Quản lý các đợt chuyển về trong Mạng lưới giao hàng Shopify

Sau khi tạo đợt chuyển về trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN), bạn cần chỉnh sửa đợt chuyển để thêm thông tin theo dõi và thời gian đến dự kiến. Bạn cũng có thể vô hiệu bất kỳ đợt chuyển nào chưa đến trung tâm xử lý đơn hàng.

Trang Tổng quan của ứng dụng SFN có mục Các đợt chuyển về có hoạt động gần đây tóm tắt trạng thái và thời điểm đến của các đợt chuyển về gần nhất.

Thêm thông tin theo dõi và thời gian đến dự kiến

Bạn có thể thêm mã theo dõi vào đợt chuyển về đã gửi trong ứng dụng SFN. Nếu đơn vị cung ứng gửi trực tiếp đợt chuyển đến trung tâm xử lý đơn hàng, hãy liên hệ với họ để biết mã theo dõi. Nếu không có mã theo dõi, bạn phải thêm thông tin theo dõi khác:

  • Nếu lô hàng của bạn là hàng lẻ không đầy xe tải (LTL), hãy thêm một mã số PRO, đây là số có chín chữ số dùng để nhận dạng hóa đơn vận chuyển.
  • Nếu lô hàng của bạn là hàng giao nguyên xe tải (FTL), hãy thêm vận đơn đường biển (BOL).

Mã theo dõi hoặc thông tin theo dõi sẽ xuất hiện trên trang của từng chuyến chuyển về. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin theo dõi sau khi lưu.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng, sau đó nhấp vào Mạng lưới giao hàng Shopify.
  2. Trong mục Tác vụ, nhấp vào Thêm thông tin theo dõi vào đợt chuyển về. 2. Trong đợt chuyển về mà bạn muốn thêm thông tin theo dõi, nhấp vào Thêm thông tin theo dõi. 3. Chọn lô hàng của bạn là Giao nhận (LTL hoặc FTL) hay Hãng vận chuyển tiêu chuẩn. 4. Nhấp vào Chọn ngày đến và chọn ngày đến dự kiến của đợt chuyển về tại trung tâm xử lý đơn hàng. 5. Nhập số theo dõi, mã số PRO hoặc BOL. 6. Nhấp vào Dịch vụ, rồi chọn hãng vận chuyển. Nếu hãng vận chuyển của bạn không có trong danh sách, chọn Khác, nhập tên dịch vụ rồi nhập URL theo dõi. 7. Không bắt buộc: Nếu vận chuyển hàng trong nhiều hộp, nhập mã theo dõi bổ sung vào ô Thông tin theo dõi bổ sung. 8. Nhấp vào Lưu.

Hủy đợt chuyển về

Bạn có thể hủy đợt chuyển về trong ứng dụng SFN miễn là đợt chuyển chưa đến trung tâm xử lý đơn hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt >Ứng dụng và kênh bán hàng
  2. Nhấp vào Mạng lưới giao hàng Shopify.
  3. Nhấp vào Inbound transfers (Đợt chuyển về) và mở đợt chuyển đã gửi.
  4. Nhấp vào More options (Tùy chọn khác) > Void (Hủy).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí