Håndtering av lagerbeholdning

Det er helt avgjørende å holde oversikt over lagerbeholdningen for å sikre at bestillingene dine kan innfris raskt og effektivt. Ved å jobbe sammen med Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) for å holde lagerbeholdningen forutsigbar og oversiktlig, sparer du tid og ressurser ved oppfyllelse og administrasjon av bestillingene dine.

For å bygge forutsigbare rutiner for lagerbeholdning når du bruker Shopifys distribusjonsnettverk, er det flere konsepter og prosesser du bør kjenne til.

Lagertilstander

Lagertilstander hjelper deg å dele opp lagerbeholdningen i grupper for å vise hvor lagerbeholdningen din befinner seg fysisk, og hvorvidt den kan selges. Shopifys distribusjonsnettverk bruker følgende tilstander for å gruppere, eller kategorisere lagerbeholdningen:

 • På hånden - Lagerbeholdning som fysisk befinner seg ved oppfyllingssenterne i Shopifys distribusjonsnettverk. Lagerbeholdning på hånden inkluderer forpliktet lagerbeholdning og tilgjengelig lagerbeholdning.
 • Innkommende - Lagerbeholdning som er under transport til et oppfyllelsessenter i Shopifys oppfyllelsesnettverk. Lagerbeholdningen er ikke tilgjengelig for salg før det er mottatt av et oppfyllelsessenter og staten endres til Tilgjengelig.
 • Ventende oppfylling - Lagerbeholdning som ikke er behandlet eller sendt til et oppfyllingssenter på grunn av en forsinkelse i betalte bestillinger.
 • Pakking og frakt - Lagerbeholdning som er tilordnet en bestilling ved et oppfyllingssenter.
 • Reservert - Lagerbeholdning som er ekskludert fra salg.
 • Tilgjengelig - Lagerbeholdning som er tilgjengelig for tilordning til nye bestillinger.

Tilgjengelig lagerbeholdning beregnes med følgende formel:

På hånden - Venter på oppfyllelse - Pakking og frakt - Reservert = Tilgjengelig

Synkronisering av lagerbeholdning

Ved å opprettholde en nøyaktig oversikt over den gjeldende tilstanden til lagerbeholdningen kan bestillingene dine oppfylles effektivt, og det hjelper deg å planlegge for lagerbeholdningen du vil trenge i nær fremtid.

For å sikre at lagernivåene i Shopifys distribusjonsnettverk samsvarer med dine egne lagernivåer, gjennomføres det jevnlig en synkronisering av lagerbeholdningen. Det er to metoder for synkronisering av lagerbeholdning som kan brukes: delta-synkronisering og overstyrings-synkronisering. Hvis du ikke er sikker på hvilken type synkronisering du bruker for din lagerbeholdningslokalisasjon i Shopifys distribusjonsnettverk, kan du kontakte teamet for oppfyllingssuksess fra Oversikt-fanen i appen for Shopifys distribusjonsnettverk.

Delta-synkronisering

Når en ny SKU sendes til Shopifys distribusjonsnettverk i en innkommende overføring, godkjenner og bekrefter oppfyllingssenteret den for oppfylling. For mer informasjon om å finne tilgjengelige lagernivåer i Shopify-administrator, kan du se Vis lagerbeholdningen av produkter.

Hvis butikken din bruker delta-synkroniseringsmetoden, vil Tilgjengelig-antallet ved lokalisasjonen i Shopifys distribusjonsnettverk oppdateres hver gang det legges inn en bestilling. Hvis det er justeringer ved oppfyllingssenteret, for eksempel ved feiltelling, skadede produkter eller spesialprosjekter, vil justeringen gjøres på din Tilgjengelig-beholdning samme kveld.

Shopifys distribusjonsnettverk overstyrer aldri automatisk Tilgjengelig-antallet. Hvis du gjør manuelle endringer, vil de nye lagernivåene sannsynligvis være feil.

Overstyrings-synkronisering

I likhet med delta-synkronisering, når en SKU sendes til Shopifys distribusjonsnettverk i en innkommende overføring vil oppfyllingssenteret godkjenne og verifisere den for oppfyllelse. Når SKU-en er verifisert, vil Tilgjengelig-lagerbeholdningen for lokalisasjonen i Shopifys distribusjonsnettverk bli oppdatert i Shopify-administrator.

Hvis butikken din bruker overstyrings-synkroniseringsmetoden, vil Tilgjengelig-lagerbeholdningen beregnes på nytt til ulike tider når det skjer endringer i SKU-ene, for eksempel hver gang en bestilling for den aktuelle SKU-en opprettes eller redigeres. Det betyr at du ikke kan gjøre endringer i lagerantall for lokalisasjonen i Shopifys distribusjonsnettverk i Shopify-administrator uten at de blir overstyrt.

Innstillinger for oppfyllingsprioritet

Hvis du har lagerbeholdning som administreres av flere lokalisasjoner, må du sette en rekkefølge for oppfyllingsprioritet.

Bestillingene tilordnes lokalisasjoner basert på oppfyllingsprioritet og følgende regler:

 • Prøv å tilordne bestillingen til ett enkelt sted.
 • Etter behov kan du tilordne en linjevare til et sted som har nok lagerbeholdning, men ikke del linjevarer mellom steder.
 • Hvis en vare er oversolgt, kan du tilordne bestillingen til det prioriterte stedet der varen er lagret.

La oss for eksempel si at lokalisasjonene dine er satt opp i følgende rekkefølge for oppfyllingsprioritet:

 1. Shopifys distribusjonsnettverk
 2. Hovedkontor
 3. Butikkfront

I dette eksempelet har Shopifys distribusjonsnettverk førsteprioritet for innkommende bestillinger med produkter tilordnet sin lokalisasjon.

Når du oppretter et bestillingsutkast, må du sørge for at du manuelt velger hvilket oppfyllingssenter du ønsker skal innfri bestillingen. Hvis du for eksempel ønsker at bestillingsutkastet skal innfris fra SFN, må du sørge for å manuelt velge SFN som oppfyllingslokalisasjon.

For å finne ut mer om hvordan du angir oppfyllingsprioritet, kan du se Angi lokalisasjonsprioritet for oppfylling av bestillinger.

Unngå oversalg av lagerbeholdning

Oversalg av produkter skjer når Shopify-butikken har Tilgjengelig lagerbeholdning for et produkt, men Shopifys distribusjonsnettverk ikke har lagerbeholdning for det produktet som kan tilordnes bestillingen som er lagt inn. Se gjennom følgende tabell for å finne ut hvordan du unngår oversalg.

Årsaker til oversalg og hvordan du kan unngå dem
Årsak Steg for å unngå oversalg
Manuelle justeringer Unngå å gjøre manuelle justeringer av lagerbeholdningen for lokalisasjonen i Shopifys distribusjonsnettverk i Shopify-administrator. Bruk overstyrings-synkronisering som metode for lagersynkronisering.
Pakker Varer som er komponentdeler i pakker kan selges individuelt eller på tvers av flere pakker. Dette kan skape forsinkelser i beregning av lagerbeholdningen, som kan føre til oversalg, spesielt under hektiske perioder med stor etterspørsel. Hvis du har pakker bør du sørge for at du har høy tilgjengelighet for varene i pakkene for å unngå at lagerbeholdningen overselges.
Tredjepartsapper Noen tredjepartsapper, som løsninger for lagerbeholdningsstyring, forhåndssalg og pakketeringsapper, forsøker å gjøre justeringer i Tilgjengelig-lagerbeholdningen for administrerte lokalisasjoner i Shopify-administrator. Sørg for at du ikke bruker en app som kan justere Tilgjengelig-lagerbeholdningen for lokalisasjonen i Shopifys distribusjonsnettverk.

Sett opp lagerbeholdningsreservasjoner

Hvis du vil slutte å selge lagerbeholdning du har på lager, eller lagerbeholdning du vil ha på lager i fremtiden, kan du bruke funksjonen Lagerbeholdningsreservasjoner.

Steg:

 1. Velg et produkt på Lagerbeholdning-fanen i SFN-appen.
 2. Klikk på Rediger reservert, og angi en lagerbeholdningsmengde du vil reservere.
 3. Klikk på Lagre.

Når du har lagret dette antallet blir det trukket fra det tilgjengelige antallet for produktet i Shopify-administrator. Alle bestillinger som allerede er oppført som Venter på oppfyllelse vil fortsatt bli innfridd. Du kan bare reservere lagerbeholdning som ikke allerede er solgt.

Hvis du vil bruke lagerbeholdningsreservasjoner, må du ikke aktivere Fortsett salget når utsolgt for varianten i Shopify. Hvis du aktiverer denne funksjonen vil muligheten til å endre lagerbeholdningsreservasjoner automatisk bli deaktivert. Alle eksisterende produktreservasjoner som er gjort før du aktiverte Fortsett salget når utsolgt vil fortsette å selge uten noen begrensninger.

Du kan ikke legge inn en reservasjon og en forhåndsbestilling for samme produkt samtidig.

Skjul varianter fra lagerlisten

Du kan skjule varianter som du ikke ønsker å vise i lagerlisten for Shopifys distribusjonsnettverk. Du ønsker for eksempel kanskje å skjule produkter du ikke selger lenger. Når du angir varianter som skjult, kan du velge om disse produktene skal skjules eller vises i lagerlisten ved å krysse av Vis skjulte produkter i listen. Produkter som er angitt til skjult har etiketten Skjult.

Du kan velge om du vil skjule varianter på følgende måter:

 • ved å velge flere varianter samtidig i Lagerbeholdning-fanen
 • ved å redigere bestemte varianter på siden med variantdetaljer.

Skjul varianter i Lagerbeholdning-fanen

 1. I SFN-appen klikker du på Lagerbeholdning-fanen.
 2. Merk variantene du vil skjule.
 3. Klikk på Skjul produkter.
 4. Klikk på Skjul produkter igjen for å lagre endringene.

Du kan også bruke disse trinnene for å vise varianter. For å vise varianter i lagerlisten, kryss av varianter med etiketten Skjult, og klikk på Vis produkter.

Sett opp forhåndsbestillinger

Hvis du vil selge lagerbeholdning som for øyeblikket er utsolgt i Shopifys distribusjonsnettverk, kan du bruke funksjonen Forhåndsbestillinger.

Steg:

 1. Velg et produkt på Lagerbeholdning-fanen i SFN-appen.
 2. Klikk på Rediger forhåndsbestillingsantall, og angi en lagerbeholdningsmengde du vil skal være tilgjengelig for forhåndsbestilling.
 3. Klikk på Lagre.

Når du har lagret dette antallet blir antallet lagt til Tilgjengelig-antallet for produktet i Shopify-administrator.

Bestillinger som legges inn på produkter med angitte forhåndsbestillinger og et lagerbeholdningsantall på 0 i SFN settes på vent, og oppføres som Utilstrekkelig lagerbeholdning. Disse bestillingene behandles automatisk når SFN mottar ny lagerbeholdning av produktet. Hvis du lagrer produktet ved flere oppfyllingssentre vil det første oppfyllingssenteret som mottar ny lagerbeholdning starte behandlingen av alle forhåndsbestillinger.

Hvis du vil bruke forhåndsbestillinger må du ikke aktivere Fortsett salget ved utsolgt for varianten i Shopify. Hvis du aktiverer denne funksjonen vil muligheten til å endre lagerbeholdningsreservasjoner automatisk bli deaktivert. Alle eksisterende produktreservasjoner som er gjort før du aktiverte Fortsett salget ved utsolgt vil fortsatt selges uten begrensninger i antall forhåndsbestillinger som kan kjøpes.

Du kan ikke legge inn en reservasjon og en forhåndsbestilling for samme produkt samtidig.

Hvis en forhåndsbestillingsmengde blir utsolgt, vil ikke produktet automatisk tilbakestilles til 0 i SFN når nye enheter av produktet mottas. Hvis du ikke ønsker å overselge et produkt må du manuelt tilbakestille verdien for forhåndsbestillingsmengden til 0.

Overfør produkter mellom SFN-oppfyllingssentre

Du kan overføre lagerbeholdning mellom ulike SFN-oppfyllingssentre dersom lagerbeholdningen din i ett SFN-oppfyllingssenter for eksempel blir liten.

Steg:

 1. Opprett og eksporter en CSV-fil med SKU-ene og enhetene du vil overføre.
 2. Send en e-post til sfn-help@shopify.com med informasjon om overføring av lagerbeholdningen og CSV-filen.
 3. SFN-kundestøtteteamet gir deg den opplæringen du trenger for å merke lagerbeholdningen på riktig måte og planlegge frakt før du overfører lagerbeholdningen.
 4. Etter at overføringen er behandlet, må du sende fraktdetaljene på e-post til sfn-help@shopify.com for å motta informasjonen som trengs for innkommende mottak på SFN-oppfyllingssenteret.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis