Kwalifikowalność produktu do Sieci realizacji Shopify

Większość pozycji może być magazynowana i realizowana przez Sieć realizacji Shopify (SFN). Jednakże w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami, regulacjami dotyczącymi wysyłki i wymogami w zakresie bezpieczeństwa w magazynie niektóre pozycje podlegają ograniczeniom lub nie mogą być obsługiwane przez SFN.

Zanim wyślesz zapasy do SFN, upewnij się, że Twoje produkty spełniają wymagania SFN dotyczące produktów. Możesz sprawdzić, czy Twoje pozycje spełniają wymogi, gdy dodajesz produkty do aplikacji SFN. Oprócz produktów niespełniających wymagań SFN do Sieci realizacji Shopify nie będą przyjmowane produkty zabronione przez Zasady dozwolonego użytkowania Shopify.

Jeśli nie masz pewności, czy produkt spełnia wymagania, skontaktuj się z Pomocą techniczną SFN.

Produkty podatne na uszkodzenia

Produkty podatne na uszkodzenia mogą być wysyłane za pośrednictwem sieci SFN. Sprawdzając kwalifikowalność, pamiętaj, aby oznaczyć produkt jako podatny na uszkodzenia, jeśli wymaga on specjalnego traktowania. Jeśli produkt jest oznaczony jako podatny na uszkodzenia, personel magazynu użyje pudeł zamiast innych opakowań, aby bezpiecznie wysłać paczkę.

Produkt waży mniej niż 35 funtów, a jego wielkość nie przekracza 18 cali

Produkty i opakowania wymagające specjalnej obsługi są zakazane przez SFN. Zgodnie z kryteriami SFN produkt lub jego opakowanie muszą spełniać następujące wymagania:

 • produkt jest kompletny i nie wymaga montażu
 • waga nie przekracza 35 funtów (16 kilogramów)
 • długość nie przekracza 18 cali (45 centymetrów)

Produkt jest przechowywany w temperaturze pokojowej

W magazynach SFN panuje temperatura pokojowa. Aby produkt spełniał wymagania SFN, nie może mieć żadnych wymagań dotyczących temperatury (przechowywanie w cieple, w warunkach chłodniczych lub zamrażanie).

Produkt nie wymaga zaawansowanego śledzenia zapasów

SFN nie ma możliwości śledzenia produktów pod kątem zgodności z przepisami lub wycofań produktów. Aby produkt spełniał wymagania SFN, nie może wymagać zaawansowanego śledzenia zapasów umożliwiającego monitorowanie następujących informacji:

 • daty ważności lub produkcji
 • numery partii
 • numer seryjny
 • śledzenie zapasów zgodnie z zasadami FIFO

Produkt nie jest towarem konsumpcyjnym

SFN nie przechowuje ani nie wysyła produktów objętych regulacjami stwarzających ryzyko operacyjne, prawne lub zagrożenie dla bezpieczeństwa. Aby produkt spełniał wymagania SFN, nie może należeć do żadnej z poniższych kategorii:

 • żywność
 • napoje
 • alkohol

Produkt nie zawiera części roślin lub zwierząt

SFN nie obsługuje produktów zawierających substancje roślinne lub zwierzęce. Aby produkt spełniał wymagania SFN, nie może zawierać żadnego z następujących materiałów:

 • żywe lub martwe zwierzęta i skóry zwierzęce
 • rośliny żywe, martwe lub suszone
 • nasiona
 • produkty rolnicze
 • gleba i produkty użyźniające glebę

Produkt nie jest kosmetykiem ani wyrobem medycznym

SFN nie przechowuje ani nie wysyła produktów objętych regulacjami stwarzających ryzyko operacyjne, prawne lub zagrożenie dla bezpieczeństwa. Aby produkt spełniał wymagania SFN, nie może należeć do żadnej z poniższych kategorii:

 • produkty farmaceutyczne
 • leki na receptę
 • wyroby medyczne
 • suplementy diety lub inne produkty o rzekomym działaniu prozdrowotnym
 • mydła lub produkty do pielęgnacji włosów
 • kosmetyki
 • akcesoria kosmetyczne
 • wszelkie urządzenia używane do produkcji, ukrywania i zażywania narkotyków

Produkt nie zawiera baterii, mikrochipów i niebezpiecznych części elektronicznych

SFN może według własnego uznania klasyfikować i odrzucić niebezpieczne produkty elektroniczne. SFN może wymagać podania karty charakterystyki substancji niebezpiecznej w celu potwierdzenia statusu zagrożenia dla Twojego produktu. Informacje te można uzyskać od producenta lub dostawcy. Aby produkt spełniał wymagania SFN, nie może zawierać żadnej z następujących części:

 • baterie kwasowo-ołowiowe
 • baterie litowe, luzem lub pakowane
 • materiały magnetyczne
 • mikrochipy i procesory
 • procesory (CPU)
 • telefony komórkowe
 • deskorolki elektryczne
 • silniki

Produkt nie zawiera żadnych materiałów niebezpiecznych

SFN może według własnego uznania klasyfikować i odrzucić każdy produkt niebezpieczny. SFN może wymagać przedstawienia karty charakterystyki substancji niebezpiecznej w celu potwierdzenia statusu produktu. Informacje te można uzyskać od producenta lub dostawcy. Aby produkt spełniał wymagania SFN, nie może należeć do żadnej z poniższych kategorii:

 • materiały oznaczone przez producenta jako szkodliwe lub niebezpieczne
 • produkty, dla których wydano ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa konsumentów, lub produkty wycofane ze sprzedaży
 • materiały palne, łatwopalne lub wybuchowe, takie jak fajerwerki, flary lub zapalniczki
 • płyny łatwopalne, takie jak płyny do zapalniczek, propan, propylen, perfumy lub płyn do dezynfekcji rąk
 • palne substancje stałe, takie jak aluminium i uran
 • surowe substancje chemiczne
 • materiały korozyjne lub utleniające, takie jak wybielacze, nadtlenki lub chlor
 • nawozy i pestycydy
 • trucizny i substancje zakaźne
 • materiały radioaktywne
 • substancje szkodliwe biologicznie lub produkty, które mogą być źródłem zakażenia
 • kleje, pasty lub materiały zapachowe
 • kanistry ciśnieniowe, w tym aerozole

Produkt nie jest nielegalny ani objęty regulacjami

SFN nie przyjmuje produktów związanych z nielegalną działalnością ani produktów objętych ograniczeniami prawnymi. Aby produkt spełniał wymagania SFN, nie może należeć do żadnej z poniższych kategorii:

 • broń palna lub jej części
 • amunicja
 • broń taka jak noże, gaz pieprzowy lub paralizatory
 • sprzęt stosowany przez wojsko lub organy ścigania, taki jak sprzęt ochronny, kajdanki, urządzenia noktowizyjne
 • wyroby tytoniowe lub nikotynowe
 • produkty z konopi lub kannabidioli (CBD) i produkty pochodzące z marihuany
 • produkty zawierające tytoń lub nikotynę
 • tytoń i akcesoria do e-palenia, w tym papierosy elektroniczne
 • produkty zawierające kość słoniową
 • kamienie lub metale szlachetne luzem
 • materiały magnetyczne
 • towary podrobione
 • maszyny do gier hazardowych
 • środki płatności, takie jak znaczki lub gotówka

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo