สินค้าที่สิทธิ์ใช้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) สามารถจัดเก็บและจัดการสินค้าได้เกือบทุกรายการ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น ระเบียบข้อบังคับในการจัดส่ง และข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยของคลังสินค้า SFN จึงมีการจำกัดหรือห้ามสินค้าเป็นบางรายการ

ก่อนที่คุณจะส่งสินค้าคงคลังไปยัง SFN โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านคุณสมบัติสินค้าของ SFN โดยคุณสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าได้ในขณะที่เพิ่มสินค้าไปยังแอป SFN นอกเหนือไปจากข้อกำหนดด้านคุณสมบัติสินค้าของ SFN แล้ว ทาง SFN ก็จะไม่รับสินค้าต้องห้ามตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Shopify ด้วยเช่นกัน

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณสมบัติของสินค้า ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ SFN

สินค้าแตกหักง่าย

สินค้าที่แตกหักง่ายสามารถจัดส่งด้วย SFN ได้ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดเครื่องหมายระวังสินค้าแตก หากต้องการการขนย้ายแบบพิเศษ หากสินค้าถูกระบุว่าแตกง่าย คลังสินค้าจะใช้กล่องแทนบรรจุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อจัดส่งบรรจุภัณฑ์อย่างปลอดภัย

สินค้ามีน้ำหนักต่ำกว่า 35 ปอนด์และมีความยาวต่ำกว่า 18 นิ้ว

SFN มีข้อห้ามสำหรับสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่จำเป็นต้องได้รับการขนย้ายเป็นพิเศษ เพื่อให้มีสิทธิ์ใช้บริการของ SFN สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • ส่งมาถึงในรูปแบบของสินค้าที่สมบูรณ์เรียบร้อยและไม่จำเป็นต้องมีการประกอบ
 • มีน้ำหนักน้อยกว่า 35 ปอนด์หรือ 16 กิโลกรัม
 • ขนาดไม่ยาวไปกว่า 18 นิ้วหรือ 45 เซนติเมตร

สินค้าจัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิแวดล้อมได้

SFN จะมีการรักษาสภาพแวดล้อมของคลังสินค้าไว้ที่อุณหภูมิแวดล้อมโดยรอบ เพื่อให้มีสิทธิ์ใช้บริการของ SFN สินค้าของคุณจะต้องเป็นสินค้าที่ไม่มีข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับอุณหภูมิ เช่น ความร้อน การแช่เย็น หรือการแช่แข็ง

สินค้าไม่จำเป็นต้องใช้การติดตามสินค้าคงคลังขั้นสูง

SFN ไม่สามารถติดตามร่องรอยของสินค้าเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือการเรียกคืนสินค้าได้ เพื่อให้มีสิทธิ์ใช้บริการของ SFN สินค้าของคุณต้องไม่มีความจำเป็นในการใช้การติดตามสินค้าคงคลังขั้นสูง อันได้แก่ข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • วันหมดอายุหรือวันผลิต
 • หมายเลขล็อตหรือชุด
 • หมายเลขลำดับประจำสินค้า
 • การติดตามสินค้าคงคลังแบบมาก่อนออกก่อน (FIFO)

สินค้าไม่ใช่สินค้าประเภทบริโภคภัณฑ์

SFN จะไม่จัดเก็บหรือจัดส่งสินค้าควบคุมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน กฎหมาย หรือความปลอดภัย เพื่อให้มีสิทธิ์ใช้บริการของ SFN สินค้าของคุณต้องไม่จัดอยู่ในหมวดหมู่ใดๆ ต่อไปนี้:

 • อาหาร
 • เครื่องดื่ม
 • แอลกอฮอล์

สินค้าไม่บรรจุพืชหรือสัตว์เอาไว้

SFN ไม่รองรับสินค้าที่บรรจุพืชหรือชิ้นส่วนของสัตว์เอาไว้ เพื่อให้มีสิทธิ์ใช้บริการของ SFN สินค้าของคุณต้องไม่บรรจุวัตถุใดๆ ต่อไปนี้:

 • สัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้ว ตลอดจนหนังสัตว์
 • พืชที่ยังมีชีวิตอยู่ ตายแล้ว หรือตากแห้ง
 • เมล็ด
 • สินค้าเกษตร
 • ดินและผลิตภัณฑ์เสริมคุณภาพดิน

สินค้าไม่ใช่เครื่องสำอางหรือสินค้าทางการแพทย์

SFN จะไม่จัดเก็บหรือจัดส่งสินค้าควบคุมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน กฎหมาย หรือความปลอดภัย เพื่อให้มีสิทธิ์ใช้บริการของ SFN สินค้าของคุณต้องไม่จัดอยู่ในหมวดหมู่ใดๆ ต่อไปนี้:

 • สินค้าเภสัชกรรม
 • ยาและยารักษาโรคตามใบสั่งแพทย์
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาการและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่อ้างว่ามีคุณสมบัติทางเภสัชกรรม
 • สบู่หรือผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม
 • เครื่องใช้ในห้องน้ำ
 • วัสดุอุปกรณ์สำหรับความงาม
 • อุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในการผลิต อำพราง และบริโภคยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สินค้าไม่บรรจุแบตเตอรี่ ไมโครชิป และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นอันตรายเอาไว้

การจำแนกและปฏิเสธสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อันตรายใดๆ เป็นดุลยพินิจของ SFN แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ SFN อาจกำหนดให้คุณส่งมอบเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุเพื่อยืนยันสถานะความเป็นอันตรายของสินค้าของคุณ ผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ของคุณสามารถให้ข้อมูลนี้ได้ เพื่อให้มีสิทธิ์ใช้บริการของ SFN สินค้าของคุณต้องไม่บรรจุชิ้นส่วนใดๆ ดังต่อไปนี้:

 • แบตเตอร์รี่ตะกั่วกรด
 • แบตเตอรี่ลิเธียม ทั้งบรรจุหรือไม่บรรจุหีบห่อ
 • วัสดุแม่เหล็ก
 • ไมโครชิปและโปรเซสเซอร์
 • หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
 • โทรศัพท์มือถือ
 • โฮเวอร์บอร์ด
 • เครื่องยนต์

สินค้าไม่บรรจุวัตถุอันตรายใดๆ เอาไว้

การจำแนกและปฏิเสธสินค้าอันตรายใดๆ เป็นดุลยพินิจของ SFN แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ SFN อาจกำหนดให้คุณส่งมอบเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุเพื่อยืนยันสถานะความเป็นอันตรายของสินค้าของคุณ ผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ของคุณสามารถให้ข้อมูลนี้ได้ เพื่อให้มีสิทธิ์ใช้บริการของ SFN สินค้าของคุณต้องไม่จัดอยู่ในหมวดหมู่ใดดังต่อไปนี้

 • รายการสินค้าที่ผู้ผลิตได้ทำเครื่องหมายระบุไว้ว่ามีความเสี่ยงหรือเป็นอันตราย
 • มีคําเตือนเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคหรือมีการเรียกคืน
 • ไวไฟ ติดไฟได้ หรือระเบิดได้ เช่น ดอกไม้ไฟ พลุแฟลร์ หรือไฟแช็ก
 • ของเหลวไวไฟ เช่น น้ำมันไฟแช็ก, โพรเพน, โพรพิลีน, น้ำหอม หรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ
 • ของแข็งไวไฟ เช่น โลหะอะลูมิเนียมและยูเรเนียม
 • สารเคมีดิบ
 • วัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือทำปฏิกิริยาออกซิไดส์ เช่น สารฟอกขาว เปอร์ออกไซด์ หรือคลอรีน
 • ปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืช
 • พิษและสสารที่แพร่เชื้อ
 • วัสดุกัมมันตรังสี
 • มีสารอันตรายทางชีวภาพหรือพาหะนำโรค
 • กาว แป้งเปียก หรือวัสดุที่มีกลิ่น
 • ภาชนะแรงดัน รวมถึงสเปรย์

สินค้าไม่ผิดกฎหมายหรือมีการควบคุม

SFN ไม่ยอมรับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือสินค้าผิดกฎหมายที่มีข้อจํากัดทางกฎหมาย เพื่อให้มีสิทธิ์ใช้บริการของ SFN สินค้าของคุณต้องไม่จัดอยู่ในหมวดหมู่ใดๆ ต่อไปนี้:

 • อาวุธปืน หรือชิ้นส่วนอาวุธปืน
 • กระสุน
 • อาวุธต่างๆ เช่น มีด สเปรย์พริกไทย หรือปืนช็อตไฟฟ้า
 • อุปกรณ์ทางการทหารหรือการบังคับใช้กฎหมาย (เช่น อุปกรณ์ป้องกัน เครื่องมือการจับกุม หรืออุปกรณ์เพื่อการมองเห็นตอนกลางคืน เป็นต้น)
 • ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคติน
 • สินค้ากัญชาหรือสารสกัดจากกัญชง (CBD) และตราสารอนุพันธ์ใดๆ ของพืชกัญชา
 • สินค้าที่มียาสูบหรือนิโคติน
 • การสูบบุหรี่และสูดสารระเหย รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า
 • สินค้าที่มีงาช้าง
 • อัญมณีหรือโลหะมีค่าที่ไม่บรรจุหีบห่อ
 • วัสดุแม่เหล็ก
 • สินค้าปลอม
 • อุปกรณ์การพนัน
 • สิ่งที่ใช้เป็นวิธีการชำระเงิน เช่น แสตมป์หรือเงินสด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี