Tworzenie transferu przychodzącego w Sieci realizacji Shopify

Po dodaniu niezbędnych szczegółów produktu i potwierdzeniu, że spełniasz wymagania dotyczące transferu, wykonaj następujące kroki, aby rozpocząć przychodzący transfer zapasów do jednego z centrów realizacji Shopify.

Pamiętaj, aby dodać informacje o śledzeniu podczas tworzenia transferu. Jeśli nie masz informacji o śledzeniu podczas tworzenia transferu, po uzyskaniu tych informacji, edytuj transfer i dodaj informacje. Możesz ponieść dodatkowe koszty przetwarzania, jeśli przesyłka dotrze do magazynu Sieci realizacji Shopify bez śledzenia informacji.

Możesz naraz przenieść do 500 pozycji pojedynczych.

Dodanie wariantu, który nie został wysłany do Sieci realizacji Shopify powoduje wyświetlenie tagu New w transferze przychodzącym. Po przesłaniu transferu przychodzącego z nowymi wariantami musisz potwierdzić, że nowe warianty kwalifikują się do Sieci realizacji Shopify. Jeśli wysyłasz warianty, które nie kwalifikują się do Sieci realizacji Shopify możesz zostać obciążony(-a) opłatami z tytułu zwrotu do nadawcy.

Utwórz transfer przychodzący

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
  2. Kliknij kartę Transfery przychodzące.

  3. Kliknij opcję Utwórz transfer przychodzący.

  4. Wybierz miejsce nadania transferu. Może to być jedna z Twoich lokalizacji lub lokalizacja dostawcy.

  5. Opcjonalnie: aby nie zmieniać poziomów zapasów adresu miejsca nadania, odznacz opcję Odejmij pozycje z zapasów tej lokalizacji.

  6. Wybierz miejsce docelowe transferu.

  7. Dodaj produkty, wykonując jedną z następujących czynności: - Jeśli chcesz wybrać produkty, które chcesz dodać, kliknij opcję Dodaj produkty, wybierz produkty, a następnie kliknij opcję Dodaj do transferu przychodzącego.

    • Jeśli chcesz załadować plik CSV, aby dodać produkty, kliknij opcję Importuj z CSV, kliknij Dodaj plik, wybierz plik, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij Importuj plik. Dowiedz się więcej o tworzeniu pliku CSV dla transferów przychodzących.
  8. Kliknij Prześlij transfer przychodzący.

  9. Jeśli żaden z Twoich produktów nie został wcześniej wysłany do Sieci realizacji Shopify, zaznacz pole wyboru w oknie dialogowym Potwierdź, że Twoje produkty spełniają wymogi, po czym kliknij Potwierdź i prześlij.

Następnie spakuj i oznacz etykietą swój transfer przychodzący.

Dodaj dostawcę

Zamiast wybierać jedną z własnych lokalizacji jako miejsce nadania transferu, możesz utworzyć profile dostawców, aby użyć ich jako miejsc nadania. Po utworzeniu dostawcy możesz wybrać tego dostawcę w miejscu nadania dla przyszłych transferów.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
  2. Kliknij kartę Transfery przychodzące.

  3. Kliknij opcję Utwórz transfer przychodzący.

  4. W rozwijalnym menu Miejsce nadania kliknij Dodaj dostawcę i dodaj dane dostawcy.

  5. Kliknij opcję Zapisz dostawcę.

Edytuj ilości transferu przychodzącego

Jeśli Twój transfer przychodzący ma status Wersja robocza, Przesłano lub W drodze, możesz edytować ilość swoich pozycji.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
  2. Kliknij kartę Transfery przychodzące.

  3. Kliknij transfer przychodzący, który chcesz edytować.

  4. W kolumnie Ilość transferu dla pozycji wprowadź nową ilość, którą ma otrzymać centrum realizacji.

  5. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj zakres ilości do ilości przychodzących

Jeśli ilość dla wariantu w transferze przychodzącym nie pasuje do ilości otrzymanej przez centrum realizacji, transfer przychodzący przechodzi do stanu audytu. Jeśli nie będzie można znaleźć odpowiedniego wyjaśnienia, zespół pomocy technicznej skontaktuje się z Tobą w sprawie tej różnicy.

Aby uniknąć ustawienia tego statusu audytu w przypadku niewielkiego marginesu błędu, do transferu przychodzącego możesz dodać zakres wyrażony procentach. Jeśli otrzymane ilości mieszczą się w tym zakresie, dla transferu nie jest ustawiany status audytu, a zapasy są przyjmowane w standardowy sposób.

Załóżmy na przykład, że transfer przychodzący ma dwa warianty, jeden z ilością 100 i jeden z ilością 200. Następnie ustaw zakres ilości 10% w transferze przychodzącym. Wariant o ilości 100 nie uruchomi audytu, jeśli centrum realizacji liczy w dowolnym miejscu od 90 do 110 jednostek. Wariant o ilości 200 nie uruchomi audytu, jeśli centrum realizacji liczy w dowolnym miejscu od 180 do 220.

Domyślnie zakres ilości transferu przychodzącego jest ustawiony na 0%. Możesz edytować zakres ilości transferu przychodzącego, który ma status Wersja robocza, Przesłano lub W drodze. Maksymalny zakres ilości, który możesz ustawić, to 20%.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
  2. Kliknij kartę Transfery przychodzące.

  3. Kliknij transfer przychodzący, który chcesz edytować, lub opcję Utwórz transfer przychodzący, aby rozpocząć nowy transfer.

  4. W sekcji Zakres ilości kliknij opcję Edytuj.

  5. W sekcji Zakres dla wariantu wprowadź kwotę procentową, a następnie kliknij opcję Zapisz.

  6. Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj dane dostawcy

Możesz edytować dane dostawcy, dodając dostawcę do nowego transferu przychodzącego, a następnie zmieniając dane dostawcy. Możesz usunąć nowy transfer lub kontynuować tworzenie nowego transferu przychodzącego.

Po przesłaniu transferu adres dostawcy nie może być edytowany i nie ulega zmianie, jeśli edytujesz ten adres w innym transferze.

Zmiana nazwy dostawcy spowoduje zmianę nazwy dostawcy we wszystkich istniejących transferach.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
  2. Kliknij kartę Transfery przychodzące.

  3. Kliknij opcję Utwórz transfer przychodzący.

  4. W rozwijalnym menu Miejsce nadania wybierz dostawcę.

  5. Kliknij Wyświetl szczegóły dostawcy > Edytuj.

  6. Wprowadź zmiany, a następnie kliknij opcję Zapisz dostawcę.

Utwórz plik CSV dla transferów przychodzących

Możesz utworzyć plik CSV, aby zaimportować produkty do transferu przychodzącego, pobierając wstępnie sformatowany szablon CSV z aplikacji SFN lub tworząc go ręcznie za pomocą programu arkusza kalkulacyjnego.

Pobierz plik CSV szablonu

Plik CSV szablonu zawiera wszystkie produkty, które kwalifikują się do Sieci realizacji Shopify. Zapasy każdego produktu mają domyślną wartość 0.

Po pobraniu szablonu edytuj zapasy, które chcesz uwzględnić w transferze. Produkty z zapasami 0 w pliku CSV nie zostaną dodane do transferu przychodzącego.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
  2. Kliknij kartę Transfery przychodzące.

  3. Kliknij opcję Utwórz transfer przychodzący.

  4. Kliknij opcję Importuj z pliku CSV, a następnie opcję Pobierz wstępnie sformatowany szablon CSV.

Utwórz plik CSV ręcznie

Możesz utworzyć plik CSV za pomocą programu arkusza kalkulacyjnego, np. Arkusze Google. Plik wymaga jedynie nagłówków SKU i Quantity. Dla każdego wiersza po nagłówkach dodaj SKU i zapasy produktu, który chcesz dodać do transferu zapasów. Wszystkie jednostki SKU muszą odnosić się do produktów kwalifikujących się do Sieci realizacji Shopify. Po dodaniu produktów nie zapomnij zapisać pliku arkusza kalkulacyjnego jako pliku CSV.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo