Kwalifikowalność produktu do Sieci realizacji Shopify

Większość pozycji może być magazynowana i realizowana przez Sieć realizacji Shopify (SFN). Jednakże w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami, regulacjami dotyczącymi wysyłki i wymogami w zakresie bezpieczeństwa w magazynie niektóre pozycje podlegają ograniczeniom lub nie mogą być obsługiwane przez SFN.

Zanim wyślesz zapasy do SFN, upewnij się, że Twoje produkty spełniają wymagania SFN dotyczące produktów. Możesz sprawdzić, czy Twoje pozycje spełniają wymogi, gdy dodajesz produkty do aplikacji SFN. Oprócz produktów niespełniających wymagań SFN do Sieci realizacji Shopify nie będą przyjmowane produkty zabronione przez Zasady dozwolonego użytkowania Shopify.

Jeśli nie masz pewności, czy produkt spełnia wymagania, skontaktuj się z Pomocą techniczną SFN.

Wymiary produktu

Produkty realizowane przez SFN muszą spełniać następujące wymagania dotyczące rozmiaru:

 • Waga 22,6 kg (50 lb) lub mniej
 • Najdłuższy bok 40 cali lub mniej
 • Średni bok 30 cali lub mniej
 • Najkrótszy bok 15 cali lub mniej

Wysyłka w kontenerze producenta (SIOC)

Produkty, które ważą więcej niż 20 lb (9 kg) lub przekraczają poniższe wymiary, muszą zostać wysyłane w postaci gotowej do wysyłki:

 • Najdłuższy bok 18 cali lub więcej
 • Średni bok 14 cali lub więcej
 • Najkrótszy bok 8 cali lub więcej

Produkty SIOC muszą pasować do etykiety wysyłkowej 4x6.

Wysyłka zagraniczna

Produkt musi spełniać następujące wymagania, aby kwalifikował się do realizacji dla miejsc docelowych poza Stanami Zjednoczonymi:

 • Waga 20 lbs (9 kg) lub mniej
 • Najdłuższy bok 40 cali lub mniej
 • Średni bok 24 cale (60,9 cm) lub mniej
 • Najkrótszy bok 15 cali lub mniej

Produkty o wadze wymiarowej przekraczającej 20 lb (9 kg) również nie kwalifikują się do wysyłki międzynarodowej. Sposób obliczania wagi wymiarowej opisano tutaj

Produkty podatne na uszkodzenia

Produkty podatne na uszkodzenia mogą być wysyłane za pośrednictwem sieci SFN. Sprawdzając kwalifikowalność, pamiętaj, aby oznaczyć produkt jako podatny na uszkodzenia, jeśli wymaga on specjalnego traktowania. Jeśli produkt jest oznaczony jako podatny na uszkodzenia, personel magazynu użyje pudeł zamiast innych opakowań, aby bezpiecznie wysłać paczkę.

Produkt nie wymaga specjalnej obsługi i przechowywania

W magazynach SFN panuje temperatura pokojowa. Aby produkt kwalifikował się do SFN, nie może mieć żadnego z następujących wymagań:

 • przechowywanie w określonej pozycji
 • owijanie lub pakowanie zapobiegające zgnieceniu
 • lokalizacja sterylna
 • wymagania dotyczące temperatury (wysoka temperatura, warunki chłodnicze lub zamrażanie)

Produkt nie wymaga śledzenia numeru seryjnego

SFN nie ma możliwości śledzenia produktów pod kątem zgodności z przepisami lub wycofań produktów. Aby produkt spełniał wymagania SFN, nie może wymagać zaawansowanego śledzenia zapasów, na przykład numerów seryjnych.

Produkt nie jest alkoholem

SFN nie przechowuje ani nie wysyła produktów regulowanych stwarzających ryzyko operacyjne, prawne lub zagrożenie dla bezpieczeństwa. Aby produkt spełniał wymagania SFN, nie może należeć do kategorii produktów alkoholowych.

Produkt nie zawiera części roślin ani zwierząt

SFN nie obsługuje produktów zawierających substancje roślinne lub zwierzęce. Aby produkt spełniał wymagania SFN, nie może zawierać żadnego z następujących materiałów:

 • produkty rolnicze
 • żywe lub martwe zwierzęta i skóry zwierzęce
 • rośliny żywe, martwe lub suszone
 • gleba i produkty użyźniające glebę

Produkt nie jest kosmetykiem ani wyrobem medycznym

SFN nie przechowuje ani nie wysyła produktów objętych regulacjami stwarzających ryzyko operacyjne, prawne lub zagrożenie dla bezpieczeństwa. Aby produkt spełniał wymagania SFN, nie może należeć do żadnej z poniższych kategorii:

 • produkty farmaceutyczne
 • leki na receptę
 • wyroby medyczne
 • suplementy diety lub inne produkty o rzekomym działaniu prozdrowotnym
 • mydła lub produkty do pielęgnacji włosów
 • kosmetyki
 • akcesoria kosmetyczne
 • wszelkie urządzenia używane do produkcji, ukrywania i zażywania narkotyków

Produkt nie zawiera baterii litowych ani kwasowo-ołowiowych, mikroczipów ani niebezpiecznych części elektronicznych

SFN ma prawo odrzucić niebezpieczne produkty elektroniczne. SFN może wymagać przedstawienia karty charakterystyki substancji niebezpiecznej w celu potwierdzenia, że produkt jest niebezpieczny. Informacje te można uzyskać od producenta lub dostawcy. Aby spełnić wymagania SFN, produkt nie może zostać sklasyfikowany jako niebezpieczny przez Departament Transportu Stanów Zjednoczonych ani nie może zawierać żadnej z następujących części:

 • procesory (CPU)
 • silniki
 • deskorolki elektryczne
 • baterie kwasowo-ołowiowe
 • baterie litowe, luzem lub pakowane
 • materiały magnetyczne
 • mikrochipy i procesory
 • telefony komórkowe

Produkt nie zawiera żadnych materiałów niebezpiecznych

SFN może według własnego uznania klasyfikować i odrzucić każdy produkt niebezpieczny. SFN może wymagać przedstawienia karty charakterystyki substancji niebezpiecznej w celu potwierdzenia statusu produktu. Informacje te można uzyskać od producenta lub dostawcy. Aby produkt spełniał wymagania SFN, nie może należeć do żadnej z poniższych kategorii:

 • materiały oznaczone przez producenta jako szkodliwe lub niebezpieczne
 • produkty, dla których wydano ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa konsumentów, lub produkty wycofane ze sprzedaży
 • materiały palne, łatwopalne lub wybuchowe, takie jak fajerwerki, flary lub zapalniczki
 • płyny łatwopalne, takie jak płyny do zapalniczek, propan, propylen, perfumy lub płyn do dezynfekcji rąk
 • palne substancje stałe, takie jak aluminium i uran
 • surowe substancje chemiczne
 • materiały korozyjne lub utleniające, takie jak wybielacze, nadtlenki lub chlor
 • nawozy i pestycydy
 • trucizny i substancje zakaźne
 • materiały radioaktywne
 • substancje szkodliwe biologicznie lub produkty, które mogą być źródłem zakażenia
 • kleje, pasty lub materiały zapachowe
 • kanistry ciśnieniowe, w tym aerozole

Produkt nie jest nielegalny ani objęty regulacjami

SFN nie akceptuje produktów związanych z działalnością niezgodną z prawem, produktów podlegających ograniczeniom prawnym ani produktów zabronionych przez prawo w miejscu nadania, miejscu przeznaczenia lub jakichkolwiek miejscach ich transportu. Aby produkt spełniał wymagania SFN, nie może należeć do żadnej z poniższych kategorii:

 • amunicja
 • broń palna lub części broni palnej, w tym broń typu BB i airsoft
 • towary podrobione
 • maszyny do gier hazardowych
 • produkty z konopi lub kannabidioli (CBD) i produkty pochodzące z marihuany
 • produkt nielegalnie skopiowany, powielony lub wyprodukowany
 • kamienie lub metale szlachetne luzem
 • materiały magnetyczne
 • środki płatności, takie jak znaczki lub gotówka
 • sprzęt stosowany przez wojsko lub organy ścigania, taki jak sprzęt ochronny, kajdanki, urządzenia noktowizyjne
 • wyroby tytoniowe lub nikotynowe
 • produkty zawierające kość słoniową
 • produkty zawierające tytoń lub nikotynę
 • tytoń i akcesoria do e-palenia, w tym papierosy elektroniczne
 • nieautoryzowane materiały marketingowe
 • broń taka jak noże, gaz pieprzowy lub paralizatory

Produkty dla dorosłych

Produkty z kategorii „tylko do użytku przez osoby dorosłe”, produkty przeznaczone dla dorosłych lub produkty z motywami dla dorosłych podlegają ograniczeniom, jeśli nie spełniają wymagań dotyczących dyskretnego pakowania produktów:

 • Dyskretne opakowanie powinno być nieprzezroczyste, tak aby zapakowany produkt nie był widoczny
 • Produkty w przezroczystym opakowaniu nie mogą być opatrzone żadnymi ilustracjami lub słowami o charakterze seksualnym

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo