Quản lý các đợt chuyển về trong Mạng lưới giao hàng Shopify

Sau khi tạo đợt chuyển về trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN), bạn cần chỉnh sửa đợt chuyển để thêm thông tin theo dõi và thời gian đến dự kiến.

Trang Tổng quan của ứng dụng SFN có mục Các đợt chuyển về có hoạt động gần đây tóm tắt trạng thái và thời điểm đến của các đợt chuyển về gần nhất.

Thêm thông tin theo dõi và thời gian đến dự kiến

Bạn có thể thêm mã theo dõi vào đợt chuyển về đã gửi trong ứng dụng SFN. Nếu đơn vị cung ứng gửi trực tiếp đợt chuyển đến trung tâm xử lý đơn hàng, hãy liên hệ với họ để biết mã theo dõi. Nếu không có mã theo dõi, bạn phải thêm thông tin theo dõi khác:

 • Nếu lô hàng của bạn là hàng lẻ không đầy xe tải (LTL), hãy thêm một mã số PRO, đây là số có chín chữ số dùng để nhận dạng hóa đơn vận chuyển.
 • Nếu lô hàng của bạn là hàng giao nguyên xe tải (FTL), hãy thêm vận đơn đường biển (BOL).

Mã theo dõi hoặc thông tin theo dõi sẽ xuất hiện trên trang của từng chuyến chuyển về. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin theo dõi sau khi lưu.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng, sau đó nhấp vào Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Trong mục Tác vụ, nhấp vào Thêm thông tin theo dõi vào đợt chuyển về. 2. Trong đợt chuyển về mà bạn muốn thêm thông tin theo dõi, nhấp vào Thêm thông tin theo dõi. 3. Chọn lô hàng của bạn là Giao nhận (LTL hoặc FTL) hay Hãng vận chuyển tiêu chuẩn. 4. Nhấp vào Chọn ngày đến và chọn ngày đến dự kiến của đợt chuyển về tại trung tâm xử lý đơn hàng. 5. Nhập số theo dõi, mã số PRO hoặc BOL. 6. Nhấp vào Dịch vụ, rồi chọn hãng vận chuyển. Nếu hãng vận chuyển của bạn không có trong danh sách, chọn Khác, nhập tên dịch vụ rồi nhập URL theo dõi. 7. Không bắt buộc: Nếu vận chuyển hàng trong nhiều hộp, nhập mã theo dõi bổ sung vào ô Thông tin theo dõi bổ sung. 8. Nhấp vào Lưu.

Xem xét các sự cố về đợt chuyển hàng nội địa

Bạn có thể kiểm tra xem đợt chuyển hàng nội địa có bị gắn cờ là có sự cố trong Ứng dụng SFN hay không. SFN có thể đánh dấu đợt chuyển hàng nội địa là có sự cố vì những lý do được nêu dưới đây.

<!--- ---> <!---- --->

Bảng thuần
Lý do Lý do chi tiết Độ phân giải
Missing barcodes Products arrive at the warehouse with barcodes that are missing, damaged, covered, or unsupported.
 • Review images of the product and select the correct product or mark that it's not your product.
 • Warehouse associates will relabel the product for an additional fee.
Đơn vị bị hư hại Sản phẩm đến nhà kho trong tình trạng bị hư hại hoặc bị coi là không bán được.
 • Xem lại hình ảnh sản phẩm và cách xử lý hư hại nếu hư hại do Shopify Logistics gây ra hoặc trước khi đợt chuyển hàng nội địa đến trung tâm xử lý đơn hàng
 • Nếu hư hại do Shopify Logistics gây ra, sẽ có khoản bồi hoàn cho sản phẩm bị hư hại.
Short shipped boxes Fewer boxes arrived at the fulfillment center than expected.
 • Shopify will notify that an inbound is short shipped.
 • If you determine this is in error, submit a dispute.
 • If cause was SFN, reimbursement will be provided.
<!---

Resolving or disputing an inbound issue

If an inbound needs your involvement it will be highlighted in your Tasks on the Inbound section of your SFN App.

Steps:

 1. On the transfer with an issue, click resolve issue.
 2. You can click View issue to see more details.
 3. Click resolve or dispute issue.
  • Resolving the issue will mark the inbound as resolved.
  • Disputing the issue will open a ticket with SFN Support.

If you are not satisfied with the inbound issue or how it has been resolved you can dispute an issue. This will open a ticket with the SFN Support team to review the situation. Wait for their reply about whether the issue is able to be disputed or not. More information about the situation might be requested.

After an inbound is resolved or the dispute is resolved the inventory will be available for sale. --->

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí