Realizacja zamówień międzynarodowych

Jeśli Twój sklep znajduje się w Stanach Zjednoczonych i korzystasz z sieci Shopify Fulfillment Network (SFN), aby wysyłać produkty za granicę, musisz spełnić pewne wymagania, aby zapewnić prawidłowość naliczania ceł i podatków importowych.

Jeśli Twoja firma znajduje się w USA i wysyłasz zamówienie do klienta w innym kraju lub regionie, jest on oficjalnym importerem dla tego zamówienia. Klient może mieć obowiązek zapłaty cła od importu i podatków od swojego zamówienia w zależności od kraju lub regionu docelowego, wartości przesyłki, umów handlowych i uzgodnień.

Przesyłki międzynarodowe o wartości 2500 USD lub większej wymagają dodatkowej dokumentacji, w tym upoważnień, numeru transakcji międzynarodowej i dokumentacji specyficznej dla przewoźnika. Shopify nie może dostarczyć Ci tych dokumentów. Zapoznaj się z materiałami United States Census Bureau, aby dowiedzieć się więcej na temat międzynarodowych definicji handlu.

SFN nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia od przesyłek krajowych lub międzynarodowych, ale niektórzy przewoźnicy mogą je zapewniać. Możesz skontaktować się z zespołem pomocy technicznej SFN poprzez e-mail, aby uzyskać od przewoźników więcej informacji na temat ubezpieczenia.

Cła i podatki importowe

Kwota ceł i podatków importowych dla paczki wysyłanej za granicę zależy od wielu różnych czynników. Wartość przesyłki można ustalić, oceniając informacje, takie jak koszt sprzedanych towarów, koszty wysyłki i koszt ubezpieczenia przesyłki. W niektórych krajach i regionach cła importowe podlegają opodatkowaniu.

Innym czynnikiem kosztotwórczym w zakresie opłat i podatków importowych jest próg de minimis. Termin ten odnosi się do minimalnej wartości przesyłki, zanim zostaną naliczone opłaty importowe i podatki. Wartość progowa de minimis jest ustalana przez kraj lub region przeznaczenia przesyłki.

Inne szczegóły, które mogą mieć wpływ na kwotę ceł importowych, mogą obejmować:

 • Kraj pochodzenia (COO), co oznacza kraj lub region, w którym produkt jest wytwarzany
 • Kategorię towarów
 • Materiały produktu
 • Płeć, która ma zastosowanie do odzieży
 • Przewoźnika i usługę

Dostarczone cła niezapłacone

SFN obsługuje dostawy DDU (dostarczone cła niezapłacone), która jest również czasami określana jako dostawa DAP (dostarczone do miejsca). DDU oznacza, że klient jest odpowiedzialny za zapłatę obowiązujących opłat importowych i podatków, gdy jego zamówienie zostanie dostarczone. Przewoźnik pobiera te opłaty od klienta i wysyła płatność lokalnym organom rządowym. W zależności od przewoźnika opłaty są pobierane w momencie dostawy, albo przewoźnik kontaktuje się z klientem w celu opłacenia ich przed dostawą. Przesyłka nie jest wydana klientowi bez uiszczenia tych opłat. Większość przewoźników pobiera małą dodatkową opłatę na pokrycie kosztów administracyjnych pobierania i przekazania pobranych opłat.

Korzystanie z systemu Import One-Stop Shop (IOSS) przy wysyłce do krajów w Unii Europejskiej

Możesz korzystać z systemów One-Stop Shop, które upraszczają pobieranie i odprowadzanie podatku VAT od sprzedaży realizowanej do krajów Unii Europejskiej. Jeśli znajdujesz się poza Unią Europejską, możesz zarejestrować się w systemie Import One-Stop Shop (IOSS) określanym również mianem nieunijnego OSS. Korzystając z IOSS, możesz wybrać pobieranie podatku VAT od zamówień o wartości do 150 EUR włącznie przy realizacji zakupu, aby Twoi klienci w Unii Europejskiej nie płacili podatków przy dostawie.

Po otrzymaniu numeru IOSS musisz dodać go do rejestracji podatkowej w panelu administracyjnym Shopify.

Dodaj swój numer IOSS w panelu administracyjnym Shopify

Zanim dodasz swój numer IOSS do rejestracji podatkowej, pamiętaj, by skonfigurować profil wysyłki dla Unii Europejskiej.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Regiony podatkowe obok Unii Europejskiej kliknij opcję Zarządzaj.
 3. W sekcji Wysyłka do UE, obok pola VAT od sprzedaży do UE kliknij opcję Pobierz VAT.
 4. Na liście Kraj rejestracji zaznacz kraj, w którym zarejestrowałeś(-aś) się w systemie IOSS.
 5. W polu Numer identyfikacji podatkowej VAT IOSS wpisz swój numer IOSS.
 6. Kliknij Pobierz VAT.

Etykiety wysyłkowe

Jeśli wysyłasz towar, taki jak próbki lub ulotki marketingowe, paczka powinna zostać oznaczona jako produkty promocyjne we wszystkich dokumentach importu i eksportu, aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi wysyłki krajowej i międzynarodowej. Nawet jeśli te towary mają zerową wartość pieniężną, musisz przypisać im cenę większą niż 0 USD, w przeciwnym razie przesyłka może naruszać międzynarodowe przepisy celne.

Zgodnie z regulacjami dotyczącymi zgodności z przepisami SFN nie oznacza paczek jako prezenty i dlatego nie może zagwarantować, że przesyłka będzie zwolniona z ceł i podatków od importu. Jeśli chcesz wysłać pozycję o wartości 0 USD do międzynarodowego miejsca docelowego (np. pozycję promocyjną lub upominek), możesz przypisać wartość większą niż 0 USD, a następnie udzielić klientowi rabatu na tę kwotę.

Stawki wysyłki

Aby znaleźć stawki wysyłki, w panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa. W przypadku zamówień międzynarodowych możesz skonfigurować darmową wysyłkę lub niestandardową stawkę. Zamówienia wysyłane za granice powinny zostać dostarczone w ciągu 15 dni od dnia wysłania żądania realizacji do SFN.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu stawek wysyłki i opłatach za realizację międzynarodową.

Ograniczenia

Aby ułatwić skuteczne dostarczenie produktów w przypadku przesyłek międzynarodowych, postępuj zgodnie z tymi wskazówkami:

 • Dodaj kody HS do produktów w panelu administracyjnym Shopify. Dodanie kodu HS zapewnia prawidłowość ceł i podatków importowych naliczanych dla przesyłek. Musisz też sprawdzić, czy kody HS zostały prawidłowo przypisane do materiałów promocyjnych lub pakietów, które sprzedajesz w swoim sklepie.

  • Pracownicy, którzy realizują zamówienia międzynarodowe, muszą mieć uprawnienie Wyświetl produkty, aby wyświetlać i używać kodu HS produktu podczas realizacji zamówienia.
 • Do wszystkich pozycji w przesyłce przypisz cenę większą niż 0 USD, nawet jeśli są prezentem przy zakupie. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku wysłania pozycji będących prezentem przy zakupie za granicę, klient prawdopodobnie zostanie obciążony stosownymi cłami i podatkami importowymi.

 • Upewnij się, że produkt nie zawiera żadnych materiałów niebezpiecznych. Jeśli Twój produkt zawiera materiały niebezpieczne, nie można go wysłać do międzynarodowego miejsca docelowego.

Najlepsze praktyki przy realizacji wysyłki za granicę

Aby mieć pewność, że wysyłka Twoich produktów za granicę przebiegnie bez przeszkód, stosuj się do poniższych wytycznych.

 • Upewnij się, że używasz kompletnych i dokładnych opisów dla Twoich produktów. Opis powinien opisywać sam produkt, do czego on służy i z czego się składa.
 • Upewnij się, że klienci dodają swój adres e-mail i numer telefonu przy realizacji zakupu, aby lokalni przewoźnicy mogli skontaktować się z nimi w sprawie opłat i dostarczenia.
 • Opublikuj w swoim sklepie online czytelne informacje o konieczności płacenia ceł i podatków importowych przez klientów międzynarodowych. W ten sposób zadbasz o doinformowanie swoich klientów i zwiększysz ich zaufanie do Twoich usług.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo