Tworzenie transferu przychodzącego

Po dodaniu wymaganych szczegółów produktu wykonaj następujące kroki, aby rozpocząć przychodzący transfer zapasów do jednego z centrów realizacji Shopify.

Pamiętaj, aby dodać informacje o śledzeniu podczas tworzenia transferu. Jeśli nie masz informacji o śledzeniu podczas tworzenia transferu, po uzyskaniu tych informacji, edytuj transfer i dodaj informacje. Możesz ponieść dodatkowe koszty przetwarzania, jeśli przesyłka dotrze do magazynu Sieci realizacji Shopify bez śledzenia informacji.

Możesz naraz przenieść do 500 pozycji pojedynczych.

Dodanie wariantu, który nie został wysłany do Sieci realizacji Shopify powoduje wyświetlenie tagu New w transferze przychodzącym. Po przesłaniu transferu przychodzącego z nowymi wariantami musisz potwierdzić, że nowe warianty kwalifikują się do Sieci realizacji Shopify. Jeśli wysyłasz warianty, które nie kwalifikują się do Sieci realizacji Shopify możesz zostać obciążony(-a) opłatami z tytułu zwrotu do nadawcy.

Utwórz transfer przychodzący

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Aplikacje > Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij Transfery przychodzące > Utwórz transfer przychodzący.
 3. Wybierz miejsce nadania transferu. Może to być jedna z Twoich lokalizacji lub lokalizacja dostawcy.
 4. Opcjonalnie: aby nie zmieniać poziomów zapasów adresu miejsca nadania, odznacz opcję Odejmij pozycje z zapasów tej lokalizacji.
 5. Wybierz miejsce docelowe transferu.
 6. Kliknij opcję Dodaj produkty. Aby przesłać produkty za pomocą pliku CSV, zapoznaj się z tematem Prześlij produkty za pośrednictwem pliku CSV.
 7. Kliknij Prześlij transfer przychodzący.
 8. Jeśli żaden z Twoich produktów nie został wcześniej wysłany do Sieci realizacji Shopify, zaznacz pole wyboru w oknie dialogowym Potwierdź, że Twoje produkty spełniają wymogi, po czym kliknij Potwierdź i prześlij.

Następnie spakuj i oznacz etykietą swój transfer przychodzący.

Dodaj dostawcę

Zamiast wybierać jedną z własnych lokalizacji jako miejsce nadania transferu, możesz utworzyć profile dostawców, aby użyć ich jako miejsc nadania. Po utworzeniu dostawcy możesz wybrać tego dostawcę w miejscu nadania dla przyszłych transferów.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Aplikacje > Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij Transfery przychodzące > Utwórz transfer przychodzący.
 3. W rozwijalnym menu Miejsce nadania kliknij Dodaj dostawcę i dodaj dane dostawcy.
 4. Kliknij opcję Zapisz dostawcę.

Dodaj zakresy do ilości przychodzących

Wersja beta: Ta funkcja jest dostępna w wersji beta i tylko dla określonych sprzedawców.

Jeśli ilość dla wariantu w transferze przychodzącym nie pasuje do ilości otrzymanej przez centrum realizacji, transfer przychodzący przechodzi do stanu audytu. Jeśli nie można znaleźć odpowiedniego wyjaśnienia, zespół ds. sukcesu realizacji skontaktuje się z Tobą w sprawie różnicy.

Aby uniknąć tego stanu audytu w przypadku małych marginesów błędu, do ilości transferu przychodzącego możesz dodać próg oparty na procentach lub zakres. Jeśli ilość liczona przez centrum realizacji znajduje się w Twoim zakresie, transfer przychodzący nie przejdzie do stanu audytu.

Dodawany zakres ma zastosowanie do każdego wariantu w transferze. Jeśli chcesz dodać różne zakresy do różnych wariantów, utwórz wiele transferów przychodzących.

Załóżmy na przykład, że transfer przychodzący ma dwa warianty, jeden z ilością 100 i jeden z ilością 200. Następnie ustaw zakres ilości 10% na transferze przychodzącym. Wariant o ilości 100 nie uruchomi audytu, jeśli centrum realizacji liczy w dowolnym miejscu od 90 do 110 jednostek. Wariant o ilości 200 nie uruchomi audytu, jeśli centrum realizacji liczy w dowolnym miejscu od 180 do 220.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Aplikacje > Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij opcję Transfery przychodzące.
 3. Otwórz transfer przychodzący: - Jeśli nie masz już transferu przychodzącego, kliknij opcję Utwórz transfer przychodzący.

  • Jeśli masz transfer przychodzący, do którego chcesz dodać próg ilości, kliknij transfer przychodzący.
 4. Obok opcji Stawka ilościowa ± 0% kliknij przycisk Edytuj.

 5. W polu Zakres ilości wprowadź kwotę procentową, a następnie kliknij przycisk Prześlij.

Edytuj dane dostawcy

Możesz edytować dane dostawcy, dodając dostawcę do nowego transferu przychodzącego, a następnie zmieniając dane dostawcy. Możesz usunąć nowy transfer lub kontynuować tworzenie nowego transferu przychodzącego.

Po przesłaniu transferu adres dostawcy nie może być edytowany i nie ulegnie zmianie, jeśli edytujesz ten adres w innym transferze.

Zmiana nazwy dostawcy spowoduje zmianę nazwy dostawcy we wszystkich istniejących transferach.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Aplikacje > Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij Transfery przychodzące > Utwórz transfer przychodzący.
 3. W rozwijalnym menu Miejsce nadania wybierz dostawcę.
 4. Kliknij Wyświetl szczegóły dostawcy > Edytuj.
 5. Wprowadź zmiany, a następnie kliknij opcję Zapisz dostawcę.

Dodaj zbiorczo produkty do transferu przychodzącego przy użyciu pliku CSV

Możesz przesłać produkty do swojego transferu przychodzącego za pomocą pliku CSV zamiast dodawać je ręcznie. Podczas tworzenia transferu przychodzącego możesz kliknąć opcję Dodaj produkty za pomocą pliku CSV i przesłać sformatowany plik CSV. Możesz pobrać plik CSV szablonu ze swojego sklepu lub utworzyć plik CSV ręcznie.

Pobierz plik CSV szablonu

Plik CSV szablonu zawiera wszystkie produkty, które kwalifikują się do Sieci realizacji Shopify. Zapasy każdego produktu mają domyślną wartość 0.

Po pobraniu szablonu edytuj zapasy, które chcesz uwzględnić w transferze. Produkty z zapasami 0 w pliku CSV nie zostaną dodane do transferu przychodzącego.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Aplikacje > Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij Transfery przychodzące > Utwórz transfer przychodzący.
 3. Kliknij opcję Importuj z pliku CSV.
 4. Kliknij Pobierz wstępnie sformatowany szablon CSV.

Utwórz plik CSV ręcznie

Możesz utworzyć plik CSV za pomocą programu arkusza kalkulacyjnego, np. Arkusze Google. Plik wymaga jedynie nagłówków SKU i Quantity. Dla każdego wiersza po nagłówkach dodaj SKU i zapasy produktu, który chcesz dodać do transferu zapasów. Wszystkie jednostki SKU muszą odnosić się do produktów kwalifikujących się do Sieci realizacji Shopify. Po dodaniu produktów nie zapomnij zapisać pliku arkusza kalkulacyjnego jako pliku CSV.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo