Lagerbalansering i Shopifys distribusjonsnettverk

Balansering av lagerbeholdning viser til distribusjon av produkter på tvers av oppfyllingssentre i Shopifys distribusjonsnettverk (SFN). Når du sender lagerbeholdning til SFN vil SFN-personale automatisk distribuere og lagre produkter nær kundene for å aktivere hurtige leveranser. Balansering av lagerbeholdning gjør at du kan vise en presis leveringsgaranti til de fleste amerikanske kunder i kassen. Kostnaden for balansering av lagerbeholdning er inkludert i den månedlige SFN-fakturaen.

SFN bruker en prognosemodell for å finne den beste måten å distribuere lagerbeholdning på tvers av SFN-oppfyllingssentre. Når du blir med i SFN blir du tilordnet et oppfyllingssenternav, der du sender all lagerbeholdning. Når SFN-personale har behandlet lagerbeholdningen ved oppfyllingssenternavet, blir produktene distribuert på tvers av SFNs nettverk av oppfyllingssentre på løpende basis.

Hensyn ved balansering av lagerbeholdning

Produktene dine er midlertidig utilgjengelig for salg når de er under transport mellom SFN-oppfyllingssentre. For å sikre at kundebestillinger oppfylles i denne perioden oppfyller SFN automatisk nye bestillinger med produkter som er lagerført ved oppfyllingssenternavet.

Det er viktig å holde oversikt over disse lokalisasjonene av skatteårsaker for distribuert lagerbeholdning, og hvor butikken har nexus i USA. Finn ut mer om amerikanske skatteforpliktelser.

Forberede produkter for best resultat

Selv om det ikke er et minste lagerantall for å bruke SFN, må du sende SFN tilstrekkelig lagerbeholdning til at en passende mengde kan distribueres på tvers av alle SFN-oppfyllingssentre. Distribusjonen på tvers av nettverket gjør at SFN kan tilby todagersfrakt til flere av kundene. Hvis lagernivået for et bestemt produkt er for lavt til å støtte oppfyllelse fra flere SFN-oppfyllingssentre, lagrer SFN produktet ved færre lokalisasjoner, og begrenser hvor ofte produktet omdistribueres.

Det anbefales at du deler produktene i minst fire esker for optimal videredistribusjon. Hvis du deler produktene etter eske blir det enklere for de ansatte på oppfyllingssenteret å balansere produktene på tvers av flere soner.

Eksempel

I dette eksempelet oppretter du som forhandler en innkommende overføring på 2 SKU-er og 100 enheter, eller 50 per SKU. Du pakker SKU-ene og enhetene i fem esker. Hver eske inneholder 2 SKU-er og 20 enheter. Siden det er fem esker, kan oppfyllingssentersentralen enklere videresende til flere oppfyllingsentre, noe som fører til raskere innkommende mottak og kortere leveringstider.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis