Tworzenie transferu przychodzącego w Sieci realizacji Shopify

Po dodaniu niezbędnych szczegółów produktu i potwierdzeniu, że spełniasz wymagania dotyczące transferu, wykonaj poniższe kroki, aby rozpocząć przychodzący transfer zapasów do centrum realizacji Sieci realizacji Shopify (SFN).

Pamiętaj, aby dodać informacje o śledzeniu podczas tworzenia transferu. Jeśli nie masz informacji o śledzeniu podczas tworzenia transferu, po uzyskaniu tych informacji, edytuj transfer i dodaj informacje. Możesz ponieść dodatkowe koszty przetwarzania, jeśli przesyłka dotrze do centrum realizacji SFN bez informacji o śledzeniu. Jeśli posiadasz więcej niż jeden numer śledzenia, wpisz dodatkowe numery śledzenia w polu Dodatkowe informacje o śledzeniu.

Możesz naraz przenieść do 500 pozycji pojedynczych.

Dodanie wariantu, który nie został wysłany do SFN powoduje wyświetlenie tagu New w transferze przychodzącym. Po przesłaniu transferu przychodzącego z nowymi wariantami musisz potwierdzić, że nowe warianty kwalifikują się do SFN. Jeśli wysyłasz warianty, które nie kwalifikują się do SFN, możesz zostać obciążony(-a) opłatami z tytułu zwrotu do nadawcy.

Utwórz transfer przychodzący dla SFN

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij kartę Transfery przychodzące.

 3. Kliknij opcję Utwórz transfer przychodzący.

 4. Wybierz miejsce nadania transferu. Może to być jedna z Twoich lokalizacji lub lokalizacja dostawcy.

 5. Opcjonalnie: Aby zapobiec zmianie poziomów zapasów dla danego adresu miejsca nadania, odznacz opcję Odejmij pozycje z zapasów tej lokalizacji.

 6. Wybierz miejsce docelowe transferu.

 7. Dodaj produkty, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Aby wybrać produkty, które chcesz dodać, kliknij opcję Dodaj produkty, wybierz produkty, a następnie kliknij opcję Dodaj do transferu przychodzącego.
  • Aby załadować plik CSV w celu dodania produktów, kliknij opcję Importuj z CSV, kliknij Dodaj plik, wybierz plik, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij Importuj plik. Dowiedz się więcej o tworzeniu pliku CSV dla transferów przychodzących.
 8. Kliknij Prześlij transfer przychodzący.

 9. Jeśli żaden z Twoich produktów nie został wcześniej wysłany do Sieci realizacji Shopify, zaznacz pole wyboru w oknie dialogowym Potwierdź, że Twoje produkty spełniają wymogi, po czym kliknij Potwierdź i prześlij.

Po utworzeniu transferu przychodzącego zapakuj i oznacz etykietą swój transfer przychodzący.

Dodaj dostawcę jako miejsce nadania

Zamiast wybierać jedną z własnych lokalizacji jako miejsce nadania transferu, możesz utworzyć profile dostawców, aby użyć ich jako miejsc nadania. Po utworzeniu dostawcy możesz wybrać tego dostawcę w miejscu nadania dla przyszłych transferów.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij kartę Transfery przychodzące.

 3. Kliknij opcję Utwórz transfer przychodzący.

 4. Na liście Miejsce nadania kliknij opcję Dodaj dostawcę, a następnie dodaj dane dostawcy.

 5. Kliknij opcję Zapisz dostawcę.

Edytuj ilości transferu przychodzącego

Jeśli Twój transfer przychodzący ma status Wersja robocza, Przesłano lub W drodze, możesz edytować ilość swoich pozycji.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij kartę Transfery przychodzące.

 3. Kliknij transfer przychodzący, który chcesz edytować.

 4. W kolumnie Ilość transferu dla pozycji wprowadź nową ilość, którą ma otrzymać centrum realizacji.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj zakres ilości do ilości przychodzących

Jeśli ilość dla wariantu w transferze przychodzącym nie pasuje do ilości otrzymanej przez centrum realizacji, transfer przychodzący przechodzi do stanu audytu. Jeśli nie będzie można znaleźć odpowiedniego wyjaśnienia, zespół pomocy technicznej skontaktuje się z Tobą w sprawie tej różnicy.

Aby uniknąć ustawienia tego statusu audytu w przypadku niewielkiego marginesu błędu, do transferu przychodzącego możesz dodać zakres wyrażony procentach nazywany jako próg przyjęcia. Jeśli otrzymane ilości mieszczą się w progu przyjęcia, dla transferu nie jest ustawiany status audytu, a zapasy przyjmowane są w standardowy sposób.

Na przykład, jeśli transfer przychodzący ma dwa warianty, jeden z ilością 100 i jeden z ilością 200, i ustawisz próg odbiorczy 10% w transferze przychodzącym, wydarzy się następująca sytuacja:

 • Wariant o ilości 100 nie spowoduje rozpoczęcia audytu, jeśli centrum realizacji zliczy w dowolnym miejscu od 90 do 110 jednostek.
 • Wariant o ilości 200 nie uruchomi audytu, jeśli centrum realizacji liczy w dowolnym miejscu od 180 do 220.

Domyślnie zakres ilości transferu przychodzącego jest ustawiony na 0%. Możesz edytować zakres ilości transferu przychodzącego, który ma status Wersja robocza, Przesłano lub W drodze. Maksymalny zakres ilości, który możesz ustawić, to 20%.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij kartę Transfery przychodzące.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij transfer przychodzący, który chcesz edytować.
  • Kliknij Utwórz transfer przychodzący, aby rozpocząć nowy transfer.
 4. W sekcji Zakres ilości kliknij opcję Edytuj.

 5. W sekcji Zakres dla wariantu wprowadź kwotę procentową, a następnie kliknij opcję Zapisz.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj dane dostawcy

Możesz edytować dane dostawcy, dodając dostawcę do nowego transferu przychodzącego, a następnie zmieniając dane dostawcy. Możesz usunąć nowy transfer lub kontynuować tworzenie nowego transferu przychodzącego.

Po przesłaniu transferu adres dostawcy nie może być edytowany i nie ulega zmianie, jeśli edytujesz ten adres w innym transferze.

Zmiana nazwy dostawcy spowoduje zmianę nazwy dostawcy we wszystkich istniejących transferach.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij kartę Transfery przychodzące.

 3. Kliknij opcję Utwórz transfer przychodzący.

 4. Z listy Miejsce nadania wybierz dostawcę.

 5. Kliknij Wyświetl szczegóły dostawcy > Edytuj.

 6. Wprowadź zmiany, a następnie kliknij opcję Zapisz dostawcę.

Planowanie dostawy do centrum realizacji SFN

Jeśli wysyłasz swoje produkty do SFN za pośrednictwem dostawcy usług frachtowych, musisz zaplanować termin dostawy, przesyłając wiadomość e-mail do centrum realizacji SFN co najmniej 24 godziny przed przybyciem. Adres e-mail i godziny dostawy dla centrum realizacji, możesz znaleźć w sekcji Transfer przychodzący w aplikacji SFN.

Ty lub Twój przewoźnik powinniście uwzględnić następujące informacje w wiadomości e-mail z prośbą o wyznaczenie terminu dostawy:

 • Nazwa Twojej firmy lub sklepu
 • Numer identyfikacyjny transferu przychodzącego
 • Proponowana data i godzina dostawy
 • Nazwa dostawcy usług frachtowych
 • Numer PRO
 • Numer listu przewozowego (BOL)
 • Dostawa z rozładunkiem, czy pozostawienie kontenera
 • Rodzaj produktu
 • Czy produkty znajdują się na paletach
 • Łączna liczba sztuk lub palet w przesyłkach
 • Lista pakunkowa jako załącznik do e-maila (jeśli jest dostępna)

Pracownicy SFN odpowiedzą na Twoją wiadomość e-mail, potwierdzając czas dostawy lub podając alternatywną datę i godzinę, jeśli dany termin jest niedostępny.

Utwórz plik CSV dla transferów przychodzących

Możesz utworzyć plik CSV, aby zaimportować produkty do transferu przychodzącego, ładując wstępnie sformatowany szablon CSV z aplikacji SFN lub tworząc plik CSV ręcznie za pomocą programu arkusza kalkulacyjnego.

Pobierz plik CSV szablonu

Plik CSV szablonu zawiera wszystkie produkty, które kwalifikują się do Sieci realizacji Shopify. Zapasy każdego produktu mają domyślną wartość 0.

Po pobraniu szablonu edytuj zapasy, które chcesz uwzględnić w transferze. Produkty z zapasami 0 w pliku CSV nie zostaną dodane do transferu przychodzącego.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij kartę Transfery przychodzące.

 3. Kliknij opcję Utwórz transfer przychodzący.

 4. Kliknij opcję Importuj z pliku CSV, a następnie opcję Pobierz wstępnie sformatowany szablon CSV.

Utwórz plik CSV ręcznie

Możesz utworzyć plik CSV za pomocą programu arkusza kalkulacyjnego, np. Arkusze Google. Plik wymaga jedynie nagłówków kolumn SKU i Quantity. Dla każdego wiersza po nagłówkach dodaj SKU i zapasy produktu, który chcesz dodać do transferu zapasów. Wszystkie jednostki magazynowe muszą odnosić się do produktów kwalifikujących się do SFN. Po dodaniu produktów pamiętaj, aby zapisać plik arkusza kalkulacyjnego jako plik CSV.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo