Oppfylle internasjonalt

Hvis butikken er lokalisert i USA og du bruker Shopify Fulfillment Network (SFN) for å sende internasjonalt må du oppfylle visse krav for å sikre at riktige importavgifter og skatter belastes.

Hvis bedriften din befinner seg i USA og du sender en bestilling til en kunde i et annet land eller region, er kunden registrert importør for bestillingen. Det kan være at kunden må betale importavgifter og skatter på bestillingen, avhengig av destinasjonsland eller -region, forsendelsens verdi, handelsavtaler og traktater.

Internasjonale forsendelser med en verdi på 2500 USD eller mer krever tilleggsdokumentasjon, inkludert en fullmakt (POA), et internasjonalt transaksjonsnummer og transportørspesifikk dokumentasjon. Du kan ikke få disse dokumentene fra Shopify. Se United States Census Bureau for å finne ut mer om internasjonale handelsdefinisjoner.

SFN tilbyr ikke tilleggsforsikring på innenlands eller internasjonale forsendelser, men det kan være at noen transportører tilbyr dette. Du kan kontakte SFN-støtteteamet på e-post for mer informasjon om forsikring fra transportører.

Importavgifter og tollplikter

Summen av importavgifter og skatter for en pakke som sendes internasjonalt avgjøres av flere ulike faktorer. Verdien på en forsendelse kan avgjøres ved å vurdere informasjon som kostnaden for solgte varer, fraktkostnader og kostnaden for fraktforsikring. I noen land og regioner er importavgifter skattbare.

En annen bidragsyter til kostnaden for importavgifter og skatter er de minimis-grenseverdien. Dette begrepet viser til minimumsverdien for en forsendelse før den kan belastes importavgifter og skatter. De minimis-grenseverdien styres av destinasjonslandet eller -området for en forsendelse.

Andre ting som kan påvirke summen av importavgifter kan være følgende:

 • Opprinnelsesland (COO), som betyr landet eller regionen der et produkt produseres
 • varekategorien
 • produktmaterialer
 • kjønn, som gjelder for klær
 • transportør og tjeneste

Delivered Duties Unpaid

SFN støtter Delivered Duties Unpaid (DDU), som av og til også kalles Delivered at Place (DAP). DDU betyr at kunden er ansvarlig for betaling av gjeldende importavgifter og skatter når bestillingen deres leveres. Transportøren samler inn disse gebyrene fra kunden, og sender betalingen til lokale myndigheter. Avhengig av transportør hentes gebyrene enten inn ved leveransen, eller transportøren kontakter kunden for å få betalt gebyrene på forhånd, før leveranse. Forsendelsen utleveres ikke til kunden før disse gebyrene er betalt. De fleste transportører belaster en liten tilleggsavgift for å dekke administrative kostnader ved å samle inn og innbetale de innhentede gebyrene.

Bruke Import One-Stop Shop (IOSS)-programmet når du sender til land i EU

Du kan bruke One-Stop Shop-programmer for å forenkle belastning og innbetaling av MVA for salg til land i EU. Hvis du er lokalisert utenfor EU kan du registrere deg for Import One-Stop Shop (IOSS)-programmet, som også kalles Non-Union OSS. Når du bruker IOSS kan du velge å innhente MVA på bestillinger som tilsvarer eller er mindre 150 EUR i kassen, slik at kundene i EU ikke må betale avgifter ved levering.

Når du har mottatt IOSS-nummeret ditt, må du legge det til i skatteregistreringen i Shopify-administrator.

Legg til iOSS-nummeret ditt i Shopify-administrator

Før du legger til IOSS-nummeret ditt i skatteregistreringen, må du sjekke at du har satt opp en fraktprofil for EU.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter fra Shopify-administrator.
 2. I seksjonen Skatteregioner, ved siden av EU, klikker du på Administrer.
 3. I Sende til EU-seksjonen, ved siden av MVA på salg til EU, klikker du på Samle inn MVA.
 4. Fra Registreringsland velger du landet du er registrert for IOSS i.
 5. I IOSS MVA-nummer angir du IOSS-nummeret ditt.
 6. Klikk på Samle inn MVA.

Fraktetiketter

Hvis du sender en vare som produkter i prøvestørrelser, må du merke pakken som Vareprøver på all import- og eksportdokumentasjon for å oppfylle innenlands og internasjonale fraktregler. Selv om disse varene ikke har noen pengeverdi må du tilordne en pris på mer enn 0 USD, ellers kan forsendelsen bryte med internasjonale tollregler.

I henhold til samsvarsregler merker ikke SFN pakker som gaver, og kan derfor ikke garantere at en forsendelse er fritatt for tollplikter og avgifter. Hvis du vil sende en vare på 0 USD til en internasjonal destinasjon, som en vareprøve eller en gave, kan du tilordne en verdi over 0 USD og deretter rabattere det samme beløpet til kunden.

Fraktpriser

For å finne fraktpriser kan du gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator. For internasjonale bestillinger kan du konfigurere gratis frakt eller en egendefinert pris. Bestillinger som sendes internasjonalt bør leveres innen 15 dager fra oppfyllelsesforespørselen sendes til SFN.

Finn ut mer om å konfigurere fraktpriser og internasjonale oppfyllelsesavgifter.

Begrensninger

Følg disse retningslinjene for å bidra til å sikre at produktene dine leveres riktig når du sender internasjonalt:

 • Legg til HS-koder for produktene i Shopify-administrator. Ved å legge til en HS-kode bidrar du til at de riktige importavgiftene og skattene legges til forsendelsene. I tillegg må du sikre at HS-kodene er nøyaktige for kampanjemateriell eller pakker som selges i butikken.

  • Personalmedlemmer som oppfyller internasjonale bestillinger må ha tillatelsen Vis produkter for å se og bruke produktenes HS-kode under bestillingsoppfyllingen.
 • Tilordne en pris på mer enn 0 USD for alle varer i en forsendelse, selv om varene er en gave med kjøpet (GWP). Hvis du sender GWP-er til en internasjonal destinasjon, kan kunden imidlertid bli belastet importavgifter og tollplikter for GWP-en.

 • Sørg for at produktet ikke inneholder noen farlige materialer. Hvis produktet inneholder farlige materialer kan det ikke sendes til en internasjonal destinasjon.

Beste praksis for internasjonal frakt

Sørg for at du følger disse retningslinjene for å sikre at produktene dine ikke støter på problemer når du sender internasjonalt.

 • Sørg for at du bruker fullstendige og nøyaktige beskrivelser for produktene. Beskrivelsen må beskrive produktet, hva produktet brukes til og hva produktet er laget av.
 • Sørg for at kundene legger til e-postadresse og telefonnummer i kassen, slik at lokale transportører kan kontakte dem om gebyrer og levering.
 • Publiser tydelig informasjon i nettbutikken om at internasjonale kunder må betale importavgifter og skatter. Ved å oppgi denne informasjonen informerer og skaper du tillit hos kundene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis