Zarządzanie transferami przychodzącymi w Sieci realizacji Shopify

Po utworzeniu transferu przychodzącego w aplikacji Sieć realizacji Shopify musisz edytować transfer, aby uwzględnić informacje o śledzeniu i przewidywany czas przybycia. Możesz również unieważnić transfer, który nie dotarł do centrum realizacji.

Strona Przegląd aplikacji SFN zawiera sekcję Transfery przychodzące z ostatnią aktywnością, która podsumowuje status i nadejście najnowszych transferów przychodzących.

Dodaj informacje o śledzeniu i szacowany czas przybycia

Możesz dodać numer śledzenia do przesłanego transferu przychodzącego w aplikacji SFN. Jeśli Twój dostawca wysyła transfer bezpośrednio do centrum realizacji, skontaktuj się z nim, aby uzyskać numer śledzenia. Jeśli nie masz numeru śledzenia, musisz dodać inne informacje o śledzeniu:

  • Jeśli Twoja przesyłka jest mniejsza niż pełna ładowność ciężarówki (LTL), dodaj numer PRO, który jest 9-cyfrowym numerem używanym do identyfikacji rachunku za przewóz.
  • Jeśli Twoja przesyłka odpowiada pełnej ładowności ciężarówki (FTL), dodaj list przewozowy (BOL).

Numer śledzenia lub informacje pojawiają się na stronie indywidualnego transferu przychodzącego. Po zapisaniu informacji o śledzeniu można je edytować.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
  2. W sekcji Zadania kliknij opcję Dodaj informacje o śledzeniu do transferu przychodzącego. 2. W transferze przychodzącym, do którego chcesz dodać śledzenie, kliknij opcję Dodaj śledzenie. 3. Określ, czy Twoja przesyłka jest wysyłana Frachtem (LTL lub FTL) czy w ramach usługi oferowanej przez Przewoźnika standardowego. 4. Kliknij opcję Wybierz datę przybycia, a następnie wybierz datę, w której transfer przychodzący ma dotrzeć do centrum realizacji. 5. Wprowadź numer śledzenia, numer PRO lub BOL. 6. Kliknij Usługi, a następnie wybierz przewoźnika. Jeśli Twój przewoźnik nie jest wymieniony na liście, wybierz opcję Inny, wprowadź nazwę usługi, a następnie wpisz URL śledzenia. 7. Opcjonalnie: Jeśli Twoje produkty są wysyłane w więcej niż jednym opakowaniu, wprowadź dodatkowe numery śledzenia w polu Dodatkowe informacje o śledzeniu. 8. Kliknij opcję Zapisz.

Unieważnij transfer przychodzący

Dopóki transfer nie dojedzie do centrum realizacji, możesz unieważnić transfer przychodzący w aplikacji SFN.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
  2. Kliknij Sieć realizacji Shopify.
  3. Kliknij Transfery przychodzące i otwórz przesłany transfer.
  4. Kliknij Więcej opcji > Unieważnij.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo