Zarządzanie transferami przychodzącymi w Sieci realizacji Shopify

Po utworzeniu transferu przychodzącego w aplikacji Sieć realizacji Shopify musisz edytować transfer, aby uwzględnić informacje o śledzeniu i przewidywany czas przybycia.

Strona Przegląd aplikacji SFN zawiera sekcję Transfery przychodzące z ostatnią aktywnością, która podsumowuje status i nadejście najnowszych transferów przychodzących.

Dodaj informacje o śledzeniu i szacowany czas przybycia

Możesz dodać numer śledzenia do przesłanego transferu przychodzącego w aplikacji SFN. Jeśli Twój dostawca wysyła transfer bezpośrednio do centrum realizacji, skontaktuj się z nim, aby uzyskać numer śledzenia. Jeśli nie masz numeru śledzenia, musisz dodać inne informacje o śledzeniu:

 • Jeśli Twoja przesyłka jest mniejsza niż pełna ładowność ciężarówki (LTL), dodaj numer PRO, który jest 9-cyfrowym numerem używanym do identyfikacji rachunku za przewóz.
 • Jeśli Twoja przesyłka odpowiada pełnej ładowności ciężarówki (FTL), dodaj list przewozowy (BOL).

Numer śledzenia lub informacje pojawiają się na stronie indywidualnego transferu przychodzącego. Po zapisaniu informacji o śledzeniu można je edytować.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
 2. W sekcji Zadania kliknij opcję Dodaj informacje o śledzeniu do transferu przychodzącego. 2. W transferze przychodzącym, do którego chcesz dodać śledzenie, kliknij opcję Dodaj śledzenie. 3. Określ, czy Twoja przesyłka jest wysyłana Frachtem (LTL lub FTL) czy w ramach usługi oferowanej przez Przewoźnika standardowego. 4. Kliknij opcję Wybierz datę przybycia, a następnie wybierz datę, w której transfer przychodzący ma dotrzeć do centrum realizacji. 5. Wprowadź numer śledzenia, numer PRO lub BOL. 6. Kliknij Usługi, a następnie wybierz przewoźnika. Jeśli Twój przewoźnik nie jest wymieniony na liście, wybierz opcję Inny, wprowadź nazwę usługi, a następnie wpisz URL śledzenia. 7. Opcjonalnie: Jeśli Twoje produkty są wysyłane w więcej niż jednym opakowaniu, wprowadź dodatkowe numery śledzenia w polu Dodatkowe informacje o śledzeniu. 8. Kliknij opcję Zapisz.

Problemy dotyczące transferu przychodzącego

Możesz sprawdzić, czy w aplikacji SFN transfer przychodzący jest oznaczony flagą sygnalizującą problem. SFN może oznaczyć transfer przychodzący w ten sposób w przypadkach opisanych poniżej.

<!--- ---> <!---- --->

Zwykła tabela
Powód Dokładne uzasadnienie Rozdzielczość
Missing barcodes Products arrive at the warehouse with barcodes that are missing, damaged, covered, or unsupported.
 • Review images of the product and select the correct product or mark that it's not your product.
 • Warehouse associates will relabel the product for an additional fee.
Uszkodzone towary Produkty dostarczone do magazynu są uszkodzone lub ich stan uniemożliwia sprzedaż.
 • Przejrzyj obrazy produktu w celu ustalenia, czy za uszkodzenie odpowiada logistyka firmy Shopify, czy też doszło do niego przed przybyciem transferu przychodzącego do centrum realizacji
 • Jeśli za uszkodzenie odpowiada logistyka firmy Shopify, nastąpi zwrot kosztów.
Short shipped boxes Fewer boxes arrived at the fulfillment center than expected.
 • Shopify will notify that an inbound is short shipped.
 • If you determine this is in error, submit a dispute.
 • If cause was SFN, reimbursement will be provided.
<!---

Resolving or disputing an inbound issue

If an inbound needs your involvement it will be highlighted in your Tasks on the Inbound section of your SFN App.

Steps:

 1. On the transfer with an issue, click resolve issue.
 2. You can click View issue to see more details.
 3. Click resolve or dispute issue.
  • Resolving the issue will mark the inbound as resolved.
  • Disputing the issue will open a ticket with SFN Support.

If you are not satisfied with the inbound issue or how it has been resolved you can dispute an issue. This will open a ticket with the SFN Support team to review the situation. Wait for their reply about whether the issue is able to be disputed or not. More information about the situation might be requested.

After an inbound is resolved or the dispute is resolved the inventory will be available for sale. --->

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo