น เมื่อการจัดส่งแบบขนส่งของคุณอยู่ระหว่างการจัดส่ง ให้ติดต่อศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของคุณเพื่อสร้างการนัดหมายการจัดส่ง

ตัวเลือกสินค้าที่ต่างกันถูกรวมเข้าด้วยกัน

ปัญหาด้านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้เกิดขึ้นเมื่อกล่องของคุณมีตัวเลือกสินค้าหลายรายการซึ่งไม่ได้แยกโดยใช้บรรจุภัณฑ์ด้านใน การรวมตัวเลือกสินค้าต้องมีการนับสินค้าแต่ละรายการด้วยตนเอง และทำให้การรับสินค้าอย่างรวดเร็วและถูกต้องในการรับสินค้าของ SFN ดำเนินการได้ช้าลง

หากต้องการป้องกันไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้บรรจุและติดใบจ่าหน้าสินค้าของคุณของคุณตามแนวทาง SFN

การจัดส่งที่มีสินค้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์

ปัญหาด้านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้เกิดขึ้นเมื่อการจัดส่งของคุณมีสินค้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์การจัดการคำสั่งซื้อด้วย SFN โดย SFN ไม่รองรับสินค้าที่ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย

หากต้องการป้องกันไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลบสินค้าที่อยู่ในรายการสินค้าที่ถูกจำกัดหรือสินค้าต้องห้ามออก ก่อนที่คุณจะจัดส่งสินค้าของคุณ

สินค้าไม่ได้อยู่ในรายการการถ่ายโอนขาเข้า

ปัญหาด้านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้เกิดขึ้นเมื่อสินค้ามาถึงโดยที่ไม่ได้เพิ่มไปยังการถ่ายโอนขาเข้าของคุณในแอป SFN พนักงาน SFN ใช้การถ่ายโอนขาเข้าเพื่อระบุ ติดตาม และจัดเก็บสินค้าของคุณอย่างถูกต้องแม่นยำ

หากต้องการป้องกันไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มสินค้าทั้งหมดไปยังการถ่ายโอนขาเข้า ก่อนที่คุณจะจัดส่ง

สินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ด

ปัญหาด้านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้เกิดขึ้นเมื่อสินค้าไม่มีบาร์โค้ดแนบอยู่ พนักงาน SFN ต้องใช้บาร์โค้ดเพื่อระบุและติดตามสินค้าของคุณ

หากต้องการป้องกันไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แนบบาร์โค้ดกับสินค้าทุกรายการที่คุณส่งไปยัง SFN แล้ว

บาร์โค้ดถูกแปะไปยังสินค้าที่ไม่ถูกต้อง

ปัญหาด้านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการมอบหมายบาร์โค้ดสินค้าไปยังสินค้าที่ไม่ถูกต้อง เมื่อบาร์โค้ดของคุณไม่ตรงกับสินค้าที่บาร์โค้ดดังกล่าวแนบอยู่ ลูกค้าของคุณอาจได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้อง

เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดบาร์โค้ดที่แตกต่างกันให้กับสินค้าแต่ละรายการในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี