Các đợt chuyển về của Mạng lưới giao hàng Shopify

Bạn có thể theo dõi hàng trong kho bạn gửi đến Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) qua các đợt chuyển về.

Sử dụng quy trình sau để đảm bảo hàng trong kho của bạn được SFN tiếp nhận đúng cách:

  1. Thêm chi tiết sản phẩm cần thiết.
  2. Xác nhận rằng bạn đáp ứng các yêu cầu đối với đợt chuyển hàng.
  3. Tạo đợt chuyển về.
  4. Đóng gói và dán nhãn các mặt hàng cho đợt chuyển về theo thông số kỹ thuậthướng dẫn mã vạch của SFN.
  5. Theo dõi và quản lý các đợt chuyển về.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí