Danh sách kiểm tra khi gửi sản phẩm đến Mạng lưới giao hàng Shopify

Khi gửi hàng trong kho đến Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN), bạn cần chuẩn bị và đóng gói sản phẩm theo yêu cầu của SFN. Bài viết này cung cấp danh sách kiểm tra tất cả các bước cần thực hiện để chuẩn bị, đóng gói và vận chuyển sản phẩm đến SFN.

Bạn có thể in danh sách kiểm tra này để tham khảo trong suốt quá trình thiết lập hoặc chia sẻ danh sách kiểm tra này với bất cứ ai chuẩn bị và đóng gói sản phẩm cho bạn.

Nếu lô hàng không tuân thủ các yêu cầu của SFN, lô hàng có thể bị từ chối tại trung tâm xử lý đơn hàng SFN hoặc phát sinh chi phí xử lý bổ sung. Tìm hiểu thêm về việc trì hoãn và không tuân thủ các chuyến chuyển về.

Bước 1: Định cấu hình sản phẩm trên trang quản trị Shopify

Trước khi bắt đầu đóng gói sản phẩm, đảm bảo rằng SFN hỗ trợ từng sản phẩm và có các thông tin chi tiết sau về sản phẩm trong trang quản trị Shopify.

Bước 2: Chuẩn bị sản phẩm

Làm theo các bước sau để đảm bảo mỗi sản phẩm được đóng gói an toàn và sẵn sàng vận chuyển.

Bước 3: In và dán mã vạch duy nhất vào từng sản phẩm

Đảm bảo bạn gắn mã vạch vào từng sản phẩm theo các yêu cầu sau. SFN yêu cầu mã vạch để nhận sản phẩm một cách chính xác.

Bước 4: Đóng gói sản phẩm

Làm theo các bước sau để sắp xếp và đóng gói sản phẩm trước khi vận chuyển.

Đóng gói sản phẩm vào các hộp

Đóng hộp vào pa-lốp

Bước 5: Tạo đợt chuyển hàng nội địa trong ứng dụng SFN

Làm theo các bước sau để thông báo cho SFN về lô hàng sắp tới của bạn.

Bước 6: In và dán nhãn mã vạch, nhãn nội dung hộp

Làm theo các bước sau để gắn nhãn mã vạch và nhãn nội dung hộp vào tất cả các hộp và pa-lét trong lô hàng của bạn. Nhãn sản phẩm và nhãn nội dung hộp cho phép SFN nhanh chóng nhận và lưu trữ sản phẩm của bạn.

Bước 7: Vận chuyển sản phẩm

Bạn có thể vận chuyển sản phẩm bằng Small Parcel hoặc Bằng dịch vụ Vận chuyển hàng hóa. Small Parcel vận chuyển từng hộp riêng bằng hãng vận chuyển như UPS, FedEX và DHL. Vận chuyển vận chuyển bộ sưu tập các hộp trong pa-lốp hoặc bằng cách vận chuyển container.

Vận chuyển sản phẩm bằng Small Parcel

Vận chuyển sản phẩm bằng dịch vụ giao vận

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí