Cân bằng hàng trong kho trong Mạng lưới giao hàng Shopify

Cân bằng hàng trong kho là việc phân phối sản phẩm khắp các trung tâm xử lý đơn hàng của Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN). Khi bạn gửi hàng trong kho đến SFN, nhân viên SFN sẽ tự động phân phối và lưu trữ sản phẩm gần với khách hàng để cho phép giao hàng nhanh chóng. Cân bằng hàng trong kho cho phép bạn hiển thị cam kết giao hàng chính xác với hầu hết khách hàng tại Hoa Kỳ khi thanh toán. Chi phí cân bằng hàng trong kho được tính trong hóa đơn SFN hằng tháng.

SFN sử dụng mô hình dự báo để xác định cách tốt nhất để phân phối hàng trong kho khắp các trung tâm xử lý đơn hàng SFN. Khi tham gia SFN, bạn được chỉ định một tổng kho cho các trung tâm xử lý đơn hàng để gửi tất cả hàng trong kho. Sau khi nhân viên SFN xử lý hàng trong kho của bạn tại tổng kho, sản phẩm của bạn được phân phối liên tục trên mạng lưới các trung tâm xử lý đơn hàng của SFN.

Truy cập vào đợt chuyển nội bộ của SFN

Bạn có thể xem sản phẩm đang được phân phối đến một địa điểm trong ứng dụng SFN. Số lượng mặt hàng Sắp tới của bạn bao gồm Đợt chuyển nội bộ, tức là trong kho sắp đến trung tâm thực hiện đơn hàng SFN để cân bằng hàng tồn kho.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
  2. Trong mục Tổng quan về hàng trong kho, nhấp vào mũi tên xuống trong mục Phân phối đối với một địa điểm để xem danh sách sản phẩm được phân phối.
  3. Nếu bạn muốn xem số lượng phân phối của một mặt hàng trong kho duy nhất, nhấp vào mặt hàng trong kho. Số lượng được phân phối có trong mục Đợt chuyển nội bộ.
  4. Không bắt buộc: Bạn có thể nhấp vào Tất cả địa điểm và chọn một địa điểm để lọc số lượng cho địa điểm đó.

Để biết thông tin về nơi lưu trữ hàng trong kho, bạn có thể truy cập trạng thái hàng trong kho trong ứng dụng SFN.

Những lưu ý khi cân bằng hàng trong kho

Sản phẩm của bạn tạm thời không còn hàng để bán khi đang vận chuyển giữa các trung tâm xử lý đơn hàng SFN. Để đảm bảo đã thực hiện đơn hàng của khách hàng trong thời gian này, SFN tự động thực hiện đơn hàng mới bằng cách sử dụng sản phẩm được lưu trữ trong tổng kho cho các trung tâm xử lý đơn hàng.

Mặc dù không có yêu cầu lượng hàng trong kho tối thiểu để sử dụng SFN, bạn cần gửi cho SFN một lượng sản phẩm đủ để phân phối số lượng thích hợp tại tất cả trung tâm xử lý đơn hàng SFN. Việc phân phối này trên mạng lưới cho phép SFN cung cấp dịch vụ giao hàng trong 2 ngày cho nhiều khách hàng hơn. Nếu mức hàng lưu kho của sản phẩm cụ thể quá thấp để hỗ trợ quá trình thực hiện từ nhiều trung tâm xử lý đơn hàng SFN, SFN sẽ lưu trữ sản phẩm tại ít địa điểm hơn và giới hạn tần suất phân phối lại sản phẩm.

Việc theo dõi những địa điểm này rất quan trọng đối với ảnh hưởng thuế lên hàng trong kho được phân phối và nơi cửa hàng của bạn có mối liên hệ tại Hoa Kỳ. Tìm hiểu thêm về Nghĩa vụ thuế tại Hoa Kỳ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí