Lagerbalansering i Shopifys distribusjonsnettverk

Balansering av lagerbeholdning viser til distribusjon av produkter på tvers av oppfyllingssentre i Shopifys distribusjonsnettverk (SFN). Når du sender lagerbeholdning til SFN vil SFN-personale automatisk distribuere og lagre produkter nær kundene for å aktivere hurtige leveranser. Balansering av lagerbeholdning gjør at du kan vise en presis leveringsgaranti til de fleste amerikanske kunder i kassen. Kostnaden for balansering av lagerbeholdning er inkludert i den månedlige SFN-fakturaen.

SFN bruker en prognosemodell for å finne den beste måten å distribuere lagerbeholdning på tvers av SFN-oppfyllingssentre. Når du blir med i SFN blir du tilordnet et oppfyllingssenternav, der du sender all lagerbeholdning. Når SFN-personale har behandlet lagerbeholdningen ved oppfyllingssenternavet, blir produktene distribuert på tvers av SFNs nettverk av oppfyllingssentre på løpende basis.

Finn interne SFN-overføringer

Du kan se produktene som distribueres til en lokalisasjon i SFN-appen. Innkommende antall av varen inkluderer interne overføringer, som er lagerbeholdning som kommer inn til et SFN-oppfyllingssenter som en del av balansering av lagerbeholdning.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
  2. I Lagerbeholdningsoversikt-seksjonen klikker du pil ned i seksjonen Distribusjon for en lokalisasjon for å se listen over distribuerte produkter.
  3. Hvis du ønsker å vise det distribuerte antallet for én enkelt lagervare kan du klikke på en lagervare. Antallet som distribueres vises i seksjonen Interne overføringer.
  4. Valgfritt: Du kan klikke Alle lokalisasjoner og velge en lokalisasjon for å filtrere antall for den aktuelle lokalisasjonen.

For mer informasjon om hvor lagerbeholdningen oppbevares finner du lagertilstander i SFN-appen.

Hensyn ved balansering av lagerbeholdning

Produktene dine er midlertidig utilgjengelig for salg når de er under transport mellom SFN-oppfyllingssentre. For å sikre at kundebestillinger oppfylles i denne perioden oppfyller SFN automatisk nye bestillinger med produkter som er lagerført ved oppfyllingssenternavet.

Selv om det ikke er et minste lagerantall for å bruke SFN, må du sende SFN tilstrekkelig lagerbeholdning til at en passende mengde kan distribueres på tvers av alle SFN-oppfyllingssentre. Distribusjonen på tvers av nettverket gjør at SFN kan tilby todagersfrakt til flere av kundene. Hvis lagernivået for et bestemt produkt er for lavt til å støtte oppfyllelse fra flere SFN-oppfyllingssentre, lagrer SFN produktet ved færre lokalisasjoner, og begrenser hvor ofte produktet omdistribueres.

Det er viktig å holde oversikt over disse lokalisasjonene av skatteårsaker for distribuert lagerbeholdning, og hvor butikken har nexus i USA. Finn ut mer om amerikanske skatteforpliktelser.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis