Zarządzanie transferami przychodzącymi w Sieci realizacji Shopify

Po utworzeniu transferu przychodzącego w aplikacji Sieć realizacji Shopify musisz edytować transfer, aby uwzględnić informacje o śledzeniu i przewidywany czas przybycia. Możesz również unieważnić transfer, który nie dotarł do centrum realizacji.

Dodaj informacje o śledzeniu i szacowany czas przybycia

Możesz dodać numer śledzenia do przesłanego transferu przychodzącego w aplikacji SFN. Jeśli Twój dostawca wysyła transfer bezpośrednio do centrum realizacji, skontaktuj się z nim, aby uzyskać numer śledzenia. Jeśli nie masz numeru śledzenia, musisz dodać inne informacje o śledzeniu:

 • Jeśli Twoja przesyłka jest mniejsza niż pełna ładowność ciężarówki (LTL), dodaj numer PRO, który jest 9-cyfrowym numerem używanym do identyfikacji rachunku za przewóz.
 • Jeśli Twoja przesyłka odpowiada pełnej ładowności ciężarówki (FTL), dodaj list przewozowy (BOL).

Numer śledzenia lub informacje pojawiają się na stronie indywidualnego transferu przychodzącego. Po zapisaniu informacji o śledzeniu można je edytować.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Aplikacje > Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij Transfery przychodzące i otwórz przesłany transfer.
 3. Kliknij opcję Dodaj śledzenie.
 4. Określ, czy Twoja przesyłka to Fracht (LTL lub FTL), czy przewoźnik standardowy.
 5. Kliknij opcję Wybierz datę przybycia i wybierz oczekiwaną datę przybycia transferu przychodzącego do centrum realizacji.
 6. Wprowadź numer śledzenia, numer PRO lub BOL.
 7. W menu rozwijanym Usługi wybierz swojego przewoźnika. Jeśli Twój przewoźnik nie jest wymieniony na liście, wybierz opcję Inny, wprowadź nazwę usługi, a następnie wprowadź URL śledzenia.
 8. Opcjonalnie: Jeśli Twoje produkty są wysyłane w więcej niż jednym pudełku, wprowadź dodatkowe numery śledzenia jako dodatkowe informacje o śledzeniu.
 9. Kliknij opcję Zapisz.

Unieważnij transfer przychodzący

Dopóki transfer nie dojedzie do centrum realizacji, możesz unieważnić transfer przychodzący w aplikacji SFN.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij Transfery przychodzące i otwórz przesłany transfer.
 3. Kliknij Więcej opcji > Unieważnij.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo