Cân bằng hàng trong kho trong Mạng lưới giao hàng Shopify

Cân bằng hàng trong kho là việc phân phối sản phẩm khắp các trung tâm xử lý đơn hàng của Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN). Khi bạn gửi hàng trong kho đến SFN, nhân viên SFN sẽ tự động phân phối và lưu trữ sản phẩm gần với khách hàng để cho phép giao hàng nhanh chóng. Cân bằng hàng trong kho cho phép bạn hiển thị cam kết giao hàng chính xác với hầu hết khách hàng tại Hoa Kỳ khi thanh toán. Chi phí cân bằng hàng trong kho được tính trong hóa đơn SFN hằng tháng.

SFN sử dụng mô hình dự báo để xác định cách tốt nhất để phân phối hàng trong kho khắp các trung tâm xử lý đơn hàng SFN. Khi tham gia SFN, bạn được chỉ định một tổng kho cho các trung tâm xử lý đơn hàng để gửi tất cả hàng trong kho. Sau khi nhân viên SFN xử lý hàng trong kho của bạn tại tổng kho, sản phẩm của bạn được phân phối liên tục trên mạng lưới các trung tâm xử lý đơn hàng của SFN.

Những lưu ý khi cân bằng hàng trong kho

Sản phẩm của bạn tạm thời không còn hàng để bán khi đang vận chuyển giữa các trung tâm xử lý đơn hàng SFN. Để đảm bảo đã thực hiện đơn hàng của khách hàng trong thời gian này, SFN tự động thực hiện đơn hàng mới bằng cách sử dụng sản phẩm được lưu trữ trong tổng kho cho các trung tâm xử lý đơn hàng.

Việc theo dõi những địa điểm này rất quan trọng đối với ảnh hưởng thuế lên hàng trong kho được phân phối và nơi cửa hàng của bạn có mối liên hệ tại Hoa Kỳ. Tìm hiểu thêm về Nghĩa vụ thuế tại Hoa Kỳ.

Chuẩn bị sản phẩm để đạt kết quả tốt nhất

Mặc dù không có yêu cầu lượng hàng trong kho tối thiểu để sử dụng SFN, bạn cần gửi cho SFN một lượng sản phẩm đủ để phân phối số lượng thích hợp tại tất cả trung tâm xử lý đơn hàng SFN. Việc phân phối này trên mạng lưới cho phép SFN cung cấp dịch vụ giao hàng trong 2 ngày cho nhiều khách hàng hơn. Nếu mức hàng lưu kho của sản phẩm cụ thể quá thấp để hỗ trợ quá trình thực hiện từ nhiều trung tâm xử lý đơn hàng SFN, SFN sẽ lưu trữ sản phẩm tại ít địa điểm hơn và giới hạn tần suất phân phối lại sản phẩm.

Bạn nên tách sản phẩm thành ít nhất 4 hộp để phân phối lại một cách tối ưu. Việc tách sản phẩm theo hộp cho phép trung tâm xử lý đơn hàng liên kết để cân bằng sản phẩm giữa nhiều khu vực dễ dàng hơn.

Ví dụ

Trong ví dụ này, với tư cách thương nhân, bạn tạo một đợt chuyển hàng nội địa cho 2 SKU và 100 đơn vị, hoặc 50 cho mỗi SKU. Bạn đóng gói SKU và các đơn vị thành 5 hộp. Mỗi hộp chứa 2 SKU và 20 đơn vị. Vì có 5 hộp, trung tâm xử lý đơn hàng có thể chuyển tiếp đến các trung tâm xử lý đơn hàng khác một cách hiệu quả hơn, giúp rút ngắn thời gian tiếp nhận đợt chuyển hàng nội địa và thời gian giao hàng ngắn hơn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí