Đợt chuyển hàng nội địa của Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN)

Bạn có thể theo dõi hàng trong kho bạn gửi đến Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) qua các đợt chuyển hàng nội địa. Bằng tính năng chuyển hàng nội địa, bạn có thể chọn mẫu mã sản phẩm và chuyển mẫu mã sản phẩm từ nơi này sang nơi khác để lưu kho.

Sử dụng quy trình sau để đảm bảo hàng trong kho của bạn được SFN tiếp nhận đúng cách:

  1. Thêm chi tiết sản phẩm cần thiết.
  2. Xác nhận rằng bạn đáp ứng các yêu cầu đối với đợt chuyển hàng.
  3. Tạo đợt chuyển về.
  4. Đóng gói và dán nhãn các mặt hàng cho đợt chuyển hàng nội địa theo thông số kỹ thuật và làm theo nguyên tắc mã vạch của SFN.
  5. Theo dõi và quản lý các đợt chuyển về.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí