Tworzenie transferu przychodzącego w Sieci realizacji Shopify

Po dodaniu niezbędnych szczegółów produktu i potwierdzeniu, że spełniasz wymagania dotyczące transferu, wykonaj poniższe kroki, aby rozpocząć przychodzący transfer zapasów do centrum realizacji Sieci realizacji Shopify (SFN). Możesz naraz przenieść do 500 pozycji pojedynczych.

Pamiętaj, aby dodać informacje o śledzeniu podczas tworzenia transferu. Jeśli nie masz jeszcze informacji o śledzeniu podczas tworzenia transferu, dodaj informacje o śledzeniu do transferu, gdy je uzyskasz.

Dodanie wariantu, który nie został wysłany do SFN powoduje wyświetlenie tagu New w transferze przychodzącym. Po przesłaniu transferu przychodzącego z nowymi wariantami musisz potwierdzić, że nowe warianty kwalifikują się do SFN. Jeśli wysyłasz warianty, które nie kwalifikują się do SFN, możesz zostać obciążony(-a) opłatami z tytułu zwrotu do nadawcy.

Utwórz transfer przychodzący dla SFN

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij kartę Transfery przychodzące.

 3. Kliknij opcję Utwórz transfer przychodzący.

 4. Wybierz produkty, które chcesz wysłać do SFN.

  1. Wybierz miejsce, z którego wysyłane są Twoje produkty.
  2. Opcjonalnie: Odznacz pole wyboru Odejmij ilość z zapasów tej lokalizacji, jeśli nie chcesz, aby ilość zapasów została zmieniona dla tej lokalizacji.
  3. Kliknij opcję Wybierz produkty, aby ręcznie wybrać produkty, które chcesz wysłać do SFN, lub kliknij opcję Importuj z CSV, aby importować plik CSV z produktami, które chcesz wysłać.
  4. Po wybraniu produktów wybierz ilość, którą chcesz wysłać.
  5. Kliknij Dalej.
 5. Potwierdź, że Twoje produkty mają etykiety z kodami kreskowymi.

  1. Jeśli Twoje produkty nie mają kodów kreskowych, kliknij opcję Produkty nie mają kodów kreskowych, a następnie kliknij opcję Pobierz etykiety z kodami kreskowymi. W przeciwnym razie kliknij opcję Produkty mają już kody kreskowe.
  2. Kliknij Dalej.
  3. Kliknij opcję Kontynuuj, aby potwierdzić produkty dla tego transferu. Po potwierdzeniu dodanie kolejnych produktów do tego transferu będzie niemożliwe.
 6. Przygotuj pudełka i etykiety

  1. W przypadku samodzielnego etykietowania potwierdź, w jaki sposób zostaną zapakowane Twoje pudełka. Pudełka można pakować z jednym kodem SKU na pudełko lub wieloma kodami SKU na pudełko
  2. W przypadku etykietowania samodzielnego umieść etykietę z zawartością pudełka na zewnętrznej stronie palety lub pudełka.
  3. Kliknij Dalej.
 7. Wprowadź dane wysyłki. Możesz wybrać opcję Mała paczka lub Fracht, a następnie wprowadzić dane wysyłki:

  • Opcja Mała paczka umożliwi Ci dostarczenie własnych etykiet lub zakup etykiet od Shopify.
  • Opcja Fracht pozwoli Ci wprowadzić dane przewoźnika lub zarezerwować fracht od Shopify.
 8. Jeśli rezerwujesz fracht z Shopify, pobierz i dołącz pojedynczą etykietę do każdej palety w przesyłce. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących etykiet paletowych.

 9. Kliknij Dalej, aby przejrzeć i przesłać transfer przychodzący.

 10. Kliknij przycisk Dalej, aby sfinalizować transfer przychodzący.

Statusy transferu przychodzącego

Sprawdzenie statusu transferu przychodzącego może pomóc Ci w ustaleniu, na jakim etapie procesu transferu przychodzącego jest Twoja przesyłka i czy zapasy są gotowe do realizacji.

Definicje statusów zapasów SFN
Status Definicja
W drodze Transfer przychodzący jest w trakcie wysyłki do centrum realizacji i jeszcze nie dotarł.
Dotarł(y) Transfer przychodzący dotarł do centrum realizacji i oczekuje na proces odbioru.
Przyjmowanie Centrum realizacji rozpoczęło skanowanie i przyjmowanie przesyłki transferu przychodzącego. Proces przyjmowania obejmuje akceptację i przetwarzanie wysyłki, a następnie magazynowanie zapasów z transferu.
Częściowo przyjęte Centrum realizacji otrzymało przesyłkę, ale nie przyjęło jeszcze wszystkich zapasów uwzględnionych w transferze.
Zakończ Proces przyjęcia w centrum realizacji został ukończony. Oznacza to, że wszystkie oczekiwane pozycje (lub więcej) zostały przyjęte lub że ostatnia przesyłka w ramach transferu została zamknięta ponad 30 dni temu.

Połącz swoje konta Shopify i Flexport

Możesz połączyć swoje konto Shopify z kontem Flexport, aby śledzić przesyłki frachtowe Flexport za pomocą aplikacji Shopify Fulfillment Network (SFN).

Kroki:

 1. Utwórz transfer przychodzący dla SFN.
 2. W sekcji Podaj szczegóły śledzenia wybierz opcję Fracht.
 3. W polu Dostawca usług frachtu wybierz opcję Flexport z menu rozwijanego.
 4. Po wybraniu aplikacji Flexport wykonaj kroki, które pojawiają się w sekcji Automatyczne śledzenie, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Dodaj dostawcę jako miejsce nadania

Zamiast wybierać jedną z własnych lokalizacji jako miejsce nadania transferu, możesz utworzyć profile dostawców, aby użyć ich jako miejsc nadania. Po utworzeniu dostawcy możesz wybrać tego dostawcę w miejscu nadania dla przyszłych transferów.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij kartę Transfery przychodzące.

 3. Kliknij opcję Utwórz transfer przychodzący.

 4. Na liście Miejsce nadania kliknij opcję Dodaj dostawcę, a następnie dodaj dane dostawcy.

 5. Kliknij opcję Zapisz dostawcę.

Edytuj ilości transferu przychodzącego

Jeśli transfer przychodzący ma status Wersja robocza, możesz edytować ilość pozycji. Transfery przychodzące, które zostały potwierdzone, nie mogą być edytowane. Jeśli chcesz zmienić informacje o transferze przychodzącym, który został już potwierdzony, musisz utworzyć nowy transfer przychodzący z prawidłowymi informacjami i etykietami.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij kartę Transfery przychodzące.

 3. Kliknij transfer przychodzący, który chcesz edytować.

 4. W kolumnie Ilość transferu dla pozycji wprowadź nową ilość, którą ma otrzymać centrum realizacji.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj próg przyjęcia do ilości przychodzących

Jeśli ilość dla wariantu w transferze przychodzącym nie pasuje do ilości otrzymanej przez centrum realizacji, transfer przychodzący przechodzi do stanu audytu. Jeśli nie będzie można znaleźć odpowiedniego wyjaśnienia, zespół pomocy technicznej skontaktuje się z Tobą w sprawie tej różnicy.

Aby uniknąć ustawienia tego statusu audytu w przypadku niewielkiego marginesu błędu, do transferu przychodzącego możesz dodać próg przyjęcia wyrażony w procentach. Jeśli otrzymane ilości mieszczą się w progu przyjęcia, dla transferu nie jest ustawiany status audytu, a zapasy przyjmowane są w standardowy sposób.

Na przykład, jeśli transfer przychodzący ma dwa warianty, jeden z ilością 100 i jeden z ilością 200, i ustawisz próg odbiorczy 10% w transferze przychodzącym, wydarzy się następująca sytuacja:

 • Wariant o ilości 100 nie spowoduje rozpoczęcia audytu, jeśli centrum realizacji zliczy w dowolnym miejscu od 90 do 110 jednostek.
 • Wariant o ilości 200 nie uruchomi audytu, jeśli centrum realizacji liczy w dowolnym miejscu od 180 do 220.

Domyślnie próg przyjęcia transferu przychodzącego jest ustawiony na 0%. Możesz edytować próg przyjęcia transferu przychodzącego, który ma status Wersja robocza, Przesłano lub W drodze. Maksymalny próg przyjęcia, który możesz ustawić, to 20%.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij kartę Transfery przychodzące.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij transfer przychodzący, który chcesz edytować.
  • Kliknij Utwórz transfer przychodzący, aby rozpocząć nowy transfer.
 4. W sekcji Próg przyjęcia kliknij opcję Edytuj.

 5. W sekcji Zakres dla wariantu wprowadź kwotę procentową, a następnie kliknij opcję Zapisz.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj dane dostawcy

Możesz edytować dane dostawcy, dodając dostawcę do nowego transferu przychodzącego, a następnie zmieniając dane dostawcy. Możesz usunąć nowy transfer lub kontynuować tworzenie nowego transferu przychodzącego.

Po przesłaniu transferu adres dostawcy nie może być edytowany i nie ulega zmianie, jeśli edytujesz ten adres w innym transferze.

Zmiana nazwy dostawcy spowoduje zmianę nazwy dostawcy we wszystkich istniejących transferach.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij kartę Transfery przychodzące.

 3. Kliknij opcję Utwórz transfer przychodzący.

 4. Z listy Miejsce nadania wybierz dostawcę.

 5. Kliknij Wyświetl szczegóły dostawcy > Edytuj.

 6. Wprowadź zmiany, a następnie kliknij opcję Zapisz dostawcę.

Planowanie dostawy do centrum realizacji SFN

Jeśli wysyłasz swoje produkty do SFN za pośrednictwem dostawcy usług frachtowych, musisz zaplanować termin dostawy, przesyłając wiadomość e-mail do centrum realizacji SFN co najmniej 24 godziny przed przybyciem. Adres e-mail i godziny dostawy dla centrum realizacji, możesz znaleźć w sekcji Transfer przychodzący w aplikacji SFN.

Ty lub Twój przewoźnik powinniście uwzględnić następujące informacje w wiadomości e-mail z prośbą o wyznaczenie terminu dostawy:

 • Nazwa Twojej firmy lub sklepu
 • Numer identyfikacyjny transferu przychodzącego
 • Proponowana data i godzina dostawy
 • Nazwa dostawcy usług frachtowych
 • Numer PRO
 • Numer listu przewozowego (BOL)
 • Dostawa z rozładunkiem, czy pozostawienie kontenera
 • Rodzaj produktu
 • Czy produkty znajdują się na paletach
 • Łączna liczba sztuk lub palet w przesyłkach
 • Lista pakunkowa jako załącznik do e-maila (jeśli jest dostępna)

Pracownicy SFN odpowiedzą na Twoją wiadomość e-mail, potwierdzając czas dostawy lub podając alternatywną datę i godzinę, jeśli dany termin jest niedostępny.

Utwórz plik CSV dla transferów przychodzących

Możesz utworzyć plik CSV, aby zaimportować produkty do transferu przychodzącego, ładując wstępnie sformatowany szablon CSV z aplikacji SFN lub tworząc plik CSV ręcznie za pomocą programu arkusza kalkulacyjnego.

Pobierz plik CSV szablonu

Plik CSV szablonu zawiera wszystkie produkty, które spełniają wymagania SFN. Zapasy każdego produktu mają domyślną wartość 0.

Po pobraniu szablonu edytuj zapasy, które chcesz uwzględnić w transferze. Produkty z zapasami 0 w pliku CSV nie zostaną dodane do transferu przychodzącego.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij kartę Transfery przychodzące.

 3. Kliknij opcję Utwórz transfer przychodzący.

 4. Kliknij opcję Importuj z pliku CSV, a następnie opcję Pobierz wstępnie sformatowany szablon CSV.

Utwórz plik CSV ręcznie

Możesz utworzyć plik CSV za pomocą programu arkusza kalkulacyjnego, np. Arkusze Google. Plik wymaga jedynie nagłówków kolumn SKU i Quantity. Dla każdego wiersza po nagłówkach dodaj SKU i zapasy produktu, który chcesz dodać do transferu zapasów. Wszystkie jednostki magazynowe muszą odnosić się do produktów kwalifikujących się do SFN. Po dodaniu produktów pamiętaj, aby zapisać plik arkusza kalkulacyjnego jako plik CSV.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo