สินค้าที่สิทธิ์ใช้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) สามารถจัดเก็บและจัดการสินค้าได้เกือบทุกรายการ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น ระเบียบข้อบังคับในการจัดส่ง และข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยของคลังสินค้า SFN จึงมีการจำกัดหรือห้ามสินค้าเป็นบางรายการ

ก่อนที่คุณจะส่งสินค้าคงคลังไปยัง SFN โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านคุณสมบัติสินค้าของ SFN โดยคุณสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าได้ในขณะที่เพิ่มสินค้าไปยังแอป SFN นอกเหนือไปจากข้อกำหนดด้านคุณสมบัติสินค้าของ SFN แล้ว ทาง SFN ก็จะไม่รับสินค้าต้องห้ามตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Shopify ด้วยเช่นกัน

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณสมบัติของสินค้า ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ SFN

ขนาดสินค้า

สินค้าที่จัดการโดย SFN ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านขนาดต่อไปนี้:

 • น้ำหนัก 50 ปอนด์หรือน้อยกว่า
 • ด้านยาวที่สุด 40 นิ้วหรือน้อยกว่า
 • ด้านกลาง 30 นิ้วหรือน้อยกว่า
 • ด้านสั้นที่สุด 15 นิ้วหรือน้อยกว่า

จัดส่งในหีบห่อของตัวเอง (SIOC)

สินค้าที่มีน้ำหนักมากกว่า 20 ปอนด์ หรือมีขนาดใหญ่กว่าขนาดต่อไปนี้ต้องส่งในสถานะ "พร้อมจัดส่ง":

 • ด้านยาวที่สุด 18 นิ้วหรือมากกว่า
 • ด้านกลาง 14 นิ้วหรือมากกว่า
 • ด้านสั้นที่สุด 8 นิ้วหรือมากกว่า

อย่างน้อยสินค้า SIOC จะต้องสามารถใส่ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งขนาด 4x6 ได้

การจัดส่งระหว่างประเทศ

สินค้าที่ตรงตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีสิทธิ์สำหรับการจัดการคำสั่งซื้อที่มีปลายทางนอกสหรัฐอเมริกา:

 • น้ำหนัก 20 ปอนด์หรือน้อยกว่า
 • ด้านยาวที่สุด 40 นิ้วหรือน้อยกว่า
 • ด้านกลาง 24 นิ้วหรือน้อยกว่า
 • ด้านสั้นที่สุด 15 นิ้วหรือน้อยกว่า

สินค้าที่มีน้ำหนักตามปริมาตรมากกว่า 20 ปอนด์ จะไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศเช่นกัน ดูวิธีคํานวณน้ำหนักตามปริมาตรได้ที่นี่

สินค้าแตกหักง่าย

สินค้าที่แตกหักง่ายสามารถจัดส่งด้วย SFN ได้ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดเครื่องหมายระวังสินค้าแตก หากต้องการการขนย้ายแบบพิเศษ หากสินค้าถูกระบุว่าแตกง่าย คลังสินค้าจะใช้กล่องแทนบรรจุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อจัดส่งบรรจุภัณฑ์อย่างปลอดภัย

สินค้าไม่จำเป็นต้องใช้การขนย้ายและการจัดเก็บแบบพิเศษ

SFN จะมีการรักษาสภาพแวดล้อมของคลังสินค้าไว้ที่อุณหภูมิแวดล้อมโดยรอบ เพื่อให้มีสิทธิ์ใช้บริการของ SFN สินค้าของคุณต้องไม่มีข้อกำหนดข้อใดก็ตามดังต่อไปนี้:

 • การจัดเก็บตามข้อกำหนด
 • การม้วนหรือบรรจุเพื่อป้องกันการกระแทก
 • สถานที่ปลอดเชื้อ
 • ข้อกำหนดด้านอุณหภูมิ เช่น ความร้อน การแช่เย็น หรือการแช่แข็ง

สินค้าไม่ต้องใช้การติดตามหมายเลขลำดับประจำสินค้า

SFN ไม่สามารถติดตามร่องรอยของสินค้าเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือการเรียกคืนสินค้าได้ เพื่อให้มีสิทธิ์ใช้บริการของ SFN สินค้าของคุณต้องไม่มีความจำเป็นในการใช้การติดตามสินค้าคงคลังขั้นสูง เช่น หมายเลขลำดับประจำสินค้า

สินค้าไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

SFN ไม่ได้จัดเก็บหรือจัดส่งสินค้าที่มีการควบคุมที่อยู่ภายใต้การควบคุมด้านการจัดการ กฎหมาย หรือความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น หากต้องการให้มีสิทธิ์ใช้บริการของ SFN สินค้าของคุณต้องไม่จัดอยู่ในหมวดหมู่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สินค้าไม่บรรจุพืชหรือสัตว์เอาไว้

SFN ไม่รองรับสินค้าที่บรรจุพืชหรือชิ้นส่วนของสัตว์เอาไว้ เพื่อให้มีสิทธิ์ใช้บริการของ SFN สินค้าของคุณต้องไม่บรรจุวัตถุใดๆ ต่อไปนี้:

 • สินค้าเกษตร
 • สัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้ว ตลอดจนหนังสัตว์
 • พืชที่ยังมีชีวิตอยู่ ตายแล้ว หรือตากแห้ง
 • ดินและผลิตภัณฑ์เสริมคุณภาพดิน

สินค้าไม่ใช่สินค้าเพื่อความงามหรือสินค้าทางการแพทย์

SFN จะไม่จัดเก็บหรือจัดส่งสินค้าควบคุมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน กฎหมาย หรือความปลอดภัย เพื่อให้มีสิทธิ์ใช้บริการของ SFN สินค้าของคุณต้องไม่จัดอยู่ในหมวดหมู่ใดๆ ต่อไปนี้:

 • สินค้าเภสัชกรรม
 • ยาและยารักษาโรคตามใบสั่งแพทย์
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาการและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่อ้างว่ามีคุณสมบัติทางเภสัชกรรม
 • สบู่หรือผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม
 • เครื่องใช้ในห้องน้ำ
 • วัสดุอุปกรณ์สำหรับความงาม
 • อุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในการผลิต อำพราง และบริโภคยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สินค้าไม่มีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ลิเธียมหรือกรดตะกั่ว ไมโครชิป และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นอันตราย

SFN ใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นอันตราย ทั้งนี้ SFN อาจกำหนดให้คุณส่งมอบเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุเพื่อยืนยันสถานะความเป็นอันตรายของสินค้าของคุณ ผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ของคุณสามารถให้ข้อมูลเหล่านี้ได้ เพื่อให้มีสิทธิ์ใช้บริการของ SFN สินค้าของคุณต้องไม่ถูกจัดอยู่ในประเภทสินค้าที่เป็นอันตรายภายใต้กระทรวงคมนาคมของสหรัฐฯ หรือประกอบด้วยชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งต่อไปนี้:

 • หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
 • เครื่องยนต์
 • โฮเวอร์บอร์ด
 • แบตเตอร์รี่ตะกั่วกรด
 • แบตเตอรี่ลิเธียม ทั้งบรรจุหรือไม่บรรจุหีบห่อ
 • วัสดุแม่เหล็ก
 • ไมโครชิปและโปรเซสเซอร์
 • โทรศัพท์มือถือ

สินค้าไม่บรรจุวัตถุอันตรายใดๆ เอาไว้

การจำแนกและปฏิเสธสินค้าอันตรายใดๆ เป็นดุลยพินิจของ SFN แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ SFN อาจกำหนดให้คุณส่งมอบเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุเพื่อยืนยันสถานะความเป็นอันตรายของสินค้าของคุณ ผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ของคุณสามารถให้ข้อมูลนี้ได้ เพื่อให้มีสิทธิ์ใช้บริการของ SFN สินค้าของคุณต้องไม่จัดอยู่ในหมวดหมู่ใดดังต่อไปนี้

 • รายการสินค้าที่ผู้ผลิตได้ทำเครื่องหมายระบุไว้ว่ามีความเสี่ยงหรือเป็นอันตราย
 • มีคําเตือนเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคหรือมีการเรียกคืน
 • ไวไฟ ติดไฟได้ หรือระเบิดได้ เช่น ดอกไม้ไฟ พลุแฟลร์ หรือไฟแช็ก
 • ของเหลวไวไฟ เช่น น้ำมันไฟแช็ก, โพรเพน, โพรพิลีน, น้ำหอม หรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ
 • ของแข็งไวไฟ เช่น โลหะอะลูมิเนียมและยูเรเนียม
 • สารเคมีดิบ
 • วัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือทำปฏิกิริยาออกซิไดส์ เช่น สารฟอกขาว เปอร์ออกไซด์ หรือคลอรีน
 • ปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืช
 • พิษและสสารที่แพร่เชื้อ
 • วัสดุกัมมันตรังสี
 • มีสารอันตรายทางชีวภาพหรือพาหะนำโรค
 • กาว แป้งเปียก หรือวัสดุที่มีกลิ่น
 • ภาชนะแรงดัน รวมถึงสเปรย์

สินค้าไม่ผิดกฎหมายหรือมีการควบคุม

SFN ไม่ยอมรับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย สินค้าที่มีข้อจํากัดทางกฎหมาย หรือสินค้าต้องห้ามตามกฎหมายในประเทศต้นทาง ปลายทาง หรือพื้นที่ใดก็ตามที่สินค้าดังกล่าวอาจส่งผ่าน เพื่อให้มีสิทธิ์ใช้บริการของ SFN สินค้าของคุณต้องไม่จัดอยู่ในหมวดหมู่ใดๆ ต่อไปนี้:

 • กระสุน
 • อาวุธปืน หรือชิ้นส่วนอาวุธปืน รวมถึงปืน BB และ airsoft
 • สินค้าปลอม
 • อุปกรณ์การพนัน
 • สินค้ากัญชาหรือสารสกัดจากกัญชง (CBD) และตราสารอนุพันธ์ใดๆ ของพืชกัญชา
 • ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือผลิตขึ้นโดยผิดกฎหมาย
 • อัญมณีหรือโลหะมีค่าที่ไม่บรรจุหีบห่อ
 • วัสดุแม่เหล็ก
 • สิ่งที่ใช้เป็นวิธีการชำระเงิน เช่น แสตมป์หรือเงินสด
 • อุปกรณ์ทางการทหารหรือการบังคับใช้กฎหมาย (เช่น อุปกรณ์ป้องกัน เครื่องมือการจับกุม หรืออุปกรณ์เพื่อการมองเห็นตอนกลางคืน เป็นต้น)
 • ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคติน
 • สินค้าที่มีงาช้าง
 • สินค้าที่มียาสูบหรือนิโคติน
 • การสูบบุหรี่และสูดสารระเหย รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า
 • สินค้าส่งเสริมการตลาดที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • อาวุธต่างๆ เช่น มีด สเปรย์พริกไทย หรือปืนช็อตไฟฟ้า

สินค้าผู้ใหญ่

สินค้าแบบ “ผู้ใหญ่ใช้เท่านั้น” เน้นผู้ใหญ่ หรือสินค้าที่มีเนื้อหาเป็นผู้ใหญ่จะถูกห้าม เว้นแต่ว่าจะเป็นไปตามข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด:

 • บรรจุภัณฑ์ที่มิดชิดควรมีความทึบโดยไม่สามารถมองเห็นสินค้าได้
 • สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์โปร่งใสจะต้องไม่มีรูปภาพหรือข้อความใดๆ ที่สื่อไปในทางเพศอย่างชัดเจน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี