Kwalifikowalność produktu do Sieci realizacji Shopify

Do Sieci realizacji Shopify (SFN) wysłać można większość towarów. Ze względu na konieczność zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami i ograniczeniami przewoźnika sieć SFN objęła niektóre towary ograniczeniami lub zakazem.

Zanim wyślesz zapasy do SFN upewnij się, że Twoje produkty spełniają wymagania kwalifikacyjne sieci SFN. W przypadku produktów, które nie spełniają wymagań i zostały przyjęte do centrów realizacji SFN, naliczane są opłaty za obsługę i opłaty za zwrot do nadawcy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat działań zabronionych w związku z korzystaniem z usług Shopify, zapoznaj się z Zasadami dozwolonego użytkowania Shopify. Towary wymienione w Zasadach dozwolonego użytkowania Shopify jako zakazane nie będą przyjmowane do Sieci realizacji Shopify i nie będą realizowane.

Jeśli nie masz pewności, czy produkt spełnia wymagania, skontaktuj się z Pomocą techniczną SFN.

Pozycje, które podlegają ograniczeniom w SFN

Sieć realizacji Shopify może być w stanie obsługiwać niektóre towary podlegające ograniczeniom z pewnymi warunkami. Przed dodaniem nowych towarów podlegających ograniczeniom do transferu przychodzącego skontaktuj się z SFN.

Następujące towary podlegają ograniczeniom:

 • produkty, które wymagają śledzenia serii lub partii
 • pozycje, które wymagają stosowania polityki zapasów FIFO
 • kleje, pasty lub uszczelniacze
 • produkty i zabawki dla dorosłych
 • kanistry ciśnieniowe, w tym aerozole
 • kosmetyki, produkty do pielęgnacji włosów, przybory toaletowe i akcesoria kosmetyczne
 • biżuteria o wysokiej wartości (powyżej 5000 USD)
 • towary zawierające produkty zwierzęce, wliczając w to skóry egzotycznych zwierząt
 • urządzenia medyczne
 • mikrochipy, chipy komputerowe, mikroprocesory, procesory (CPU) i telefony komórkowe
 • leki bez recepty i suplementy
 • perfumy, wody kolońskie lub pachnące artykuły
 • produkty pakowane z bateriami litowymi (nie luzem)
 • produkty spożywcze o przedłużonej trwałości
 • tytoń i akcesoria do e-palenia, w tym papierosy elektroniczne
 • dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki o wysokiej wartości lub bardzo stare

Pozycje, które są zakazane przez SFN

Zakazane towary nie kwalifikują się do realizacji przez centra realizacji SFN. Wszystkie zamówienia zawierające niekwalifikujące się produkty są wstrzymywane, a transfery zawierające niekwalifikujące się produkty nie mogą zostać zrealizowane.

Poniższe produkty nie spełniają wymogów i nie mogą zostać zrealizowane poprzez Sieć realizacji Shopify:

 • produkty, w przypadku których łączna waga paczki przekracza 35 funtów (16 kg)
 • produkty, których długość przekracza 18 cali (46 cm) w jednym wymiarze
 • produkty powiązane z nielegalną działalnością lub które są zakazane przez prawo w miejscu nadania, miejscu docelowy, lub w każdej lokalizacji, przez którą takie produkty mogą być przewożone
 • produkty podlegające regulacjom lub wszelkie produkty, które wymagają licencji na przechowywanie lub dystrybucję, takie jak (bez wykluczeń):

Produkty rolne

 • rośliny lub zwierzęta żywe, nieżywe lub suszone
 • gleby lub produkty poprawiające właściwości gleby
 • produkty rolnicze

Łatwo psujące się produkty

 • produkty łatwo psujące się
 • produkty wymagające kontroli temperatury lub chłodzenia
 • napoje alkoholowe

Produkty niebezpieczne

 • towary niebezpieczne lub szkodliwe (patrz karta charakterystyki bezpieczeństwa materiału producenta lub dostawcy)
 • substancje lub produkty bio-niebezpieczne, które mogą być źródłem zakażenia
 • produkty korozyjne lub utleniające (takie jak wybielacze, nadtlenki itp.)
 • materiały wybuchowe (np. amunicja, fajerwerki, flary itp.)
 • nawozy i pestycydy
 • trucizny
 • materiały radioaktywne
 • surowe substancje chemiczne
 • produkty palne lub łatwopalne
 • środki do dezynfekcji rąk

Produkty farmaceutyczne

 • leki na receptę
 • produkty z konopi lub kannabidioli (CBD) i produkty pochodzące z marihuany

Inne zakazane produkty

 • towary podrobione
 • urządzenia używane w grach hazardowych
 • akcesoria do narkotyków
 • silniki
 • deskorolki elektryczne
 • produkty zawierające kość słoniową lub z kości słoniowej
 • akumulatory kwasowo-ołowiowe
 • baterie litowe luzem
 • kamienie szlachetne luzem
 • metale szlachetne w formie kruszcu lub sztabek
 • materiały magnetyczne
 • środki płatnicze (np. znaczki, gotówka, żetony)
 • sprzęt wojskowy lub służący do egzekwowania prawa (taki jak wyposażenie ochronne, kajdanki, noktowizory itp.)
 • produkty, dla których zostało wydane ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa konsumentów lub wycofanie ze sprzedaży
 • tytoń lub dowolne produkty mogące zawierać nikotynę
 • broń (broń palna, noże, gaz pieprzowy, paralizatory, akcesoria do celowania itp.)
 • broń palna i części broni palnej
 • amunicja

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo