Lagerbalansering i Shopifys distribusjonsnettverk

Balansering av lagerbeholdning viser til distribusjon av produkter på tvers av oppfyllingssentre i Shopifys distribusjonsnettverk (SFN). Når du sender lagerbeholdning til SFN vil SFN-personale automatisk distribuere og lagre produkter nær kundene for å sikre hurtige leveranser. Balansering av lagerbeholdning gjør at du kan vise en presis leveringsgaranti til de fleste amerikanske kunder i kassen. Kostnaden for balansering av lagerbeholdning er inkludert i den månedlige SFN-fakturaen.

SFN bruker en prognosemodell for å finne den beste måten å distribuere lagerbeholdning på tvers av SFN-oppfyllingssentre. Når du blir med i SFN blir du tilordnet et oppfyllingssenternav, der du sender all lagerbeholdning. Når SFN-personale har behandlet lagerbeholdningen ved oppfyllingssenternavet, blir produktene distribuert på tvers av SFNs nettverk av oppfyllingssentre på løpende basis.

Produktene dine er midlertidig utilgjengelig for salg når de er under transport mellom SFN-oppfyllingssentre. For å sikre at kundebestillinger oppfylles i denne perioden oppfyller SFN automatisk nye bestillinger med produkter som er lagerført ved oppfyllingssenternavet.

Selv om det ikke finnes et minste lagerantall for å bruke SFN må du sende SFN et stort nok antall produkter til å distribueres på tvers av SFN-oppfyllingssentre. Denne distribusjonen på tvers av nettverket gjør at SFN kan levere på to dager til flere av kundene. Hvis lagernivået for et bestemt produkt er for lavt til å støtte oppfyllelse fra flere SFN-oppfyllingssentre, lagrer SFN produktet ved færre lokalisasjoner og begrenser hvor ofte produktet redistribueres.

For mer informasjon om hvor lagerbeholdningen er lagerført kan du besøke Lagerbeholdning-fanen i SFN-appen. Det er viktig å holde oversikt over disse lokalisasjonene på grunn av skattemessige krav til distribuert lagerbeholdning og hvor butikken har nexus i USA. Finn ut mer om amerikanske skatteforpliktelser.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis